Innlegg

Den tomme graven

Han er oppstått

Hvor var Jesus i de tre dagene mellom hans død og oppstandelse?

Frelsesverket er fullbrakt

Kongen blir korsfestet

Han ble regnet blant ugjerningsmenn

Jesus blir forrådt og tatt til fange

Han ville gjøre folket til lags

Jesus visste nå at timen Hans var kommet

Den nye pakts blod,

Jøde haltende forum

Passover: Jesus In The Feasts of Israel

USAs og de alliertes største løgner om krigen i Ukraina

Prophetic Fulfillment of the Biblical Feasts

Dagen Kristus døde -- Var det på en torsdag eller fredag?