Jøde haltende forum

Av Bjørn W. 

At Spikers Corner fremstår som et fremmed forum for Gud er tydeliggjort ved at forumets redaktør ikke ønsker Bibelens tider for Påske og Pinse. 

Yeshua brukte selv ord som tomskalle.  Det er lov å si med gyldig grunn, utelatt i oversettelsen, ettersom forumet ikke deler Påske og Pinse med jødene og Israel, som forklart x-antall ganger - tross felles kilder. 

Ferdig snakket. Det finnes ingen Palmesøndag. Han red inn i Jerusalem på Sabbat, Aviv 10, da Lam ble valgt uten lyte i 2 Mos.12. Fra Aviv 10 er fire dager til Aviv 14. 

Han døde midt i uken, Onsdag, Daniel 9.27. 
Etter tre hebraiske dager og netter ved vårjevndøgn dvs. 12 timer i hver, står sent på Sabbat i Matteus 28.1 om når Maria kom til graven. 

Johannes 20.1 - 20.19 og Ap.Gj. 20.7 har alle Mia ton Sabbatton. Det kan ikke oversettes med første dag i uken. 

Engelen Gabriel kom til Daniel med budskapet om at Messias skulle bringe ofringer til opphør midt i uken. 

Engen Gabriel fortalte Sakarias at Elisabeth skulle føde en sønn, unnfanget om sommeren, født om våren. 

Engelen Gabriel fortalte Miriam at hun føde en sønn under Chanukah - født etter ni måneder under Succoth. 

Abias skifte gir to muligheter. Miriam ville ikke besøkt Elisabeth om vinteren. 

Nok er Nok - 

Lillemor er fylt av Satan, foretrukket fremfor u.t. av Spikers Corners redaktør til sjikane. 
Lærer ingenting. Kan ingenting. 

Kommentarer