NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 26. august 2013

Hvilken samfunnsmodell ville Gud for Israel?

Henry Østhassel:

La meg innledningsvis slå fast at jeg overhodet ikke påstår at Gud hverken er rød, blå, gul, grønn eller andre politiske farger.

Jeg påstår heller ikke på noen måte at vårt «moderne» samfunn kan sammenlignes med det jeg siterer fra Bibelen nedenfor, men likhetstrekkene er påfallende med hva som har skjedd når vi nå har kastet Gud ut av samfunnet slik jødene gjorde på Samuels tid. De samme prinsippene gjelder helt til denne tidsalder er til ende ved Jesu gjenkomst.

Jeg er alltid forsiktig med å sitere Bibelen når jeg skriver avis artikler, men jeg ble forbauset når jeg nylig leste 1 Samuels Bok - kapittel 8 som beskriver hvorledes Gud advarte jødene inntrengende mot å ta samfunnsmodellen til alle de andre folkeslagene. Jeg hadde lest kapitlet flere ganger før uten å reflektere over det.

Guds samfunnsmodell

Gud ville at Israel skulle være frie og trygge og elske og tilbe Skaperen som konge og hersker, og holde Hans forskrifter slik at Han kunne velsigne folket med fred, helse, rettferdighet, trygghet, rikelige avlinger, overflod, regn i rette tider i rette mengder, en natur i balanse, osv. osv. Hadde jødene holt seg til Gud hadde ingen fiender angrepet dem ganske enkelt fordi det aldri hadde falt dem inn. Aldri! Vi skal huske på hver gang Israel ble angrepet var det Herren som sendte fienden og la Israel i fiendens hender som straff for synd og frafall fra Herrens veier. Hver bidige gang! Og når de forkastet Gud som konge og Herre og ville ha en konge som alle andre advarte Gud dem inntrengende om hva prisen ville bli – la oss lese ordrett fra nettbibelen.

Samuels Bok kapittel 8, 1 - 17:

1. Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dømme over  Israel.

2. Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba.

3.Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.

4.Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama.

5. De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å   styre oss, slik alle de andre folkene har.»

6. Men Samuel så med uvilje på dette at de sa: «Gi oss en konge som kan styre oss!» Og han ba til Herren.

7. Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.

8. Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg.

9. Så hør på dem! Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.»

10. Samuel fortalte folket som krevde en konge av ham, alt hva Herren hadde sagt.

11. Han sa: «Dette er rettighetene til kongen som skal herske over dere: Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og de må løpe foran vognen hans.

12. Noen vil han gi kommando over tusen mann og noen over femti. Noen må pløye åkrene og høste inn avlingen hans, andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.

13. Døtrene deres vil han sette til å lage salver, til å koke og bake.

14. De beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta og gi til mennene sine.

15. Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenerne sine.

16. Slavene og slavekvinnene, eslene og de beste oksene deres vil han ta i sin egen tjeneste.

17. Av småfeet deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham.

18. Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.» Sitat slutt.

Gud formelig ropte ut til sitt utvalgte folk: «Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.» Gud har gitt mennesket fri vilje til å velge, enten velger vi rett eller så velger vi feil – noen prøver å innbille oss at der er mellomveier – det er løgn!

Hva fikk jødene når de forkastet Gud som hersker? – la oss se litt på det - litt omskrevet.

-Folket fikk et hoff av politikere og byråkrater som skulle herske over dem.

-Herskerne skulle ha fete lønninger og gode pensjoner langt over den vanlige mann.

-De skulle ha flotte bygg og reiste på første klasse.
Folket fikk høye skatter og avgifter som skulle finansiere herskernes overdådige livsstil.

-Folket måtte brødfø hele hoffet av politikere og byråkrater.
Folket måtte finansiere en arme.

-Folket måtte finansiere og lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.

-Folket måtte ofre deres sønner til hæren.
Folket måtte slave for herskerne. Folket måtte gi fra seg de beste eiendommene

Er der noen paralleller til det vi har fått i Norge når vi etter krigen gradvis har kastet Gud ut av skoler og samfunn?

Vårt opprør mot Gud

Etter hvert som Gud velsignet vårt land med fred og rikdom langt utenfor våre fedres fatteevne ble vi oppblåste og gjorde opprør mot Ham som velsignet oss – slik Israel så ofte gjorde – som i Israel skjedde det også gradvis i Norge, stykke for stykke - i år etter år. I hele etterkrigstiden har sosialistene systematisk arbeidet for å fjerne Jesus ut av skoler og samfunn. Gjennom egne statsråder fikk de kontroll over kirken og innsatte bevisst mange liberale biskoper og prester som avskrev fortapelsen og forkynner en falsk lære, slik at befolkningen gradvis mistet troen og gudsfrykten. Venstresiden sikret seg «kontroll» over media og hjernevasket befolkningen til å tro løgnpropagandaen de serverte. I årtider hadde de full kontroll på den eneste radio og TV-stasjonen NRK - hvor de gradvist og helt bevisst gjorde løgn til sannhet og sannhet til løgn. A-pressen har i årevis kjøpt ut flere aviser og plassert sine folk i viktige posisjoner. Systematisk gjorde de pressestøtten til å bli selve navlestrengen for enhver avis – og dersom en avis fremviser holdninger «systemet» ikke liker, kutter de enkelt og greit navlestrengen ved å frata avisen den livsnødvendige pressestøtten - slik det skjedde med avisen Norge IDag.

Litt etter litt - bit for bit.

Litt etter litt fjernet de læren om Jesus ut av skoler og samfunn og erstattet læren om Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. De innførte fri oppdragelse - de innførte fosterdrap og "ofrer"15.000 barn hvert år på lystens alter - de sa at homofili er normalt - de endret ekteskapsloven og innførte likekjønnet ekteskap - de legaliserte kjøp av barn (surrogati) - de lar den aller groveste pornografien flyte fritt på nettet og inn i våre barnerom - de "verdinøytraliserte" alders og sykehjem - de innførte en religionsundervisning som sier at alle religioner er like gode – noe Bibelen klart aviser som en falsk vranglære. Jesus sier selv; «Ingen kommer til Faderen utenom gjennom meg.» - Alt annet er løgn.

Neste barriere de fjerner er at de snart godkjenner polygami - deretter pedofili. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff – som selv lever i homofilt partnerskap – sa for flere år siden at han selv lot seg ”bruke” av homoseksuelle menn som 12 åring, og ”skryter” til og med offentlig av at han hadde stor ”glede” av det - og han er fremdeles høyesterettsadvokat! Så vi må forvente at pedofili vil bli akseptert innen 2030 slik det var i andre store "siviliserte" samfunn som Perserriket, Grekerriket og Romerriket dersom Norge ikke raskt skifter kurs.

Prisen amerikanerne betalte for å fjerne Gud ut av samfunnet viste seg umiddelbart.

Enorme kostnader

Samtidig som sosialistene fjernet Gud ut av skoler og samfunn og innførte hedonisme, ble befolkningen gradvis påført enorme utgifter til et hurtigvoksende gigantisk hoff av høytlønte politikere og byråkrater - slik jødene ble når de fjernet Gud ut av samfunnet. Litt av et paradoks, er det ikke? Vi er oversvømt mektige herskere (byråkrater) som gjør åpenbare overgrep mot befolkningen og dekker over uretten.

Bare de siste åtte avkristningsårene har vi fått 80.000 nye offentlige ansatte til en prislapp av 40 milliarder - og AP skryter av det. Samfunnet er nå belastet med over 300.000 flere byråkrater enn nødvendig. Vi har byråkrati stort nok til å administrere langt over 20 millioner mennesker - vi er 5 millioner.

Gud ga oss 10 bud og en samvittighet. Vi kastet både Ham og samvittigheten ut av samfunnet og erstattet Ham med et overdimensjonert hoff av høytlønte politikere og byråkrater som nedlesser oss med et hav av uoversiktlige lover og forskrifter de selv ikke klarer å overholde, samtidig som befolkningen påføres stadig nye skatter og avgifter for å betale for dette stadig voksende overdimensjonerte høytlønte «hoffet» - stikk imot Internasjonalen sosialistene synger så flittig fra - vers 3 lyder slik: «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» I dag betaler vi langt over 70% av våre inntekter i skatter og avgifter for å lønne dette voksende offentlige uhyret.

Lønn, diett, kontorer og pensjonsutgiftene til vårt overdimensjonerte byråkrati betyr mellom 100 og 200 milliarder mindre til helse, eldreomsorg, skoler, veier, forsvar osv. osv. Og det skremmende er at vi har fått et så mektig byråkrati at de knekker den ene politisk valgte statsråden etter den andre, slik at de springer gråtende ut av møter. Skremmende, er det ikke?

Så lenge sosialistene har mediekontrollen gjennom A-pressen, NRK og pressestøtten propaganderer de med at alt dette er et gode for «fellesskapet» slik sosialistene gjorde i Hellas, Kypros, Italia, Spania, Portugal, Irland, Frankrike osv. - inntil bobla sprakk. Vestlige myndighetene er snart så desperate etter penger for å finansiere dette vanviddet, at de gradvis fører de oss inn i det totalitære kontrollsamfunnet slik at de lett kan kontrollere og konfiskere alle dine eiendeler med et museklikk for å finansiere deres vanvittige pengesløseri.

Fra Israelvenner til Isral fiender

Når kristendommen enda satt dypt i folkesjela var Arbeiderpartiet svært vennlig innstilt ovenfor Israel. Etter hvert som Norge ble avkristnet og vi innførte fremmede religioner der utryddelsen av Israel er offisiell politikk endret holdningene seg gradvis radikalt ovenfor Israel og jødene. Jo lengre til venstre, jo mer Israel fiendtlig. Og en frafallen kirke er like Israel fiendtlige - mens ateisten Pat Condell støtter Israel. Litt av et paradoks, er det ikke?

Å tukle med Israel og Jerusalem er farlig for ethvert land. Gud bruker et utrykk om at vi da rører Hans øyesten, når noen rører vår øyesten reagerer vi instinktivt og umiddelbart for å beskytte øyet. Derfor skal vi vokte oss vel hva vi gjør i forhold til Israel! Gud sier i Bibelen: De som velsigner Israel skal bli velsignet, og de som forbanner Israel skal bli forbannet. Islamske land som predikerer utryddelse av Israel lider under grufulle diktatorer, undertrykkelse, krig, sult, nød, forfølgelser osv. osv. Kan årsaken være at den som forbanner Israel blir selv forbannet - slik Gud sier i sitt ord?

De Evangelisk kristne tar Guds ord på ramme alvor og ser med stor bekymring på SV`s anti Israel holdninger. Vi ser på dette sammen med avkristningen av landet som en stor fare for vår nasjon.

Grenser etter Babels Tårn.

Etter Babels Tårn spredte Gud menneskene utover jorden og ga hvert folkeslag grenser de skulle leve trygt bak. Apostlenes gjerninger 17, 26 og 27: «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham.»

Vi er kjent med alle lidelsene de Europeiske koloniherrer skapte i Afrika og Midt Østen når de i opprør mot Gud satte opp grenser etter eget maktbegjær og grådighet på tross av etniske grupper og folkeslag. Der har siden vært store konflikter i alle disse områdene fordi mennesket opphøyde seg selv til herrer og satte grenser etter eget forgodtbefinnende.

Gud har skapt alle mennesker likeverdige, Gud elsker alle etniske grupper. Som Han sier i sitt ord har Han plassert i hvert folkeslag i hver sine områder der Han ønsker at de skal leve i fred bak trygge grenser og lete seg frem til Ham - men også her gjør mennesket opprør.

Multikulturelt samfunn.

Sosialisten Olof Palme avkristnet Sverige, og i sitt opprør mot Gud innførte svenskene det multikulturelle samfunn som er blitt en hellig ku for de venstrevridde 68`erne som søker å kvele alle som våger å kritisere "eksperimentet" med alskens intellektuelle skjellsord. Selv om problemene eskalerer i skremmende tempo skal det ikke nevnes i media annet enn en liten reportasje nå og da.

Resultatet er flere hundre områder etniske svensker ikke våger seg inn i eget land fordi de blir diskriminert og forfulgt - heller ikke politi og brannbiler våger seg inn, og de har fått verdens nest høyreste voldtekts statistikk. Sverige er blitt en etnisk og religiøs trykkoker som fort kan eksplodere, men main stream media unnlater å rapportere om de enorme problemene i frykt for ikke å være politisk korrekte. Det er arven etter landsfaderen Olof Palme. Om noen våger å advare om dette blir de fort stemplet som rasister, islamofobe, nazister, Breivik sympatisører osv. osv. Herseteknikkene er mange.

Det kristne i Libanon ble "fanget" inn i det "flerkulturelle" og endte opp med radikal Islam som førte til et ødelagt land slik Birgitte Gabriels advarer oss mot, slik også den syriske kvinnelige psykiateren Wafa Sultan gjør - blant mange, mange andre.

Norge tilbake til Gud.

Uten Gud vil samfunnet raskt gli inn i det totalitære, friheter vi har i dag vil snart være en fjern drøm om vi ikke får en kursendring. Vi er så alt for nær det totalitære kontrollsamfunnet.

Partiet De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt fantastiske samfunn på tilbake i våre skoler og samfunn. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen.

Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

mandag 19. august 2013

Palestinske kristne omfavner erstatningsteologien

Israeltoday:


Moderne sionisme og den økende jødisk nasjonalismen i forbindelse med staten Israels opprettelse, kom samtidig med, og førte til en bølge også av arabisk nasjonalisme. Disse to motstridende kreftene gjorde at de kristne i regionen sto overfor et valg: Skulle de betrakte det som skjedde gjennom Bibelens briller og stå sammen med Israel. Eller skulle de stille seg på samme side som sine arabiske brødre, som ser konflikten fra den muslimske synsvinkelen.
Norske Biskoper omfavner Munib A Younan, palestinsk representant for erstaningsteologisk vranglære fra den "kristne" vingen av PLO/Fatah på hyggetur i Al-Aqsa moskeen I en studie finansiert av The Hebrew University i Jerusalem hevder den messiansk-jødiske historikeren dr. Gershon Nerel at de aller fleste palestinske kristne valgte det siste. De bruker sine kirkebygg og internett til å spre antisemittisk undervisning, som kjennetegnes av erstatningsteologi. – Arabiske kristne i ulike kirkesamfunn formidler en anti-israelsk teologi som også fantes i mange kristne menigheter i kristendommen første tid, skriver Nevel. – Lederskapet i palestinske menigheter, enten det nå er katolikker, protestanter eller gresk-ortodokse, bruker nå ulike medier for å spre anti-sionisme og antiisraelsk propaganda, som de hevder har
sitt opphav i Bibelen. De benekter at Israel kan påberope seg bibelske løfter når det gjelder landet, og finner fram til påstander som ikke har sitt opphav i Skriften.
– Arabiske kristne viser ofte til hvordan kirkehistorien har utviklet seg de siste 2.000 årene. Og de bruker dette som basis for sin teologi og sitt syn på landet, forklarer Nerel. – Palestinske kristne knytter sin teologi til den geopolitiske virkeligheten, og de rettferdiggjør sitt syn ved å bruke fortellinger fra Bibelen. For å rettferdiggjøre dette må palestinske teologer først gå til «en systematisk fjerning av jødedommen fra Bibelen», slik at de kan «påberope seg historiske rettigheter, basert på et palestinsk evangelium». Dette har ført til at Jesus selv har blitt palestinsk, sammen med Maria og apostlene. Noen teologer sammenlikner til og med palestinernes nasjonale kamp med Jesu egen kamp mot synd og død.

Jesus som "palestinsk martyr"
I sitt budskap påsken 2011, erklærte den lutherske biskopen Munib Younan at «den palestinske kirke nå er den kirken som bærer korset … (en) kirke full av martyrer. » Denne uttalelsen baserer seg ikke på at kristne som deler evangeliet eller vitner om Jesus, blir forfulgt. «Martyriet» består i å forstå hva den palestinske kirke må tåle på grunn av Israels brutale undertrykkelse av sannhet og rettferdighet. Nerel sier at på den måten blir «den palestinske kampen (en voldelig kamp mot Israel), sammenliknet med Jesu Kristi offerdød på korset». Selv om Jesus er et opplagt førstevalg som utgangspunkt for slik propaganda og manipulering, har noen palestinske kristenledere også utnyttet jødiske helter i Det gamle testamente i sitt forsøk på rettferdiggjøre sine påstander.
– Var ikke Samson en selvmordsbomber? skrev pastor Naim Ateek sarkastisk i sitt tidsskrift Cornerstone. – Handlet han ikke på vegne av den rettferdige Gud som vil at undertrykte skal bli fri?

Da Israel på mirakuløst vis ble født på nytt som en stat etter nesten 2.000 år i landflyktighet, ble palestinske kristne tvunget til å revurdere sin tidligere tolkning som sa at Kirken nå hadde erstattet Israel, og at Guds løfter til det jødiske folk ikke lenger gjaldt. I dag har mange kristne og tradisjonelle kirkesamfunn innsett hva som har skjedd og godtatt Israel. Vatikanets anerkjennelse av Israel i 1993, og de besøk som pave Johannes Paul II og senere pave Benedikt XVI gjorde til Det hellige land, er bevis på dette. Men den palestinske kirke har i det store og hele gått i motsatt retning. Den klynger seg stadig sterkere til erstatningsteologien og hevder at de ikke kan finne noe bevis på at Israel har rett til landet.

Den har dessuten valgt å identifisere seg med islamsk nasjonalisme. Philip Saad, en israelsk-arabisk pastor og leder for baptistkirken i Haifa, sier oppgitt: – Det er kristne kirkesamfunn i dette landet som har valgt å slå seg sammen med grupper som går imot Guds plan.

Link til Pdf Anti-Zionism in the “Electronic Church of Palestinian Christianity av den messiansk-jødiske historikeren dr. Gershon Nerel

Artikkel: Jesus a “Palestinian Martyr?

onsdag 14. august 2013

Biskoper nekter å be for Israel

VL:

Når Kirkeledere blir anti-Bibelske:
Kirkeledere vil ikke være med på nasjonalt bønneopprop som ber om at politikere skal behandle Israel snillere og at «båndet mellom mor, far og barn» må vernes sterkere.


Bønn «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» gjør at folkekirke-biskoper og Kirkerådets leder ikke vil være med på oppropet «Bønn for valget 2013» 


her er hva Kirkelederne ikke har "samvittighet" til å be over:

Et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme, en større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte, og politikere som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, i Midtøsten og andre steder i verden

– Skal du be for Israel, må du også be for Palestina, sier Den norske kirkes øverste valgte leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land.

– Ensidig. – Det er trist at et opprop som på mange måter har en prisverdig grunntone og gode formuleringer, på et par punkter inneholder ensidige passasjer. Jeg reagerer på at man sier at norske politikere ikke tenker nok på staten Israels interesser. Og jeg kan ikke slutte meg til bønnen om at valget vil gi «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn», sier Den norske kirkes biskop i Borg, Atle Sommerfeldt.

Så godt som hele bredden av norske kirke- og organisasjonsledere står bak oppropet som Nasjonalt Bønneråd er initiativtaker til. Men ledere i Den norske kirke glimrer med sitt fravær.

Biskoper og Kirkerådets leder reagerer mot det de oppfatter som «for ensidige» og «konkrete politiske» formuleringer.

– Av prinsipielle grunner finner jeg ikke å kunne svare positivt på henvendelsen på vegne av Den norske kirke, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

Uenig preses. Hun påpeker også at noen av formuleringene i oppropet har et innhold som hun personlig ikke kan slutte seg til.

– Hva er det?

– Bønnen for Israel. Jeg leser også punktet om «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn» i retning av debatten om ekteskapslovgivning og homofiles rettigheter.

Jon Steinar Kjøllesdal, Nasjonalt Bønneråds koordinator, sier at man har forsøkt å gjøre bønne-oppropets form så inkluderende og bredt som mulig. Han er glad for at mange kristne ledere her står sammen. Blant de 19 som så langt har undertegnet oppropet er biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke, søster Else-Britt Nilsen (valgt leder i Norges Kristne Råd), Anne-Lise Søvde (daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk råd for evangelisering og misjon, NORME) og nasjonale ledere i en rekke frikirkesamfunn og lutherske organisasjoner.

– Bra helhet. – Dette oppropet er for meg en helhet, og jeg synes denne helheten er viktig og bra, sier synodeformann Arnfinn Løyning i Den evangelisk Lutherske Frikirke.

– Jeg har heller ingen problemer med at bønnen «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» er med. Israel har kommet under press fra så mange kanter at jeg synes våre politikere skal få den utfordringen, tilføyer Løyning.

– Generelt er det problematisk når bønneopprop blir så konkrete som dette. For da kommer man lett farlig nær et politisk terreng som kirken skal vær forsiktig med å gå inn i, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

– Stem grønt! Kirkemøtet i Den norske kirke gjorde i april et vedtak som ble forstått som en oppfordring til kirkemedlemmene om «å stemme grønt» ved årets stortingsvalg.

Kirkemøtet utfordret alle kirkens medlemmer «til å la hensynet til en forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg».

– Hvordan rimer det at kirken kan gi råd om valg ut fra klimapolitiske vurderinger, men ikke ut fra et videre perspektiv som i dette oppropet?

– Som kristne skal vi selvsagt be for valget. Men dette bønneoppropet er relativt konkret og det går inn i politiske enkeltsaker, som er både aktuelle og viktige. Jeg kan innestå for mye i oppropet, men noe er problematisk. I den grad konkrete temaer blir formulert må de være forankret i vedtak i Kirkemøtet og kirkelige fora, dersom vi skal slutte oss til slike opprop. Vi har ikke slike vedtak i flere av de politiske temaer som blir berørt i dette oppropet, sier Lindø.

Han opplyser at Kirkerådet kommer til å sende oppfordring til alle menighetene i Den norske kirke om å be for stortingsvalget på gudstjenestene før valget.

søndag 11. august 2013

Europakartet – skal islam overta?


Islam er vokst opp over hele Europa-kartet. I Osloskolen er flertallet av barn i ferd med å bli ikke-vestlige innvandrere. Etter det som skjedde i Dubai og jenta som ble dømt til fengsel fordi hun var voldtatt, må vi igjen be om at innvandrere skriver under på en erklæring lik den som Australias statsminister har gått inn for.

De er velkommen her – men de må forplikte seg på våre norske grunnlovsprinsipper, og avstå i eds form ikke å arbeide for sharia.


Det uskyldige Norge våknet opp av sin tornerosesøvn med saken i Dubai. Det ble fart i debatten om sharialovene. Thomas Hylland Eriksen har vært taus i en hel uke i sin kamp for et multikulturelt samfunn – som vil bety sharia i Norge, om vi ikke blir enig om en samfunnskontrakt uten det.

Som man reder så ligger man.

Brigitte Gabriel, kvinne fra Libanon, som mistet sitt land og sin trygghet under sharia, advarer på Internett.

VIDEO:


Brigitte Gabriel ble født i Libanon før muslimene ble i flertall og ødela det kristne landet. Hun forteller her en forferdelig historie, samtidig som hun på det sterkeste advarer Vesten mot å gjøre samme feil som Libaneserne; De lot muslimene bli i flertell ved å ta imot muslimer fra en del av Jordan, som nå kalles Palestina! Alle muslimene slo sine onde hoder sammen og startet utryddelsen av de kristne. Meget lærerikt!

Ikke gjør som oss! Libanon var et land med kristent flertall. Så var vi snill og sa ja til sharia. Da islamistene fikk flertall, tok de landet fra oss.

Nå er de hjemløse, liksom de kristne i Betlehem og i Irak. Alle steder der sharia seirer, utryddes de kristne.

Vi sier ja til muslimer som dyrker sin tro. Vi sier nei til den religiøse politiske loven sharia, som omformer verden i islamismens bilde. Noen annen fredelig utgave av sharia er ikke definert av noe islam noe sted. Så det kan vi ikke tro på.

Det er et eventyr.

Den islamistiske trusselen er terrortrussel nummer èn, fastholder POT, Politiet overvåkingstjeneste, til tross for en kvelende politisk korrekthet som vil få dem på andre tanker.

Trusselen kommer ikke fra vanlige muslimer. Den kommer fra islamistiske sharia-miljøer.

Kan islam erobre Europa? Demografi er et underlig fag.

Befolkningsforskyvninger kan skje raskt. Den kulturradikale elite i Norge tilhører miljøer med fødselstall nede på 1-tallet. De kristne i Norge har fødselstall oppe på 3-tallet. Den norske gjennomsnittlige fødselsraten er 1.8. Reproduksjonstallet der vi holder et folketall stabilt uten innvandring ligger på 2,1.

Gaza har et islamistisk fødselstall på 8 – betalt av skattepenger fra verden og Norge. Med gode støtteordninger vil moskeenes fødselstall være tilstrekkelig for at islam overtar land etter land i Europa.

Lenge sa våre norske eksperter på befolkningsutvikling at slike ting ikke ville skje. De tok feil hele tiden. Islam overtar Norge hvis de kristne slutter å få barn.

Så enkelt er det. Det bør også prester og predikanter si noe om – hvis de har skjønt Bibelens lære om Abrahamsvelsignelsen. Den kristne nasjon er blitt verdens største. De kristne i Afrika vet hva Bibelen sier om barn som velsignelse – og tuller seg ikke bort i sekulært tull og tøys.

Den store kristne nasjon av alle nasjoner er ikke bare basert på evangelisering, men på det å se på barn som en velsignelse. Her i landet blir jo det som er fundamentalt for en nasjon, bare latterliggjort. Den dumme vet ikke at han ler av sin egen dumhet.

Det er barnefødslene som bestemmer en nasjons framtid, ikke politisk korrekte eventyr.

Og det nytter heller ikke med surrogati Nasjoner som ikke føder barn, er snart forbi, som Tyskland og Russland. Putin har erkjent det og sagt det til sitt folk.

Det sterkeste varselrop i Europa har vi fått fra Frank Schirrmacher, utgiver av Tysklands kanskje mest respekterte avis, Frankfurter Allgemeine. Men slike redaktører er det ikke plass til i de politisk korrekte aviskonsernene her til lands. Norsk presse går etter ordene til mediekritikeren Neil Postman: «Vi underholder oss til døde».

I Norge tror vi helst at vi er de mest intellektuelle i Europa, enda akkurat det mangler. Nå nekter et av Europas mest berømte universiteter å ta imot en ung norsk gutt med bare beste karakter i alle fag fra norsk videregående skole. De stoler ikke på det norske faglige nivået. Det var en sommernyhet.

Det måtte komme.

onsdag 7. august 2013

the nazis and the palestinian movementFor many years now, almost every day, all over the world, the Arab-Israeli conflict is headline news. And yet most people still don’t know that PLO/Fatah (now better known as the ‘Palestinian Authority’), the organization that will govern any future Palestinian state, was created by a top leader of the German Nazi Final Solution. In other words, the ‘Palestinian state’—to be carved out of strategic territory of the Jewish state—will be governed by the spawn of the man responsible for the Nazi murder of between 5 and 6 million European Jews.

Hajj Amin al Husseini is the father of the Palestinian Movement. He created PLO/Fatah (now better known as the ‘Palestinian Authority’), the organization that will govern any future Palestinian state. And he was mentor to Yasser Arafat and Mahmoud Abbas, the leaders of that organization. Husseini was also, during World War II, a top Nazi leader who co-directed with Adolf Eichmann the death camp system that murdered between 5 and 6 million European Jews, also known as the Final Solution. These facts are not widely known or understood. Neither has their implication for our understanding of Israeli ruling elite behavior been properly appreciated. We present a short documentary and a discussion.

http://www.hirhome.com/israel/nazis_palestinians.htm

lørdag 3. august 2013

Krf eller De Kristne

Henry Østhassel

Partiet De Kristne oppstod fordi Krf sviktet sine velgere i år etter år - i hjertesak etter hjertesak - samtidig som konservative kristne stadig ble dyttet ut på sidelinjen til fordel for liberale krefter grasrota i Krf var helt imot.Den tradisjonelle Krf velger var konservativ og plassert til høyre for sentrum. Etter Bondevik har Krf beveget seg radikalt over i venstresiden som har ført til velgerflukt og et parti under sperregrensen. Partiet De Kristne består nå av KrF`s gamle kjernevelgere – De Kristne er det Krf en gang var, og skulle vært nå.

· Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

Skremselspropaganda.

Til slutt så Krf`s frustrerte grasrot seg nødt til å stifte et nytt parti som vil samarbeide både med Høyre og Frp for å sikre en helt nødvendig borgerlig kursendring i landet, før det er for sent. Et Krf rundt sperregrensen får panikk og iverksetter en skremselskampanje mot partiet De Kristne ved å forsøke å innbille velgerne om at en stemme til De Kristne er en tapt stemme for de kristnes innflytelse i samfunnet. Tull og tøys! Historien beviser jo at Krf er ansvarlige for at de rød/grønne har hatt makta og avkristnet Norge i 8 år.

Det betyr at: ALLE STEMMENE VI GA TIL KRF I DE TO – 2 - SISTE STORTINGSVALGENE VAR BORTKASTEDE STEMMER! La oss ikke la oss lure til kaste å bort stemmene våre en gang til – en stemme til Krf vil enda en gang sikre en ny AP regjering! Så i år stemmer jeg De Kristne av flere årsaker.

Stødig kurs.

Med De Kristne i regjering vil Norge få et parti som ikke viker for tidsånden, og som vil stå på barrikadene for å få Jesus tilbake i våre barnehager, i våre skoler og i det offentlige liv. De Kristne vet at det bringer velsignelse over landet – det motsatte påfører oss forbannelse.

De Kristne vil fortelle våre regjeringspartnere at å ta Jesus med i samfunnet alltid fører til velsignelse – å kaste Ham ut av samfunnet fører alltid til dårskap og forbannelse.

De Kristne vil aldri fjerne bekjennelsesparagrafen eller la seg gapskrattende underholde av en gudsbespottende lesbisk entertainer i sine landsmøter. Partiet viker ikke for tidsånden.

De Kristne ville aldri tillatt en regjering å avsette bibeltro prester og biskoper slik KrF i posisjon avsatte Ludvig Nessa, Børre Knutsen og Per Kørner.

De Kristne vet at bare Evangeliet frigjør mennesker fra syndens slaveri og at landets forhold til Jesus og vår behandling av jødene besegler nasjonens skjebne.

Israel.

Med De Kristne i regjering er vi garantert en regjering som stanser all støtte til terrororganisasjoner i Midt Østen. De Kristne finner det helt forkastelig at Norge under de rød/grønne indirekte lønner palestinske «Breivik ‘er» i Israelske fengsler med hele 19.000 kroner i måneden av våre skattekroner.

Med De Kristne i regjering er vi garantert et parti som legger hele sin tyngde inn i å flytte vår ambassade til Jerusalem, Israels hovedstad. Her vil partiet ikke svikte slik Krf gjorde i posisjon. Krf lovet – Krf sviktet.

Med De Kristne i regjering vil vi få et parti i regjering som anerkjenner Judea og Samaria som lovlig annekterte områder i en forsvarskrig, og at områdene er en del av Israel.

Med De Kristne i regjering vil få en regjering som velsigner Israel - ikke dets fiender.

Med De Kristne i regjering vil vi få en regjering som høylytt fordømmer araberne når de terroriserer jødene og sine egne borgere – og som høylytt vil protestere når f.eks PA heiser naziflagget( hakekorsflagget) slik de gjorde landsbyen Beit Omar i mai 2013. De rød/grønne lar slikt djevelskap stille passere – De Kristne vil rope ut mot uretten.

Med De Kristne i regjering vil vi få er parti som vil kjempe for å gi økonomisk bistand til de 800.000 jødene som er fordrevet fra muslimske land hvor deres eiendommer og eiendeler er blitt konfiskert og frastjålet – i stedet for å gi økonomisk bistand til forfølgerne.

U-hjelp.

De Kristne vil styre U-hjelpen inn gjennom frivillige organisasjoner, fortrinnsvis kristne som sprer fredens evangelium sammen med nødhjelp. Alt annet anser jeg som bortkastede penger.

De Kristne vil føre en U-landspolitikk i tråd med FrP`s uhjelp, med fokus på næringslivsutvikling og nedbygging av tollsatser. Eksport av sosialisme og u-hjelp gjennom FN til korrupte regjeringer har ødelagt grusomt for mye i Afrika.

Kristne er i dag den mest forfulgte gruppe i verden, og kristnes blod utgytes på mange kontinenter. Bare i Sør Sudan har muslimene drept over 2 millioner kristne.

De Kristne vil favorisere U-hjelp til kristne som lider under disse grusomme forfølgelsene, og frata all støtte til forfølgerne som de rød/grønne støtter i dag.

Asylpolitikk

Når en muslim mottar Jesus som sin frelser har personen forkastet Islam er vi kjent med konsekvensen av dette dersom stakkarene blir sendt tilbake til muslimske land. Med De Kristne i regjering vil ingen konvertitter bli sendt tilbake til bødlene slik nåværende regjering gjør. Dersom personene går tilbake til Islam etter oppholdstillatelse er innvilget, vil konverteringen være å anse som løgn for å oppnå en oppholdstillatelse - og oppholdstillatelsen vil umiddelbart bli trukket tilbake.

Rusomsorg.

Med De Kristne i regjering er Evangeliesentret og andre kristne rusomsorgsorganisasjoner sikret betydelig mer offentlig støtte og velvilje, fordi de kan vise til så mye bedre resultater – og det aller viktigste er at rusmisbrukerne får sine navn innskrevet inn i Livets Bok.

Eldreomsorg.

Med De Kristne i regjering vil vi sikre mennesket en verdig og meningsfull alderdom. Det offentlige bygger i dag ut en eldreomsorg som avler ensomhet og som er blottet for innhold og håp. De Kristne vil bygge eldreomsorg med kristent innhold og mening – og om håpet om det som er langt bedre.

Pressestøtte

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sørger for at kristne medier skal likebehandles med andre medier som får pressestøtte.

NRK

Med De Kristne i regjering vil Norge ha et parti som aktivt vil arbeide for å avvikle/selge avkristningskanalen NRK raskest mulig.

Byråkrati.

Der er fire grunnpilarer i hvert samfunn - bønder, fiskere forretningsfolk og industriarbeidere. De rød/grønne har minsket disse i et skremmende tempo, samtidig som de har påført de resterende grunnpilarene mange nye munner å mette ved å pøse inn nye unyttige papirsjyfler stillinger.

De Kristne vil avbyråkratisere Norge som de siste årene er blitt neddynget av høytlønte byråkrater sentralisert rundt Oslo og de større sentra. Vi har fått et byråkrati stort nok til å administrere 15 millioner mennesker – vi er 5 millioner i Norge – en førskoleelev skjønner at slikt ikke er bærekraftig.

Bare de siste åtte årene under de rød/grønne har Norge sysselsatt 80.000 nye papirsjyflere som for det meste bare lager problemer for alle andre - inkludert seg selv. Dersom en regner at hver offentlig ansatt koster samfunnet kr. 500.000 kroner inkludert lønn, kontorer, reiser, diett og fete pensjoner - så koster disse nye 80.000 offentlig ansatte skattebetalerne formidable 40 milliarder kroner i året.

De Kristne vil innføre ansettelsesstopp i det offentlige og få redusert det vanvittige offentlige byråkratiet som koster skattebetalerne vanvittige summer i året.

Jordbruk

Samtidig som de rød/grønne har byråkratisert Norge med å opprette titusenvis av unødvendige offentlige stillinger har de lagt ned tusenvis av livsnødvendige matproduserende gårder i distriktene. De kristne erkjenner at egenprodusert matforsyning i høyreste grad gjelder rikets (innbyggernes) sikkerhet og er av største nasjonale interesse. De Kristne og vil vi sørge for en jordbrukspolitikk som sikrer befolkningen mat i krisetider - uavhengig av utlandet.

De Kristne vil mye heller subsidiere 80.000 nye bønder i Norge i stedet for de nye 80.000 nye papirsjyflere de rød/grønne har belastet samfunnet med de siste 8 årene og som bare lager problemer for alle andre – inkludert dem selv.

Kornlager

I 1928 ble kornloven innført i Norge, med tanke på å ha korn i beredskap. I 1969 hadde vi 280 000 tonn matkorn, og 500 000 tonn kraftfôr (ett års forbruk) i beredskap. Dette ble avviklet i 2001.

De Kristne vil prioritere et beredskapslager med minst ett års forbruk av norskprodusert korn og kraftfor. De rød/grønne har en tendens til å tenke at vi er så rike at vi alltids kan komme ut av en krise ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Problemet er at når det blir knapphet, vil alle prioritere å brødfø sitt eget folk. Vi driver en høyrisikosport når vi ikke har matlagre for egne borgere.

Matvarelageret i Norge er avviklet mens både Finnland og Sverige har nok mat for befolkningen i ett år! Senterpartiet lovte å stoppe nedleggelsene i norsk landbruk da partiet tok over Landbruksdepartementet i 2005, men utviklingen har gått motsatt vei. Over 6000 gårdsbruk har lagt ned driften de siste åtte årene med de rød/grønne som åpenbart ikke forstår alvoret i utviklingen – samtidig som de har subsidiert 80.000 uproduktive nye papirsjyfler stillinger.

Skatter og avgifter

For å finansiere dette offentlige uhyret må de rød/grønne stadig finne på nye skatter og avgifter stikk i strid med Internasjonalen Arbeiderpartiet synger så flittig fra, jeg siterer fra Internasjonalen; » Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» De Kristne vil bidra til at det enorme skattetrykket de rød/grønne har påført oss reduseres i tråd med internasjonalen.

Infrastruktur

Samfunnet taper utrolige summer hver dag på Europas dårligste veinett som også er den direkte årsaken til at alt for mange liv går tapt. En reise mellom Stavanger og Oslo tar hele 10 timer - med firefelts motorvei ville det tatt halve tiden. Det betyr at hver trailer og personbil i Norge bruker 5 timer ekstra på en kjøretur mellom Stavanger og Oslo som koster samfunn enorme summer og er svært forurensende. Med De Kristne i regjering vil vi ha et parti som vil være en pådriver for å bygge ut vårt begredelige veinett med 4 felts veier mellom Stavanger – Oslo og Trondheim – Bergen og Bergen – Oslo i stedet for å pøse milliardene ut i utenlandske kjøpesenter, veier i utlandet og risikable aksjer og fonds med lite eller ingen avkastning.

En europavei skal aldri bygges med mindre enn 4 felter – De Kristne vil bygge veier for fremtiden. Det vil bli prioritert 6 felts veier i de store tettstedene. De Kristne vil bruke utenlandske entreprenører der det er nødvendig for å fremskynde veiutbyggingen som de foregående regjeringene så alvorlig har forsømt som har ført til at rike Norge har Europas dårligste veinett. De Kristne ser at bilteknologien utvikler seg mot biler som kjører seg selv og vil bygge ut veiene for å møte fremtiden.

At Silicon Valley og bilindustrien lenge har forsket på førerløse biler er en kjent sak. Kjente merker som blant andre Audi, Toyota, Volvo, Mercedes Benz og ikke minst Google har allerede kommet langt i forskningen og utviklingen av lage slike biler. Ekspertene sier at det ikke er et spørsmål om, men når slike biler blir et vanlig syn i trafikken. For å kunne bruke teknologien er vi avhengig av gode 4 felts motorveier. Innen 20 år kan du programmere bilen din til å kjøre deg fra Stavanger til Oslo – kjøre inn på motorveien – trykke på autopilot, lene deg tilbake og lese an avis, surfe på Internett, se på TV eller sove litt mens biler kjører selv og vekker deg noen kilometer før avkjørselen.

Eventyr sier du? Google har de siste årene kjørt millioner av mil med førerløse testbiler i trafikken uten ulykker. Nye Volvo XC90 er på markedet allerede neste år. Den kan gasse, bremse og styre selv. Og Boschs nye sensorsystem skal gjøre det nærmest umulig å kjøre på myke trafikanter. Der er biler som leser veikanten, som holder avstanden til bilen foran, som «henger» seg på bilen foran osv. osv.

Ladestasjoner for EL-biler

De Kristne innser at EL biler er fremtidens biler som blir bedre og bedre, og De Kristne vil sterkt bidra til at vi får hurtigladestasjoner for EL-biler ved at staten subsidierer ladestasjoner ved spisesteder langs våre hovedveier slik at alle kan kjøre med EL-biler med korte avstander mellom ladestasjonene.

Ekte verdier

Under Bondevikregjeringen solgte Norges Bank i 2004 hele Norges gullbeholdning på 33,5 tonn for kr. 13.500 pr. kilo. I dag den 5. juli 2013 ligger prisen på over 38.000 pr. kilo. På 9 år har gullprisen steget med rundt 20% pr. år – langt bedre enn oljefondets 3,5% avkastning på svært risikable investeringer med våre pensjonspenger.

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sikrer borgernes fremtid ved å lagre ekte verdier som gull i stedet for å gamble med skattebetalernes penger på det internasjonale aksjemarkedet i en tid da aksjemarkedet står foran stupet i en finanskrise langt verre enn i 2008.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

fredag 2. august 2013

Medlem av Fatahs sentralstyre anklager Mahmoud Abbas og Fatah for diktatur og utstrakt korrupsjon

IsraelToday


Dahlan og Abbas
Medlem av Fatahs sentralstyre og tidligere sikkerhetssjef i den arabiske selvstyremyndighet går til et kraftig angrep på president Mahmoud Abbas for hans diktatoriske regime og for hans personlige korrupsjon.
Tidligere sikkehetssjef og medlem av Fatah´s sentralkomite, Mohammde Dahlan, mener at den arabiske selvstyremyndigheten sammen med USA´s og EU´s press for å få Israel til å gi fra seg sitt bibelske kjerneområde, vil være et undertrykkende diktatur på linje med Midt-Østens verste regimer.
«Vestlige påstander er alltid fokusert på at fredsprosessen vil sikre frihet, verdighet og velstand for araberne. Men sannheten er at den arabiske selvstyremyndigheten selv gjør langt mer ved å nekte Israel disse rettighetene,» uttalte Mohammed Dahlan. Dahlan har innlevert en internasjonal klagesak mot selvstyremyndighetens leder Mahmoud Abbas, hvor han hevder at Abbas er «ute etter å ta ham.»

Dahlan blir nå sett på som en potensiell rival til Abbas som leder av den arabiske selvstyremyndighet. Dahlan har truet med å gi bevis for den enorme korrupsjonen, som fortsetter å plage den arabiske selvstyremyndigheten.

I klagesaken mot Abbas, som ble anlagt av et israelsk firma til Den internasjonale straffedomstolen i Haag, anklages Abbas for «tyrannisk atferd og uttalt korrupsjon.» «Abbas er også personlig korrupt, noe som er skadelig for det arabiske folk og selvstyremyndghetens institusjoner,» uttaler Dahlan.

«I praksis er den arabiske regjeringens autoritet et tyranniske styre ledet av én person, Mr. Mahmoud Abbas. Alle selvstyremyndighetens institutter, budsjetter og internasjonale relasjoner er ingenting annet enn tilgjengelige midler til Abbas og hans familie, og deres økonomiske, politiske og personlige interesser.» forteller den alvorlige anklagen.

«Det er uhyre vanskelig å overbevise den amerikanske regjeringen samt EU å stoppe overføringen av milliarder av dollar til Abbasregimets pågående korrupsjon,» sier Dahlan videre.

Les også: -Former Fatah leader sues ‘tyrannical’ Abbas for corruption, intimidation og -Ousted Fatah official Dahlan files Int'l Criminal Court complaint against Abbas

torsdag 1. august 2013

Giulio Meotti: Dette er ikke fred, det er ren nazi-ideologi! PLO og Abbas, Israels "fredspartnere"

IsraelNationalNews:
Imagine if any political leader would say: "No blacks will be allowed to live in my state". He would be denounced correctly, as a racist, a bigot.

That does not seem to include Mahmoud Abbas, the Palestinian Arab leader of Ramallah, who on the verge of the new "peace talks" in Washington just declared: "In a final resolution, we would not see the presence of a single Israeli - civilian or soldier - on our lands".

This is not "peace", but pure Nazism, it is ethnic cleansing. And instead of the expression "final resolution", Abbas should have said what he really means,  "final solution".

Addressing a session of Arab League in Doha, Qatar, Abbas in 2011 declared that “when an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital is established, we won’t allow the presence of one Israeli in it”.

A Palestinian Arab State on Western Eretz Israel would be “jüdenrein”, or cleansed of Jews. A state founded on the ethnic cleansing of every single Jewish man, woman and child.

How can you call "peace" a deal in which hundreds of thousands of Jews surrender to expulsion or to becoming refugees like "lambs to the slaughter"?

Can you imagine if Benjamin Netanyahu instead of Mahmoud Abbas would have pronounced such a statement? What would have been the world reaction?

And Abbas said it in front of the long European noses. He proclaimed his Nazi intentions while in Cairo. Lady Ashton, the ridiculous EU foreign chief, was present.

But we must thank Mr. Abbas, because he said clearly that the "State of Palestine" and the Jewish presence in Judea and Samaria are exclusive. Israel would have to uproot all the Hebrew towns in order to pave the way for this "peace", which is in fact the new apartheid that he hopes will come into existence upon the ruins of the "settlers'" homes.

What Abbas said is the same message repeated from the Palestinian Arab mosques and streets: "Idbach al Yahud !" (Slaughter the Jews), "Mauwt al Yahud !" (Kill the Jews), "Falastin baladna, al Yahud kalabna" (Palestine is our homeland, the Jews are our dogs).

The PLO Covenant rejects the idea that Jews have any “historical or religious ties” to the land, since “Judaism, being a religion, is not an independent nationality”.
Isn't it pure Nazism?

PLO’s Article Six declares: “The Jews, who had normally resided in Palestine until the beginning of the Zionist invasion (usually dated as the mid-19th century) will be considered Palestinians”. In other words, 98 per cent of the existing Israeli Jewish population must be banished like, like the 8.000 Jews of Gush Katif. Or killed, like the Fogels of Itamar.

The PA's mufti of Jerusalem, Sheikh Ikremah Sabri, and the Palestinian chief Islamic judge, Sheikh Tayseer Tamimi, issued decrees authorizing the killing of Arabs who sell property to Jews and forbidding Muslims from burying them in Islamic cemeteries. Not even Nazi Germany in the 1930s knew this level of anti-Jewish pathology.

Or take the 'refugee' question. The PLO manifesto claims that the“Palestinian personality” is an “innate, persistent characteristic that does not disappear . . . and is transferred from fathers to sons” (No. 4). And what if all Palestinians had emigrated, or had become refugees from the land? They would still belong to “Palestine” along with their male descendants. Forever. This is like the Nazi “Drang Nach Osten” and “Blut und Erde”.

Abbas and other PLO terrorists are asking Israel and the United States to expel all the Jews, from the youngest to the oldest, so the Hebrew people will be stained by their presence.

If you assume that Area A and Area B are no longer negotiable, which is not true, note that 60 percent of Judea and Samaria is already free of Jews. And with the exception of the Jewish city of Hevron, there are no Jewish citizens in the big Arab cities, Nablus, Jenin, Ramallah, Tulkarem, Qalqilia. And also in Hevron, the city of the Patriarchs you have "Area A" (or H1), the jüdenrein part of Hevron.

To return to the "peace talks", what are these all about? The division of Jerusalem? Maybe, but only in a suicidal end game. The 'return' of the 'refugees'? Certainly not. These talks, like all the previous ones, are about the percentage of Jews of Judea and Samaria to be ghettoized, deported, killed and expelled.

The "State of Palestine" would be the carbon copy of Hans Frank's General Government in Poland. Two thirds of the nations of the world, represented in the United Nations, support the establishment of a state that would be, by definition, the first to officially prohibit Jews or any other faith since Nazi Germany.

Feministprest Gyrid Gunnes protesterer mot Olavsfest


Klassekampen:
Feministprest Gyrid Gunnes mener Olavsfestdagene hyller en krigerkonge. Hvordan ville vi reagert dersom muslimer hadde hyllet en person som brukte islam til å spre vold, spør hun.
Denne uka preges Trondheim av bilder av Olav den hellige med øks i hånda. Det er de årlige Olavsfestdagene som går av stabelen, en kirke- og kulturfestival som tar utgangspunkt i kongen som kristnet Norge.

Men prest og forfatter Gyrid Gunnes synes feiringen er høyst problematisk.

- Olavsfestdagene gjør fortellingen om en krigerkonge om til folklore. Jeg tror vi ville ha reagert dersom muslimer hadde kalt opp en stor festival etter en person som brukte islam til å spre vold, sier Gunnes til Klassekampen.

Som et svar på hyllesten av Olav den hellige viser presten denne uka kunstprosjektet «Å gre Guds flokete hår» ved Trøndelag senter for samtidskunst.

Vasker føtter

Som del av kunstprosjektet vasker presten føttene til publikum under Olavsfestdagene. Dette er en måte å vise at maktkritikk av kristendommen ikke bare kommer utenfra.

- Fortellingen om Jesus som vasker føttene til sine disipler er en radikal tekst, og viser at det også finnes en maktkritikk i kristendommens kjernefortellinger. Den viser en Gud som ikke bruker vold og makt, men en som går inn i slavens rolle, sier hun.

Dette kan relateres til historien om hellig Olav, mener Gunnes.

- Man kan spørre seg om hvem Kristus ville ha vært på Stiklestad. Han ville ikke ha vært den som legitimerte Olavs voldelige misjonsprosjekt, men heller den norrøntroende trellkvinnen som døde for hans sverd.

Olav den hellige var Norges konge fra 1015 til 1028. Ifølge sagaene reiste Olav på vikingferd til England som 12-åring. Sju år seinere ble han døpt i Frankrike, før han dro til Norge, kjempet seg til tronen og innførte kristendommen i landet. Etter sin død på Stiklestad ble han dyrket som helgen.

I dag har knutepunktfestivalen Olavsfestdagene i oppgave å ivareta den kirkelige olsokfeiringen i Nidarosdomen; Olavsdyrkingen.

Men Gunnes mener Olav ikke fortjener noen ukritisk dyrking.

- Vi har ingen grunn til å være stolt over hellig Olav. Han var en mann som brukte sverdet og innførte kristendommen med vold, som del av sitt militærpolitiske prosjekt. Dette er ikke noe vi skal hylle, sier hun.

Olavsvaken i Domkirken og bekransningen av statuen utenfor Nidarosdomen er eksempler på hvordan helgenen blir legitimert, ifølge Gunnes.

Oppgjør med fortellingen

- Hva blir konsekvensene av at hellig Olav feires på denne måten?

- Det kan føre til at vi forblir i en forestilling om det norske samfunn som homogent og kristent. For å endre det må vi ta oppgjør med grunnfortellingene våre. Å ikke se det problematiske i å bygge en festival rundt en kristen krigerkonge er et symptom på at man ikke forstår hvor nært sammenkoplet nasjonsdannelsen og kristendommen som eksklusiv, privilegert majoritetsreligion har vært historisk sett.

Gunnes utstilling inneholder flere gjenstander og dikt som tolker Olavsarven alternativt. I diktet «Hellige Obiora» er Olavs kropp byttet med Eugene Ejike Obiora, den norsk-afrikanske mannen som døde under politiets arrest av ham utenfor et Nav-kontor i Trondheim i 2006.

- Da jeg bodde i Trondheim, var det ikke så mye oppmerksomhet rundt Obiora. I vår kulturkrets kreves det ofte at muslimer skal ta avstand fra vold, mens vi selv ikke får slike krav. Det er dobbeltmoral og tegn på manglende refleksjon, sier hun.

Religion og vold

Olavsfestdagene viser teaterforestillingen «Olav - fra hat til håp», som portretterer en person som går fra å være tyrannisk viking til å bli dypt religiøs.

- Hvem sitt hat og hvem sitt håp er det snakk om? Man kan ikke sette likhetstegn mellom Olavs innføring av kristendommen og håp, sier Gunnes.

Presten mener forestillingen ikke tar på alvor at religion og vold er koplet sammen.

- Som troende selv er jeg svært opptatt av at vi må reflektere rundt det å tro og hvilke fortellinger man bruker kirkas posisjon til å gjenfortelle. Vi må ta inn over oss at kristendommen gang på gang har blitt brukt til å promotere vold.

- Har 22. juli og Anders Behring Breiviks bruk av riddersymbolikken påvirket din kritikk av Olavsfeiringen?

- Jeg har blitt enda mer kritisk etter 22. juli - der så man hvordan ridderromantikken fikk et dødelig utfall. Jeg vet om mange trøndere som synes det var dypt usmakelig at man rett etter 22. juli fortsatte med middelaldermarked i Borggården - med riddersverd og - symbolikk.