Innlegg

GRØNN APE DNA FUNNET I C19 VAKSINE

Denne din dag

Storbritannia «de facto» i krig med Russland

Det Gud tilgir, glemmer han også

Norge - et land i oppløsning, forandring og fremmedgjøring

Vandring med Gud

Russland forsvarer seg, det har de også rett til

Ta tanker til fange!

Åpen bekymringsmelding til Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Bjørn Arild Gram, forsvaret med flere

Åndens gave fra Gud

Dagens sodomitter

Åndens kraft

Venstresiden er alliert blitt med globalisme-kapitalistene

Mangfold er ikke styrke, globalisme en forbannelse