NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 31. august 2018

Bad things are coming

By ProphecyWatchers.

I’ve never seen Bill Salus quite so passionate about soon-to-come prophetic events. In Bill’s own words, spoken with a sense of real urgency, he says, “Bad things are coming.”

For the last few years, Bill has stirred up excitement in the prophetic community with his ground breaking work on Ezekiel 38, Isaiah 17 and Jeremiah 49, passages that describe a series of future wars and judgments on Russia, Turkey, Syria and Iran.

Bill breaks from long-held prophetic traditions with some new, somewhat controversial ideas on the the Seals of Revelation and the Four Horseman of the Apocalypse, laying out a biblical timeline that should give all of us pause to think. Gary and Bill highlight what Bill calls, The Next Prophecies.

What happens next? Tune in to hear just how close we could be to walking on streets of gold! We are the last generation!torsdag 30. august 2018

Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar

Fra Nettavisen.

Hvis du skal se Barack Obamas foredrag i Oslo i høst, vil det koste deg alt fra 6400 til 32.000 kroner.

Christoffer Omberg og Marius Røed Wang startet opp Oslo Business Forum for to år siden. I år har de to unge gründerne klart kunststykket med å få én av verdens mest ettertraktede foredragsholdere til å tale under konferansen «The Future of Technology and Sustainability» i Oslo 26. september - nemlig USAs tidligere president Barack Obama.

Billettprisene for å delta på konferansen koster også deretter. For drøyt 32.000 kroner får du blant annet de beste plassene i salen, et eget VIP-møte med noen av foredragsholderne samt en såkalt «photoline reception» hvor du blir avbildet på et gruppebilde sammen med ekspresidenten.

Hvis du går for den billigste varianten, koster det deg 6428 kroner. Men det forutsetter at du kjøper minst fem «billigbilletter».

Den tidligere presidenten skal opptre på et lignende arrangement i Kolding i Danmark 28. september. Den danske arrangøren opplyser til danske medier at Obama avlyser opptreden dersom opplysninger om økonomi eller e-postkorrespondanse rundt forhandlingene om opptreden i Kolding blir gjort offentlig kjent.

Les mer i Nettavisen.

onsdag 29. august 2018

Vil ha bompenger inn i lønna

Av Nettavisen.

Fire felts motorvei, busstraséer, sykkel- og gangveier, egen lastebilvei og sist men ikke minst: Masse nye bompenger. Det er hovedessensen i Bypakke Nord-Jæren. (Bypakke Nord-Jæren).

Fagforeninger krever ekstra lønnstillegg på grunn nye bomringer.

Fagforeninger i Stavanger-regionen vil i høstens lønnsforhandlinger kreve ekstra høye lønnstillegg og bedre tilrettelegging av arbeidstiden, på grunn av de nye bomringene.

– Vi forventer høyere lønnsøkning i år enn vi kunne ventet oss uten bompenger, sier klubbleder for rundt 350 medlemmer ved verftet Rosenberg WorleyParsons på Buøy, Roy Inge Nilsen, til Stavanger Aftenblad.
tirsdag 28. august 2018

Ettåring fikk bot på t-banen

Fra Nettavisen.

En bestemor i Danmark ble bedt om å velge hvem av barnebarna som skulle få boten. Så skulle barnet skrive under på en fullmakt.

Kaya har ikke enda fylt to år, men hun har allerede begått sitt første lovbrudd, melder BT.dk

Hun fikk nylig bot for å ikke ha billett da hun reiste med mormoren på t-banen i Danmark.

De var på tur sammen med storesøsteren Elly på fire og Kayas tvillingbror Villum. Mormoren trodde alle barna reiste gratis med en voksen på t-banen og hadde ikke egen billett til alle. Da kontrolløren ville se billettene fikk hun vite at det ikke var tilfellet.

Kayas mor har omtalt hendelsen på Instagram.

- Jeg hørte en gang at barn av pedagoger var de største bråkmakerne og at barn av jurister var de største lovbryterne. Det skulle også kun ta Kaya 21 måneder før hun ble registret i et register over lovbrytere.

For siden mormor, 71 år gamle Irene Dahl, hadde billett kunne ikke kontrolløren skrive ut boten til henne. Mormoren ble bedt om å velge hvem av barnebarna som skulle få bor for hennes overtredelse.

- Jeg ville ikke gi den til fireåringen fordi hun forsto hva som skjedde, så da måtte jeg finne ut av hvem av tvillingene som skulle få den. Da valgte jeg bare en av dem, og det ble Kaya, sier hun til avisen.

Da Dahl kom hjem og skulle klage på boten fant hun også ut at da måtte hun ha en underskrevet fullmakt - av ettåringen.

Avisen har snakket med kommunikasjonsmedarbeider Beannie Kauling Sloth i danske Metro Service. Hun forteller at det skal være en misforståelse at personer under 18 må skrive fullmakt, men at det stemmer at boten må skrives ut til en av de uten billett - om de så er små barn.

Se lille Kaya når hun får beskjed om at hun må skrive fullmakt :)

mandag 27. august 2018

Media og Trump

Av Norvald Aasen.

Herr Anders Magnus, NRKs reporter i USA.

Vedrørende hetsen mot Trump.

Lederen for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, har uttalt at NRK ikke skal være nøytral i sin omtale av President Trump, men det kan jo virke overdrevet med denne stadige nedrakkingen og hetsen som statskanalen driver i forhold til Trump.

Venstresiden i USA, som her i Europa og i bananstaten Norge, har aldri godtatt at Trump ble valgt til president, disse gruppene har jo drevet regelrette borgerkrigs opptøyer i amerikanske byer på grunn av at deres representant ble vraket av velgerne. Og for dem gjelder tydeligvis demokratiet kun for dem selv!

Både under nominasjonsprosessen og etter at Trump ble innsatt har norske media og presse med NRK som førende kraft drevet sin egen anti-Trump kampanje. Opinionen i Norge har bare fått servert alt det negative og nedsettende, og seere, lyttere og lesere har selvfølgelig blitt fanget av det de har blitt fortalt av journalister og reportere. Dette har etter hvert blitt så daglige innslag at vi vet hver gang vi setter på en "nyhetssending" at nå vil det komme nedrakking av Trump.

Når Kokkvold mener at NRK ikke skal være nøytral i sin omtale av den amerikanske Presidenten så ligger det i dette at vi som betaler lisensen til statskanalen ikke får vite sannheten, men bare det negative som NRK mener skal farge våre holdninger til Trump. Er du stolt av en slik journalistikk, Anders Magnus?

Jeg forholder meg til at amerikanere har valgt sin President selv om denne personen ikke var kandidaten til Vestens venstreekstremister og andre mediafolk. Jeg har ingen tillit til at vi gjennom NRK får vite annet enn det som jeg oppfatter som slarv mot mannen.

En annen ting som media drøvtygger på er denne påståtte innblandingen fra Russland i det amerikanske valget og at det var denne "innblandingen" som resulterte i at Trump ble valgt. Jeg tror amerikanske velgere vet like mye om Amerika og om ulike presidentkandidater som det russiske "interesser" måtte vite.

Her kan det jo også være interessant å merke seg at USA gjennom lange tider har påvirket valg både i mellom- og syd-Amerika for å få inn ledere som var lojale mot USA.

Denne stadige hetsen mot Trump og Russland synes etterhvert å gå over alle grenser, og den virker ikke til å øke tilliten til norske journalister og media generelt. For undertegnede er denne tilliten allerede langt under nullpunktet.

Norvald Magnus Aasen,
6983 Kvammen

søndag 26. august 2018

Jesus er i sannhet Gud

Av P54.

Er Jesus bare et vanlig menneske? Er han en profet på linje med andre profeter? Er han en god lærer på linje med andre lærere? Hva skiller Jesus fra alle andre mennesker? Svaret er at Jesus er over alle mennesker. Jesus er Gud, åpenbart i menneskeskikkelse.

Det er mange bevis i Bibelen for at Jesus er guddommelig. Følgende vers er de viktigste bevis.

Jesus har navnene til Gud.

Jesus har guddommelige navn, navn som kun kan brukes om Gud. Noen eksempler:

Jesus er Yahweh. Yahweh er et veldig vanlig Hebraisk navn for Gud i det Gamle Testamentet, brukt over 5300 ganger. På engelsk er det som oftest oversatt til LORD (store bokstaver). På Norsk brukes Herren.

Første gang vi blir konfrontert med navnet til Gud er i 2. Mosebok 3, 14, hvor Moses spør Gud hva Hans navn er. "Da sa Gud til Moses: “JEG ER DEN JEG ER”. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: “JEG ER” har sendt meg til dere." YHWH, Yahweh eller Jehovah, i vers 15 er en forkorting av “JEG ER DEN JEG ER”, på engelsk LORD og på Norsk Herren. Navnet betyr egentlig en evig selv-eksistens. Yahweh ble aldri til eller skapt på et spesielt tidspunkt for Han har alltid eksistert.

Jesus brukte dette guddommelige navnet på seg selv da Han ble konfrontert av noen jøder. I Johannes 8, 24 står det: “For dersom dere ikke tror at JEG ER DEN JEG ER, skal dere dø i deres synder”. I vers 28 står det: “Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER DEN JEG ER”. Jesus sammenligner så den skapte Abraham, som jødene æret, med sin egen evige, ikke skapte natur som Gud i vers 56-58. “56 Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg 57: Judeerne sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? 58:  Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg til dere: JEG ER før Abraham ble til”.

Jesus er Kurios. Det Greske ordet Kurios i det Nye Testamentet tilsvarer det Hebraiske navnet Yahweh i det Gamle Testamentet. Ordet Kurios brukt om Gud uttrykker en suveren skapning med absolutt autoritet. Ordet er på Engelsk oversatt til LORD og på Norsk Herren.

En tidlig kristen som var vant til å lese i det Gamle Testamentet forstod at ordet Herre (LORD) når det ble brukt om Jesus pekte til hans egen identifikasjon som Gud i G.T. [Yahweh eller Jehova].

Følgelig er uttrykket “Jesus er Herre” (Jesus is LORD) [gresk: Kurios] en bekreftelse på  at Jesus er Yahweh [Jehova], slik som i versene i Romerne 10:9, 1. Korinter 12:3 og Filipperne 2:5-11.

Jesus er Elohim. Elohim er et hebraisk navn som er brukt om Gud 2570 ganger i G.T. Navnet betyr “den sterke” og flertallsformen (im på Hebraisk) indikerer “full av makt”. Elohim i G.T. blir fremstilt som den mektige og suverene myndighet i universet som styrer alle menneskenes affærer.

Jesus er tilkjennegjort som både Yahweh og Elohim i profetien i Jesaja 40:3 “Rydd i ørkenen vei for Herren! [Yahweh] Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!” [Elohim]. Dette verset ble skrevet med referanse til Johannes døperens tilrettelegging av at Kristus skulle komme, bekreftet i Johannes 1:23, og representerer en av de sterkeste bekreftelser i G.T av guddommeligheten til Kristus. I Jesajas 9:6 er det en profeti om Kristus i entallsform av Elohim (El). “6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, [El], Evig Far, Fredsfyrste”.

Jesus er Theos. Det nytestamentlige ordet for Gud, Theos, korresponderer til parallellen i det G.T. ordet Elohim. Et velkjent eksempel hvor Kristus blir kalt Gud [Theos] finner vi i historien om tvileren Tomas i Johannes 20. I dette verset vitner Tomas om den oppstandne Kristus og med tilbedelse uttrykker han: “Min Herre og min Gud!” [Theos] (Johannes 20:28).

Jesus er kalt Theos gjennom hele resten av N.T. Da fengselsbetjenten spurte Paulus og Silas hvordan en skulle bli frelst svarte de: “Tro på den Herre Jesus og du vil bli frelst, du og hele din husholdning” (Apostelgjerningene 16:31).
Etter at fengselsbetjenten trodde og ble frelst sier Bibelen: “Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud” [Theos] (vers 34). Bibelen vitner her at å tro på Kristus og å  tro på Gud er to sider av samme sak. Jesus Kristus er allmektige Gud.

Hele Bibelen er innblest av Gud og en kan ikke si at bare det som Jesus sa eller ikke sa mens han vandret på jorden er retningsgivende og resten av Bibelen er avlegs, gammeldags eller ikke gyldig idag. Det er kun frelse i Jesu navn, men Bibelen har mye å si om mange andre ting utover veien til frelse, blant annet nasjoners styresett. Man må lese hele skriften for å få åpenbaring om det og få hjelp av Den Hellige Ånd til å forstå det.

2. Timoteus 3:16 “Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning”.

P54

lørdag 25. august 2018

Universitetslektor Asbjørn Olsen er litt stolt

Asbjørn Olsen har jobbet for TV 2 i 20 år,
men er nå lektor ved OsloMet. Foto: Tv2
Fra ABC nyheter

Universitetslektor Asbjørn Olsen ved OsloMet, som arrangerte forelesningen med Per Sandberg og Letnes, beklager lekkasjene fra studentene. Samtidig er han litt stolt.

Per Sandberg og Bahareh Letnes møtte tirsdag journaliststudenter på OsloMet for å prate bak lukkede dører. Der åpnet han opp om fortiden og fremtiden.

Et opptak fra møtet ble lekket til Aftenposten, det fikk Sandberg til å reagere. Sandberg refser journalist-studenter.

– Aftenposten bruker altså et hemmelig opptak, fra et lukket arrangement. Her ser vi moralen. Morgendagens journalister går i fotsporene til dagens journalister. Fullstendig blottet for etikk, skriver Sandberg i en SMS til ABC Nyheter, og fortsetter:

Universitetslektor Asbjørn Olsen ved OsloMet, som arrangerte forelesningen, beklager overfor Sandberg.

– Jeg beklager til Per Sandberg og Bahareh Letnes, men er samtidig litt stolt av studentene mine. Dette kan tyde på god kritisk antiautoritær innstilling som journalistikken er avhengig av. Men prisen de betaler er tapt tillit og tilgang til disse konkrete kildene. Sånn er gamet, skriver Olsen i en SMS til ABC Nyheter.

fredag 24. august 2018

PepsiCo kjøper SodaStream

NTB - Nettavisen

Bruskjempen PepsiCo kjøper israelske SodaStream for 3,2 milliarder dollar. Kjøpet er en del av Pepsis strategi for å møte fallet i salget av sukkerholdig brus.

SodaStream lager maskiner som gjør at folk kan tilsette kullsyre til sine egne drikker hjemme, og brukes av mange til å lage sprudlevann av vannet fra springen.

Kjøpesummen tilsvarer 27 milliarder kroner etter dagens kurs.

Både PepsiCo og erkerivalen Coca-Cola har den senere tiden skaffet seg flere bein å stå på enn sine velkjente hovedprodukter. Brussalget rammes av sukkerskatt og andre avgifter i stadig flere land, som ledd i innsatsen mot overvekt.

Siden SodaStream bruker gjenbruksflasker, ses også kjøpet som et salgsargument rettet mot kunder som er bekymret for forsøpling fra brusbokser og plastflasker.

PepsiCos avtroppende sjef Indra Nooyi sier kjøpet av det Tel Aviv-baserte selskapet er i tråd med en satsing på bærekraft og sunnere produkter.

SodaStreams sjef Daniel Birnbaum sier avtalen vil åpne nye markeder for gjennom PepsiCos omfattende nettverk, og legger til at selskapet fortsatt skal være basert i Israel. 

United with Israel skriver: 

SodaStream CEO: $3 Billion Sale to Pepsi a Victory over Anti-Israel Boycotters.

SodaStream CEO Daniel Birnbaum, who sealed a $3.2 billion agreement with beverage giant PepsiCo on Monday, hailed the deal as a victory over the anti-Semitic Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign, which advocates for the destruction of the Jewish State, The Times of Israel reported.

SodaStream had become a target of the boycotts campaign over the location of its factory in Judea, before moving to a location inside the Green Line several years ago. In an interview with Channel 10 news hours after the deal was signed, Birnbaum said, “I think they have learned not to meddle with us. Look at what happened to SodaStream that they targeted, and what has happened to them.”

In October 2014, SodaStream announced it would close its factory in Maale Adumim due to financial considerations. At the time, the company accused the boycotts movement of anti-Semitic motives and hurting the interests of the Palestinian workers they claim to protect. Palestinian workers at the factory criticized the boycotts movement for destroying their jobs and livelihood of their families.

The boycotts movement asserted that SodaStream discriminated against Palestinian workers and paid them less than their Israeli counterparts. Employees at the factory, however, said wages for Palestinians and Israeli workers were commensurate, and that Palestinian workers had been given pay and benefits far higher than anything else they could find in the Palestinian Authority.

torsdag 23. august 2018

Et matriarkalsk tyranni?

Av Jack Wang. 

Første gang publisert i Klassekampen, 10. november 2003.

Med den nye bidragsloven er Matriarkatet innført i Norge, skriver Jack Wang.

Vil du bli tatt på alvor som debattant bør du helst ikke forsnakke deg. Er du i affekt og slipper ting fra levra som du ikke burde sluppet, driter du deg ut og blir sett på som ekstrem.

Nei, sindig må du være, og pragmatisk, for den vulgære høster bare hevede øyebryn og oppgitte sukk, samt et rykte om at han ikke er riktig navla. Og det er vel ikke det jeg vil?


Kvinner har makt

Nei. Men er det nå egentlig vulgært å spørre om Norge er et matriarkat? Er det ikke heller ganske underlig at spørsmålet følges av en forsikring om at jeg ikke er sprø? Og er det ikke også underlig at skal man debattere kjønnsrollemønsteret i Norge i dag så må det liksom som en naturlov ta utgangspunkt i at det er kvinnen som er krenket? Er det obskønt å hevde at kvinnene på visse områder har makt og at denne makten arter seg slik at mannen blir tatt rotta på?

Nei. Jeg synes ikke det. At tingene i det 21. århundre har grepet så om sin motsetning at de er blitt matriarkalske kan etter mitt syn bevises. Vi har for eksempel erstattet Pater de Familias med en allmektig Moder som i familie og omsorgsspørsmål har bukten og begge endene. Sånn er det. Og det som gjør henne til maktovergriper er paradoksalt nok hennes godhet, for det er i kraft av denne hun har tilranet seg et nesten absolutt monopol på omsorg. Samtidig har hun sin historiske rolle som undertrykt å ivareta. Kombinasjonen er blitt en aldeles genial undertrykkelsesmekanisme som mannen er fullstendig forsvarsløs mot.

Ny bidragslov

Det er den nye bidragsloven som har fått meg på disse tankene. Denne loven er, avkledd fernisset av likestillings- og rettferdighetssvada, kun to ting; den er statens ansvarsfraskrivelse for de barna som ikke har gifte foreldre, og den er knesettelsen av det juridiske prinsipp at Mor er god og snill. Det som tidligere var et patriarkalsk føydalsamfunn der mannen hadde bukten og makten og begge endene, er med denne loven blitt et undertrykkende matriarkat med røtter dypt ned i forestillingen om Moderen som god. Resultatet er at mannen fra nå av er prisgitt et systematisert matriarkalsk tyranni der han er emosjonelt, økonomisk og sosialt ranet. Jeg snakker om et samfunn der mannen helt legalt kan frastjeles alt, til og med barna, fordi loven i sin utforming utelukker den muligheten at en Mor kan være sånn.

Lovmakerne vil hevde at intensjonen med loven var den aller beste, nemlig å stimulere til økt samarbeid. Greit nok. Problemet er bare at virkningen vil bli den motsatte. Fattige aleneforsørgere, for det meste kvinner, vil bli fattigere, og ruinerte bidragspliktige, for det meste menn, vil bli enda mer ruinerte.

Stigmatiserer

Det mest provoserende er den stigmatiseringen av den fraskilte mannen som ligger innebygd i lovteksten. Loven ser ham åpenbart som et moralsk problem som det bør settes inn ressurser i forhold til. Lovens bokstav kan knapt tolkes annerledes enn at man har ønsket å straffe på pungen slabbedasken som ikke bryr seg.

Systemet har rett og slett kollektivt tatt frem riset for å tvinge slasken til å ta ansvar. Men gitt den eventualitet at mannen ikke er en slabbedask, men tvert imot en person med både vilje og evne til å ta seg av barn, er ordningen så forferdelig at den rett og slett må karakteriseres som grotesk.

Eller litt mer presist; det premisset forskriftene hviler på er at Moderen er god. Dersom samarbeidet av en eller annen grunn går dårlig, må det altså være faren som er vrang. Det holder ikke at han sier han vil stille opp, og det holder ikke om han lover bot og bedring dersom han tidligere ikke har gjort det. Fra nå av må han dokumentere at han faktisk er sammen med barna, først da får han fratrekk for gjennomført samvær.

Og hvordan er det så lagt opp til at han skal dokumentere dette? Jo, Mor må si det! Den som skal bekrefte samværet er Moderen. ? Ja, skal hun si. Barna er hos sin far. Ja, de besøker ham regelmessig. Da er saken biff og far får både samvær og redusert bidrag. Sier hun derimot nei blir saken en annen.

Sabotasje

For fra nå av ligger det klingende mynt i det å ødelegge. Fra nå av vil den Moderen som saboterer fars mulighet til å se barna ha økonomisk utbytte av det. I de konfliktfylte skilsmissene der Moderen (hvor utenkelig det enn kan høres) faktisk hater sin x-mann og ikke har noe annet ønske enn å skvise ham, vil hun nå komme bedre ut enn i de tilfellene hvor hun samarbeider.

Dette er ikke noe jeg påstår, forskriftene er helt krystallklare på dette punktet. Det hjelper ikke engang om far har domstolenes medhold i at han skal ha samvær, for dersom han faktisk ikke får det får han heller ikke fratrekk. Selv ikke i de tilfellene der mor flytter, har han noe å stille opp med, for mor har kanskje funnet en kar av et helt annet format enn den tullingen hun fikk barn med, og derfor flytter hun til Vestlandet eller Nordlandet eller Østlandet, og det har vel for svarte faen ikke han noe med?

Til myndighetene sier hun det som det er, at samvær ikke forekommer, og det holder, hun behøver ikke si mer. Hun behøver ikke si at hun er ei heks som kidnappet barna, at hun har trenert samværet, gjort alt for å ødelegge, for når faren ikke får samvær vil hun motta premie uansett.

Matriarkatet

Dette er det Norske Matriarkatet i dag, at Moderen kan gjøre slikt ustraffet. Den som skal betale er uansett barnefaren, denne dusten av en mann som en gang var dum nok til å gå til sengs med henne. Med den nye loven blir han ikke bare frastjålet barna, han blir også straffet med bøter, hvis ikke mor da sier det som det er. Men hvorfor i all verden skulle hun det? Og hvorfor skulle hun samarbeide? Det vil hun jo bare tape på.

Den nye bidragsloven er Matriarkatet innført i Norge. Intet mindre. Gjennom denne loven ødelegges mannen som omsorgsperson, han ruineres som menneske og fraranes barna ? ikke fordi han ikke vil ha dem, men fordi de er bortført. Med den nye loven dømmes han til å betale tyven for tyveriet. Derfor er dette en lov vi ikke kan ha. Eller mener virkelig politikerne at vi kan være bekjente av et sånt regelverk? 

Jack Wang

onsdag 22. august 2018

Overstyrer apostelen Paulus Jesu budskap?

Av Olav H. Kydland.

I en kronikk på NRK Ytring (01.08.2018) kalt ”Bibelen inneholder mye grums” omtaler forfatteren Tom Egeland (T. E.) forholdet mellom Jesus og apostelen Paulus. Undertegnede vil komme med noen synspunkt på kronikken.

På typisk bibelkritisk måte konstruerer Egeland et motsetningsforhold mellom Jesus og apostelen Paulus. Han hevder at Paulus har fått overstyre Jesu budskap om barmhjertighet, toleranse og medmenneskelighet. Jesus omfavnet alle medmennesker, også alle dem som elsker noen av samme kjønn.

Likedan sår han tvil om at Jesus åpenbarte seg for Paulus på veien til Damaskus siden ikke Paulus skrev om denne opplevelsen selv. Men å dra i tvil den historiske virkelighet på grunn av dette, er ikke troverdig.

Videre hevder T. E. at uten åpenbaring står Paulus tilbake som en selvutnevnt apostel.

Hva er så en apostel? En ”apostel” er en utsending som representerer avsenderen og opptrer med fullmakt fra denne etter ”den grunnsetning at et menneskes utsending er som dette selv.”

Følgelig kan vi trekke den slutning at det apostlene sier, det taler de på vegne og med fullmakt fra Jesus Kristus selv. (2 Kor 5,20). Følgelig er det ikke holdbart å konstruere et motsetningsforhold mellom Jesus selv og hans apostler. For Jesus sier til sine disipler: ”Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg”. (Luk 10,16. Sml. Mat 10,40; Joh 13,20)

Jesus ga også løfte til apostlene om å sende talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skulle sende i Jesu navn, ”han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere" (Joh 14,26). Videre sier Jesus at sannhetens Ånd skulle veilede apostlene ”til hele sannheten” (Joh 16,13).

Rom 1,1 lærer oss at Paulus er Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium.. Han er en Jesu Kristi apostel, ”et utvalgt redskap” for Herren, (Apg 9) anerkjent av de andre apostlene. (Apg 15).

I Gal 1,12 sier Paulus at han ikke har mottatt eller lært evangeliet av noe menneske, ”men ved Jesu Kristi åpenbaring.” (Se også 1 Kor 11,23; Ef 3,3; 1 Tess 2,13). Evangeliet ble altså åpenbart for Paulus ved Jesu Kristi åpenbaring uten noen menneskelig mellommann, men ved Guds hellige Ånd.

T. E. hevder videre at i urkirken var Paulus den mest sentrale i å oppgradere Jesus fra menneske til Gud.

Det er en påstand uten noen holdepunkt i virkeligheten. Guds enbårne Sønn har alltid vært til. Han er den andre person i treenigheten som i tidens fylde ble menneske, sann Gud og sant menneske (se Matt 1,18; Luk 1,31-33; Joh 1,14; Gal 4,4). Alle Jesu disipler var klar over at Jesus var Guds enbårne Sønn fra evighet av som steg ned til jord, ble menneske, ble korsfestet, døde en stedfortredende død for menneskeslekten og ved sin oppstandelse viste seg som Guds veldige Sønn. (Rom 1,4: Apg 13,32 f. f.; Heb 1,5; Åp 1,18).

Videre hevdes det at Paulus hadde et forkastelig syn på kvinner og homofili. Å hevde at Paulus hadde et forkastelig syn på kvinner, er ikke i samsvar med Guds ord. Både Jesus og Paulus hadde samme syn på menn og kvinner. De er skapt i Guds bilde og er likeverdige for Gud.

Cand. theol. Øivind Andersen sier: ”Hva lærer Det nye testamente om kvinnen og hennes stilling i menigheten? Svaret er dobbelt:

1) Religiøst (når dret gjelder frelsen) er det ingen forskjell. I Kristus (frelsen) er mann og kvinne likestilt.”

2) Men når det gjelder menighetenes funksjoner (kvinnens innsats i Guds rikes arbeid), da er det forskjell. At denne forskjell skulle bety ” nedvurdering av kvinnens betydning i Guds rike, er i virkeligheten den mest tankeløse innvending man kan gjøre mot apostelens ord om de funksjoner i Guds rike en kvinne ikke skal ha.” (”Kvinnens plass i menigheten”.)

Når det gjelder homofili sies det: ”Men det forkvaklede, antikristelige homosynet til mannen som aldri møtte Jesus – det trykker konservative deler av Kristen-Norge til sitt bryst.”

Vi finner heller ikke noe sted i NT noen forskjell mellom Jesus og Paulus når det gjelder synet på Skriften (GT) som Guds inspirerte og ufeilbarlige ord. Jesus sier at han ikke er kommet for å ”oppheve loven og profetene” (GT), men for å oppfylle, og ikke den minste bokstav eller tøddel skal forgå av loven før himmel og jord forgår (Mat 10,35), og i Joh 10,35: ”- Skriften kan ikke gjøres ugyldig”.

Apostelen Paulus sier det samme med andre ord: ”- Jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene” (Apg 24,14). I 2 Tim 3,16 sier han: ”Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet”(Sml. Rom 15,4).

Da Jesus og Paulus har det samme synet på Skriften (GT), nytter det ikke å argumentere med, som noen gjør, at vi ikke har noen ord av Jesus selv angående dette med homofile forhold.

Men Jesus holdt fast på at GT er Guds inspirerte og hellige ord, og i 3 Mos 18,22 leser vi: ”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.” Følgelig betraktet Jesus homoseksuelle forhold som synd som utelukker fra Guds rike. Med andre ord: Jesus og apostelen Paulus har samme syn på homoseksuelle forhold.

Det er sant at Jesus elsker alle menneskene. Han vil at de skal komme til sannhets erkjennelse, bekjenne sine synder, ta imot frelsen og vandre i ”et nytt liv.” (Rom 6,4)

Å kalle dette som Skriften lærer og som bibeltro kristne har tilegnet seg, for et forkvaklet og antikristelig homosyn, er en arrogant og utilbørlig påstand. Det er det samme som å gjøre narr av Den treenige Gud og nedverdige og latterliggjøre de kristne som vil holde seg til Guds hellige ord.

Vårt forhold til apostelens ord avspeiler vårt forhold til Jesus selv. Er vi ikke lydige eller tilsidesetter vi apostlenes lære, veiledning og formaning, da er vi ulydige mot Herren Jesus Kristus selv. Hvem våger det? Vi skal jo alle stå til regnskap for han en dag.

Egelands artikkel avslører hvordan han stiller seg til Guds ord og bibeltro teologi. Våre reformatoriske fedre talte om Skriftens klarhet, både den ytre og indre klarhet. Bibelen er klar slik at hvem som helst kan lese den og forstå hva den sier på det ytre plan.. Men for å erkjenne Bibelens indre klarhet er vi avhengig av Guds Hellige Ånd. Luther sier at ingen fatter en eneste stavelse (iota) i Skriftenes indre klarhet hvis han ikke har Guds Ånd.

T. E. har avslørt for oss at han verken skjønner Skriftens ytre klarhet eller dens indre klarhet med sin sekulære og bibelkritiske måte å forholde seg til den på.

Olav H. Kydland

tirsdag 21. august 2018

Google fortsetter å spore selv etter at posisjonsloggen er slått av

Fra digi.no

Nylig meldte vi at nyhetsbyrået AP hadde avdekket at Google fortsetter så spore brukere selv etter at posisjonsloggen er skrudd av. Nå melder AP at Google har endret ordlyden i sine retningslinjer, og den nye formuleringen bekrefter at den opprinnelige rapporten var korrekt.

I den engelskspråklige utgaven av retningslinjene heter det nå at man kan slå av posisjonsloggen når som helst, men at noe posisjonsdata fremdeles kan bli lagret som en del av aktiviteten på tjenester som søkemotoren og karttjenesten. I den opprinnelige formuleringen het det simpelthen at stedene man drar til ikke vil bli lagret dersom man slår av posisjonsloggen, noe som altså var en upresis formulering.

– Vi har oppdatert det forklarende språket om posisjonshistorikk for å gjøre det mer konsistent og klart på tvers av plattformene og hjelpesentrene våre, skrev Google i en uttalelse sendt til AP på torsdag. I sin første kommentar til saken sa Google at formuleringene var gode nok.

I skrivende stund har den nye formuleringen ennå ikke funnet veien til den norske versjonen av retningslinjene, men dette er trolig bare et spørsmål om tid.

Slik skrur du av sporingen:

Les mer i digi.no

mandag 20. august 2018

Kan Norge overleve som nasjon?

Av Amund Garfors. 

For tiden pågår det et stort innvandringspolitisk bedrag, der der både Høyre og Frp er skjønt enig om at den norske befolkningen skal skiftes ut. I realiteten er dette et politisk svik overfor det norske folk, og ikke mindre enn en fatal katastrofe overfor våre framtidige generasjoner dersom dette innvandringspolitiske paradigme får lov til å fortsette. En vet også at det foregår en stor skjult innvandring, noe som tallanalyser viser og som er ganske alarmerende. Dersom dagens anti-norske politikk ikke forandres, vil dette gjøre Norge om til et dysfunksjonelt landområde, hvor nordmenn i så fall vil bli en totalt ubeskyttet minoritet. Ja, og under  de mest ekstreme samfunnsoppløselige forhold som tenkes kan. 

Det i tillegg med de enorme lidelser og menneskelige tragedier som følger i denne politiske-korrekte dødsprosess. Jeg skal innrømme at dette høres voldsomt ut, men det kan fort bli en realitet dersom økonomien i vårt naboland Sverige, som er basert på store lån, bryter sammen. Mens hundretusenvis av fremmede asylsøkere, flyktninger og kriminelle vil strømme over grensa mot Norge.

Og dette skjer altså med Høyres Erna Solberg og Fremskrittspartiets Siv Jensen på vakt, der disse to "femme fatale" også har ønsket Venstres Trine Skei Grande med på pk-administrasjonslaget, slik at Norge og det norske folk kan avhendes og enda raskere oppløse seg selv. For vi vet svært godt at våre politikere IKKE er til å stole på. De har lurt oss trill rundt i årevis, der de forsøker å manipulere oss, samtidig som de kamuflerer den enorme innvandringen som koster enorme summer for skattebetalerne. Ja, de snakker om "kvoteflyktninger, asylsøkere, oktoberbarn og gjenforening av familier" mens arbeidsinnvandringen snakkes lite om. Og slik blir vi ført bak lyset. Totalt fikk 44600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016, mot 35400 i 2015. "Utenfor EØS-området" betyr Syria, Eritrea, Afghanistan, Somalia, Irak og en del land i Nord-Afrika. I sum oppfatter norske velgere innvandringen av fremmede utenfor EØS-området som såpass problematisk at de definerte innvandring som den klart viktigste saken som ble tatt opp før stortingsvalget i fjor. Det var grunnen til at sosialistene tapte og der Jonas Gahr Støre mistet muligheten til å bli landets statsminister. Vi ser nå akkurat de samme tendenser i Sverige, der Sverigedemokratene trolig vil bli landets største parti. Og den grunnen er ganske åpenbar!

På få år har den samfunns-politiske  vestlige sivilisasjon gått mot ei avvikling, ja fra en illevarslende tilstand til noe mye verre; nemlig en samfunnsødeleggende "utvikling" uten kontroll. Europeerne er dessverre blitt låst fast i globalismens despoti, hvor det  EU-teknokratiske formyndervelde har tilranet seg all makt, takket være et system-politisk-korrupt parti- og medialt - kartell som ikke lenger tjener Folkestyrets sak på vegne av folket og nasjonene!

Kun en konsekvent og absolutt innvandringsstopp og en riksnasjonal repatrieringspolitikk som erstatter det asyl- og flyktning-politiske regime vi hittil har vært belemret med, kan redde vår norske nasjon og det norske folk for framtida! Dagens selvmordsparadigme er blitt vår pinefulle og skremmende svøpe. Ja, som langsomt vil kvele alt sivilisert liv under de frykteligste lidelser av blod, pine og død - dersom vi ikke forstår hva dette handler om. Nemlig en livseksistensiell kamp for vårt land og folkets framtid. Og hvor "det å være, eller ikke være", er det fundamentale spørsmål som alle som har makt og innflytelse bør stille seg, før det ugjenkallelig vil være for sent med å løse våre problem på en sivilisert og fredelig måte! Jeg hørte også på nyhetene i dag (søndag) at aldri har det vært født så få barn i dette landet, der det nå fødes kun 1,6 barn pr. kvinne. Og dette er virkelig haste-alarmerende!

Norge er et langstrakt, karrig land med en svært liten (og i høyeste grad verneverdig) opprinnelsesbefolkning, noe som betyr at vi er svært sårbare, ja langt mer enn de fleste land i Europa. Vi har denne marerittaktige lange og vidåpne grensa til katastrofe-broderlandet Sverige. Noe som jeg tidligere har skrevet, og som vil utgjøre en akutt fare, den dagen Sveriges system kollapser, grunnet "de åpne grensers morderiske konsensus-politikk. Der vi for ei uke siden fikk se begynnelsen på et mareritt, der fremmede og kriminelle satte fyr på 160 biler i 5 forskjellige byer. Er det noen som har tenkt på hva som skjer den dagen 6000 biler brenner i 25 forskjellige byer og der 2000 terrorister slår til på samme dag og samme klokkeslett? Tenk litt på akkurat det!

Nei, vi har all grunn til å tenke oss om, ikke minst disse politikerne som sviker oss igjen og igjen. Og jeg har ikke glemt FrP og deres omfavnelse av Høyre, der Erna har tatt full kontroll over partiet. Ja, en kan jo trøste seg med at Sylvi Listhaug er tilbake i manesjen som nestformann, ei tøff dame som jeg har stor respekt for. Men jeg ser ikke på henne som ei som kan frelse oss fra de kommende og skremmende tider. Jo, hun gjør nok en god jobb innenfor partiet, men dessverre ikke for landet. Hun blir dessverre bare brukt for å få pilene på meningsmålingene til å snu oppover. Men med disse kvinnfolka som styrer Norge i dag, de har jeg absolutt ingen som helst tro på! Samtidig som de feminine verdiene stadig vinner større terreng i samfunnet, så blir dyktige menn parkert på sidelinja. Ikke noe galt sagt om kvinner og typiske kvinnelige verdier, men når det gjelder hvordan krigerkulten islam og migrantbølgen av våpenføre unge menn skal håndteres, så tror jeg nemlig at maskuline verdier står seg langt bedre! For det er ingen tvil om at vi snart må foreta noen vanskelige valg, om vi liker det eller ikke! Uansett så vil kose og føleri-linja utspille sin rolle. Og det er ikke lenge til!

Ja, landet vårt er på helt feil kurs, en kurs som minner meg om den kursen "TITANIC" holdt den skjebnesvangre natta i 1912. Denne kursen kan neppe Sylvi Listhaug eller andre politikere klare å rette opp. Vi er kommet litt for nær isfjellet allerede! Når man ser disse dagens politikere som bare sloss som hunder om et kjøttbein, der de ikke klarer å se sammenhengen i samfunnet, der grunnsteinen, vår kristne tro er ofret på islams alter, da vil dette utvilsomt ende i katastrofe!  Ja,  jeg tror det er mange som har sviktet, og som burde ha en vond smak i munnen i disse skremmende tider! For som det står i Markus 3.24 : "Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan dette riket ikke bli stående" Sanne ord som våre uansvarlige politikere og myndigheter snarest bør ta svært så alvorlig!

Amund Garfors

søndag 19. august 2018

Fjellet og sennepsfrøet

Andakt av Spikeren.

Matt 21,21 "Jesus svarte dem: "Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere tror og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Om dere sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet, så skal det skje."

Har du bedt denne bønnen noen gang, bare for liksom å se om den virker?

Vet du hva? Du har allerede fått bønnesvar!


For det var Jesus - han som kalles Klippen - som var dette fjellet som ble løftet opp og kastet i havet for din og min skyld. "Han er den steinen dere bygningsmenn vraket, men som nå er blitt hjørnestein." (Apg 4,11)

Har du noen gang følt at syndeberget ditt har blitt så stort at du bare får lyst til å rope; "Løft deg og kast deg i havet."?

Vet du hva? Det skjer i samme stund som du ber.

Jesus tar på seg hele ditt syndeberg og lar seg bli løftet opp på korset med alle dine synder! 

"Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2 Kor 5,21)

Deretter kastes han i dødens hav, helt ned til dødsriket, der han betaler løsepenger for deg, og dermed blir du fri.
Du har blitt frikjøpt slik som det står i 1 Tim 2,6: "han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid."

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1 Pet 1,18-19)

Tror du dette? - I så fall kan jeg garantere at du har mye mer tro enn et hvilket som helst sennepsfrø. For du behøver ikke være stor for å få bønnesvar hos Gud. Nei, det holder mer enn nok om du er liten som et sennepsfrø.

Da kan til og med du si til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet", så skal det skje.

"Og han sa til ham: Reis deg og gå hjem! Din tro har frelst deg." (Luk 17,19)

Ja, reis deg og gå hjem, du som er tynget ned av din syndebør, for Sønnen har gjort deg fri.

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh 8,36)

Og vi vet alle hvor han mener når han sier "gå hjem" - "For vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser." (Filipperne 3,20)

Spikeren

lørdag 18. august 2018

Hva er det som feiler Ine Marie Eriksen Søreide?

Av Spikeren.

Igår skrev flere aviser om hvordan norske myndigheter uttaler seg forsiktig om den siste tids alarmerende meldinger om Kinas behandling av den muslimske minoriteten i Xinjiang-provinsen.

– De siste månedenes rapporter om situasjonen for muslimske minoriteter i Xinjiang vekker bekymring, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i etbrev til Stortinget.

Hvorfor denne store bekymringen overfor muslimske minoriteter i den kinesiske Xinjiang-prokvinsen, Ine Marie, samtidig som norske myndigheter ikke engang nevner de kristnes situasjon i både Kina, Sør-Amerika, Asia, Afrika og hele den muslimske verden? 

Vet du ikke om at det ifølge organisasjonen Åpne Dører drepes det 255 kristne hver måned? I tillegg kommer kontinuerlige forfølgelse, bortføringer, ran og voldtekter... Hvorfor nevnes aldri dette av norske myndigheter, Ine Marie?

Dette er imidlertid ikke første gang Ine Marie Eriksen Søreide har talt varmt for muslimenes sak. I SMA Info nr. 4 / 2012 kan vi lese om hvordan hun i debatten på Litteraturhuset den 3 mars 2011 beskriver Det muslimske brorskap:

"Det muslimske brorskap er jo en kraft som er tilstede i alle landene i regionen. I noen, langt sterkere enn i andre land. Men det er altså ingen grunn til å tro at dette skulle være en bevegelse man hverken skulle snakke med eller lytte til. Det [muslimske brorskap] er en sakelig bevegelse. Det er ikke en ekstrem islamistisk bevegelse på noen måte. Det er en relativt konservativ og moderat bevegelse i de fleste fasetter, og det er altså en meget viktig aktør i regionen, for å forstå det som skjer, men ikke minst for utviklingen videre. Så, skal man forstå og snakke med og ha innflytelse i regionen, da er det faktisk viktig også å snakke med Det muslimske brorskap."

Hva er så Det muslimske brorskap og hva står de egentlig for? Den enkleste måten å finne det ut på er å gå til Det muslimske brorskaps eget Charter og se hva de selv mener og står for. Når du leser dette, ha da i tankene at det er om disse Ine Marie Eriksen sier; "Det [muslimske brorskap] er en sakelig bevegelse. Det er ikke en ekstrem islamistisk bevegelse på noen måte."

Spikeren

Muslim Brotherhood Fact Sheet

al-Ikhwan al-Muslimun a.k.a. Ikhwan
The Muslim Brotherhood’s logo fits its motto:

"Allah is our objective. The Prophet is our leader. The Qur'an is our law.
Jihad is our way. Dying in the way of Allah is our highest hope. Allahu akbar!

 • The Brotherhood’s goal is to turn the world into a theocratic empire. The Muslim Brotherhood, founded in Egypt in 1928, is a revolutionary fundamentalist movement to restore the caliphate and strict shariah (Islamist) law in Muslim lands and, ultimately, the world. Today, it has chapters in 80 countries. “It is in the nature of Islam to dominate, not to be dominated, to impose its law on all nations and to extend its power to the entire planet.” —Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna2
 • The Brotherhood wants America to fall. It tells followers to be “patient” because America “is heading towards its demise.” The U.S. is an infidel that “does not champion moral and human values and cannot lead humanity.” —Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohammed Badie, Sept. 20103
 • The Brotherhood claims western democracy is “corrupt,” “unrealistic.” and “false.” —Former Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Mahdi Akef4
 • The Brotherhood calls for jihad against “the Muslim’s real enemies, not only Israel but also the United States. Waging jihad against both of these infidels is a commandment of Allah that cannot be disregarded.” —Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohammed Badie, Sept. 20105
 • The Brotherhood assassinated Anwar Sadat in 1981 for making peace with the hated “Zionist entity.”6 It also assassinated Egypt’s prime minister in 1948 and attempted to assassinate President Nasser in 1954.7
 • The Brotherhood supports Sudan’s genocidal dictator Omar al-Bashir and has worked against international efforts to bring him to justice. The Brotherhood condemned and called on the world to boycott the International Criminal Court when it accused al-Bashir of genocide, crimes against humanity, and war crimes in 2009.8 The Brotherhood’s chapter in Sudan backed al-Bashir in the 2010 elections.9
 • Hamas is a “wing of the Muslim Brotherhood,” according to the Hamas Charter, Chapter 2. The Charter calls for the murder of Jews, the “obliteration” of Israel and its replacement with an Islamist theocracy.
 • The Brotherhood supports Hezbollah’s war against the Jews. Brotherhood leader Mahdi Akef declared he was “prepared to send 10,000 jihad fighters immediately to fight at the side of Hezbollah” during Hezbollah’s war against Israel in 2006.10
 • The Brotherhood glorifies Osama bin Laden. Osama is “in all certainty, a mujahid (heroic fighter), and I have no doubt in his sincerity in resisting the occupation, close to Allah on high.” —Former Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Mahdi Akef, Nov. 200711
 • The Brotherhood “sanctioned martyrdom operations in Palestine… They do not have bombs, so they turn themselves into bombs. This is a necessity.” —Muslim Brotherhood Spiritual leader Yusuf al-Qaradawi, Dec. 17, 201012
 • The Brotherhood supports indiscriminate rocket fire at Israeli civilians.13
 • The Brotherhood advocates violent jihad: The “change that the [Muslim] nation seeks can only be attained through jihad and sacrifice and by raising a jihadi generation that pursues death just as the enemies pursue life,” said Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohammed Badie in a September 2010 sermon.14 Major terrorists came out of the Muslim Brotherhood, including bin Laden’s deputy Ayman al-Zawahiri and Khalid Sheikh Mohammed (mastermind of the 9/11 attacks).15
 • The Brotherhood believes it must acquire weapons of mass destruction. “We must possess… [nuclear, chemical, and biological] weapons in order to strike terror in our enemies… If we had nuclear weapons, they would be afraid to attack us… This is armed peace.” — Muslim Brotherhood Spiritual leader Yusuf al-Qaradawi, 200916
 • The Brotherhood advocates a deceptive strategy in democracies: appear moderate and use existing institutions to gain power. “The civilizational-jihadist process…is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and ‘sabotaging’ its miserable house…so that it is eliminated and God’s religion is made victorious overall other religions,” reads a US Muslim Brotherhood 1991 document.17 It believes it can conquer Europe peacefully: “After having been expelled twice, Islam will be victorious and reconquer Europe....I am certain that this time, victory will be won not by the sword but by preaching and [Islamic] ideology.” — Muslim Brotherhood Spiritual leader Yusuf al-Qaradawi, “Fatwa,” 200318
 • The Brotherhood uses democracy, but once in power it will replace democracy with fundamentalist shariah law because it is the “true democracy.” “The final, absolute message from heaven contains all the values which the secular world claims to have invented....Islam and its values antedated the West by founding true democracy.” —Former Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Mahdi Akef, Nov. 200719
 • The Brotherhood’s view of women’s rights is to subjugate and segregate women: The ideal society would include “a campaign against ostentation in dress and loose behaviour…segregation of male and female students; private meetings between men and women, unless within the permitted degrees of relationship, to be counted as a crime for which both will be censured…prohibition of dancing and other such pastimes." —Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna, “Five Tracts”20
 • The Brotherhood supports Female Genital Mutilation: “[the Americans] wage war on Muslim leaders, the traditions of its faith and its ideas. They even wage war against female circumcision, a practice current in 36 countries, which has been prevalent since the time of the Pharaohs.” —Former Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Mahdi Akef, 200721
 • The Brotherhood will not treat non-Muslim minorities, such as Coptic Christians, as equals. “Allah's word will reign supreme and the infidels' word will be inferior.” —Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Badi, Sept. 201022
 • Muslim Brotherhood leaders have said that “as far as the movement is concerned, Israel is a Zionist entity occupying holy Arab and Islamic lands...and we will get rid of it no matter how long it takes.” —Former Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammed Mahdi Akef, 2005 and 200723
 • The Brotherhood has anti-Semitic roots. It supported the Nazis, organized mass demonstrations against the Jews with slogans promoting ethnic cleansing like “Down with the Jews!” and “Jews get out of Egypt and Palestine!” in 1936; carried out a violent pogrom against Egypt’s Jews in November 1945; and made sure that Nazi collaborator and Palestinian Mufti al Husseini was granted asylum in Egypt in 1946.24
 • The Brotherhood remains virulently anti-Semitic. “Today the Jews are not the Israelites praised by Allah, but the descendants of the Israelites who defied His word. Allah was angry with them and turned them into monkeys and pigs….There is no doubt that the battle in which the Muslims overcome the Jews [will come]....In that battle the Muslims will fight the Jews and kill them." —Muslim Brotherhood Spiritual leader Yusuf al-Qaradawi25
 • The Brotherhood’s Arabic language website contains blatantly anti-Semitic articles.26

The Brotherhood used the Arab Spring to dramatically increase its political power in the Middle East.

The Brotherhood has become a leading political force in Egypt.
 • When the Egyptian Revolution first broke out in January, 2011 the Brotherhood kept a relatively low profile. In June, 2011 the Brotherhood founded the Freedom and Justice Party (FJP) to run in parliamentary elections, but promised not to field a presidential candidate. The FJP surprised many by winning 38% of the seats, making it the largest party in the government.27
 • In 2012 the Brotherhood broke its promise and nominated Mohamed Morsi to run for president. Morsi won the presidential election in June, 2012.28
 • The Brotherhood quickly expanded its power at the expense of the military, which dominated Egyptian politics for 60 years. In August, 2012 Morsi ordered the defense minister and chief of staff to retire and changed the constitution to give himself many new presidential powers.29
 • President Morsi and the current leader of the Brotherhood are anti-Semites. During a 2010 speech Morsi said, “we must… nurse our children and grandchildren on hatred [of]… Zionists and Jews,” and Brotherhood chief Mohammed Badie was quoted in Al-Ahram saying, “the Jews have… spread corruption on earth, spilled the blood of believers, and… profaned the holy places…”30
 • The Brotherhood may “amend” the peace treaty between Egypt and Israel in order to give Egypt full control of the Sinai Peninsula. Morsi has already broken the terms of the treaty by deploying troops in the Sinai without Israel’s prior approval.31
 • The Brotherhood discriminates against Egypt’s women and Coptic Christians. The Brotherhood’s stated position is that Copts and women are “unsuitable” to be nominated for president in Egypt. President Morsi has suggested that people who publicly convert from Islam to another religion and attempt to convert others should be executed. According to some reports he also stated that he will make Christians, “convert to Islam, pay [tribute],…or emigrate.” Morsi also broke his promise to appoint a women and a Christian as vice presidents, choosing Islamist Mahmoud Mekki instead. Sectarian clashes between Muslims and Christians grew more violent after the Brotherhood’s rise to power.32
 • The Brotherhood and its affiliates have increased their power all over the Middle East
 • The Brotherhood-inspired Ennahda party came to power in Tunisia in 2011.33
 • The Brotherhood’s Justice and Development Party won Morocco’s parliamentary elections in 2011.34
 • The Brotherhood has gained significant influence over the opposition to dictator Bashar al-Assad in Syria.35
 • The Brotherhood is putting increasing pressure on the king of Jordan.36

fredag 17. august 2018

Radikal kjønnsideologi inn i straffeloven?

Kjell Skartveit,
lokallagsleder Partiet De Kristne Stavanger
Av Kjell Skartveit. 

Da Stortinget sommeren 2008 vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven var det mange kristne som mente at debatten knyttet til temaet burde legges død, at vi måtte legge loven bak oss, leve videre som om ingenting hadde skjedd.

I ettertid er vi imidlertid blitt vitne til revolusjonerende endringer knyttet til normer for samliv, kjønn og seksualitet, og det ble tidlig klart at de ansvarlige bak loven også måtte forsvare disse endringene. Våre holdninger måtte tilpasses den nye virkeligheten, en virkelighet som tydelig avspeilte en skeiv tankegang. Prideparadenes ideologi var ment å gjelde oss alle.

Det første normative forsvaret for en skeiv virkelighet kom med diskrimineringsloven om seksuell orientering i 2013, en lov som ble utvidet og presisert med den nye likestillings- og diskrimineringsloven i 2017.

Den strafferettslige beskyttelsen av «seksuelle minoriteters» diskrimineringsvern var derimot fortsatt fraværende, men alt tyder på at den vil være på plass i løpet av kort tid. Regjeringen har nemlig sendt ut på høring et forslag om å inkludere seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens §185 om hatefulle ytringer. 

Dagens lovverk innebærer at enkelte former for diskriminering er forbudt og kan møtes med sivilrettslige sanksjoner (eksempelvis erstatning), uten at de kan møtes med straff.  

Regjeringen legger i sitt høringsnotat til grunn at straff kan være et nødvendig supplement til sivilrettslige reaksjoner mot de mest graverende formene for diskriminering, samt at et strafferettslig vern kan ha betydning for den alminnelige holdningsdannelse, og det er nettopp holdningsdannelsen statsminister Erna Solberg og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er opptatt av. Begge peker til en undersøkelse som viser at 1 av 6 menn ville ha flyttet seg for å skape større avstand til en homofil mann hvis de kom for tett på og at 1 av 5 menn er negative til av homofile menn holder hender i offentligheten. «Slike holdninger er utdatert i 2018», sier Linda Hofstad Helleland, og vil derfor gjøre det mulig å straffeforfølge dem som ikke deler vår tids nye idealer. 

Det er interessant å se hvordan regjeringen forholder seg til den radikale kjønnsideologien. Dagens straffelov §185 omfatter nemlig homofil orientering, men i høringsnotatet står det at begrepet «homofil orientering» er snevert og ikke dekkende for gjeldende oppfatninger om kjønn og seksualitet. Regjeringen peker på at begrepet homofil orientering gir inntrykk av at seksualiteten kan deles inn i klare kategorier, noe som ikke alle vil kjenne seg igjen i. Regjeringen mener at det er en indikasjon på at begrepet ikke lenger er velegnet som avgrensning av hvem som vernes eller rammes av lovbestemmelser når straffeloven er den eneste gjeldende loven som benytter begrepet homofili. 

I høringsnotatet bekreftes den radikale kjønnsteorien, og det står blant annet: «moderne forståelse av forholdet mellom kjønn, identitet og seksualitet, kombinert med moderne innsikt i hvordan personer som utfordrer den tradisjonelle heteroseksuelle normen behandles, tilsier at det ikke bør sondres mellom disse diskrimineringsgrunnlagene». 

Spørsmålet er om det har en praktisk betydning at straffelovens §185 bytter begrepet homofil orientering med begrepene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Først av alt bør vi legge merke til hva regjeringen selv sier. Den er opptatt av våre holdninger og gir tydelig uttrykk for at disse holdningene innebærer et problem som bør kunne løses med strafferettslige virkemidler. Regjeringen mener de nye begrepene gir dem bedre virkemidler i så måte. Men enda mer bekymringsfullt er det at regjeringen med dette stadfester skeiv teori som statens bærende ideologi hva kommer til normer for seksualitet og samliv. Holdningen er at «utsatte grupper» skal beskyttes, og det gjøres etter regjeringens mening ved at vi alle skal tenke likt. De nye begrepene har nemlig en klar ideologisk forankring, og det er skeiv teori som er ankerfestet. At dette vekker assosiasjoner til totalitær tenkning er helt naturlig.

En annen konsekvens er at klassisk kristen forkynnelse av disse temaene i prinsippet blir kriminalisert. Man skal ikke ha mye fantasi til for å forstå at kristendommens klare forsvar av tydelige normer knyttet til seksualitet og samliv vil komme i konflikt med lovens krav om respekt for de ideene som ligger bak de begrepene som loven nå vil inneholde. Straffeloven forsvarer nå, paradoksalt nok, et normløst seksualliv, kristendommen på sin side avviser en slik tilstand.

Som vanlig er det lite eller ingen debatt knyttet til lovendringer som dette, det er som om alle partier på Stortinget er enige i at skeiv teori skal være landets normative plattform. Målsettingen er å endre vår måte å tenke på, vi bør ikke bli overrasket dersom virkemidlene blir deretter.

Kjell Skartveit
Lokallagsleder Partiet De Kristne Stavanger

torsdag 16. august 2018

Jakta på kyst- og fjordfolket

Av Norvald Aasen. 

I sumar har Firda hatt fleire reportasjar og artiklar om det som vert omtala som tjuvfisking. Elveigarar har jamvel kravd at Politiet skulle ringe dei som lagar garn for å få liste over garnkjøparar. No er det vel slik at garn enndå er lovleg vare, og dei kan også handlast i butikk. Dermed lyt Politiet kontakte butikkane for å få liste over dei som har handla garna.

Eg nektar ikkje for at elveeigarane har eigedomsrett over delar av elvane, men eg stiller meg tvilande til om dei også har eigedomsrett over fisken i havet. Kva då med Allemannsretten?   

Men kva er no denne såkalla tjuvfiskinga som folket langs fjordane og på kysten driv og som vert kalla grov miljøkriminalitet?

No er det slik at om ein mann som har fiska gjennom eit langt liv for å få eit måltid på bordet skulle finne på å setje ut eit botngarn, altså for å fangste torsk, lyr, sei eller andre djuptgåande fiskslag utan at garnet er merka med namn og adresse, ja, då vert reidskapen kverrsett i statens heilage namn. Utan merking er det tjuvfiske. I overvakingssamfunnet skal storebror sjå deg, natt som dag, og frå vogge til grav - også om vi ønskjer å fiske oss ein lyr. Slik overvaking som det kanskje også er i Nord-Korea?

Ei anna form for tjuvfiske er om ein godtruande og einfaldig person skulle får lyst på ein middag med nyfanga sild eller makrell og set ut i sjøen eit småmaska garn for slik fangst. Om reidskapen er merka så får vedkomande ei saftig bot. Ja, personar opp i 80 åra som elles har vore lovlydige gjennom livet både på land og sjø vert truga med fengsel for "lovbrotet". Om ikke garnet er merka forsvinn det i gapet på oppsyn og staten. Vonar det smakar!   

Det som ligg til grunn for all denne jakta på kystfolket og dei bufaste langs fjordane er visstnok fåren for at ein aure eller ein laks skulle forville seg inn i slike garn. Slik fisk skal berre gå fårefritt inn fjordane og opp i elvane der kjendismillionærar og milliardærar kan leike seg med sine kostbare reiskapar for å lande fisken. Også før gyting? Sjølvsagt også til glede for elveeigarane.

Eg nektar å tru at ein og annan huslyd på kysten og langs fjordane som set ut nokre garn skulle rasere laksebestanden om det skulle forville seg inn i garna eitpar laksar gjennom sumaren. Laks er oppskrytt som middagsrett. Den er nok mest ettertrakta som matfisk for dei med stor nok lommebok til å betale for namnet meir enn maten. Andre fiskeslag er langt å føretrekke som matfisk, og er langt meir anvendeleg til varierte sjømatrettar, etter mitt syn.   

Det rare er at om fisken vert fanga ute i fjorden så er det "grov miljøkriminalitet", men når den i hundrevis eller tusenvis av kilo vert teken på land i elvane då er det ikkje slik kriminalitet. Og det å pelme tonnevis av drit ut i ein laksefjord er heller ikkje for miljøkriminalitet å rekne. Kanskje laksen snur i Vevringsfjorden i framtid, kva då, elveeigarar?  

Til Firda 20. juli d.å. seier Atle Hamar, venstremannen som no har fått ein krakk i Miljødepartementet å boltre seg på, at han vil ha strengare straff for tjuvfiske. Ovanfor har eg nemnt noko av det som vert kalla tjuvfiske. Så dei som røystar Venstre veit kva dei har skaffa folket her ute i distrikta.   

I Firda 3. august d.å. er der to forståsegpåarar som meinar at villaksen er ein spydspiss i reiselivet. Er det slik at vi skal ofre alt for dette reiselivet? Eg vil tru det er mange andre ting som må gjerast i samfunnet enn berre å sjå på turisme og reiselivet som det som reddar oss. Eg tvilar på om det er alle turistane som kjem til landet som vassar ut i elvane for å fiske villaks. Men eg veit at mange stadar der reiseliv og turisme har teke overhand der har denne næringa skapt pest og plage for lokalt fastbuande.

Når det gjeld jordbruket så vert det ofte sagt at det er viktig at attgroinga vert halden nede slik at turistane kan nyte synet av dei nedlagde gardsbruka langs vegane. Attgroinga er viktig å stogge av heilt andre grunnar enn av omsynet til turistane.

Eg for min del meinar at gardsbruka skal nyttast mest mogeleg i matproduksjon og at tilskott til slik produksjon er viktigare enn å pynte bøane for at turistar som dreg forbi i sine campingbilar skal nyte utsikta. Stort sett ser dei vel berre det dei skal sjå når dei køyrer bilkolossane sine, og det er vegen.

Vi veit at mange politikarar likar å lage lover med forbod og straff for vanlege menneske, dette for å vise si makt. Men det er også gamalt kjent at lovforbod og straffer som verkar urimelege for mange si rettskjensle er med på å bryte ned respekten for slike lover. Om lova hadde vore laga slik at det var forbod mot å ha fleire garn etter kvarandre i lenker ville ei slik ordning truleg vore til å godta og lettare å etterleve. Men her gjeld det tydelegvis å gjere dei fastbuande på kysten og langs fjordane til kjeltringar. Og då så!

Brevet er også sendt til Miljødirektoratet v/ Pål Prestrud.

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen
tel: 57731844 

onsdag 15. august 2018

Takk, Per!

Per Sandberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Sakset fra flere kilder.

Det har stormet rundt Per Sandberg etter at han returnerte fra den omstridte ferieturen til Iran med kjæresten Bahareh Letnes i juli.

I et intervju med Dagbladet sier Sandberg at han føler seg dolket i ryggen av partifeller, som han mener har spredd løgner og usanne påstander.

Sandberg har erkjent at han brøt regjeringens retningslinjer da han ikke meldte fra om Iran-turen til hverken Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor, og da han tok med seg jobbtelefonen til Iran, stikk i strid med rådene fra PST, skriver VG.

Flere har spekulert i om Letnes har bånd til det iranske regimet, men dette har hun benektet.

Per Sandberg mener norske medier har begått karakterdrap på kjæresten. Han anklager partikolleger for ondskap og fordommer. Sandberg sier at de to nå skal skrive en bok sammen, og at sannheten vil komme frem i denne.

Etter at Sandberg gikk av som Fiskeriminister skrives det følgende i en menings-artikkel på Resett:

Takk for at du banet vei for at Sylvi snart kan ta over Frp. Veien går om nestlederstolen du tok ferie fra. Flyvende på et persisk teppe. Nå kan endelig Frp bli et parti som snakker og handler slik du fremsto i glansdagene dine: Uten filter mellom politiker og folket.

Dette triumviratet av BFF-er (bestevenner for alltid) må brytes opp. Trine må ut. Erna må ut. Siv må abdisere, men gjerne fortsette som finansminister. 

Så takk for at du valgte kjærligheten, Per. Du er i godt selskap. Kong Edward VIII av England sa i 1936 fra seg tronen, for å gifte seg med en Mette Marit av sin tid. Takk for at du gav blaffen i etikette i mange år som politiker. At du faktisk selv gikk, tok ansvar; det står det respekt av! Hører du, Trine?

Lykke til!

tirsdag 14. august 2018

Normal norsk folkeskikk

Av Dan Odfjell.

Den kjente skribenten Kent Andersen i en kronikk på document.no nylig tok grundige for seg det kontroversielle prosjektet «det multikulturelle» som initiert av Ap i 1974; samt to av vår tids gjenværende «apostler» og forsvarere, likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm og Geir Lippestad.

Først omtaler jeg sistnevnte, advokaten til ABB, som angivelig ikke turde være mann nok til å ta konsekvensen av sine egne ord i Dagsavisen nylig... Og saken og «tonen» i saken den settes best og enklest ved her å gjengi Kent Andersens kronikk-avslutning:

«Vi har skikk og bruk her i steinrøysa. Oppfør deg for pokker. Menn som ikke vil ta en utstrakt kvinnehånd fordi den fiktive manneguden deres har gjort kvinner til noe annenrangs, de mangler normal norsk folkeskikk. Og folk uten normal norsk folkeskikk skal ikke jobbe i skole-verket. Basta!»

Hverken likestillingsombudet eller Lippestad innrømmer det som svært mange nå har forstått: «Tillater vi sharia inn i skolen slår vi inn på en vei hvor islam vil sette et stadig sterkere preg på skolen og samfunnet forøvrig».

Men Hanne Bjurstrøm mener at det er helt akseptabelt at lærere i barneskolen ikke vil håndhilse på et annet menneske av religiøse grunner... Selv erklærer jeg meg enig med Kent Andersen, og gjengir enklest et helt avsnitt her fra hans sylklare kronikk:

«Det flerkulturelle samfunnseksperimentet begynner å få konsekvenser som det er umulig å dekke over med taushet, penger og mobbing, som jo har virket bra så langt. Men folk har øyne i hodet, og de ser hvor denne sinnsyke politikken har tatt Sverige og Frankrike, og de ser at Norge frivillig går i samme retning: Islam får mer og mer albuerom i samfunnet vårt, og bruker systematisk frihetene i demokratiet til å innføre islamske verdier som avvikler demokratiet og frihetene. Tåler vi den, så tåler vi den, og da må vi pent tåle litt mer, og så videre.

Denne metodikken har islam perfeksjonert i 1400 år, og den brukes overalt hvor islam ønsker innpass og overtagelse uten å gå til direkte okkupasjonskrig med sverd og jihad. (Som jo islam aldri har hatt noe imot.) Prosessen fortsetter til det blir utålelig og åpenbart farlig for alle ikke-muslimer, men da er det for sent. Bare «nyttige idioter» faller for det lenger».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.