Innlegg

Bad things are coming

Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar

Vil ha bompenger inn i lønna

Ettåring fikk bot på t-banen

Media og Trump

Jesus er i sannhet Gud

Universitetslektor Asbjørn Olsen er litt stolt

PepsiCo kjøper SodaStream

Et matriarkalsk tyranni?

Overstyrer apostelen Paulus Jesu budskap?

Google fortsetter å spore selv etter at posisjonsloggen er slått av

Kan Norge overleve som nasjon?

Fjellet og sennepsfrøet

Hva er det som feiler Ine Marie Eriksen Søreide?

Radikal kjønnsideologi inn i straffeloven?

Jakta på kyst- og fjordfolket

Takk, Per!