Innlegg

Spørreundersøkelse om nye SC

Etterlysning!

Høyreekstrem fake news på NRK!

Hva er agendaen til Erna?

Støtt Merete Størving mot Mattilsynet

La ditt rike komme ...

Vita-kjeden boikottet Israel: Nå er den konkurs

Til Kringkastingsrådet, Ved Per Edgar Kokkvold m.fl.

Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser

Sendt til hele Aftenposten redaksjonen

Polske velgere viser vei

Hvem skal anklagene rettes mot?

Bibelens Jesus og Koranens Jesus (Isa)

Åpent brev til Carl-Erik Grimstad, Venstre, ex SV.

Hvem jobber for Norge og nordmenn?

Unaturlig regjering skyver folk fra seg

Støre fikk støtte fra selveste Lars Gule...

Håndhilsing som adiafora eller synd?