NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 3. oktober 2019

Forlat havaristen i tide, det er Norge det

Av Dan Odfjell. 

Den anbefalingen, det utsagnet fant jeg hos en debattant jeg husker ikke hvor som hadde fått nok av vanstyret i Norge og som totalt hadde mistet troen på landets ledelse. Med dets nåværende politiske partier. Samt deres konforme stortings-sufflører som knapt er annet enn maktens staffasje og som representerer dansen rundt gullkalven. Ikke oss folket.

Fru statsminister: Trump viser oss veien. Dersom du eller andre bedre vil forstå det bør dere lese den kjente dansken Mikal Jalvings kronikk i Jyllandsposten nylig, som gjengitt på document.no 30/9/19. Der omtales Trumps store tale i FN i forrige uke, forøvrig med Erna i salen. Som etterpå ikke klarte å si annet forblommet til de tilstedeværende journalister enn at Trump splitter med sitt sprog og snakk om nasjonal patriotisme. Der og da røpet Erna seg grusomt.

Erna er bergenser og skulle som sådanne kjenne til byens patriotisme og viktigheten av den, at den forener heller enn splitter oss. Men kanskje statsministeren ikke lenger vedkjenner seg å være bergenser - enn si norsk - nå mer opptatt av å være en populær verdensborger? At det er derfor hun gir vekk vårt lands ressurser og underlegger oss allslags fremmede og overnasjonale interesser. Nasjonalt høyst beklagelig - da er hun ingen sann fedrelands ei eller Bergens forkjemper, kun en opportunistisk globalist og, nettopp, det som Trump presis advarer mot. Og la det være klart, jeg synes vår statsminister er betydelig mer feilsporet enn Trump.

For se, Erna er kommet på lag med sosialistene i deres kamp for oss underlagt både EU og FN. Som er korrupte ukontrollerbare institusjoner opptatt av alt annet enn oss ærlige alminnelige mennesker i europeiske gamle nasjoner - som de udemokratisk kan «utbytte» og herse med. Der er ingen sann patriotisme å spore for Norge i EU. Ei heller i FN hvor vi må «smiske» overfor diktatoriske islamske regimer og helt u-prinsipielt «betale» for et prestisjefylt sete i sikkerhetsrådet. Som våre topp-byråkrater og politikere sikler etter som en samtidig lukrativ fremtidig karriere mulighet, mens vi folket intet har igjen for slik dårskap med våre penger. Men det tildekkes glatt. Arrogansen slik demonstrert.

Jeg har sagt det før, norske riksmedier er «snill» med Erna nettopp fordi hun enklest og best representerer (ja utrolig nok) deres om enn ikke alltid like åpenlyse reelle langsiktige interesser. Som medfører oss norske sindige og noenlunde patriotiske utskiftet med upatriotiske fremmede som tillates komme hit. Overhodet uten reell respekt for oss, men tvert imot, og egoistisk som utbyttere. De tapper vår velferd og legger knapt to pinner i kors for vårt land. Unntaket bare bekrefter regelen.

Men verst er våre egne EU underdanige myndigheter. La oss her bare ta eksempelet med vindkraft-utbyggingen hvor folket nær enstemmig er imot disse skjemmende kjempe propellene etc. Senest idag 30/9/19 ble dette omtalt på document.no under tittelen «En kostbar, udemokratisk og naturødeleggende skandale». Hvorfor tillater vi slik tysk eller annen underdanighet og vandalisme? Her må et folke-opprør til før det er for sent, dvs før gamle Norge helt fortapt er.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.