Etterlysning!

Av Ragnar Larsen. 

I «Debatten» på NRK TV torsdag kveld (17.10.2019) ble det ustanselig snakket om «klimakrisen». Vi har så langt i år holdt til i Rogaland og Trøndelag - og ikke merket noen klimakrise. Vi har dessuten vært på besøk i Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Hordaland - uten å fornemme noen klimakrise. Hvor er den? Vi lover premie til alle som kan fortelle oss hvor klimakrisen er og hva som i tilfelle kjennetegner den.

I mellomtiden kan leserne fordype seg i vedlegget:


Oslo-elite + tyskere = farlig blanding 18. oktober 2019

NRKs TV-debatt i går kveld ble en ny oppvisning i Oslo-elitenes landsskadelige og folkestyrekrenkende tenkning.

Solberg-regjeringen har - for en gangs skyld - utvist en viss følsomhet for folkelige strømninger og har stedt til hvile den rammeplanen for vindkraft som et Oslo-basert statlig utvalg lanserte tidligere i år. En regjering som har mistet hver 4. velger på to år, nesten norsk rekord, tok endelig folkets entydige reaksjoner og signaler til seg.

Norge er så selvforsynt med elektrisk energi fra vannkraftverk at vi eksporterer elkraft til andre land. Skulle vi i en fjern fremtid trenge mer, er det bare å bygge ut de vannkraftverkene som Stortinget for lengst ha vedtatt, men som Stoltenberg-regjeringen la i møllposen fordi det ikke var behov for mer strøm. Så kan en i tillegg modernisere gamle kraftverk og få langt mer elkraft ut fra vannet som strømmer gjennom turbinene.

Vindkraft bygges for eksport. Det kontinentale Europa trenger mer strøm. Oslo-elitenes tanke er å ofre uberørt norsk natur for eksport - slik at land i Europa slipper å rasere sin egen natur. Miljøet i Europa skal reddes ved å ødelegge naturmiljøet - i Norge. De som syns dette er en god og tiltalende tanke, bør ringe fastlegen.

Taktikken er åpenlys: Først søker lokale interesser om å få bygge ut vindkraft. Når konsesjonen er gitt, selges prosjektet til tyskerne. Det er skjedd i flere tilfelle på kysten av Trøndelag, hvor tyskerne ble jaget hjem i 1945, men som nå er tilbake - akkurat som den gangen i fem år aktivt hjulpet av stedlige krefter uten nasjonalfølelse.

Det utvalget som utarbeidet en nasjonal ramme for vindkraft, foreslo ikke ett eneste felt i Oslo-området eller langs kysten av Oslofjorden i Østfold, Vestfold, Telemark og Agder. Det er ikke så rart. Det er der elitene bor og har sine hytter. Enhver er seg selv nærmest. Det er andres nære naturmiljø som skal raseres. Folk i vest og midt i landet står lavere i kurs. Oslo har ikke et eneste kraftverk så vindkraftparker i Holmenkollen, i Nordmarka og på Ekeberg kunne gi viktige bidrag til energiforsyningen.

Unge Høyres deltaker i «Debatten» var fortørnet over at Regjeringen har skrinlagt vindkraftrammen og grunnga det med at dette «skaper utrygghet for investorene». Ja, visste vi det ikke: Hensynet til tysk storkapital veier tyngre enn å sikre naturmiljøet for det norske folk. Hva skal Erna Solberg med politiske fiender når hun har Unge Høyre?

Arbeiderpartiet har nå så store problemer med rekrutteringen at partiet i Oslo foran valget for to år siden måtte importere en arrogant direktør fra Davos for å få fylt valglisten. Han er nå partiets energitalsmann og ivret i TV-ordskiftet sterkt for å slippe tysk kapital inn i norsk kystlandskap. Denne talsmannen for Oslo-elitene vil nok helt sikkert skape økt folkelig engasjement for Ap i distriktene og dempe velgersvikten.

SV hadde i mange år hensynet til Moskva som politisk ledetråd. Partiets mann i TV-debatten viste at nå er det tyskernes interesser som teller mest. For øvrig deltok en representant for en miljøstiftelse - uten at det ble opplyst at foretaket sponses kraftig av kraftbransjen. Det er en stund siden integritet var NRKs sterke side.

Vi har bare én løsning på vindkraftspørsmålet: La kommunene ha vetorett og la de folkevalgte lokalt avgjøre om en kommune skal la naturmiljøet raseres eller ikke. Det er når den selvopphøyde meningsadelen i Oslo engasjerer seg at det blir problemer. Slik er det med ulv og andre udyr også. Det burde vært kommunestyrenes sak å tillate skadelige og fryktskapende udyr i kommunen, ikke ansiktsløse byråkrater annetsteds.

Men det krever at de herskende eliter tillater at folkestyret styres av folket.

Ral