NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 28. oktober 2019

Støtt Merete Størving mot Mattilsynet

Av May-Harriet Seppola. 

Det koster å være innflytter og stå oppreist, drive utradisjonelt, og tale utbyggere og naboer imot. Nesten ingen bruker Flå sameie til utmarksbeite, men Merete Støvring som er en av de større rettighetshaverne til de 40.000 dekar utmark skulle såvisst heller ikke få lov til å bruke retten sin.

Lokale personer har sabotert, sluppet ut beitedyr, og laget problemer i nesten 10 år. Slipper ut og ringer deretter politi og Mattilsyn. Merete er en dyktig, oppegående og uredd bonde og alenemor, og ber bare om å få lov til å drive i fred, men tvinges skritt for skritt i kne av alle de praktiske vanskelighetene.

Underveis er det tap etter tap økonomisk, og utgifter til advokat. Produksjonstilskuddet som skulle gå til drift av gården er trukket av saksbehandler i kommunen som selv er til stede når en grind knuses for å slippe Meretes beitedyr ut. Saksbehandler er filmet mens hun var til stede.

Mattilsynet har flere ganger selv trolig sendt inn anonym bekymringsmelding, i juni 2018 og august 2019, men nekter Støvring innsyn i melder. I juni 2018 var en inspektør på hemmeligholdt inspeksjon litt før midnatt og filmet Støvrings ponnier på utmarksbeite. Det høres ut som det er flere personer til stede, men Mattilsynet sier det bare var inspektøren. Det høres og ser også ut som om at ponniene fôres med kraftfôr, noe som kan være direkte skadelig for ponnier som er disponert forfangenhet, og gjøre dem akutt veldig halte. Planter de bevis? Mattilsynet insisterer på at de ikke ga dem kraftfôr. Men gjorde noen andre det da? Hvorfor hører man stemmer i begynnelsen på videoen?

De filmer og etterpå forlater de en ponni som hadde vondt for å gå og hvor eier skulle ha blitt varslet. Den er akutt forfangen og eier skulle ha vært varslet med en gang.

Ponnien skulle hatt hjelp umiddelbart. Det visste inspektøren som var veterinær. Dyreplageri å filme den og forlate den hjelpeløs og syk. Det er brudd på dyrevelferdslovens paragraf 4 om hjelpeplikt. Mattilsynet har endret forklaringer angående dato for når videoen er tatt, så det er vanskelig å vite hvor mange dager det tok før den fikk hjelp. Det kan være så mye som 4 dager.

Inspektøren sjonglerer mellom anonym filming og melding, og etterpå og være inspektør flere dager senere i samme sak. Det er svært alvorlig å sammenblande å være inspektør og anonym melder i samme sak. Hvor er rettssikkerheten?

Det var ikke før under saken i Tingretten at Staten innrømmet at det var Mattilsynets inspektør som hadde tatt videoen rundt kl 23 flere dager forut for at Merete ble varslet. Senere foreligger minst tre ulike forklaringer fra Mattilsynet på datoer, opprinnelse av videoen, og et bilde. Ingen stemmer overens. Det står forskjellig forklart i rapport og senere vedtak, og Hovedkontorets skriftlige redegjørelse/forklaring er nok en ny versjon.

Både i vedtak om aktivitetsforbud og i retten brukes videoen fullt ut, til tross for at datoer spriker i alle retninger, at videoen er innsendt anonymt av Mattilsynets egen ansatt, at inspeksjonen er hemmeligholdt og aldri senere nevnt i noen rapport, altså ikke journalført. Et bilde benyttes også, som Mattilsynet bedyrer at de ikke selv har tatt, til tross for at samme inspektør har bildet 5 dager før det dukker opp i samme bekymringsmelding som videoen hennes.

Underveis i saken har Merete avdekket mange prinsipielle sider, så som Mattilsynets urettmessige behandling av enkelte, hvor alvorlige konsekvenser dette får på feilaktig grunnlag, og at Mattilsynet ikke følger krav i EØS-avtalen til hvordan offentlige kontroller skal gjennomføres. Hun mener dette benyttes med overlegg til å styrke Statens sak mot de de ønsker å ta. Dette vil hun ha orden på! Men nå brenner det et blått lys både for å beholde gården og forsvare utgiftene.

Merete Støvring satte selv igang med å selge dyrene på gården og hadde flere kjøpere, da Mattilsynet dukket opp med politi og nærmest overfalt Merete, sperret henne inne i huset og tok ikke hensyn til hennes 14-årige datter. De slaktet samtlige dyr, også hesten til datteren og de dyr som skulle bli hentet 2 dager senere.

Hvor er reglene som sier at Mattilsynet ikke trenger å ta hensyn til eiendomsrett?

Hvor er reglene som sier at Mattilsynet kan likvidere friske, fine dyr som har det bra?

Ingen jurudisk begrunnelse, ikke noe hjemmel. Dekker seg bak usannheter i media og rapporter.

Hvor er hjemmelen som sier at Mattilsynet ikke trenger begrunnelse og vedtak, og LIKEVEL kan bruke politi, sivilforsvar og andre til å bistå seg. Utøve makt uten fullmakt?

Slik er det ikke i en rettsstat. Dette har gått dem fullstendig til hodet, og de har falt utfor kanten av lovlig, rett og rimelighet.

Ikke ta Mattilsynet for god fisk. De er pill råtne med trippel surmunn. Stengt på dagen om det var en virksomhet som de hadde hatt tilsyn med. På dagen!

Det er ikke dyrene de er opptatt av. Det er menneskene de skal og vil ta.

Vil Bondelaget sitte og se på at friske dyr blir destruert og tatt livet av, mens media kun gjengir løgner og  falsk propaganda fra Mattilsynet som i denne og lignende saker har en underlig agenda, som på ingen måte har noe med velferd av dyr å gjøre.


May