NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 29. mars 2021

Vaksinepass: − Et brudd med rettsstaten

Illustrasjon av vaksinepass. Foto: Pixabay.com
Fra  Document.no

EU har lagt frem forslag til digitalt vaksinepass. Vaksinepasset er det eneste verktøyet myndigheter har foreslått som en mulig løsning på nedstengning, men nå reagerer forskere innen juss, medisin og filosofi. «Et krav om vaksinepass for å leve som normalt vil bryte med rettsstaten», sier jussprofessor Anna Nylund.

Under nettseminaret «Fra vaksinepass til passerseddel?», omtalt av forskning.no, debatterte tre forskere innen juss, filosofi og medisin på konsekvensene av en vaksinepass-ordning. De konkluderer med at ordningen vil bryte med rettsstaten og frivillighetsprinsippet.

Nylund påpeker at bedrifter selv kan velge hvem de vil ha som kunder, hvilket betyr at busselskaper, frisører eller restauranter kan kreve bevis på koronavaksine. Hun sier samtidig at det finnes begrensinger i loven: Det er ikke lov til å diskriminere på for eksempel kjønn og etnisitet. Et vaksinepass vil derfor være diskriminerende mot dem som ikke vil ta vaksinen, enten av helsemessige årsaker eller livssyn.

Einar Øverenget, filosof og professor ved Høgskolen i Innlandet, advarer mot å innføre et norsk vaksinepass.

− Det virker forførende, men det kan være litt farlig, sier han.

Dersom bedrifter krever vaksinepass, har passet i realiteten blitt en passerseddel, påpeker professoren på seminaret.

− Passersedler har ikke blitt brukt i Norge siden vi var okkupert av Tyskland, legger han til.

Dersom et slikt bevis blir innført, vil det også bryte med et viktig norsk prinsipp: frivillig vaksinering. Med krav om vaksinebevis blir friheten til å velge en illusjon, mener han. I den større sammenhengen handler vaksinepassene derfor om individuell frihet, og tapet av den.

Las hele saken på Document.no

søndag 28. mars 2021

Jesu identitet, disiplenes ærlighet og nådens nødvendighet

Av Spikeren. 

"Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og Han sa til dem: "Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til Meg! Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: "Herren har bruk for dem." Og straks skal han sende dem med." Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten, når han sier: "Si til Sions datter: Se, din Konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole." Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte Ham på dem. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa: "Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!" Og da Han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa: "Hvem er dette?" Da sa folkemengden: "Dette er Jesus profeten, Han fra Nasaret i Galilea." (Matt 21,1,11)

I dag feirer vi Palmesøndag sammen med millioner av andre kristne rundt om i verden. Dette har vært en tradisjon i lange tider og har sin kontekst i den jødiske påskefeiringen. De som feiret denne dagen så ikke bare tilbake på utfrielsen fra Egypt. De så også framover mot den endelige utfrielsen da den store Kongen - Messias - ville komme og gjenreise deres falne rike slik det var lovet av de gamle profetene. 

Når vi nå skal feire disse høyhellige kristne dagene, da må vi nærme oss bibeltekstene med bekreftelse og tro. Mange som søker til kirkene i dag gjør det rett og slett bare fordi de trenger en liten pause fra den store stygge verden der ute. Andre feirer disse dagene ut ifra nostalgisk sentimentalisme. Mange av oss husker kanskje hvordan vi som barn sprang rundt med små palmegrener på søndagsskolen. Så tenker man at dette var da en fin tradisjon som vi må holde fast på, og den kan jo ikke være til skade for noen. Andre er mer skeptiske. De mener seg å være relativt godt opplyste mennesker og går gjerne i kirken for å konkludere at disse fortellingene om Jesus som rir inn i Jerusalem på et esel er koselige for barna å høre på, men de betyr egentlig ingenting for dem selv.

Jeg vet ikke om du faller inn under noen av disse kategoriene, men når vi nå går videre har jeg lyst at vi tar i betraktning Jesu identitet, samt den ærligheten som vi finner hos disiplene, og til slutt nødvendigheten av nåde.

La oss først ta for oss dette med Jesu identitet:

Matteus forteller at da Jesus red inn i Jerusalem ble det uro og hele byen kom i opprør. (Matt 21.10) Det samme kan vi lese skjedde da Jesus ble født i Betlehem. Både Herodes og hele Jerusalem ble "meget urolig", står det i Matt 2,3. Kanskje vi kjenner litt av den samme uroligheten når Jesus kommer ridende inn der hvor vi bor? Kanskje vi også stiller det samme spørsmålet som folket i Jerusalem gjorde: - "Hvem er dette?" (Matt 21,10) Dette er faktisk et viktig spørsmål. For en hver som på en eller annen måte får med Jesus å gjøre må nødvendigvis komme frem til en avklaring angående Jesu identitet. - "Hvem er dette"?

Når vi møter dette mennesket, som er mer enn et menneske, og når vi tar i betraktning hvordan de fire evangelistene skriver, ikke bare om Jesu inntog i Jerusalem, men også måten han red inn på, da får vi en sterk indikasjon på at her skjer det mer enn hva vi gjerne ser ved første øyekast.

Bibelen er som et stort puslespill der bitene kanskje ikke forteller oss så mye hver for seg, men når vi setter dem sammen, da begynner vi plutselig å se helheten i det store bildet.

Ta for eksempel dette med eselet. Hvilken betydning har det her i fortellingen om Palmesøndag? Gjennom hele det nye testamente leser vi at Jesus vandret til fots. Dette er den eneste gangen vi leser at Jesus red. Gjorde han det kanskje fordi han var litt trett akkurat denne dagen, eller var det noe annet som lå bak? I fortellingen om Palmesøndag ser vi at Jesus uttrykkelig beordrer to av sine disipler til å skaffe til veie dette eselet som han hadde til hensikt å ri inn i Jerusalem på, og de gjorde akkurat det som Jesus hadde bedt dem om å gjøre.

Helt fra 1 Mosebok finner vi tråder som vi kan følge. Går vi tilbake til 1 Mos 49 kan vi f.eks. lese om når Jakob velsignet sine 12 sønner. I versene 9 til 11 leser vi bl.a. følgende om Juda: 1 Mos 49,9-11: "En løveunge er Juda! Fra rov er du kommet hjem, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som løven, som løvinnen - hvem våger å vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Han binder sitt esel i vintreet, sin fole ved den edle ranke. Han vasker sin kledning i vin, sin kjortel i drueblod.

Det skal altså komme en konge som folkene skal lyde. Kongespir og herskerstav skal ikke vike fra ham, og han skal binde sitt esel i vintreet, osv... 

Går vi så fra Mosebøkene og blar oss fram til profetene, vil vi finne følgende i Sak 9,9-10: "Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav..."

Alle som leser disse ordene vil naturligvis stille spørsmålet: - "Hvem er dette?" Det sies at det kreves en hel bibel for å skape en hel kristen. Men mange av oss går haltende rundt fordi vi ikke leser vår Bibel.

Blar vi oss så helt fram til den siste boken i Bibelen vil det bli ganske klart for oss hvem dette dreier seg om når vi leser ordeme i Åp 5,5: "Men en av de eldste sa til meg: "Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl." - Det er Jesus. Løven av Juda stamme. Han som ydmykt red inn i Jerusalem på et esel på Palmesøndag for 2000 år siden.

Gjennom hele historien har det vært vanlig at konger kan kreve nærmest hva enn det måtte være, også hvilken form for transport de måtte ønske, og her ser vi altså at Jesus rekvirerer et esel når han skal dra inn til Jerusalem. Matteus forteller oss at "dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten". Så Jesus gjorde ikke dette helt ut i det blå. Han vet nøyaktig hva han gjør! Det som skjedde denne Palmesøndagen var nemlig bestemt helt fra 1 Mosebok og senere forutsagt av profetene mange hundre år i forveien.

Opp til denne tid hadde folket prøvd å tvinge Jesus til å bli konge, men han nektet og forlot dem. Denne Palmesøndagen insisterer han imidlertid på å stå fram som konge. Det er Jesus selv som tar initiativet og det er han som styrer framdriften i det som skjer.

Så blir vi fortalt at da disiplene kom med eselet og eselfolen, la de klærne sine på dem og "satte Ham på dem". Var dette noe de gjorde for å være kjekke og greie mot Jesus, eller lå det en dypere mening bak? Her finner vi faktisk enda en liten bit av det store puslespillet. For går vi tilbake til Kongebøkene og studerer seremoniene i forbindelse med innsettelsen av konger, vil vi se at folket kommer med sine klær og legger dem ned for kongen før han ble kronet. De legger altså av seg sin egen identitet og stilling og plasserer den under kongen. Det samme gjorde også disiplene da de la sine klær på eselet og "satte Ham på dem", som altså er et bilde på kongelig innvielse.

Hvilken underlig kongetrone dette er. For hvilken konge vil sette seg på et esel? Og hvilken konge vil la seg krones med en tornekrone? Igjen må vi spørre: - "Hvem er egentlig Jesus fra Nasaret?" Er han virkelig den som han hevdet seg å være: Herren, Messias? Vi ser at til og med folket lot seg rive med når også de "bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa: "Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!"

Som jeg sa tidligere: En hver som på en eller annen måte får med Jesus å gjøre må komme frem til en avklaring angående Jesu identitet. For enten var han den han hevdet seg å være, eller så var han en gal mann som løy for oss alle sammen.

I avslutningen har jeg lyst å trekke fram den ærligheten som vi ser hos Jesu disipler. For i Joh 12,16 leser vi følgende i forbindelse med inntoget i Jerusalem: "Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette stod skrevet om ham, og at de hadde hilst ham slik."

Dette er en ganske unik åpenbaring. For selv om disiplene var med på hele hendelsesforløpet, skjønte de likevel ikke hva som foregikk. De la altså klærne sine på et esel og satte Jesus opp på det, ikke fordi de selv tenkte: "Hvorfor ikke sette ham på et esel med klærna våre på, for det vil jo være som i 2 Kongebok 9,13 hvor det står: "Da skyndte de seg, tok hver sin kappe og la dem under ham på trappetrinnene. Så blåste de i horn og ropte: "Jehu er konge!"" - Nei, disiplene skjønte ikke hva de egentlig var med på, og de sier det faktisk rett ut selv: "Dette skjønte ikke disiplene den gang."

Vi kunne nevnt mange eksempler der disiplene skriver at de ikke skjønte hva de var vitne til, og alle disse uttalelsene bringer oss til å erkjenne nødvendigheten av NÅDEN. For uten at Gud gjennom Den Hellige Ånd av nåde åpner våre øyne, er det umulig for oss å forstå. Så når en mann eller kvinne kommer til tro på Jesus og begynner å forstå skriftene, vil det kun være av Guds Nåde! For det er bare Guds Nåde som kan åpne våre øyne, forandre vårt hjerte, og legge en ny sang i vår munn.

Så avslutter vi denne ganske lange andakten med å sitere Fil 2,1-11, som er den teksten man gjerne leser i forbindelse med Palmesøndag:

"Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god Påske!

Spikeren

lørdag 27. mars 2021

Guri Melby (V) mener historie og religion ikke er så viktig for elevene

Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Fra Document.no. 

Nå pleier vi ikke å "snylte" så mye på hverken Document eller Resett, men denne saken synes jeg var så halsbrekkende at jeg kunne ikke la være i ta den opp til debatt her på SC. Jeg håper og tror Document forstår og tilgir oss for det.

Spikeren.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) presenterer stortingsmeldingen om videregående opplæring i Marmorhallen i Oslo fredag 26. mars.

Nok en skolereform er på trappene. Religion og historie skal nesten fjernes fra pensum på norske videregående skoler. Som erstatning skal det innføres et nytt, fremtidsrettet fag hvor elevene skal lære om klima, likestilling og demokrati.

Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen vil kutte ned antallet obligatoriske fag, skriver VG.

– Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling, og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, oppsummerer Melby.

Melby skal bruke viskelæret på andre fellesfag som kroppsøving, samfunnsfag, historie og religion. Elevene skal få større valgfrihet, basert på interesser og talent.

– I dag er kravene til studiekompetanse i stor grad basert på at elevene skal ha vært gjennom et visst antall timer i bestemte fag. Vi mener at det ikke er et godt uttrykk for hva som kreves for å være studieforberedt. I fremtiden skal det legges enda større vekt på ferdigheter som kritisk tekning og akademisk skriving og lesing. Dette er ferdigheter som kan øves opp gjennom å fordype seg mer i fag, sier Melby.

– Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

Alle regjeringspartier har stilt seg bak den nye innretningen. Men det blir fortsatt mulig å fordype seg i religion hvis elevene prioriterer det, sier Melby.

Svenske Skolverket har i flere omganger forsøkt å fjerne nasjonalsangen, Bibelen og antikk historie fra pensum. Sistnevnte ble stanset etter massive protester.

fredag 26. mars 2021

Tips for å takle hersketeknikker på jobben

Av Spikeren - fra Gjensidige.no

De fleste har blitt utsatt for hersketeknikker, ifølge HR-ekspert. Nå avslører hun hvordan du kan avdekke og håndtere de vanligste teknikkene.

En hersketeknikk er en gjentagende adferd brukt for å sosialt manipulere andre, for å selv skaffe seg makt eller innflytelse, ifølge HR-strateg innen ledelse, Camilla Ländin. 

– De fleste av oss bruker hersketeknikker fra tid til annen uten å være klar over det selv. Andre bruker det derimot svært bevisst, noe vi blant annet ser i politiske debatter, sier Ländin.

Ifølge HR-strategen er usynliggjøring den vanligste hersketeknikken.

– Usynliggjøring kan være å ignorere en person, eller det hun eller han sier. Det kan være å stjele idéene deres, å avbryte eller å sette i gang med andre ting mens de prater, som å se på telefonen, gjespe eller bla i papirer, forklarer hun.

Se medarbeiderne dine

Det er flere ting både medarbeidere og ledere, kan gjøre for å ta tak i og «parkere» hersketeknikker på arbeidsplassen, ifølge Ländin.

– Som sjef bør du alltid forsøke å se alle medarbeiderne dine. Det er også viktig å ha tydelige møteregler. Til de som for eksempel opplever å bli usynliggjort, ville jeg anbefalt å være mer frempå i diskusjonen, sier Ländin, og legger til:

– Ser du at andre blir usynliggjort, kan du eksempelvis si: «Ja, det var jo det som Hilde foreslo».

Se en oversikt nederst i saken over det Ländin mener er de vanligste hersketeknikkene og hvordan de bør håndteres.

Bryter deg ned psykisk

Kristian Fjellskaalnes er psykolog hos Lian og Fjell Psykologtjenester. Han forteller at det fort kan få negative følger for den psykiske helsen vår å bli jevnlig utsatt for hersketeknikker:

– Mange vil kunne kjenne at de sitter igjen med uro, selvkritikk eller en dårlig følelse inne i seg. Resultatet av selvkritikken kan være en dårligere selvfølelse, og en påfølgende lavere tro på at man er en kompetent og bra person, forklarer han.

Fjellskaalnes legger til at enkelte er mer sårbare for slike teknikker enn andre.

– Konfliktskye mennesker, samt de som har vanskelig for å sette egne grenser, kan ha større problemer med å stå opp for seg selv i møte med hersketeknikker, sier psykologen, og legger til:

– Da kan det være fint å snakke om hendelsene med noen man stoler på, og å lufte observasjonene og reaksjonene man har, samt høre hva den andre tenker. Det er ikke alltid like enkelt å se ting klart når man står midt i det selv, da mange av teknikkene går ut på å gjøre oss usikre på egne vurderinger, sier Fjellskaalnes.

Nettbasert lavterskeltilbud

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgivere forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og sørge for at summen av ulike belastninger ikke blir for stor. 

Produktutvikler i Gjensidige, Anne Grethe Strandos, mener det er viktig at ledere er sitt ansvar bevist, og legger til at det også finnes digitale verktøy som kan hjelpe de ansatte med å mestre psykiske utfordringer på jobb.

– Gjensidige har i samarbeid med Braive lansert behandlingstilbudet Online mental helsehjelp som en del av behandlingsforsikringen.

Hun forklarer at ansatte gjennom tjenesten kan få psykolog-hjelp. 

– De kan jobbe med digitale verktøy, samtidig som de har jevnlig kontakt med psykologen over video eller meldinger, sier Strandos, før hun legger til:

– For mange er terskelen for å be om hjelp høy. I tillegg er ikke alltid det offentlige tilbudet tilstrekkelig. Slike lavterskeltilbud vil dermed kunne være til stor hjelp for mange.

Dette er ifølge Camilla Ländin de vanligste hersketeknikkene:

1. Nedverdigende eller latterliggjørende oppførsel
 • Eksempel: «Lille venn, ...», le av noens seriøse forslag, «Men det skjønner du vel at …»
 • Håndtering: Ikke le med, vent til vedkommende er ferdig og se rart på dem.

2. Projisering (å få skylden for å reagere)
 • Eksempel: «Det pleier jo du også å gjøre», «Du høres så sint ut, må du være det?»
 • Håndtering: Påpek at de bruker en hersketeknikk, ikke gå i angrep eller forvar.

3. Relativisering
 • Eksempel: «Tenk på de sultne barna i Afrika», «Vær glad det bare er et kutt og ikke hele armen».
 • Håndtering: Påpek at du likefult har vondt, at du likevel ikke likte maten osv.

4. Komplimentmetoden
 • Eksempel: «Du som er så sterk kan vel bære kofferten for meg», «du skriver raskere enn meg, så da kan du skrive rapporten».
 • Håndtering: Si takk for komplimentet, men at du ikke skal behøve å gjøre en gjentjeneste for å motta et kompliment.

5. Janteloven
 • Eksempel: Ingen i gruppen får utmerke seg, «du må ikke tro at du er noe».
 • Håndtering: Utmerk deg likevel, oppmuntre andre til det samme, ikke bli provosert.

6. Ta offerrollen
 • Eksempel: «Jeg har veldig mye å gjøre», alltid synd på, å si imot oppfattes som slemt, vil ikke ta imot hjelp, skal alltid gjøre alt alene.
 • Håndtering: Still krav, be personen være tydelig på hva hen trenger.

torsdag 25. mars 2021

Kvinnelige biskoper og prester

Av Dan Odfjell. 

Det var temaet til Olav H. Kydland 10/3/21 i uke-avisen Norge Idag som jeg har lest med stor interesse. Dog, det er ikke bare innen Kirken denne «feminiseringen» nær ensidig skjer i den vestlige verden, til en farsott blitt. Det er bare å se til regjeringen og statssystemet, og å lure på om ikke retningen - i valget av ministre og til andre høye stillinger - bevisst velges konforme pratmakere uten praktisk yrkeserfaring - ofte kvinner. Det er uforklarlig og/eller av dulgte politiske grunner at kvinner gis preferanse.. Sågar i manns-yrket, «det militære», hvor fysisk bakke-kontakt og kraft er mye av forsvars-forutsetningen. Se til Sverige. 
 
Kydland hadde kronikk-overskriften: «Bibelen og kvinnelige prester og pastorer» og påpekte stigende uro og nød hos bibeltro kristne. Mange mener den norske kirken har tatt en høyst uklok retning og, verst, en som der ikke er dekning for i Bibelen. Men ikke bare i denne sammenheng synes den norske statskirken totalt på feile veier: Den tolker kristen tro dit hen at den krever «klimahandling», noe jeg meget kritisk omtalte nylig under overskriften «Om å frelse jordkloden, ikke menneskeheten». Og jeg legger til, de geistlige er slik blitt en del av vår kristne sivilisasjons motstandere. 
 
Først og prinsipielt mener jeg at biskopenes nye preses, Olav Fykse Tveit, er en forkledd  politiker som ingenlunde kan tolke Bibelen til støtte for noe politisk system - neppe for noe som helst annet heller utover Bibelen. For den står som en påle uforanderlig uansett verdens land og styringssystemer. Fykse Tveit burde heller forsøke å forandre Koranens tekst. For Bibelen er vårt faste holdepunkt i en urolig og skiftende verden. Og ikke grunnen til at norske kirker nå nærmest står tomme. Da må «interne» kirkelige forklaringer heller søkes, herunder sosialisme-propagandaen.
 
Så til dagens overskrift: Hvorfor er det at de kvinnelige prestene vinner innpass? Og at kvinner, i likhet med innvandrere, gis fortrinn som aldri før? Er det globalisten Erna Solberg og hennes wok-kultur som dyrker følelser (og slik islams offer-rolle-kultur) hvorved alle samles i bunn og føle seg miserable? Hvor er det glade individuelle, kraftfulle blitt av, som utstråler positive impulser som skaper tro, håp og kjærlighet? Samt patriotisme og kamp om og rundt felles verdier i en turbulent verden. Og til forandring, kanskje virkelige menn til ledere. For våre globale fiender ledes alle av menn, ikke kvinner. Er det derfor Vesten synes på defensiven i relativ global tilbakegang?
 
I Japan er det erfarne eldre menn som gjennom konsultasjon utgjør makten, ikke uerfarne broilere. Det samme gjelder Kina og Korea hvor også respekten for alder og livserfaring settes i høysetet. Det samme gjelder India og Russland - for å nevne kraftfulle, store nasjoner utenfor Vesten. Og de ca 40 islamske statene dirigeres så absolutt av menn... Jeg konkluderer ikke annet enn at i Norge er vi annerledes og undrer på om denne vår feminist-«pendel» (tildels likt  andre såkalte demokratiske land) ikke ekstremt har svinget anti-kristent og samfunnsmessig uheldig ut. For studerer du Bibelen, iallfall i dagens sammenheng, kjenner vi oss knapt igjen. Alle apostlene var menn, biskopene likeså. Og kvinnelige sådanne, samt prester, eksisterte ikke. Det samme står den katolske kirken fremdeles for.
 
Kanskje Gud definerte manns- og kvinne-rollene korrekt? Jeg tror det. Han er sannhetens og utviklingens far og visdommens hersker. Det er selvsagt muslimene ikke enige i. Deres Mohammed med sverdet i hånd grep makten på den arabiske halvøya ca 400 år etter Jesus Kristi, nettopp for å stå opp mot jødene. Og den kampen fortsetter uforminsket fordi Koranen sier Islam til slutt skal regjere hele verden absolutt, om nødvendig med død over alle andre. Det tror muslimene og deres ledere fremdeles - om nødvendig med livet som innsats. 
 
Jesus talte om omvendelse i kjærlighetens navn, ikke i vold. Heller ikke våre norske biskoper snakker om vold, men de snakker tåkefullt; de snakker med to tunger. Og det er blitt deres eget, men dessverre også vårt problem. Derfor blant annet står kirkene tomme mens moskeene til dels er fylt til randen. Fordi deres ledere oppildner til sin tros kamp, ikke til omfavnelse slik de moderne biskopene gjør på tvers av kallet de ble vigslet til.
 
Nå er ikke jeg en teolog, kun en av og blant alminnelige norske kristne som erfarer tomme kirker. Det indikerer noe alvorlig galt. Sosialismen og globalismen slår inn åpne dører, det gjør de ikke i moskeene. At vi har en statskirke hvor de geistlige er lønnet av staten, er sikkert del av problemet, for blandingen av politikk og religion fungerer dårlig. Følg pengene sies det, samt og brutalt sagt, at «hunden er lojal til sin matmor». I Norge er det staten.
 
Jeg utfordrer biskopene å vise vei, at de fortjener Guds tillit, og oss alminneliges tillit. For uten blir Norge fortsatt avkristnet til samfunnets og vår alles fortapelse. Vi må derfor forkaste hele "Stortingspartiet" til høsten og gå mann av huse for stemme inn forandring. Norge er et udelelig rike basert og bygget på den kristne tro - og skal ikke underlegges fremmede, slik som dagens regjering tillater, sågar KrF. Ikke at Ap er mindre globalistisk. Derfor må vi stemme inn helt nye partier med modige politikere som setter Norge først. Da og først deretter kan vi hjelpe andre ut fra 1) egen styrke og 2) ikke av staten oss en påtvunget sløsende falsk fremmed godhet.
 
God påske fra Chile, Dan Odfjell.

onsdag 24. mars 2021

Følelsen av håpløshet trenger på

EU vil heller prioritere egen befolkning.
Foto: John Thys, Pool via AP.
Av Dan Odfjell. 

Når vår myndigheter under globalisten Erna Solberg ledelse gir våre nasjonale Covid vaksine- tilbuds-opsjoner vekk til ukjente andre, for videre formidling til korrupte afrikanske land og andre da vet ikke jeg hvor galskapen og denne pretenderte godheten slutter. For hvor dumme og uprofesjonelle og naive kan vi bli? Selv EU forstår galskapen: "Norge er alene om å gi bort vaksiner til fattige land: EU vil heller prioritere egen befolkning". For vaksinene i hendene på despoter kan videreselges til blod pris - om de ikke reserveres deres innerste korrupte sirkel. Det var Tore Kristiansen på document.no 21/3/21 som rapporterte saken, ikke detaljene.
 
Og kommentarfeltet som fulgte, luktet svidd av ren myndighets-forargelse, med god grunn. Der tapte Høyre flere prosent poeng på gallupene. For ikke bare forfordeler regjeringen til fordel for uregjerlige, mest muslimske innvandrere i Oslo-området, dvs våre nå katastrofalt manglende vaksine-doser, de belønner de ufortjente på bekostning av pensjonerte gamle nordmenn som har betalt skatt og bidratt til et godt samfunn i alle år, nå undervurdert som for gamle og for unyttige til å kunne hensyntas. Dette er toppen på urettmessighet som burde få alle eldre og alle deres barn til å protest- og stemme inn bare nye partier til politisk forandring til høsten. For Norge er med EU i bakleksa med å skaffe befolkningene vaksine raskest mulig. En ubehjelpelig koloss på leirføtter som nå må be Russland om hjelp.
 
Jeg bor i fattige Chile. Norge er blitt et utviklingsland sammenlignet med effektiviteten der. Jeg har fått mine to doser og det skjedde raskt: Vi kjørte opp til fire moduler i veien og ble vaksinert enkelt, sittende, gjennom bil-vinduet. En kø på 50 biler fikk vaksiner i løpet av en time, og slik fortsatte det hele dagen. Fordelene var ikke en masse folk sittende tett sammen på hospitaler med innbyrdes smittefare. Og langt dyrere og langsommere vaksinering. Det virker på meg som norsk bestilling av vaksiner har vært ennå verre og dårligere organisert enn selv innen deler av EU. Hvilket gir vår regjering regelrett stryk. Men det hører du ikke når Erna prater og prater og forherliger seg. For her er alle partiene i regjeringen med i det negative dragsuget. Danmarks statsminister og Østerrikes tilsvarende reiste resolutt til Israel for hjelp. Mitt Chile er nummer to i verden etter vinneren Israel, full-vaksinert midten april. Norge nær et år etter.
 
Men tro ikke embetsverket under Ap eller SV eller andre hadde vært bedre, de er de samme folkene. Og Jonas Gahr Støre er akkurat som Erna, opererer i de samme virkelighetsfjerne høyere luftlag uten bakkekontakt. Vekk med dem alle sammen, nye partier og mer jordnære folk må få styre. Blir de bedre? Det gjenstår å se. Men verre kan det overhodet ikke bli, så hva har vi å tape med nye koster som sier de vil forandring? For meg er høstens valg et protestvalg mot dagens både innenriks- og ikke minst utenrikspolitikk. Norge dummer seg loddrett ut, som en naiv spurv i tranedans. Vi har ingenting i Sikkerhetsrådet å gjøre, absolutt ingenting annet enn å påføre oss selv unødvendige utgifter - til unyttige «noens» selvforherligelse. Verst, våre penger går i de korruptes lommer.
 
Sett Norge først, det eneste landet vi har. Frykten og følelsen av håpløshet blir ikke mindre når vår globalistiske milliard-om-strøende statsminister på Geilo nylig demonstrerte at hun gir blaffen og forbryter egne Covid regler, som vi andre straffes for. Dette viser hennes arroganse og totale hovmod. Globalisme og nazisme vil fremtidig kanskje begge bli til skjellsord, det ville ikke forbause meg. Og det aller mest avslørende, det beste jeg noensinne har lest om denne  galskapen sto Kent Andersen for 19/3/21 med kronikken «En velfortjent knytteneve mot EU eliten og venstresidens ny-rasister». Han har meldt overgang til Demokratene noe som er god grunn nok alene til å stemme på det partiet til høsten. For galskapen må stoppes, han har forstått det. Les selv.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 23. mars 2021

AI kan trenes opp til å manipulere menneskelig atferd og beslutninger

Fra RT

Artificiell intelligens (AI) forskere i Australia har demonstrert hvordan det er mulig å trene et system for å manipulere menneskelig atferd og beslutningstaking.

AI gjennomsyrer nå det store flertallet av det moderne menneskesamfunnet og styrer mange av måtene vi kommuniserer, handler, jobber og lever på. Den hjelper også på områder som spenner fra kritiske mål som vaksineutvikling til den mer verdslige sfæren for kontoradministrasjon, og mange andre ting. Den styrer også hvordan mennesker samhandler på sosiale medier på en rekke måter.

En ny studie ved The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Data61, designet og testet forskere en metode for å finne og utnytte sårbarheter i menneskelig beslutningstaking, ved hjelp av et AI-system kalt et tilbakevendende nevralt nettverk.

I tre eksperimenter som stilte mennesket mot maskin, viste forskerne hvordan AI kan læres opp til å identifisere sårbarheter i menneskelige vaner og atferd og påvirke menneskelig beslutningstaking.

I det første eksperimentet klikker mennesker på røde eller blå knapper for å tjene valuta i spillet. AI studerte valgmønstrene og begynte å veilede dem mot å ta spesifikke beslutninger, med en suksessrate på omtrent 70 prosent. Ikke så veldig imponerende, men dette var bare begynnelsen.

I neste eksperiment ble deltakerne bedt om å trykke på en knapp når de så et bestemt symbol (en farget form), men å avstå fra å trykke på knappen når andre symboler ble vist.

AIs ‘mål’ var da å ordne sekvensen av symboler som ble vist for deltakeren på en slik måte at de lurte dem til å gjøre feil, og til slutt økte menneskelige feil med 25 prosent.

I det tredje eksperimentet ville den menneskelige spilleren late som om han var en investor som ga penger til en tillitsmann (AI) som deretter ville returnere et beløp til deltakeren.

Mennesket bestemte da hvor mye de skulle investere i hver påfølgende runde av spillet, basert på inntektene som genereres av hver 'investering'. I dette spesielle eksperimentet fikk AI en av to oppgaver: enten å maksimere mengden penger det tjente, eller for å maksimere mengden penger både den menneskelige spilleren og maskinen endte med.

Det utmerket seg i alle scenarier, og viste at en AI virkelig kunne bli trent opp til å påvirke menneskelig atferd og beslutningsprosesser, om enn i begrensede og ganske abstrakte omstendigheter.

Denne forskningen, selv om den er begrenset i omfang for nå, gir skremmende innsikt i hvordan en AI kan påvirke menneskelig 'fri vilje', om enn i en rudimentær sammenheng, men åpner mulighetene for bruk i mye større skala, som mange mistenker er allerede tilfelle.

Resultatene kan brukes til det gode og påvirke offentlige politiske beslutninger for å gi bedre resultater for befolkningen, men det kan like lett bli et våpen for å undergrave sentrale beslutningsprosesser, som for eksempel valg.

mandag 22. mars 2021

Maske og distansering kan bli nødvendig i flere år

Fra RT

Maske og distansering kan bli nødvendig i flere år, sier britisk folkehelseekspert. 

Storbritannia kappes foran sine europeiske naboer med å få befolkningen vaksinert, men briter må kanskje holde seg maskert i "flere år" hvis eksperter på folkehelse får sin vei. 

Nye tilfeller av Covid-19 i Storbritannia har falt ti ganger siden begynnelsen av januar, og mer enn 27 millioner briter - over halvparten av den voksne befolkningen - har hatt sin første dose av en koronavirusvaksine. Sammenlignet med økende tilfeller på kontinentet og en gjennomsnittlig EU-vaksinasjonsrate på rundt 10%, ser Storbritannia ut til å vinne krigen mot Covid-19.

Men briter som ser etter total opphevelse av lockdown, bør imidlertid ikke holde pusten.

Det er ifølge Mary Ramsay, leder for vaksinasjon ved Public Health England. Ramsay fortalte BBC søndag at masker og sosial distansering kan være nødvendig i "flere år", eller "i det minste til andre deler av verden er like vaksinert som vi er, og tallene har kommet ned overalt."

Med vaksiner distribuert ulikt over hele verden, og folk i de fattigste nasjonene som står overfor en årelang ventetid på å bli vaksinert, kan Ramsays spådom være en realistisk, hvis den britiske regjeringen lytter til hennes råd.

Som et myndighetsorgan har Public Health England absolutt innflytelse i å bestemme Storbritannias Covid-19-respons. Hennes syn er heller ikke et mindretall. Da regjeringen så ut til å lempe på restriksjonene fra slutten av mars og utover, sa professor Chris Whitty, den britiske regjeringens sjefsmedisinske rådgiver, parlamentsmedlemmer tidligere denne måneden at "enkle inngrep", som blant annet ansiktsmasker, ville være nødvendig utover sommeren. Vitenskapelig rådgiver Sir Patrick Vallance foreslo i mellomtiden at det ville være nødvendig med masker gjennom vinteren for å avverge en "bølge" av nye tilfeller. 

Ramsay hevdet at "folk har blitt vant til" å ha på seg masker og sosial distansering, og sa til BBC at "folk kan leve med det, og økonomien kan fortsette med de mindre alvorlige begrensningene på plass."

Det kan imidlertid hende at publikum ikke er så kompatible som hun foreslo. Tusenvis av mennesker marsjerte i London lørdag i protest mot den nasjonale lockdownen og virusrelaterte restriksjoner, med politiet som arresterte mer enn 30 for brudd på Covid-regelverket.

søndag 21. mars 2021

Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem?

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Mange av hans disipler som hørte dette, sa da: Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før?» 
Joh 6, 60–62. 

Det mest alvorlige ved dette ordet er at det gjelder Jesu disipler, slike som hadde begynt å tro på ham, og også bekjente sin tro på ham. De hadde også vært sendt ut av Jesus for å forkynne hans ord og gjøre kraftige gjerninger i Jesu navn. Men nå tar de anstøt av Jesu tale. De kaller hans ord en hård tale. Det betyr ikke dømmende eller anklagende tale, men en uforståelig, en ubegripelig og uforklarlig tale.

Hva er det Jesus har sagt som virker slik på dem?

Jesus har sagt at han er det brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Han er kommet for å gi sitt liv til soning for verdens synd. Han taler om å ete hans kjød og å drikke hans blod. Da taler han ikke først og fremst om nattverden, selv om nok dette ordet godt kan anvendes på nattverden. Men han taler først og sist om det å tilegne seg ham selv og hele hans stedfortredergjerning til vår frelse.

Denne talen begynner de å protestere mot. De kan ikke forstå den, fordi den lyder så helt urimelig i deres ører.

Dette gir oss noe å tenke på i dag. Det blir ofte sagt at vi ikke kan bruke Kanaans språk i forkynnelsen. Med det mener man at man ikke kan bruke Bibelens ord og uttrykk, fordi folk i dag ikke forstår slik tale. På Jesu tid var det annerledes, sier man. Men her tar folk storlig feil. Jesus var en enda større gåte for sin samtid enn han er for mennesker i dag. Hans tale var enda mindre forståelig for folk i hans samtid enn for folk i dag. Jesus visste også at hans tale var uforståelig til og med for hans disipler. Men han gjør ikke det minste forsøk på å forandre på den, eller gjøre den mindre anstøtelig for dem.

Derimot spør han dem: «Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før?»

Det samme må vi si overfor mennesker i dag. De tar anstøt av talen om Jesus som Guds Sønn. De tar anstøt av ordet om en stedfortredende soning og meget annet. Og de sier nettopp i dag også at det er uforståelig, ubegripelig tale. Men det må ikke føre oss til å forandre på den! For det er bare denne tale om Jesus som er gitt oss til frelse!

Vi får heller spørre i likhet med Jesus: Hva når de får se Menneskesønnen komme på himmelens skyer?
[Matt 24, 30]

Da kommer det til å vise seg at bare de som hører og tar imot denne uforståelige tale, er frelst!

lørdag 20. mars 2021

Kamelonen Knut Arild Hareide

Av Dan Odfjell. 
 
Som samferdselsminister i den merkelige Erna Solberg-regjeringen fremviser Hareide seg igjen som en mellomting av en knehøne og en værhane. Han står plutselig ikke tilbake for noen i det å avgi norsk suverenitet til EU, mens han, som KrF-leder, argumenterte motsatt for større bruk av landets reservasjonsrett overfor EØS/EU-systemet. 

Derfor kaller jeg ham «kamelonen», et dyr som forandrer farge etter terrenget, dvs nå etter at han har inntatt regjeringskontorene. Det er vanskelige å forstå hvorfor Erna tok denne sosialisten med på laget, han som kjempet for en Jonas Gahr Støre regjering. Men politikkens u-prinsipielle veier er uransakelige, dog med en fellesnevner: det er makt og penger som styrer. Huff sier jeg. 
 
Verst, Hareide ledet KrF vekk fra den tradisjonelle kristendommen. Han ble en disippel for Kjell Magne Bondevik, som ødela partiet, utdannet som prest og uverdig selvforherligende. For øvrig presist som den svulstige Hareide. Disse to har mest skyld for partiets endelikt slik det nå avtegner seg til høsten. 

Om det var Hareide som sa det, husker jeg ikke, men et KrF-argument var at en stemme til PDK var en forspillet stemme. Allikevel stemte jeg PDK ved forrige valg og føler nå for å returnere argumentet, en stemme til KrF til høsten er en forspillet stemme. 
 
Avisen Nationen, gjennom sin journalist Eva Nordlund, var tøff i klypen og beskrev Hareide som en «pådriver» for oss EU underlagt, senest med hensyn til det norske jernbanenettet, som nå ligger under hans minister-rolle. EU argumenterer han for som den uforbederlige noksagten han er. Kanskje han fortjener en Judas-påstand? 

Fedrelands-kjemper kan vi iallfall ikke kalle ham. For EU er et Stor-Tyskland på nytt, nå sammen med Frankrike. Med en innvandringspolitikk og en tilhørende ytringsfrihetskneblende trang - av diktatoriske dimensjoner. For skal Europa fremtidig kunne regjeres med innvandringstrenden slik som nå, må demokratiet vike for noe totalitært. De uregjerlige krever et systemskifte, dvs for oss mer tvang og mindre frihet.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.


fredag 19. mars 2021

Virke advarer Erna: Kan bli vanskelig å betale ut lønn

Fra abcnyheter

Ifølge Virke har nedstengte bedrifter lønnsutgifter på 2,1 milliarder kroner nesten uten inntekter. I et brev ber de statsministeren sikre at ansatte får lønn.

Ifølge Virke sier 31 prosent av virksomhetene i de nedstengte kommunene at det er stor fare for at de ikke kan møte sine forpliktelser, som lønn, de neste månedene. 19 prosent sier det er reell risiko for konkurs.

Når bedrifter stenger ned, har arbeidsgiveren plikt til å betale lønn de ti første dagene av permitteringstiden. Denne tiden må kuttes til to, ber Virke om i et brev til statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ifølge Virke har arbeidsgivere i Viken, Oslo, Bodø, Brønnøy, Færder, Tønsberg og Holmestrand rundt 180 millioner kroner i lønnsutgifter hver dag til arbeidstakere som ikke får gjort jobben sin, og dermed heller ikke gitt bedriften inntekter.

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, og til sammen blir det 2,1 milliarder kroner i utgifter uten inntekt i en tidagersperiode, skriver Virke.

les hele saken på abcnyheter.

torsdag 18. mars 2021

Politikere i flere land spiller hasard med befolkningens liv

Fra RT

Politikere i flere land ledes ikke av vitenskap når det gjelder Covid-vaksiner - de spiller hasard med befolkningens liv. 

Utallige europeiske regjeringer forteller oss at deres Covid-pandemisvar er strengt rasjonelle, men det finnes likevel ingen vitenskapelig grunn til å suspendere AstraZeneca eller ikke godkjenne den russiske Sputnik V vaksinen. 

Så hva er deres virkelige grunner? Vi har hørt mange fine taler under pandemien, vanligvis med politikere som står og forteller oss et eller annet om lockdown eller smittetopper. 

Ved siden av politikerne ser vi vitenskapsfolk. Forskere får vanligvis ikke en slik fremtredende posisjon, men de må være der, for som politikerne sier, deres svar på pandemien blir "styrt av vitenskapen." 

Dette ser imidlertid ikke ut til å gjelde vaksiner - som er den viktigste faktoren i hele saken. Når det gjelder vaksine, føles det mye mer politisk. Bare se på hva som har skjedd med AstraZeneca og Sputnik V.

Det er foreløpig ingen bevis som knytter AstraZeneca-vaksinen til økte blodpropper. Korrelasjon tilsvarer ikke årsakssammenheng. Hvis foten din faller av etter at du har tatt paracetamol, betyr ikke det at paracetamol får foten din til å falle av. Hvis du vil ha en illustrasjon av dette, så utførte forsøkene på AstraZeneca testvaksiner på 24.000 mennesker som deltok frivillig. Av de 24.000 ble det rapportert 168 tilfeller av alvorlige bivirkninger. Av disse 168 hadde mer enn halvparten fått placebo.

I det minste har AstraZeneca vaksinen fått sjansen til å bli satt på pause, mens en annen vaksine, som er billig, lett å lagre og bevist å være effektiv, er ikke engang godkjent av blant annet EU, Storbritannia eller USA. Jeg snakker selvfølgelig om Sputnik V - aka "Den Russiske Vaksinen" eller "Putin's Prick", som den så kjekt kalles.

Etter måneder med skygge som ble kastet mot Sputnik V av vestlige politikere og presse, ga den anerkjente britiske medisinske tidsskriftet The Lancet det vitenskapelige godkjenningsstemplet, og fikk Washington Post til å stille spørsmål om det var "undervurdert." 

Dette dempet kritikken til en viss grad, og selv om noen EU-land nå har godkjent Sputnik V, forblir hovedblokken nølende. Så når folk dør, smittetilfeller øker, og vitenskapen sier: "Sputnik V er bra, vaksiner i vei", nekter regjeringer likevel befolkningen sjansen til å ha to helt gode vaksiner. Hvorfor? Vel, det er ingen vitenskapelige bevis for hvorfor man har denne oppfatningen, men det lukter i hvert fall av å sette politikk over menneskeliv.

Dette er bare bruddstykker av en lang artikkel. De som er interessert bør lese hele artikkelen på RT.

Spikeren

onsdag 17. mars 2021

Ta barna ut av skoler som hjernevasker dem til å tro på et tredje kjønn

Fra Søkelys. Tipset av Olav Hermod Kydland. 

Norske skoler lærer nå barna at det finnes et tredje kjønn. Nemlig “han”, “hun” og “hen”. Denne undervisning er i strid med Guds Ord som klinkende klart slår fast at Gud skapte mennesket til mann og kvinne. En “hun” og en “han” -og deretter punktum. 

Ekteparet Ingelinn Lossius-Skeie og Erik Skeie valgte å holde barna hjemme fra skolen torsdag og fredag forrige uken etter at sønnen på ni år kom hjem og fortalte at læreren hadde undervist klassen om et tredje kjønn. 

Ingelinn Lossius-Skeie er første vara til Stortinget og styremedlem i Partiet De Kristne Agder. Ekteparet som har gjort det eneste rette er bosatt i Lillesand og skolen de nå holder sine barn hjemme fra er Tingsaker skole, som er en del av det offentlige skoleverket. Søkelys ønsker å uttrykke støtte til ekteparet som våger å ta belastningen som det medfører og holde fast på tradisjonelle bibelske verdier.

Samtidig som vi uttrykker støtte til ekteparet stiller vi og spørsmål ved hvor klokt det er at kristne foreldre overlater sine barn til offentlige og svært liberale indoktrineringsleirer hvor barna skal tilbringe minst 10 år under sterk påvirkning med verdier som er i strid med den kristne tro og Guds Ord. 

Bibelen avviser fullstendig ideen om at det finnes et tredje kjønn, og foreldre som lar sine unger bli utsatt for kjønnsforvirring og indoktrinering fra et skoleverk som har avskaffet Gud og Hans ord. Å overlate ungene i den viktigste fasen av livet til liberale og venstrevridde lærere, betyr at de utsetter barna for et massivt press de neppe vil kunne motstå. 

Det er viktig å “skripte” barna i kristne verdier og Guds ord, og dette skjer ikke lenger i den offentlige skole. Før foreldre overlater sine barn i ugudelige oppdrageres hånd, bør de tenke på konsekvensene det kan få at barna skal utsettes for ti år med indoktrinering av kjønnsforvirring og annen ugudelighet. Kristne foreldre bør derfor satse på og støtte opp om kristne friskoler eller ta hjemmeundervisning, fremfor å utsette barna for et press de neppe kan håndtere.

Se innslaget på NRK Dagsrevyen her. Legg merke til at Dagsrevyens reporter Jon Gelius sier "Hun er aktiv i skeiv ungdom" når Karen Grøsle fra Skeiv Ungdom står fram. 

tirsdag 16. mars 2021

To whom it may concern!

Skjermdump NRK Dagsrevyen 15 mars 2021.
Av Amund Garfors. 

Som lisensbetaler til NRK i over 50 år, har jeg et par spørsmål til dere som sikkert også mange andre nordmenn gjerne burde få svar på?

Er det mangel på norske journalister i NRK? Både i går og i dag ser jeg at første oppslag dere har i Dagsrevyen, det blir ledet, kommentert og supplert med arabere som innleder denne sendingen.

Hvorfor skal disse araberne inn i slike viktige jobber som har med nyheter og  nasjonen å gjøre? De kan holde seg til Østlandssendingen, da hovedstaden nå trolig har over 50% muslimer. Men spar oss nordmenn i andre deler av landet, please!

Jeg kan ikke si at jeg fryder meg særlig mye av å få disse menneskene på nasjonalt TV, siden jeg har mine store betenkeligheter med slike. Og jeg tviler stort på at de har fått jobben grunnet sin dyktighet eller meget gode resultat på journalisthøgskolen?

Flotte å se på er de heller ikke, der de i hvert fall burde avstått fra dette motbydelige araberskjegget sitt. Men de er vel ansatt grunnet sin tilhørighet til islam, kan jeg tenke meg?

Synes virkelig NRK at dette er noe vi nordmenn fortjener mer av i årene som kommer? For vi ser jo tydelig at utskiftingen av nordmenn i hovedstaden nå går i rekordfart.

En annen ting er at vi behøver ikke å importere mennesker fra Midt-Østen for å ansette disse i statlige institusjoner som NRK. Det fordi disse menneskene er eksperter i infiltrasjon, noe dette landet ganske sikkert vil få erfare i tiden og årene framover.

Mvh Amund Garfors
8520 Ankenes. 


mandag 15. mars 2021

Fire år gamle Amadeuz lærer seg matematikk

Av Kirkehøyden. 

VG skriver om Fire år gamle Amadeuz som lærer seg matematikk. Amadeuz (4) har oppdaget spill-appen «Albert», og har det morsomt mens han regner matte. – Dette vil vi fortsette med for å holde interessen og læringen i gang, sier mamma Louice.

Jeg regner med at Arbeiderpartiet og SV vil forsøke å innføre forbud mot en slik app for matematikk. 

Helt siden 60 tallet har begge partier hatt som strategi å senke det akademiske nivået.

Strategien var basert på tanken om nordmenn fikk sann utdannelse, særlig i de klassiske fag, ville de  stemme konservativt. Det samme skjønte også Demokratene i USA på 60 tallet, der nivået i realfag er så lavt at de, som Norge, må importere den arbeidskraften som trengs - endog fra u-land. 

Da Indira Gandhi satset bevisst på realfag i hver skolestue i dette store landet, senket Norge og USA, nivået i den offentlige skolen helt bevisst. 

Arbeiderpartiet ledet ann, men SV var ivrig med, og politiske infiserte lærere fra venstresiden satte planen ut i livet. Inn kom politisk propaganda, og pensum om hvor fantastisk sosialisme er.

En helg skulle DnB overhale sine datasystemer. Innslaget på Dagsrevyen viste et rom fullt av indere. Dere lot fagutdannelsen være frem til 1994, men da fagarbeidere og andre skikkelige arbeidsfolk stemte FRP, ødela dere de flotte yrkesskolene, med lange tradisjoner, for å få inn propaganda og indoktrinering - skjult som teori. De hadde en perfekt blanding av relevant teori og praksis. Jeg tok eksamen i 1965, og gikk rett ut i jobb etter 10p måneder.

Heldigvis så dreper ikke Polen sine barn i mors liv, så de kunne sende oss snekkere og annen uunnværlig arbeidskraft. Likedan ble sjøfolkene våre sparket (NIS), og vi kan ikke lenger bemanne vår egen marine, ja det har vært snakk om å bruke utlendinger - filippinere. Alt sammen fordi vi har en ignorant politisk klasse, som ikke har peiling på hva de holder på med.

Masseinnvandring av mistilpassede "flyktninger" har samme formål i Norge som i USA. Skape og sementere en stor underklasse, som skal gi makten til venstresiden til evig tid. Det sørgelig er at de borgerlige konkurrer på samme marked nå.

Kirkehøyden

søndag 14. mars 2021

Skapelse vs Evolusjon - del 4 av 4

Av Spikeren. 

Vi skal til slutt se litt på to av de nye kristne teoriene som kom etter at utviklingslæren entret arenaen.

”The Gap Theory” eller ”Mellomroms Teorien”

En av de mest populære teoriene for å imøtekomme de lange tidsperiodene som geologer og astronomer gjorde krav på gjennom utviklingslæren har vært ”The Gap Theory” – eller ”Mellomroms Teorien”, direkte oversatt. Den blir også kalt for ”ødeleggelse og rekonstruksjons teorien” eller ”den før-Adamistiske omveltnings teorien”.

Denne teorien går ut på at 1Mosebok 1,1 beskriver en innledende skapelse av universet. Det vil si at en innledende utviklingsprosess av vårt solsystem begynte for 5 milliarder år siden. Deretter fulgte de forskjellige geologiske tidsepokene på jorden, som bevises med ansamlinger av forhistoriske fossiler, så som trilobitter, dinosaurer og en før-Adamistisk menneskerase, som teorien hevder skal ha levd på jorden. Men så skjedde det en global omveltning som ødela alt liv på jorden, og som etterlot seg enda flere fossile kirkegårder rundt om i hele verden. Denne situasjonen blir tilskrevet 1Mosebok 1,2, som sier at ”Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypet.” Denne store globale ødeleggelsen er tenkt som et resultat av Satans opprør imot Gud i himmelen, hvorpå Gud kaster Satan og hans engler ut av himmelen og ned på jorden. De som forfekter denne teorien, er enige i at de seks skapelses dagene er bokstavelige dager, men de tolker dem som rekonstruksjons dager, der Gud igjen skaper mange av de samme planter, dyr og mennesker som ble ødelagt i den tidligere omveltningen.

Ideen til denne teorien ble foreslått av den skotske teologen Thomas Chalmers i 1814, hvorpå den berømte skotske ”Scofield Study Bible” gjorde teorien raskt kjent rundt om i verden. Det finnes imidlertid ingen antydninger til slike tanker før 1814. Dette er spesielt interessant, fordi hebraiske skriftlærde gjennom 2000 år, som jo forstod det hebraiske språk mye bedre enn vi gjør i dag, aldri har tolket Skriften på en slik måte. Dessverre er tilhengerne av ”Gap” teorien ikke klar over alle de beviser vi har i dag som taler for at jorden er ganske ung. Derfor har ”Gap” teorien blitt forfektet av mange oppriktige bibellærere og forkynnere opp gjennom årene siden den kom i 1814, selv om teorien har en rekke alvorlige feil ved seg.

For det første er de antatte lange tidsepokene som geologene hevder, knyttet til en uavbrutt og sammenhengende utviklingsprosess, fra jordens tilblivelse og opp til i dag. Fossilene er nemlig det beste (og eneste) bevismaterialet utviklingslæren har for disse lange tidsepokene. Dermed gir ikke vitenskapen rom for en ”ny skapelse” som Gap-tilhengerne mener skjedde i 1Mos 1,2.

Videre blir de geologiske tidsepokene identifisert gjennom hvilke fossiler man finner i de forskjellige berglagene. De forskjellige tidsepokene blir faktisk navngitt ut ifra disse fossilene. ”Kambrium” er for eksempel ”oldtidens tidsepoke” (ca 570 millioner år siden). Så kommer ”Trias”, som er ”mellomtidens epoke” (ca 250 millioner år siden). Til slutt kommer ”Tertiær”, som er ”den nyere tidsepoke” (ca 80 millioner år siden). Både ”Kambrium”, ”Trias” og ”Tertiær” er navn på fossile planter og dyr som man antok levde i de respektive tidsepokene. Det eneste kriteriet som faktisk legges til grunn for å fastslå alderen av de forskjellige berglagene, har alltid vært hvilke fossiler man finner i de respektive berglag.

Ved å akseptere geologiens lange tidsepoker, aksepterer man også hele ”utviklings pakken”, det vil si hele utviklingsprosessen uten avbrekk. Når vi da ser at mesteparten av fossilene som finnes i de eldste berglagene er i nært slektskap med de planter og dyr som finnes i dag, betyr det altså at Gud på 6 dager må ha ”rekonstruert” de samme planter og dyr som Han før hadde brukt millioner av år på å ”utvikle”.

I realiteten dreier derfor ikke ”Gap” teorien seg om utviklings spørsmålet i det hele tatt. Den bare setter utviklingslæren inn i et innbilt ”gap” mellom 1Mos 1,1 og 1Mos 1,2. Teorien utelukker helt å besvare det viktige spørsmålet om hvorfor Gud først skulle gjøre bruk av en langsom utviklingsprosess på millioner av år i urtiden, for så å ødelegge alt, og deretter bruke en ”spesialmetode” på 6 dager for å gjenskape de samme livsformer som Han nettopp hadde ødelagt. Til og med geologene er uenige med ”Gap” teorien, fordi den motsier deres antakelse om at fortiden henger uavbrutt sammen med nåtiden.

Det finnes heller ingen bibelske beviser for en slik før-Adamistisk urtid. Noen få vers, tatt ut av sin sammenheng, kan kanskje fortolkes til å passe inn med ”Gap” teorien, men vi finner ingen klar bibelsk henvisning som skulle tilsi en ”urtids skapelse” med en etterfølgende ødeleggelse. Dette er underlig, sett i lys av hvor viktig denne teorien må ha vært for mange teologer og bibellærere. ”Gap” teorien gir altfor lettvinte svar på spørsmålet om livets og jordens historie.

Men det største problemet med ”Gap” teorien er at den faktisk gjør Gud til den direkte årsak til ondskap. Teorien innebærer nemlig at Gud, i en global målestokk, må ha gjort bruk av kamp, vold, forfall og død, helt uten hensikt minst 5 millioner år før Adam. Det er jo dette fossilene og de lange tidsepokene vitner om når ”Gap” tilhengerne plasserer disse hendelsene mellom 1Mos 1,1 og 1,2. Satans opprør imot Gud i himmelen kan heller ikke tilskrives all den lidelse og død som må ha funnet sted gjennom de lange geologiske tidsepokene som må ha vært før Satans fall. Satan ble nemlig ikke kastet ned på jorden før på slutten av den 5 millioner år lange urtids perioden. Dermed blir det Gud alene som står ansvarlig for all denne lidelse, død og forvirring – og det helt uten grunn.

For dersom ”døden hersket” – ikke ”fra Adam til Moses”, slik Bibelen sier i Romerne 5,14 – men allerede hadde hersket 5 millioner år før Adam, da kan ikke døden være syndens lønn. Døden blir da en del av Guds skapende hensikt. Hvordan kan da Kristi død ta bort synd? ”Gap” teorien underminerer faktisk selve det evangeliske frelsesverk, så vel som Guds hellighet, renhet og kjærlighet.

Skriften sier nemlig klart at i slutten av de seks skapelsesdagene: ”Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.” (1Mosebok 1,31). Satans opprør hadde beviselig enda ikke funnet sted da alt ble erklært ”overmåte godt”. Døden kom heller ikke inn i verden før Adam hadde syndet. For Skriften sier at døden kom ved synden og ved ett menneske. (Romerne 5,12 og 1 Korinterbrev 15,21-22).

Tilhengerne av ”Gap” teorien glemmer også viktigheten av Jesu egne ord i Markus 10,6, der Han sier: ”Men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem [Adam og Eva] til mann og kvinne.”. Jesus visste at Adam og Eva ble skapt ”fra skapelsens begynnelse” av, og ikke etter en lang urtids periode på 5 millioner år.

”Gap” teorien ignorerer dessuten helt det som står i 2Mosebok 20,11, som sier: ”For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem”. Dersom det var liv på jorden før de seks skapelsesdagene, må følgelig også solen ha skint for å kunne opprettholde dette livet. 1Mosebok 1,14-18 forteller imidlertid at solen ikke ble skapt før på den fjerde av de seks skapelsesdagene.

Selv om det finnes mange flere ting som taler imot ”Gap” teorien, skal vi nå heller gå videre til den andre teorien, som ser for seg de samme lange tidsepokene innenfor de 6 skapelsesdagene.

The Day-Age Theory

Denne teorien kalles gjerne for ”Day-Age” eller ”Dag-Tidsalder” teorien. Denne teorien har imidlertid så mange vanskeligheter med seg at, for de fleste som forfektet den, har den bare blitt en nødløsning, og ofte et midlertidig stoppested på veien mot forkastelse av 1Mosebok som historisk skrift, noe som til slutt har ført til forkastelse av resten av Bibelen som historisk verdiløs.

Resultatet av begge disse teoriene, både ”Gap” og ”Dag”, er tosidige. De forsøker ikke bare å imøtegå den menneskelige vitenskap, de gjør samtidig Gud til en svekling. Gud trengte nok mer tid enn 6 dager på å skape alt dette som vi ser, tenker man. Ordet ”dag” må derfor bety veldig lange tidsperioder. Bibelen stemmer nok ikke helt her, og vi kan jo ikke ta alt så veldig bokstavelig. Slik tenker man. Men slike tanker er farlige og undergraver Gud og Hans ord.

Det hebraiske ordet for dag er ”yom”. Dette ordet kan riktignok bety en ubestemt tidsperiode iblant, men bare dersom tekstsammenhengen rettferdiggjør en slik forståelse. Ordet er imidlertid med stor overvekt brukt som beskrivelse av en bokstavelig ”dag”. Det vil si, enten en hel solar dag på 24 timer, eller bare den lyse delen av solar dagen. Ordet ”yom” ble faktisk definert av Gud selv første gang det ble brukt i 1Mos 1,5, der Gud kalte lyset ”dag”. Således betyr ”dag” en sammenhengende rekkefølge av ”dag og natt” eller ”lys og mørke”. Ordet ”yom” blir aldri brukt til å beskrive en tidsperiode i rekkefølge (som for eksempel ”den første dag”, ”den andre dag”, osv.) uten at denne perioden er en bokstavelig solar dag på 24 timer. Det finnes faktisk hundrevis av slike tilfeller i Bibelen. Enda mer, er flertallsformen av ordet ”yom” (det hebraiske ”yamim”) brukt over 700 ganger i Det Gamle Testamente, og alltid – uten unntakelser – som referanse til bokstavelige 24 timers dager.

I de ti bud, som Gud selv skrev på steintavler, finner vi en meget viktig uttalelse i denne sammenheng. Her nevner Gud dette ordet (”yamim”) og sier enkelt og greit: ”For på seks dager (”yamim”) dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem” (2Mos 20,11). Videre er det samme ordet brukt i budet om mannens seks dagers arbeidsuke, som er basert på (og kan forklares med) Guds bokstavelige skapelses uke. ”Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning” (2Mos 20,9)

Ikke bare er ”Dag” teorien uakseptabel overfor Skriften, den er også storlig i konflikt med den geologiske posisjon som den prøver å imøtekomme. Det finnes mer en 20 alvorlige motsigelser mellom den bibelske skapelsesorden og den standardiserte geologiske historie om jorden og dens tilblivelse, selv om man tolker ”dagene” som lange tidsperioder.

For eksempel lærer Bibelen oss at jorden ble til før stjernene, at den i begynnelsen var dekket av vann, at frukttrær ble til før fiskene, at plantelivet oppstod før solen, at de første dyr som ble skapt var store sjødyr, at fugler ble skapt før insekter, at mannen ble til før kvinnen, og mange flere ting, som alle motsies av utviklingsteorien.

Men som i ”Gap” teorien, ligger også den mest alvorlige feilen i ”Dag” teorien på det teologiske plan. ”Dag” teorien gjør nemlig Gud (som er kjærlighetens Gud, nådens Gud, ordens og visdommens Gud) til den direkte årsak til fem millioner års historisk grunnløs variasjon, tilfeldige forandringer, utviklingsmessige blindgater, talløse misfostre som gikk til grunne og en ond og egoistisk kamp for å overleve. Gud blir den som bevarte den sterke og forkastet den svake. Han blir gjort ansvarlig for naturkatastrofer, sykdom, kaos, forfall, og fremfor alt død. Bibelen lærer oss at når Gud hadde gjort ferdig sitt skaperverk, proklamerte Han det som ”overmåte godt” - dette på tross av alt det forferdelige som ”Gap” og ”Dag” teorien mener hendte millioner av år i forveien. Logikken stemmer rett og slett ikke. Bibelen lærer oss dessuten enkelt og greit i Romerne 8,22 at ”hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid” kun som et resultat av menneskets synd og derav Guds forbannelse av jorden. Romerne 5,12 sier videre at ”synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden”. Videre sier 1Korinterbrev 14,33 at ”Gud er ikke uordens, men fredens Gud”.

Dersom Guds skaperhensikt var menneskets skapelse og forløsning, slik de som forfekter både ”Gap” og ”Dag” teorien også tror, hvilken hensikt var det da for eksempel i dinosaurenes lange herskeperiode og deres utryddelse millioner av år før mennesket kom på banen? Kristen etikk (helbredelse av syke, uselvisk deling, å vende det andre kinn, selvoppofrelse, osv.) står i skarp kontrast til utviklingslærens etikk (ødeleggelse av de svake, bevaring av de sterke, aggressivitet, .selvbevarelse). Dette er bare noen få av de bibelske, vitenskapelige og teologiske feil og mangler med ”Gap” og ”Dag” teorien, og faktisk enhver teori som gjennom kristen tro forsøker å imøtekomme utviklingslæren.

Hva skal vi tro på?

Vi har nå sett på hvordan vitenskapen, med utviklingslæren i spissen, har ført kristenfolket ut i villfarelse. Bibelkritiske røster har i snart 200 år ført frem sine tvilsomme og direkte falske ”beviser” på at jorden og universet skal ha blitt til ved en tilfeldig utviklingsprosess gjennom millioner av år. Dette har påvirket kristenfolket i så stor grad at man har begynt å tvile på Bibelens skapelsesberetning. Kan vi se på de seks skapelsesdagene som bokstavelige ”dager”, eller må vi se på dem som lange tidsepoker, der en utviklingsprosess har funnet sted? Denne tvilen, sammen med vitenskapelige ”beviser”, ble etter hvert så stor at kristenfolket følte de måtte revurdere sitt syn på at verden var blitt til på seks dager, slik Bibelen forteller oss. Dermed tok mennesket saken i egne hender og utviklet sin egen teori. Man forsøkte å imøtegå den verdslige vitenskap, samtidig som man ”halvhjertet” gav sin støtte til Bibelens seksdagers skapelsesberetning. Resultatet ble to teorier som verken støttes av vitenskapen eller Bibelen. Dermed står vi i dag i et ”vakuum” mellom det å tro på en langvarig utviklingsprosess og en seks dagers skapelsesprosess. Det er i dag vanskelig å finne et fast ståsted i dette spørsmålet. Man vil gjerne tro på en guddommelig skapelse, men så kommer den menneskelige vitenskap med alle sine såkalte ”beviser” og fører folk i tvil. Slik går det når grunnvollen blir revet bort. For det er nemlig det som har skjedd. Vår faste grunnvoll, Guds ord, er blitt revet bort under oss av verdslige mennesketanker og teorier. Derfor må vi igjen stige inn på den faste grunnvoll. Vi må vende om, vi må snu. Vi må få tilbake troen på Bibelen

Resten av denne kronikken handler om noe som vi tidligere har postet som en egen artikkel her på SC. Tatt i betraktning av alle de løgnene som evolusjonslæren serverer oss, kan det være nyttig å få med seg denne siste bolken som handler om vitenskapens dateringsmetoder.


Spikeren