Starter ny kristen TV-kanal: – En kanal for bedehusnorge

Fra Norge IDAG. Tipset av Kirkehæyden. 

Johnn Hardang er en mann med mange jern i ilden og han lykkes med det han satser på. Bak ham er praktbygget bedehuset Straume Forum som han var med på å realisere. Foto: Johnny Myhr-Hansen.

TV 12 – Bedehuskanalen er navnet på en ny TV-kanal som etter planene skal komme på luften i høst. 

– Den skal fylle et av tomrommene i midten av kristennorge, sier en av gründerne bak kanalen til Norge IDAG.

På nyåret hadde Norge IDAG et portrettintervju med John Hardang, den legendariske radiopastoren. Vi laget i tillegg flere videosnutter der han fortalte om viktige tema fra sitt liv og sin tjeneste. Tilbakemeldingen på dette har vært gode og hjertelige. Det er i høyeste grad Hardangs fortjeneste.

I portrettet fortalte han blant annet at han skulle gå av med pensjon som hele Norges radiopastor, men at han kom til å være ganske opptatt de neste tre årene.

Her kan du lese portrettet og se videoene: Radiopastor Johnn Hardang går av med pensjon

Nå er tiden moden til at han kan fortelle mer om de spennende planene. Hardang forteller til Norge IDAG at han kommer til å være svært sentral i planene for den nye TV-kanalen.

Klar til høsten

– Hvis det går som vi tenker, så får TV-ruten en ny kristen kanal, midt utpå høsten, sånn rundt begynnelsen av oktober. Det er tanken. Den skal hete TV 12 med undertittel «Bedehuskanalen», sier Hardang og antyder dermed hvor de plasserer seg i kirkelandskapet.

Han forteller videre at de to dominerende kristne kanalene er Visjon Norge og Kanal 10.

– Begge disse er forankret i pinsebevegelsen, trosbevegelsen og det frikirkelige Norge. Jeg har ikke behov for å si noe negativt om disse, men det finnes et tomrom i midten av det kristne Norge. Da tenker jeg på vekkelsesbevegelsen, de kristne organisasjonene og bedehusmiljøet. Vi ønsker å få til en kanal som kan være bedehusnorge sin kanal. En kanal som kan vise det beste i den tradisjonen og sammenhengen som vi står i, sier Hardang.

Les hele saken på Norge IDAG.

Kommentarer