Hva er det Solberg-regjeringen driver på med?

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Av Dan Odfjell. 

Den som stilte spørsmålet, var Øystein Steiro Sr i en skarp kommentar til artikkelen «Splittelsespolitikk på tvers av dugnadslinjen» på document 3/3/21. Saken handlet om skjevfordeling av Corvid-vaksinen som Molde-ordføreren Torgeir Dahl(H) tillot seg å kritisere, hvilken utrolig oppførsel...Men Erna Solberg kom seg kvikt på banen for å legge denne ømfintlige saken død ved - på en og samme tid - å kritisere både Høyre-ordføreren og Peder Egseth, hennes egen statssekretær. For dette var jo tegn til opprør.
 
Men dette er altså blitt «blest fra vest», fra Ernas såkalte egne, som kanskje ikke er så begeistret eller enige med henne når alt kommer til alt. For Torgeir Dahl får støtte fra andre vestlands-ordførere og fra resten av Utkant-Norge som har sett seg skikkelig lei denne Oslo-makten, hvor Raymond Johansen(Ap) regjerer rått. For klart, en slik Oslo «uavhengighets-bevegelse» fra utkant Norge må drepes i starten... Og det ved hjelp av riksmediene, Ernas ensrettende beste forbundsfeller, når hun nå så tydelig spiller med venstresiden, ja mørke-mannen selv, om det lønner seg. Dette er skikkelig pinlig blitt på flere måter for hele den «borgerlige» regjeringen nå før stortingsvalget. Måtte dens partier halveres. Ikke tilgi dem, de vet hva de gjør.
 
Saken gjaldt spesifikt såkalt «skjevfordeling» til fordel for de innvandrende, nå også med hensyn til tidlig og prioritert vaksinering. Enkelt sagt, dette er selvsagt svært lite heldig for resten av befolkningen. Det representerer en «negativ» type prioritering, når det kun er innvandrerne som tilgodeses, som ikke gidder respektere myndighetenes påbud. For totalt urettferdig er det at innvandrerne blir «belønnet» for slett oppførsel. Folk er lei av disse selvgode selvtekt-politikere og det murres økende om et protest valg til høsten; at nok er nå nok. Snakk om norsk dugnadsånd, sannelig skjev den også, ja anti-nasjonal og globalistisk. Noe folk endelig har oppdaget.
 
Så var det Steiro-fakta som siteres her: 

«1) Smittespredningen er størst i de innvandrer-tette bydelene i Oslo. 2) Den er særlig stor blant muslimske innvandrere fra MENA-land og særlig blant somalier. 3) Det er også de med den laveste yrkesdeltagelsen og det høyeste NAV-forbruket. 4) Det er de samme gruppene som tester seg minst og som viser størst tendens til å bryte smittevernreglene. 5) Disse bydelene og disse befolkningsgrupper skal nå prioriteres og få tilgang til vaksine først. Et spørsmål: Er det riktig at vi har invitert dem til landet av humanitære grunner og som koster oss mest og som er dårligst til å følge smittevernreglene og attpåtil skal favoriseres til å få vaksine først? To kommentarer: Alle vet at smittespredningen blant pakistanere og somalier ikke skyldes at de ikke kan lese eller forstår reglene. De har alle svart belte i å få maks utav det kompliserte NAV-regelverket. Og alle vet at når noen får vaksinen før andre, så betyr det at sykdomsfrekvensen og dødelighetstallene blir høyere blant den innfødte del av befolkningen.»
 
Blest fra vest kan bli til storm mot et norsk styrings system som har antatt diktatoriske, uheldige dimensjoner. Derfor er det undertegnede sloss for «forandring» og foreslår at de nåværende stortingspartiene settes kraftig på plass til høsten for sin unorske politikk, til fordel for EU, FN og andre internasjonale konstellasjoner som Paris-avtalen. Sistnevnte som mest fremmer det kommunistiske Kina. Det synes kommet noe hysterisk over den globalistiske statsministeren - som om hun forstår at hun spiller på feil lag, at hun må «jump ship» før «omstendighetene» innhenter henne. Norge som nasjon må settes først, det er så selvsagt at det nå skriker til henne og oss, ikke minst fra Sverige. Var det ikke for NRK og riksmediene som er kjøpt og betalt av makten (med våre penger) for å lulle oss i søvn og/eller gjennom desinformasjon å lukke eller bevisst forvirre øynene våre, hadde Norge vært et demokratisk og langt bedre opplyst og fungerende land.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer