Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem?

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Mange av hans disipler som hørte dette, sa da: Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før?» 
Joh 6, 60–62. 

Det mest alvorlige ved dette ordet er at det gjelder Jesu disipler, slike som hadde begynt å tro på ham, og også bekjente sin tro på ham. De hadde også vært sendt ut av Jesus for å forkynne hans ord og gjøre kraftige gjerninger i Jesu navn. Men nå tar de anstøt av Jesu tale. De kaller hans ord en hård tale. Det betyr ikke dømmende eller anklagende tale, men en uforståelig, en ubegripelig og uforklarlig tale.

Hva er det Jesus har sagt som virker slik på dem?

Jesus har sagt at han er det brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Han er kommet for å gi sitt liv til soning for verdens synd. Han taler om å ete hans kjød og å drikke hans blod. Da taler han ikke først og fremst om nattverden, selv om nok dette ordet godt kan anvendes på nattverden. Men han taler først og sist om det å tilegne seg ham selv og hele hans stedfortredergjerning til vår frelse.

Denne talen begynner de å protestere mot. De kan ikke forstå den, fordi den lyder så helt urimelig i deres ører.

Dette gir oss noe å tenke på i dag. Det blir ofte sagt at vi ikke kan bruke Kanaans språk i forkynnelsen. Med det mener man at man ikke kan bruke Bibelens ord og uttrykk, fordi folk i dag ikke forstår slik tale. På Jesu tid var det annerledes, sier man. Men her tar folk storlig feil. Jesus var en enda større gåte for sin samtid enn han er for mennesker i dag. Hans tale var enda mindre forståelig for folk i hans samtid enn for folk i dag. Jesus visste også at hans tale var uforståelig til og med for hans disipler. Men han gjør ikke det minste forsøk på å forandre på den, eller gjøre den mindre anstøtelig for dem.

Derimot spør han dem: «Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før?»

Det samme må vi si overfor mennesker i dag. De tar anstøt av talen om Jesus som Guds Sønn. De tar anstøt av ordet om en stedfortredende soning og meget annet. Og de sier nettopp i dag også at det er uforståelig, ubegripelig tale. Men det må ikke føre oss til å forandre på den! For det er bare denne tale om Jesus som er gitt oss til frelse!

Vi får heller spørre i likhet med Jesus: Hva når de får se Menneskesønnen komme på himmelens skyer?
[Matt 24, 30]

Da kommer det til å vise seg at bare de som hører og tar imot denne uforståelige tale, er frelst!

Kommentarer