NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 31. mai 2019

Arendalsuka representerer parlamentarisk antidemokratisk diktatur!

Fra FMI.

FMI fikk som eneste organisasjon og politisk parti nei på sin søknad om standplass under Arendalsuka. Tilrådningen fra sekretariatet til Arendalsrådet var å nekte oss deltagelse. Begrunnelsen var påstandene om at FMI representerer rasisme og har en voldelig fortid. Vi tilbakeviser dette ved å henvise til at terskelen for å bli anmeldt for rasisme er lav ved innføringen av §185 og ved undertegnelsen av den beryktede migrasjonsavtalen, GCM. Frem til dags dato er FMI aldri siktet og dømt for rasisme.

De dårlige erfaringene ved vold og opptøyer ligger helt tilbake i 1989/1990 hvor tidligere formann Arne Myrdal som på daværende tidspunkt ikke lenger var medlem av FMI. Vi påpeker at volden og urolighetene utgikk fra venstre-ekstreme og politiske partier på venstresiden, samt en ordensmakt som ikke ivaretok sin oppgave om å opprettholde lov og orden. FMI har aldri oppfordret til vold, ei heller er vi domfelt for dette.

Avslaget er uforståelig på bakgrunn av at de norskfiendtlige representantene i Arendalsuka plutselig fikk et behov for å lære mer rundt begrepet ytringsfrihet etter at FMI søkte om standplass. Seminaret rundt dette fundamentalt viktige temaet som ytringsfrihet er skulle man kunne forvente at ledende politikere og samfunnstopper i utgangspunktet hadde grunnleggende kunnskap om. Det er uforståelig og mer enn betenkelig at partier som Rødt og Norges Kommunistiske Parti som bekjenner seg til en voldelig politisk ideologi som sosialismen og kommunismen representerer deltar. Vi referer her til over 100 millioner døde som følge av denne antidemokratiske politiske overbevisningen. Men når vi ser hvilke anti-norske representanter som representerer Arendalsuka og som er en del av det parlamentariske demokratiet er vel dette bare naturlig begrunnet i deres nedverdigende, udemokratiske menneskesyn og oppfatninger rundt ytringsfrihet. Rådet som besluttet å avslå FMIs søknad om standplass var arbeiderparti-ordfører i Arendal, Robert C. Nordli, kollega og fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. Videre representanter fra den sosialistiske fagbevegelsen LO og NHO med sine kvinnelige representanter Siri Mathiesen og Agnes Norgaard, samt Stephen Seiler fra Universitetet i Agder. Merkelig nok var leder i hovedprogramkomitèen, Øystein Djupedal ikke til stede, ei heller Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune og Ordfører Harald Furre i Kristiansand. Alle ovennevnte norskfiendtlige elementer kan personlig kontaktes for å forsøke å føre en dialog over deres diktatoriske politiske holdninger. Lykke til.

FMI er i Arendal mandag 12. august på Kløckners teltscene

FMI kommer til Arendal selv om vi ikke fikk drive vårt viktige opplysningsarbeid rundt temaene innvandring og ytringsfrihet via en standplass. Vi har nå søkt om å leie Kløckners teltscene mandag 12 august fra klokken 20.30 – 22.00 for å opplyse om nettopp demokrati, menneskerettigheter og innvandring. Søknaden er sendt fordi vi er overbevist om at denne vil bli godkjent. Dette begrunner vi med at dette er siste mulighet for antidemokratene å forsøke å redde ansikt og rykte rundt den fundamentalt viktige menneskeretten som ytringsfrihet utgjør. Hvis FMI mot all formodning ikke får anledning til å presentere 1,5 time objektiv folkeopplysning i Arendal kan vi røpe så mye at vi har forberedt flere overraskelser og vil også kompromissløst gjennomføre disse under Arendalsuka. Vi garanterer selvsagt at overraskelsene er ikke voldelige og bygget på demokratiske prinsipper. Arendal, gled dere! FMI kommer!

Bjørnar Røyset
Formann

Morten Lorentzen
Landsstyremedlem

torsdag 30. mai 2019

Åpent brev til Minister Sylvi Listhaug i Helse- og Omsorgsdepartementet

Av May-Harriet Seppola.

Jeg referer til en artikkel i Dagsavisen med følgende sitat fra Dem:

Statsråd Sylvi Listhaug støtter seg til rapport fra Mattilsynet og slår fast at aldergrense vil bli for sterk inngripen.

I februar ble en rapport Mattilsynet har utarbeidet på oppdrag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, hvor det gjøres en risikovurdering av inntak av energidrikke.

«Et inntak av koffein på over 1,4 milligram (mg) per kilo kroppsvekt per dag, kan gi risiko for søvnproblemer. Dersom inntaket er over 3 mg per kilo kroppsvekt per dag, er det risiko for generelle negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet,» heter det i rapporten.


Dette er helt utrolig men ikke uventet når det kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er ren nervegift og det er underlig at man lener seg mot Mattilsynet, som absolutt ikke er opptatt av helseproblemer i Norge, snarere tvertimot.

Mattilsynet i Norge erkjenner at det kan påvises rester av sprøytemidler i jordbœr, ettersom jordbœr er vanskelig å dyrke, men har aldri utarbeidet noen statistikk hvilke matvarer man finner mest eller minst sprøyemiddelrester i.

Fødevarestyrelsen i Danmark presenterte en liste over matvarer danske forbrukere inntar i løpet av en enkelt dag, ved siden av jordbœr, kom epler, hvetebrød, poteter, pœrer, tomater og vin verst ut..

Mattilsynet rapporterte i en rapport fra 15 april 2013 om grenseoverskridende giftfunn i 15 forskjellige importerte nœringsmidler, men fastholder at dette er ingen helserisiko for norske forbrukere.

Mattilsynet vet utmerket godt av halvparten av frukt og grønnsaker vi kjøper i butikken inneholder planrevernmidler, men skjuler seg bak ”grenseverdiene”, som er det storte mantra blant alle verdens mattilsyn.

Skadevirkninger av giftstoffer testes kun enkeltvis og de samme grenseverdier settes av forskere som har en andel i giftindustrien, bl.a. Monsanto.

Mattilsynet som burde ha som oppgave å forsikre oss forbrukere om at de handler til vår beste, skjuler seg bak “Codex Alimentarius” som i utgangspunktet ser meget uskyldig ut.

De skriver dette på sin nettside:

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med nœringsmidler.

Men sannheten er denne:

Codex Alimentarius er et FN-organ i samarbeid med WHO, og lager matstandarder. Norge deltar via Mattilsynet, men informeres du om det? Media deltar ikke, og forbrukerne informeres ikke.

Norske myndigheter jobber i praksis for at du skal ha minimal tilgang på effektive naturmidler.

Bryggeriforeningen “beroliger” sine kunder med at de trygt kan drikke lettbrus og avviser teorien om at søtningsstoffet Aspartam er  farlig.

Matportalen skriver dette på sine nettsider:

Aspartam er et tilsetningsstoff som er regulert i tilsetningsstofforskriften. Norsk regulering er samsvarende med EUs. Tilsetningsstoff skal ikke være helseskadelige i de mengder som er tillatt i et normalt kosthold.

Men i E-nummerboken (Orion forlag AS, 2001), finner vi disse opplysningene på side 359–360 om tilsetningsstoffet E-951, Aspartam: «Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja.

... Det finnes også informasjon om at Aspartam kan gi hjerneskader hos spedbarn... Det er ifølge beskrivelser påvist at stoffet skader hjernecellene og kan fremkalle hjernesvulster hos forsøksdyr.

Det er dessuten fremmet teorier om at Aspartam kan være en utløsende faktor til epileptiske anfall... Videre er det viktig å legge merke til at de personer som drikker mye light-brus, får i seg ganske store mengder av dette skadelige stoffet. .

Ifølge medisinske eksperter som har forsket på Aspartam er stoffet rett og slett en nervegift (nevrotoksin) som paraderer som søtningsmiddel. Det inneholder 50% av aminosyren fenylalanin.

Dette stoffet er i isolert form en nervegift som går rett til hjernen, der det senker anfalls-terskelen og utarmer det kjemiske stoffet serotonin. Når serotonin-nivået synker, framkalles maniske depresjoner, humørsvingninger, angst, selvmordstendenser, paniske anfall, paranoia, hallusinasjoner etc.

Dette er ikke grepet ut av løse luften; det er dokumentert og beskrevet i tunge medisinske verker som f.eks. Aspartame Disease: An Ignored Epidemic av dr. H.J. Roberts, en diabetes-spesialist.

Ved temperaturer over +30C — godt under kroppstemperaturen på +37C — frigjør Aspartam til blodstrømmen ett molekyl metanol (tresprit) for hvert aspartammolekyl som brytes ned. Denne trespriten oksyderes videre til formaldehyd (formalin), et stoff som brukes til å konservere zoologiske preparater.

Dr. Roberts har erklært bivirkningene av Aspartam som en «global epidemi». Undersøkelsene har påvist at søtningsmidlet kan fremkalle diabetes (sukkersyke), forverrer og simulerer lidelser i øyets netthinne, ødelegger synsnerven (på grunn av den frie metanolen), og stoffet kan sågar framkalle diabetiske krampeanfall og får blodsukkernivået til å komme ut av kontroll.

Det svekker immunforsvaret og forårsaker fosterskader pga. morens inntak av Aspartam. Videre er det dokumentert ved dyreforsøk at Aspartam framkaller svulster i hjernen, livmor, eggstokker, testikler, bukspyttkjertel og skjoldbruskkjertel.

Stoffet kan nemlig framkalle MS-lignende symptomer og epileptiske anfall. Dr. Betty Martini forteller om en amerikansk kvinne som var til undersøkelse ved Mayo-klinikken i USA, der det ble påvist den største MS-skade klinikken hadde støtt på. Pasienten gjorde deretter sine egne undersøkelser, bl.a. ved å besøke linken www.dorway.com. Hun sluttet med Aspartamholdige matprodukter, og etter kort tid spaserte hun ut av rullestolen. Senere undersøkelser viste at «MS»-skadene var borte.


May-Harriet

onsdag 29. mai 2019

Fotball og skiskyting

Av Dan Odfjell.

Det er hva som tydeligvis mest opptar den norske befolkningen, i all fall den mannlige. Når den yngre slekt samtidig knapt lenger leser bøker kan du lure på hva dette dekadente landet skal bli til. Kanskje like godt om vi straks, heller enn senere, blir underlagt de fremmedes islam. For da behøver knapt noen lenger å arbeide hardt, og vi kan konsentrere oss mest mulig om fotball og skiskyting. Nei forresten, da må vi be fem ganger i døgnet, daglig pugg-lese Koranen, og ikke kan vi synge, ikke drikke og ei heller mye annet. Og gjør vi noe galt, selv om vi ikke mente det, vil vi ble straffet etter sharia-lov uten anke mulighet.

Så hva gjør vi, intet? En lettvint opsjon, men da fortsetter vi å tape landet - gradvis og ubønnhørlig med dagens regjerings kjøre-bane. Eller blir det bedre om vi venter i to år for en Støre-regjering? Neppe, han og de fleste sosialist-vennene hans er jo også globalister - og de iallfall vil underlegge oss det EU som folket stemte nei til. Er der da ikke et eneste parti å stemme på som både vil forsvare landet og vil ha oss ut av EØS/EU? 

Jo, PDK - Partiet De Kristne.

Men det er jo et kristent-konservativt parti - uten at det burde plage oss det aller minste når kristendommen er mild og oss ikke truende. Faktisk den har bevist seg å fungere helt utmerket innen demokratiske opplyste land. I motsetning til annen religion som jeg helt umiddelbart kan tenke på.

Men hva tenker så dere, det er mitt spørsmål. Vi trenger etter min mening definitivt et folke-vennlig parti som tar oss ut av denne oss lands-fortapende kjørebanen. Et modig parti som tør å stå opp mot riksmedienes menings-mobbing og løgnaktighet. En modig person som Trump som ikke lar seg legge flat, som sloss med blanke sverd for sitt fedreland. En som lar de falske riksmediene hyle uten å gi etter, som står oppreist midt i hylekoret. Der er nå mange nok nordmenn som ønsker forandring, som vil gi sin stemme til et genuint fedrelandsparti, et alternativ mellom Aps Jonas Gahr Støre og Høyres Erna Solberg, desto mer som disse to står for den omtrent samme fatale kjørebanen.

Vi er et edruelig folk, iallfall var vi det lenge. Derfor noe folke-opprør som Frankrike historisk og fremdeles synes å ha sans for virker noe usannsynlig. Derimot er misnøyen stor nok og økende her til lands til at dersom vi får et solid parti bestykket med solide mennesker å stemme på, kan den bestående makten få seg en fortjent nesestyver. Vi behøver kanskje ikke mer enn 10% for å fremtvinge en ny og bedre kurs. For så jevne har de to tradisjonelle velger-blokkene faktisk ofte vært. Med 10% er i da på vippen og vil kunne bli hørt.

Så vil selvsagt riksmediene kjøre imot. Men jo mer de mobber og hyler jo bedre fordi om enn de kan lure mange, ikke dem alle fra å stemme inn på Stortinget modige nye stemmer. Ikke som de nåværende som mest tjener som konforme statister for det nåværende bestående, det egoistiske og det unasjonale.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 28. mai 2019

Til Moskva-korrespondent, Jan Espen Kruse, NRK

Av Norvald Aasen.

Den 19.05. d.å. hadde du, Jan Espen Kruse, en reportasje fra Russland der det ble fortalt om russiske protestgrupper som var sensurert av myndighetene og der visstnok Putin stod bak slik sensur.

Jeg synes det er helt unødvendig å reise til Russland, eller noe annet land i verden for den saks skyld, om en skal finne sensur og manglede ytringsfrihet for et lands egne borgere. Nett det finnes i høy grad i Norge!

I Norge kan vi oppleve at vi blir gått etter i sømmene på grunn av våre politiske meninger, spesielt når det gjelder meninger om innvandringspolitikken. Her har den vanlige borger med kritisk syn på denne saken lite å gå på. Det er den offisielle "sannheten" som skal råde, og den som har et annet syn her får virkelig erfare at ytringsfriheten i Norge ikke er gjeldende for alle. 

Media er myndighetene og den offisielle "sannhets" trofaste tjener for å plante det som er den "korrekte sannhet" ute i befolkningen. At mange, de fleste?, føler frykt for å si sine meninger er vel en tilsiktet virkning, da har makten fritt spillerom. Og denne frykten lever i stor grad blandt politisk opposisjonelle i landet vårt.

Minner om Riksadvokatens pålegg til landet dommere om strengere og normdannende straffer mot de gjenstridige, oss som hevder at Norge er Vårt!

Minner også om saker der politiet ransaker boliger, tar med pc-er og annet elektronisk utstyr, samt gir bot i titusenkroners størrelse for personer som skriver saklige meninger om innvandringspolitikken, eller deler meninger om dette. Her bør vi nevne § 100 i Grunnloven som gir den vanlige borger rett til frimodige ytringer om statsstyrelsen og enhver annen gjenstand. Uten denne paragrafen praktisert er Norge ikke noe demokrati, heller ikke en rettstat!

Da jeg, undertegnede, for over 30 år siden engasjerte meg i Folkebevegelsen mot innvandring, som var ledet i stor grad av krigsveteraner og krigsseilere, da trodde jeg at Norge var et demokratisk samfunn. Det gikk ikke lenge før jeg fikk et annet syn på nettopp dette! Trakassering, usannheter, hets, komplott og vold var noe av det vi fikk erfare fra eliten og dens støttegrupper med gatejustis som "spesialfelt". 

Vi hører stadig skræmslene om Russland og Putin fra både myndigheter og media i Norge. Nå kan det sies at Russland aldri har angrepet oss, men russiske styrker har derimot frigjort oss, Finnmark under krigen. Norge prøver å være best i Nato-klassen når det gjelder opprustning langs den russiske grensen både i nord, vest og sør. Russland beskyldes for å være "selvhevdende" og drive "aggresjon" mot Vesten. Natolandet Norge, og Nato, har selv stått for det de beskylder Russland for. Jeg siterer en som uttalte at: "Russland er ikke Sovjet og Putin er ikke Stalin".

Forresten, hva slags nabo er det Norge ønsker å fremstå som med sine stakkarslige straffetiltak mot vårt naboland? Frukten av det å være best i klassen består gjerne i å få vervet som "Nato-sjef", i hovedsak få spise kirsebær sammen med de store!

Jeg hevder at denne pågående hetsen mot Russland og Putin er begrunnet i at russiske myndigheter vil beskytte sitt land og sitt folk, og at Putin ikke ønsker å kaste seg inn i den ville dødsdansen som vestlige ledere og vestlig media med så stor iver deltar i på bekostning av Vestens egne stater og dets gamle folkegrupper.

Et gammelt råd er at en først feier søppelet av egen dørstokk før en tørker støvet fra naboens eiendom. Dette synes jeg må være en god skikk å følge når media og politikere ser seg rundt i verden for å finne mangler om menneskeretter, sensur og ytringsfrihet i andre stater. Akkurat der tror jeg ikke Norge er best i klassen!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

mandag 27. mai 2019

Til medlemmene i utdanningskomiteen og andre det måtte angå

Forfatter Ingvar Ambjørnsen fyller 60 år.
Intervjues på Kaffistova i Oslo den 25. mai 2016.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Av Hanne Andersen.

Jeg ber dere lese hva hedersmannen forfatter Ingvar Ambjørnsen sier om forfallet av vår kultur. Norske politikere - inkludert KrF - er ansvarlige for å avkristne og forkaste vår kristne kulturarv. Asbjørnesen har vært bosatt i Berlin, så han har andre og større kulturimpulser. 

Da de rødgrønne avviklet den gamle blasfemiparagrafen for å innføre en utelukkende for Islam, startet han og andre opplyste nordmenn en underskriftkampanje for å stoppe overgrepet mot vår frihet. Stortinget, pressen, og "kulturNoreg" løftet ikke en finger.

Vår nasjonbygger var Hans Nielsen Hauge og alt vi roser oss av var på plass før sosialistene fikk makt. Det første de gjorde var å legge landet forsvarsløst så deres venner i øst skulle komme å innsette dem som quislinger, se nedenfor hva Edvard Bull skrev i 1923. Siden har de hakket løs på alt som er av verdi i 100 år:

Professor Edvard Bull (nestformann i Det norske Arbeiderparti) skrev i 1923 boka 'Kommunisme og religion'. Der leser vi blant annet: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter”.nOg så videre: ”Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det”. Kommunisten Erling Falck var sosialistenes strateg for å få kristendommen bort fra samfunnet. Han trimmet materialistisk ungdom i kommunismens ideologi. Falck reiste mye, og i Frankrike hadde han sett at den avkristnede staten hadde den frie kirken til motstander. Derfor ga han to gode råd til sosialdemokratene:1. Behold statskirken og bruk den som politisk middel. 2. Bruk liberalteologien som gissel for å tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet.
 
Her er vi med unger som ikke forstår de viktigste referanser i vår kultur. Og intet parti har ære. Alle stemte for å avkristne Grunnloven. Og det blir verre: Dere promotorer volds"religionen" Islam, som sier at vi kristne, jøder og vantro skal henrettes om vi ikke konverterer. Sammen med en lang liste av andre undermennesker, som skal henrettes; homofile, frafalne fra "kjerka" etc. etc. Og dere kaller oss islamofobe for å ta avstand fra barbariet. Også utført av muslimske unger i den "einskapsskulen" dere er så stolte av. Utsatt fra vold er våre unger og eldre. Det er vår virkelighet. Unger lærer intet i skolen (mange kommer ut som analfabeter), som er viktig for deres fremtid, men Edvard Bulls drøm er oppfyldt, og "de borgerlige" har ikke løftet en finger for å endre kurs.

Muslimer omtaler jøder og kristne, som griser og aper. Les hva intelligente kinesere har funnet ut.  Islam har ikke en eneste "success story". Derfor vil muslimer (med egen grunnlov i kofferten) til land med kristen kulturarv. Hvis de blir sendt hjem, blir også de drept av egne trosfeller. Og norske politikere omfavner deres "kultur" samtidig som de gir oss lærebøker som fornedrer kristendommen. Her lærer muslimer sine unger at det er en plikt og ære å drepe jøder. Utdannelsen finansierer dere på Stortinget.

Kvinner skal steines, homofile og frafalne med flere skal drepes. Les hva en norsk imam sier. Jeg regner med at alle dere landsvikere er SÅ stolte av hva dere har gjort mot oss som folk og nasjon.

Hanne Andersen.

søndag 26. mai 2019

Prinsessen og Sjamanen

Andakt av Spikeren.

Etter å ha lest Josef K's oppsummering av foredraget/seansen «Prinsessen og Sjamanen» i storsalen på Clarion Hotel i Stavanger, har jeg forsøkt å se litt på hva Prinsesse Märtha Louise egentlig har rotet seg inn i.

I dagens andakt skal vi derfor se litt på hva Sjamanisme, Spådom, Trolldom og Nyhedendom er for noe. Deretter skal vi holde det opp imot Bibelen for å se hva den har å si om de samme tema. Det blir nok en litt lang andakt dette, men jeg tror de fleste vil finne den både lærerik og interessant. Så la oss begynne med å se på hva Store Norske Leksikon sier om de forskjellige begrepene og hva de går ut på.

Sjaman
:

I etnografi og religionsvitenskap brukes sjaman som betegnelse på en type religiøs leder som særlig forekommer i «primitive» kulturer, og som tar i bruk ekstase for å helbrede sykdom, spå om fremtiden og innvirke på guder og ånder til beste for samfunnet.

Opprinnelig ble ordet sjaman brukt om slike personer blant nord- og sentralasiatiske folkeslag, der de hadde en dominerende stilling i det tradisjonelle religiøse og sosiale liv. Betegnelsen har også en videre anvendelse, slik at den dekker en rekke fenomener av lignende art blant andre folkeslag.

I diskusjonen omkring sjamanisme er det likevel gjerne blitt lagt særlig vekt på en eller flere av de karakteristiske sidene ved den typiske sibirske sjamanismen: en innvielsesperiode da den kommende sjaman mottar sitt kall fra åndene, tilstander av transe eller ekstase der sjamanens sjel forlater legemet og gir seg ut på reise, for eksempel for å hente den sykes sjel tilbake fra dødsriket, bruk av bestemte teknikker, spesielt tromming, for å falle i transe, og en spesiell sjamandrakt dekket med mytologiske og kosmologiske symboler. Forskningen legger nå større vekt enn før på sjamanens kreative rolle som tradisjonsbærer, leder og helbreder.

Sjamanisme:

Sjamanisme, en betegnelse som ofte blir brukt om kultformer der en sjaman står i en sentral posisjon som mellommann mellom menneskegruppe og åndeverden. Sjamanisme blir ofte brukt som fellesbetegnelse på religioner i Sibir og om nordamerikanske paralleller, og populært oppfattes sjamanisme ofte som en egen religion. Dette er ikke riktig. Sjamanen er primært en type religiøs leder og sjamanisme forekommer i mange religioner.

Sjamanisme er blant de mange ulike tradisjonene som ofte vises til i nyreligiøs sammenheng, men vanligvis i så forskjellig form fra sine ulike opprinnelige uttrykk at det gjerne refereres til som nysjamanisme.

Nysjamanisme:

Nysjamanisme kan forstås som videreføring av tradisjonell sjamanisme i vår tid, som en form for nyhedendom, eller som en nyreligiøs bevegelse.

I nysjamanistiske miljøer forholder noen seg til dette som en religion, i det de har et sjamanistisk verdensbilde, med guder og parallelle verdener. Andre forholder seg til nysjamanisme som en teknikk de kan kombinere med andre teknikker, og fortolker guder og kraftdyr som for eksempel symboler for naturkrefter eller arketyper.

Den viktigste praksisen i nysjamanismen er trommereise. Trommereisen kan forstås som en dagdrøm eller fantasireise, som en reise innover i seg selv, som et terapeutisk virkemiddel, som et reelt møte med åndelige vesener, eller som en religiøs erfaring. Gjennom tromming og bruk av rytme og eventuelt andre hjelpemidler, setter en seg selv i en lett eller mindre lett transe, og en møter for eksempel et kraftdyr, som en kan føre en samtale med eller motta kraft og innsikt fra.

Neopaganisme (Nyhedendom):

Neopaganisme eller nyhedendom er en form for nyreligiøsitet. Det er en samlebetegnelse på forskjellige bevegelser, særlig i Europa og Nord-Amerika, som forkaster kristendommen og i stedet forsøker å gjenopplive eller rekonstruere førkristen religion, paganisme.

Kristendommen forstås her som en misjonerende universalreligion som undertrykker det naturlige mennesket. I stedet vender man tilbake til de gamle religionene med ulike guder med tilhørighet i ulike landskap og med forskjellige oppgaver, der seremonier og riter tydeliggjorde rytmer i naturen, for eksempel ved solverv, jevndøgn og fullmåne.

Neopaganistiske trossamfunn og miljøer

I Norge er Åsatrufellesskapet Bifrost og Foreningen Forn Sed eksempler på neopaganistiske, organiserte trossamfunn basert på norrøn religion (se også moderne åsatru og norrøn mytologi). Andre nyhedenske retninger er mindre formelt organisert, selv om for eksempel wicca også kan forstås som en ny religion basert på blant annet keltisk førkristen religion.

Gudinnebevegelsen er en enda løsere organisert bevegelse, med fokus på Gudinnen. Hun har mange former, og identifiseres også med Moder Jord. Gudinnen er også sentral i wicca, så vel som i den mer kommersielle delen av alternativbevegelsen, i enkelte feministiske miljøer og så videre.

Nysjamanismen kan, i likhet med gudinnebevegelsen, forstås både som en religiøs strømning (se for eksempel indiansk eller samisk religion og noaider eller sjamaner) og som en teknikk innenfor healing og selvutvikling: bruk av rytme og andre virkemidler for å oppnå transe og gjennomføre trommereiser.

Neopaganistiske miljøer holdes gjerne sammen av felles praksis, ikke av felles tro. Praksis kan være ritualer i tilknytning til rytmer i naturen, for eksempel blot. Selv om det påkalles guder under ritualene, står medlemmene fritt når det gjelder hvordan gudene skal forstås: som psykologiske symbolsystemer (jamfør arketyper, Carl Gustav Jung), som okkulte referansesystmer, som uttrykk for krefter i naturen, eller som entiteter.

Nasjonalistisk neopaganisme

Et viktig skille går mellom en nasjonalistisk og fremmedfiendtlig form for nyhedendom på den ene siden, for eksempel nazi-tidens Deutsche Glaubensbewegung (Den tyske trosbevegelsen), og på den andre siden naturmystisk og åndelig nyhedendom, som stort sett er blottet for slikt. Eksempler på nyhedenske bevegelser med nasjonalistisk eller fremmedfiendtlig innhold og norrønt tilsnitt er Det norske åsatrosamfunnet og Vigrid. 

Hva sier så Bibelen om alt dette?

I det følgende skal vi se på en rekke eksempler og gudgitte advarsler mot å lefle med det som har med spådom, trolldom og avgudsdyrkelse å gjøre.

Spådom:

Spådom brukes flittig av hedningene for å utforske skjulte ting, jfr. Ez. 21,21 (se "Leveren" nedenfor), Es. 19,3 etc. Israel var med de strengeste straffene forbudt å befatte seg med spådom, 2 Mos. 22,18; 3 Mos. 19,26. 31; 20,27. Likevel hjemfalt endog konger til denne synden, 2 Kong. 21, 6; 2 Krøn. 33, 6. Profetene refset ofte denne synden, Mika 3,7; Es. 8,19; Sak. 10,2. På NTs tid hadde all slags overtro stor utbredelse i hedningeverdenen, jfr. fortellingen om tjenestepiken som hadde en spådomsånd i seg, Ap. gj. 16,16 f.

Leveren er kroppens største kjertel, og har en rekke livsviktige funksjoner. Leveren er produksjonssted for proteiner og galle i tillegg til å spille en vesentlig rolle i stoffskiftet i kroppen. Den mottar alt blodet fra portåren med opptatte næringsstoffer fra tarmene, og fungerer som «rensestasjon» for blodet ved å bryte ned avfallsstoffer, giftstoffer, alkohol og gamle blodceller. I tillegg er leveren lagringssted for glykogen og mange av de nødvendige vitaminene.

Leveren settes i Bibelen i sammenheng med menneskets sjelsliv, og da især følelseslivet. Ynglingen som lar seg lokke av den løsaktige kvinnen, følger henne "inntil pilen kløver hans lever", Ordspr. 7,23, hvilket sannsynligvis betyr, at den onde begjæring får ham helt i sin vold. Den sørgendes lever er som "utøst til jorden", Klag. 2,11. - Esek. 21,21, forteller at den babyloniske kongen nytter lever som orakel. Det var alminnelig i oldtiden, at man trodde man av offerdyrenes lever å kunne lese seg til forestående begivenheter eller skjulte ting. - De mosaiske offerlovene foreskrev at offerdyrenes leverfett skulle brennes på alteret, 2 Mos. 29,13. 22 osv.

Trolldom:

Under trollsom finner vi begrepet "Besvergelse". Med besvergelse menes i Bibelen mennesker som ved hjelp av trollformler og andre magiske midler søkte å sette seg i besittelse av usedvanlige krefter. Innen de forskjellige hedenske religionene i oldtiden var besvergelse meget vanlig. Forskjellen mellom bønn og besvergelse er den, at besvergeren mener at han ved hjelp av sine trollformler og andre magiske midler kan tvinge høyere makter til sin hjelp. GT omtaler atskillige former for besvergelse, jfr. 2 Mos. 7,11; Jer. 8,17; Salme 58,5 f. Dette er strengt forbudt i følge 3 Mos. 19,31; 5 Mos. 18,10 f. På Jesu tid opptrådte mange besvergere blant jødene og søkte ved røkelse og trollformler å utdrive onde ånder av besatte, Matt. 12,27; Apg. 19,13. Jesus derimot, helbredet bare med sitt mektige, bydende ord, som Guds kraft virket i, jfr. Luk. 11,20. Jesu helbredelse av besatte har følgelig intet med besvergelse å gjøre.

De 10 bud viser oss faktisk en klar sammenheng med advarslene mot trolldom.

Første bud innskjerper at Israel ikke må dyrke noen annen Gud. Innholdet av dette budet er at det fordres en rett tro og hjertelig tillit som gjelder den eneste rette Gud og ham alene.

Det andre budet forbyr bildedyrkelsen. Synlige bilder av Gud var egnet til å dra Gud ned i det skapte. "Gud er Ånd, og derfor er det en forferdelig synd å dyrke ham i noen ytre form, som menneskehender kunne lage."

Det tredje bud byr at Guds navn, det viktigste symbolet på hans vesen, ikke må misbrukes. Slikt misbruk kan skje ved lettsindig sverging og ved trolldom. "Det er å misbruke Herrens navn, dersom man bruker Herren Guds navn, på hvilken måte det enn må skje, i forbindelse med løgn og all slags ondt".

Det fjerde budet befaler at hviledagen skal helligholdes. "Dette buds enkle mening er at når en holder hviledag, skal en bruke den til å få kunnskap i Guds ord. For denne dags egentlige embete er at det skal prekes, nærmest for de unges og for den store menighets skyld" (Luther).

Femte-tiende bud innskjerper aktelsen for foreldre, menneskelivets, ekteskapets, eiendommens, det gode ryktets hellighet. De forbyr synder i ord og tanker, jfr. 2 Mos. 20,17. I og med at det tiende budet forbyr den onde begjæring har det også henvist til det som er kilden til all overtredelse. -

"Så har vi i de ti bud en skjønn sammenfatning av guddommelige tanker om hva vi skal gjøre for at vårt liv skal behage Gud; her er den virkelige kilden, av hvilken alt må velle fram, og den rette kanalen som alt det må strømme igjennom som skal gjelde som virkelig gode gjerninger. For ved tilsidesettelse av de ti bud kan intet verk og intet sinnelag være velbehagelig for Gud, om det i verdens øyne ter seg aldri så stort og kostelig" (Luther).

Avgudsdyrkelse:

De kanaanittiske offerstedene var grønne skoghauger, hvor også israelittene (i forfallets tid) gikk for å dyrke avguder, Jer. 3,13; 5 Mos. 12,2; 2 Kong. 16,4; Es. 57,5. Man trodde, at trærnes røtter trengte inn i en hemmelighetsfull verden, under jorden, hvor alle slags ånder holdt til. Derfor var de i besittelse av trolldoms- og spådomskrefter, Dom. 9,37.

I 2 Tim. 3,8 leser vi om de egyptiske trollmennene Jámbres og Jánnes, som ved sine hemmelige kunster utførte de samme tegn som Moses gjorde for Farao, jfr. 2 Mos. 7,11. 22; 8,7. GT nevner ikke navnene deres, men de er bevart av den jødiske tradisjonen. – Likheten mellom de i 2 Tim. 3,8 nevnte vranglærdommer og disse trollmennene består i at disse, enda de så klare vitnesbyrd om Guds makt, likevel sto ham imot.

Lenge hadde Ninive hersket over folkene i For-Asia med vold og overmot. Dets «trolldomskunster» hadde ødelagt folkene. Hele den datidige verden var oppfylt av assyrisk religionsblanding. Derfor ville Gud la straffen ramme denne byen (Jona 3,4). Men siden både kongen og folket i Ninive ydmyket seg og vendte om til Herren, ble byen spart. Det samme kan skje med Norge dersom vårt kongehus, sammen med Norges befolkning, vender tilbake til kristendommen.

I Pafos, den romerske landshøvdingens residensby, traff Paulus og Barnabas en jødisk trollmann ved navn Barjesus. Da trollmannen søkte å hindre landshøvdingen i å komme til troen, straffet Paulus ham med blindhet. Landshøvdingen "undret seg storlig over Herrens lære" og kom til troen, (Apg 13,6-12).

Konklusjon:

Å rote seg inn i disse tingene vil etterhvert føre til dramatiske konsekvenser for både folk og land, særlig hvis det kommer fra kongehus og de ledende i landet. Gjennom hele Bibelen ser vi hvordan store riker og nasjoner går under, nettopp på grunn av villfarelse og avgudsdyrkelse. Og dette er ikke "eventyr", slik mange hevder. Det er harde, historiske fakta.

For det første ser vi hvordan det gikk med Guds utvalgte eksempelfolk, Israel, når de for vill og drev med avgudsdyrkelse. Og vi vet alle hvordan det gikk med det Babylonske riket, det Persiske riket, det Greske riket og med Romerriket. De gikk alle til grunne, takket være hedenskapen som fritt fikk rom til å bre seg. Hvis lille Norge tror de kan overleve med den samme hedenskapen, da er vi ikke bare naive, men rett og slett fullbårne idioter.

I så måte kommer jeg til å tenke på det som står i Jer 6,16 "Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den."

Det ser ut for at Gud har straffet også vårt kongehus, politikere og majoritetsbefolkning med blindhet. For også idag sier de fleste "Vi vil ikke vandre på den". Dette ser vi kanskje aller tydeligst i Prinsesse Märtha Louise's totale vilfarelse. Men hun er langt ifra alene.

Et interessant aspekt ved den nyhedenskapen som nå vokser frem, er at den er kvinnedominert. Dette samstemmer med tidligere tiders fremvekst av hedenskap med orakel og gudinnedyrkelse. Norge er et land som idag er styrt - og jeg vil si fullstendig kuet - av ugudelige kvinner og sterkt feminiserte menn. De dominerer vårt storting, vår regjering, våre medier, våre kirker og de besitter nærmest samtlige offentlige lederstillinger.

Vi har egentlig bare to valg her i denne verden: Den ene fører til livet, mens den andre fører til døden. Og ennå lyder ordene fra 5 Mos 30,19: "Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve."

Spikeren

lørdag 25. mai 2019

Klimatrusselen som politisk redskap

Av Dan Odfjell.

Og for hvilket formål, det er spørsmålet. Er dette storkapitalen (les Georg Soros og Davos-gjengens) utspekulerte måte å skape globalisme-makt på? For gjennom klima-politikken å true «oss alle» opp i samme båt? Og derfor implisitt, at «dumme» Vesten må underlegge seg over-nasjonale konstellasjoner som EU og FN? Det gjør ikke USA ei heller Kina, Russland og mange andre land som inkluderer republikken India med 1.250.000 mennesker, heller ikke de 50 islamske landene. Altså, ytterligere snakk om en-verden doktrinen er tullprat. For klima-skremsels-taktikk biter overhodet ikke på Kina og alle de mange andre. Så er dette venstreside skremsel for i det minste å få de vestlige demokratier til å akseptere denne utopiske globalist-doktrinen, samt oss som nasjoner underlagt en udemokratisk, byråkrat-styrt vestlig verden? Med fristende korrupsjon til fordel for de store multinasjonale selskapene? Er det dette norske politikere sloss for? Vennligst svar.

Men hele klima-diskusjonen hviler på falskhet, en gedigen løgn. Til og med Tyskland er begynt å forstå. Nemlig at verden ikke står foran en klima-katastrofe, en påstand oppkonstruert til forsvar for de grønne politiske fanatikerne som i 25 år har påstått det samme, helt uten bevis. I mellomtiden pådrar Vesten seg ensidig enorme utgifter og ulemper. Men nå har heldigvis 31,487 forskere skrevet under på en deklarasjon som den kjente amerikanske bio-kjemikeren professor Arnt Robertson selv har medvirket til, og som tilbakeviser dette klima-hysteriet som løgn og bedrag. CO2 er nødvendig for fotosyntesen som gjør at planter lever og vokser, og har variert i atmosfæren gjennom alle tider.

Forleden holdt EU-lederne et såkalt uformelt møte i Romania som omtalt på document.no 12/5/29 under tittelen «EU-møte med mange skjær i sjøen». Der, ifølge skribenten Kent Andersen, var der forhånds avtale om ikke å tale om Brexit og kanskje også andre delikate spørsmål nå like før valget til nytt EU-parlament. Men det som sikkert står på agendaen, er klima-temaet som Donald Tusk, den polske EU presidenten har skrevet et grov-utkast til. Men også her er spriket mellom medlems-landene nå sterkt økende. Selv Tyskland, som tidligere har ledet an, har fått kolde føtter for de luftige fremtids-målene, med hva som er mulig økonomisk, og ellers.

Dette fordi Europa gjennom sin klima-politikk er i ferd med undergrave sin egen bærekraft. Skeptikerne er derfor økende både til Toyoto-protokollen og Paris-deklarasjonen. Luften i i ferd må å gå ut av denne oppblåste ballongen, sikkert flaut etter all deres kritikk av Donald Trump, som resolutt meldte USA ut av klima-hysteriet. Her på hjemmebane er dette rimelig dårlig nytt for venstresiden og spesielt for partiet De Grønne. Fordi CO2-utslipp beskrives nå som både naturlig og ønskelig. Vel, man kan si at den ene politiske farsott etter den andre brenner seg ut, slik også Stoltenbergs CO2 månelandingsprosjekt fra Mongstad. Vi er tilbake til enkelt gammelt norsk bondevett. Derfor at lille Norge med 100% ren energi-dekning gjennom vannkraft skal gå foran i denne lemen-marsjen er absurd når resten av verden gir blaffen og dessuten står for de tellende miljø forurensningene.

Jeg leste det ovennevnte Kent Andersen-innlegget og også kommentar-feltet. Der fant jeg fra skribenten NorgesRøst et langt og meget interessant innlegg, dessverre for langt å sitere her, men les det selv. Her bare det innledende avsnittet: «Det snakkes om «det grønne skifte». Men hva vil dette skiftet innebære? Foreløpig at arbeidsplasser flyttes ut av Europa, og at arbeider- og middelklassen beskattes for å skape «global utjevning». Samtidig foregår det et annet grønt skifte mer eller mindre upåaktet. Islam vinner innpass. Også dette «grønne skiftet» må den europeiske arbeider- og middelklassen betale for».

NorgesRøst er til dels inne på det samme som meg, at det er storkapitalen som er på ferde. Og at gjennom Bilderbergergruppen plukkes bakmenn som trenger en norsk nyttig idiot som Børge Brende, som tidligere utenriksminister å kunne «skilte» med. Nå som front-sekretær for Davos-organisasjonen. Og slik, i det pretenderte «forrente» Europa «kan man ikke lenger skille kommunister fra konservative, demokrater fra venstreradikale, venstrefacister fra islamister i våre politiske partier og parlamenter, for der «deler vi alle de samme verdier».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 24. mai 2019

Åpent brev til Likestilling- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm

Av Norvald Aasen.

Jeg viser til hovedoppslagene på nyhetssendingene  den 20. mai, 2019 gjeldende at "1 av 4 nordmenn" mener at noen folkeraser er mer intelligente enn andre. Hermed bekrefter dere også at det finnes ulike folkeraser, noe som iherdig har vært benektet!

Her har du noe å forklare, Hanne Bjurstrøm! Er denne meningsmålingen tatt opp bare blandt oss nordmenn eller er også andre nasjonaliteter med i undersøkelsen? Selv har jeg ikke brydd mine hjerneceller med slike saker, men det er tydelig at andre har det.

Hvis personer med annen etnisk bakgrunn enn nordmenn er med i undersøkelsen så ser jeg det som sterkt diskriminerende at det blir fremstilt som at det kun er nordmenn som har slike "holdninger".
Her må du vennligst komme med en forklaring! Nordmenn er nemlig en etnisk betegnelse på et eget folk, nemlig nordmenn, som har bebodd dette landet gjennom mange tusen år.

Det skulle ikke forundre meg om det er en betydelig del av elitens egne nye landsmenn som utgjør hovedtyngden av disse som dere betegner som "nordmenn" i undersøkelsen, og som mener at noen raser, (kanskje sin egen?) er mer intelligente enn andre?

Jeg håper at diskrimineringsombudet ikke har noen egeninteresse i å diskriminere oss nordmenn? Om dette likevel skulle være tilfelle så forventer jeg en offentlig unnskyldning overfor nordmenn.

Dessuten vil jeg hevde at den frie tanke og den enkeltes meninger ikke bør være gjenstand for maktelitens hevnlyst og ønske om at alle og enhver skal formes etter elitens påfunn. Da er vi virkelig inne på den totalitære sti, noe vi allerede lenge har merket tendensene til.
   
Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 23. mai 2019

Sveinung Rotevatn (V) får ikke støtte i Lyngdal avis


Sveinung Rotevatn (V) (statssekretær for justis-, beredskaps-
og innvandringsministeren) oppfordret til annonseboikott
av Resett, men får ikke støtte i Lyngdal avis.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Av Hanne Andersen.

Viser til Erling Martinsens artikkel på Resett, mandag 6 mai. "Avis: – Lurås og hans meningsfeller er dessverre på frammarsj i Norge. Hva er det som skjer når de blir sterke nok?"

Lurås og folk som meg selv er konservative (ikke høyresida), vi som står velprøvede ideer nedfelt i Grunnloven og som ligger til grunn for den vestlige sivilisasjon. Den kristne nasjonsbygger var fremfor alt evangelisten Hans Nielsen Hauge. Og muslimer kommer til det som var kristne land, for å stjele og drepe, for intet har de å berike oss med. Selv flykter de, kan ikke dra hjem for da blir de drept. "Mannen ville fra nissen flytte, men reisen blev ham til ingen nytte." Nissen / Allah drar de med seg.

Venstre - ett stort parti, støttet en gang det samme, som vårt eldste parti. Min slekt på begge sider fra Telemark, Hordaland og Sogn var alle Venstrefolk. Det var lenge siden, Venstre er ikke noe annet enn SV i "borgerlig" forkledning, som støtter nazi-relgionen Islam, sammen med venstresiden.

Religionen som sier rett ut at den skal tilintetgjøre jøder, og norske politikeres venner (terror org) i Midt Østen har lovfestet det, akkurat som Hitler. Så alt dere har nå -  er å trekke nazi og rasistkortet, mot oss (mange venner av Israel) som ikke ønsker å bli invadert av arabisk fascisme med samme formål som nazistene. Jødehat, som muslimer lærer sine barn fra de gå og snakke, også på norsk jord, og dere løfter ikke en finger, antyder at andre er brune.

Det er en plikt og ære å hate og drepe jøder indoktrinerer muslimer sine barn. Denne ideologien vil dere fostre, mens vår kristne kulturarv skal vekk. Og både norske jøder og kristne skjuler nå sine symboler offentlig for egen sikkerhet. Og under 17ende mai når våre barn feier den kristne Grunnloven, må sidegater stenges for at ikke muslimer skal meie dem ned, som i Nice. Dette svineriet står du og Venstre opp for, mens dere dolker oss, deres eget folk i ryggen.

De skal ikke ikke bare drepe jøder, men alle oss "vantro", om vi ikke konverterer. Og dødslisten er lengre, homofile og steine kvinner osv. Dette støtter dere "liberale" i Venstre, som de forbannede landsvikere dere er, verre enn de post 1940. Og denne gangen blir vi ikke  kvitt fascistpakket etter fem år med hjelp utenfra.

Her hva muslimer har utrettet etter 911, pinlig nøyaktig statistikk. De som publiserer må være anonyme, men var naive i utgangspunktet. De trodde muslimer ville komme ut etter 911 og si dette vil vi ikke ha heftet på vår tro. Det motsatte skjedde muslimer feiret, som i Norge, sammen med venstresiden. Min nabo, en jurist, som sa han stemte Venstre var euforisk. Pakistanske taxi sjåfører på Gardemoen feiret som dette palestinske pakket.

Angrepet på Lurås, Resett. document, HRS med flere viser desperasjon, for dere vet at den muslimske invasjonen er en katastrofe for vårt land, så nå skal dere karakter drepe budbringerne. Ikke undervurder vår intelligens, men la meg forsikre deg. Dere vil stå igjen med større skam enn quislingene etter 1940.

Hanne Andersen

onsdag 22. mai 2019

Samfunnsoppløsende ukultur.

Av Dan Odfjell.

Dette uttrykket lærte jeg fra Ragnar Larsen som skrev kronikken nylig med tittelen «Norge - landet hvor korrupsjon godtas». Den bør leses. Jeg er en beundrer av denne flittige skribenten som sender meg direkte endel av sine kronikker. Og jeg er enig med ham i alt, tror jeg. Men i dette tilfellet bør det tilføyes at «bekjentskaps-korrupsjon» gjelder nok i de fleste land - uten overhodet å være noen unnskyldning for oss i lille Norge.

Utgangspunktet til Larsen var Mattilsynet - bestående mest av geskjeftige mest makt-aktivistiske kvinner med personlige kjepphester. Larsens eksempel og omtale gjelder en manipulerende urettferdig uthengning av en pelsdyrbonde i Sandnes.

Min egen erfaring fra flere år tilbake som birøkter i Fana bekrefter dette. Hvor de antatte venstrevridde møtte opp hjemme hos meg uten å ha peiling på praktisk birøkt, men med makt til ubehagelig å kunne herse med folk. Kanskje fordi de rent politisk mislikte sånne som meg. Jeg tar dem forøvrig i å være som øyentjenere - de blåser opp relativt ubetydelige saker for å kunne rettferdig-gjøre sine politiske synspunkter og sitt maktbehov.

Men saken til Ragnar Larsen ble Mattilsynet til liten ære. De skrev en falsk rapport om pelsdyr-bonden uten grunn eller forklaring. Kanskje mislikte de ham og/eller hans næringsvirksomhet, ingen andre enn de selv vet. Det er den nye landbruksministeren Olaug Bollestad som har fått denne skandalen opp i fanget. Men som vanlig blir nok ingen sparket og slik «forsvarlig-holdt» i det offentlige lys. Det viste seg at pelsdyrbonden hadde det meste helt i orden og Mattilsynet måtte i realiteten medgi bedrageri - og tilbød bonden en ny rapport, ja han kunne sågar få skrive den selv...

Det Larsen påpeker er at Stortinget har vedtatt bestemmelser som gjør det praktisk umulig å holde offentlige tjenestemenn ansvarlig for noe som helst. Og jeg vil tilføye, dette gjelder også politikerne selv. Ta den anti-nasjonale politikken som føres. Og som koster landet det hvite ut av øyet. Ta bare de 240 milliardene som «innvandring» årlig koster landet. En ting er pengene som gjør at oljefondet i sin helhet allerede er bort-lovet til fremtidige pensjoner og velferd. De yngre generasjoner skal få merke akkurat det. Verre er det at politikken er landsforædende når landet tapes rett for våre øyne, selv med nabo-Sverige som et demonstrende skrekkens eksempel. Snakk om samfunnns-oppløsende uvett og ukultur.

Tidligere kunne ministre stilles for riksrett. Hvorfor forsvant den bestemmelsen? Nei, vi blir lurt trill rundt av folk som ikke tenker på land og folk, kun på seg selv.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 21. mai 2019

Endelig har vi forstått det!

Av Snappe.

-Ingen hester i våre gater!
Skrev jeg ikke for en tid tilbake om kamelklovenes problemer med trikkesporene i Oslo, og argumenterte for full sandpåstrøing? Var ikke det det jeg tok doktorgraden på? Jeg husker noen skriblerier i den retningen, hvor det kom fremmede dyrearter til byen, som følge av ting jeg vil ha meg frabedt å nevne.

Noe slikt kan sikkert inspirere politikerne til å dele ut midler. Tusen sandkasser i sentrum. Integreringspakka fra regjeringen vil kunne bli en god løsning for hjelpe etniske nordmenn å integrere seg i den nye kulturen.

Kappløp med kameler er jo svaret! Gjengenes rivaliseringsbehov får nye utløp, for endelig skjønte vi hvor energien skulle ledes. Pengepremier. Konkurranselysten fikk full uttelling. Ingen hester i våre gater.

Selskapet går under PUCCL Inc."på Wall Street. Kamelinvestorselskapene kan ikke skaffe mange nok og fort nok, markedet er umettelig. Det blir suksess i kommunekassene av den enkle grunn at , voldsepisodene blir redusert betraktelig når kamelene kom til landet og man finner at politiet får mindre å gjøre, det naturlige rivaliseringsinstinktet blir kanalisert fortreffelig.

Små roboter på kameler rider omkapp på Karl Johan, slalom med 20 kameler i slengen forbi koranklossene så sandføyken står, og de hvitkledte skuelystne med svart bånd rundt hodeplaggene trekker gatelangs i store flokker. Etniske nordmenn klistrer seg opp mot butikkveggene.

"Kamelridning roer konfliktnivået hos befolkningen", står det å lese i Aftenposten.
Dyrehold var løsningen sier Oslos ordfører og soler seg i glansen av at hele verden ser med beundring på hvordan Oslo tok grep og igjen kom i fokus.

Ekspertenes tips, Snakk arabisk til kamelen. (VG)
-Vi er kommet for langt fra kontekstene og fra naturen, sier professor, kamelkonkurransene er en naturlig del av kulturen der mange landsmenn kommer fra, og nå er veddeløpene krysset med teknologi, roboter på kamelryggen. Eieren, følger dem i bil ved siden av i løpet, og beordrer kamelen sin å løpe fortere via en høytaler på ryggen av kamelen. Dette er ikke tull. Dessuten har roboten en liten pisk som eieren styrer trådløst. Heller ikke tull. Professoren sier dette kan bli som i hesteveddeløpene, med store pengepremier, og legger videre til at det er viktig at alle tenker på miljøet og at svarte små kamelposer av plast alltid må medbringes.Tull.

Det er ikke alle kameler som har vett til å gjøre fra seg i koranklossene. Hvem forsto forresten at det var dette som var planen med dem fra begynnelsen? Så håpløst seint det går oppe i hodene våre! Det burde ringt en bjelle. Den bjellen ringte aldri.

Genial bærekraftig løsning for et bilfritt sentrum. Ingen biler i våre gater! I følge Grande skulle man nå ta æren selv ved å sette lokalnavn på sine respektive geografiske steder, og på det noe trassige navnet "Kamelbakken" utenfor Stortinget står det jo fullt av kameler ved utgangsdørene. Ernas kamel "Per Sandberg" står i et sandberg der ute.

De norske fikk igjennom et kompromiss igjennom at politikerne må i visse perioder øve karavanekjøring over fjellovergangene, fordi det var så bra for miljøet . Det de ikke tenkte på var faren for at de stakkars dyrene ble slukt.

Snappe

mandag 20. mai 2019

Amerikanerne forstår bedre enn oss...

Av Dan Odfjell.

«For folket (der) har ikke tro på at politikerne vil gjøre det som er best folket, men det som er best for seg». Hvem sa dette, jo en «norsk» tidligere stabssjef til kongressen Hans Høeg, som sist fredag fortalte om sine erfaringer foran et stort publikum på Nordiske Mediedager i Bergen. Han beskrev norske journalister som naive som ikke forstår hva som egentlig foregår i amerikanske politikk.

Ja, det hadde den stort sett Trump-negative forsamlingen sannelig godt av. For i motsetning til Norge er der en grunnleggende skepsis mellom folket og de folkevalgte. Derfor vil amerikanere flest begrense staten og dens mandat til å forvalte for seg, samt å overlate mest mulig til grunnloven. Det siste gjelder ikke minst ytringsfriheten, demokratiets forutsetning.

Høeg beskrev en institusjonalisert korrupsjon i Washington og forklarte at det er derfor man har fått en president som Donald Trump. Forøvrig mente han at både amerikanske og utenlandske medier overdriver Trump-dekningen.

Hva han ikke sa, er at den i Europa er nær ensidig negativ.
På spørsmål om hvor stor sjanse for et Trump gjenvalg svarte han:

«Jeg tror de er store. Hvis man ser bort fra Twitter-Trump et øyeblikk, har han ikke gjort stor skade. Og han har en rabiat base som vil støtte ham uansett. Demokratene virker på sin side å overdrive heksejakten mot Trump og andre. Folk kan gå lei. I tillegg sliter de med en overflod av (president) kandidater».

For min egen del mener jeg demokratene og spesielt deres venstreside er minst like rabiate som ikke vil akseptere at de tapte valget i 2016. Og som desperat og nær nå med alle midler forsøker å ødelegge en sittende president, lite demokratisk og meget uheldig for landet.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 19. mai 2019

En arv i himmelen (1 Pet 1,1-5)

Andakt av Olav Hermod Kydland.

Det kom et brev en dag til de utvalgte i Lille-Asia. De levde som fremmede i de forskjellige landskap eller provinser. De bodde i hedenske omgivelser blant ikke-kristne som festet og drakk, ofret og tilbad sine avguder ofte med larmende musikk.

De hadde selv før vært sammen med disse i ferd og tilbedelse, men nå hørte de Herren til. Apostelen sier: ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam” 1 Pet 1,18-19.

De var Guds utvalgte som hadde blitt kjøpt fri fra sin dårlige ferd dvs. fra sine synder da Den Hellige Ånd hadde fått overbevist dem om at de var syndere som behøvde Guds frelse. De hadde tatt sin tilflukt til Jesus Kristus og var blitt renset ved hans blod (v.2) og blitt helliget ved Den Hellige Ånd til å leve som kristne i hedenske omgivelser og miljø.

Det var nok ofte vanskelig for dem å leve som kristne, likesom det er for oss i dag. Bekymringene kommer ofte når en tenker hvordan det skal gå med oss selv, våre barn, barnebarn, slekt og venner i denne forførende tid. Da er det godt å vite at der er en som har omsorg for oss, ber for oss og gikk i døden for hver enkelt av oss. Han kan vi utøse vårt hjerte for og legge fram alle bekymringer, sorger, gleder og takke for frelsen.

Avsenderen av brevet

Hvem var så avsenderen av brevet? Det var Peter, Jesu Kristi apostel. Vi kjenner alle til Peter. Han var en av de ledende av Jesu disipler som hadde vandret sammen med Jesus i omlag tre år. Han var Jesu Kristi apostel. En apostel er en som taler en annen manns sak. Når Peter kaller seg Jesu Kristi apostel, vil det si at Peter taler på vegne av Jesus Kristus. Følgelig er det Peter taler og skriver, det skriver han med fullmakt og på vegne av Jesus Kristus selv. Med andre ord brevet til de troende var fra Herren selv. Peter bare formidlet Herrens ord.

Men brevet er ikke bare for de troende i Lille-Asia. Det er Herrens ord til de troende spredt i den hele verden, uansett nasjonalitet, kjønn, utrustning og stilling. Derfor har vi som bor i Norge både lov og rett å ta det til oss.

Hva er det apostelen Peter vil minne dem om? En arv som er oppbevart i himmelen. Vi kjenner alle til hva en arv er. En arv er ikke noe en må fortjene. Nei, en arv er noe en er født til. Barna arver først og fremst sine foreldre. Barna arver fordi de er født inn i den og den familie. De har ikke gjort noe for det selv, men de er født til det.

Hvem kommer til å arve Guds rike?

Bare den som er født til det, dvs. som er gjenfødt i dåpen, ved Guds ord, er arveberettiget til Guds rike. Dersom den døpte, imidlertid, faller ut av sin dåpspakt, må vedkommende bli født på ny ved Ordet. Det skjer når en botferdig synder tar i mot Jesus Kristus som sin Frelser og får syndenes forlatelse. Da begynner et nytt liv, alt er blitt forandret. Derfor sier apostelen Paulus: ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt” (2 Kor 5,17). Med andre ord er en da født på ny og er en ny skapning. Før var en redd Gud, nå elsker en Gud og ønsker å leve etter hans livslover i et åpent og fortrolig forhold til både Gud og medmennesker.

Golgataverket

Vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde (v. 3), sier apostelen. På Golgata tok Jesus all verdens synd og skyld på seg og sonet den og døde. Men han stod opp igjen den tredje dag fordi døden ikke kunne holde på ham. Gud vakte han opp fra det døde, for Jesus hadde livsrett. Loven sier: Gjør det, så skal du leve. Jesus ble født under loven og oppfylte den til punkt og prikke ved sitt hellige liv. Derfor kunne ikke døden holde på ham. Apostelen Paulus sier i Rom 6,10: ”For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud”.

Vi er altså gjenfødt til et levende håp. I bibelsk betydning er et håp noe som står urokkelig fast. Så lenge vi er på jord, hvor syndens og dødens lover hersker, har vi dette håpet som står fast til alle tider og under alle forhold. La oss takke Herren for det!

Hvordan er denne arven?

Det er håpet om en arv. La oss reflektere over denne arven som vi skal få en dag! Det burde gjøre oss glade og forventningsfulle. Denne arven har vi slett ikke fortjent, men vi skal få den av nåde for Jesu Kristi skyld fordi vi er Guds barn og Kristi medarvinger.

Hvordan er så denne arven? Hva er det som karakteriserer den? Den er ”uforgjengelig”. Denne arven forgår aldri. Den er evigvarende og vil alltid bestå hva som enn skjer i universet. Det vi eventuelt arver mens vi lever på jord, det har vi den tida vi er på jorda, men den himmelske arven som vi skal få en dag, varer til evig tid.

Den er ”uflekket”. Den er ikke besudlet av synd eller av noe ureint. Den er og kommer alltid til å være uten flekker og lyte i all sin glans. Her på jord er alt preget av synd og død, men den arven vi skal få, er preget av himmelsk renhet, harmoni og fred.

Den er også ”uvisnelig”. I naturen visner blomstene, graset og trærne under visse vilkår og til visse tider. Men slik er det ikke med arven som er gjemt for oss i himmelen. Den falmer og visner aldri. Den er like frisk og fin i all evighet.

Hvor er denne arven?

Den er gjemt eller oppbevart i himmelen. Derfor er arven på et sikkert sted. Ingen onde åndsmakter eller onde mennesker, tyver eller røvere, har mulighet å trenge seg inn der for å røve eller ødelegge arven vår. Den er i trygghet og bevoktet i all evighet.

Arven vår er i himmelen, men vi er fortsatt på jorda. Vi lever i en verden som preges av syndens - og dødens lov. På samme måte som de troende i Lille-Asia den gang levde blant hedninger som festet, ofret og bad til sine avguder, lever vi i dag blant mange ikke-kristne som ikke gir akt på eller bryr seg om Den treenige Guds liv og gjerning. Ja, noen hater Gud, andre sier at det ikke finnes noen Gud og lever og handler i samsvar med det.

Kardinalsyndene på den tid er de samme som i dag: Havesyke, lysten til penger og gods, hor og usedelighet. Vi opplever det samme i dag som profeten Jesaja sier: ”Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke” (Jes 3,9). Tenk bare på alt som blir spredt gjennom massemedia, aviser, bøker, radio, TV og internett.

Faren for frafall den gang var stor på grunn av forføring og forfølgelse. Slik er det også i dag. Derfor advarer apostelen og sier: ”Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet” (1 Pet 1,14). Dersom vi lever etter våre lyster og begjær, vil vi tape arven som er gjemt for oss i himmelen. Hvor tragisk ville ikke det være!

Guds barn holdes oppe ved Guds makt

Guds ord sier vi holdes oppe ved Guds makt ved tro. Tenk for en kraft og makt Gud har.(Det ordet som er brukt på grunnspråket, er det samme ord som vi har i ordet ”dynamitt.”) Han som har skapt alt av intet og holder alt oppe. Han er Herre over universet, himmel og jord, og over alle mennesker. En dag skal alle måtte bekjenne det (se Fil 2, 9-11).

Gud holder også oss oppe, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Legg merke til at her er arven kalt ”frelse”. Det vil si at det skal snart åpenbares hva som ligger i arven eller frelsen.

Om ikke lang tid skal alt fullføres og fullendes. Denne tidsalder skal opphøre, og hva vår frelse består i og innebefatter, skal bli åpenbart for oss. (1 Kor 2,9; 1 Pet 1,3; 1 Joh 3,2).

Vi ser med glede og forventning framover og slutter oss til sangeren som uttrykker seg på denne måten:

”Tenk når en gang med utildekket øye
Jeg ham skal se som her jeg trodde på!
Tenk når jeg der mitt kne for ham skal bøye,
Når jeg med takk skal for hans ansikt stå!

Tenk når engang jeg uten synd skal leve,
hver tanke ren, hver gjerning uten brist,
når aldri jeg behøver mer å beve
for muligheten av en syndig lyst!

Tenk når engang i himlens gylne saler
jeg med den venn som jeg på jorden fant,
i lys om evig liv og glede taler,
og om det liv som lik en drøm forsvant!

Tal denne trøst, o Frelser, til mitt hjerte
når lang og tung meg synes veien hjem.
Den mildt skal dempe hver en bitter smerte
og lokke smilet gjennom tårer frem!

(Wilhelm Andreas Wexels 1841. Nr 894 v. 4, 5,
7 og 8 i Sangboken)

Olav Hermod Kydland

lørdag 18. mai 2019

Norge - en nasjon uten nasjonalt parti

Av Ragnar Larsen.

Norge er en eiendommelig nasjon: Nasjonaldagen feires mer innlevende og begeistret enn i kanskje noe annet land, men nasjonen mangler et parti som på Stortinget setter de nasjonale verdier og 17. mai-dagens idégrunnlag i første rekke.

17. mai blir derfor en nostalgisk dyrkelse av forgangne tider, om Eidsvoll, om 2. verdenskrig og strevet for nasjonal selvstendighet - samtidig som makthaverne så godt som hver eneste dag undergraver nasjonens selvstendighet og det norske folks rett til å være herre i eget hus og forme sitt samfunn på grunnlag av norske verdier.

Politikerne har skapt et samfunn hvor folkets trygghet på nasjonaldagen i år må sikres ved væpnet politi over hele landet. Det er aldri skjedd før og er en følge av makthavernes viljestyrte politikk ved masseimport av fjernkulturelle inntrengere. Bunad og maskinpistol - det er vår tids mest iøynefallende ikoner på nasjonaldagen.

Andre land har grunnlovsforbud mot å diskriminere egne innbyggere. I Norge er det motsatt: De fremmede behandles ofte bedre enn landets egne. Asylanter får enerom mens mange sykehjemspensjonærer mot sin vilje må dele rom med andre. Arbeidsgivere blir betalt ekstra for å ansette fjernkulturelle, slik at nordmenn kan holdes borte fra arbeidsmarkedet. EØS-avtalen gjør det mulig å forjævliggjøre deler av arbeidslivet gjennom sosial dumping og utestengning av folk på norske arbeidsvilkår.

Høyre og Arbeiderpartiet har gjennom EUs energibyrå Acer gitt tyskerne større kontroll med norsk vannkraft enn da de var her for 75 år siden. På Frøya ser vi i disse dager at det nå også gjelder vindkraft. Tyskerne blir som forrige gang hjulpet av norske medløpere. Fremmede får med sentrale og lokale makthaveres aktive vilje anledning til å skamfere kystbefolkningens nære naturmiljø. Frøyværingenes kamp for selvråderett over nærmiljøet er egentlig alle nordmenns nasjonale frihetskamp.

Folk fremmedgjøres, samfunnet islamiseres, 17. mai-verdiene fortrenges og fremmedstyret øker i omfang. Nordmenn blir brikker i andres spill. Det er grunn til å spørre om det var dette de døde for - krigsseilerne, de som falt foran okkupantenes eksekusjonspelotonger og de hjemmefrontfolkene som ble fremmedstyrets dødsofre.

De som i dag tør å snakke høyt om nasjonale verdier, får vite at de er rasister. Så dypt er nasjonalfølelsen forfalt blant de styrende og skravlende eliter. Mang en makthaver og opinionsformidler burde ha skamvett til å holde seg hjemme 17. mai. De representerer ved sitt blotte nærvær en krenkelse av nasjonaldagens grunnverdier.

Stortinget består av ni partier, men ingen av dem fronter nasjonale interesser. Norge mangler et nasjonalt parti - et parti som setter nordmenn først, et parti som har mot til å fortelle islamiseringspådriverne at det allerede er over 50 islamske land i verden, vennligst dra dit og la oss nordmenn få være i fred - og leve som nordmenn!

Eller som de sang det, Grini-fangene:

«Se det glitrer på ny over byen, i det røde og hvite og blå. La det runge fra gaten og torget, over landet som nordmenn har fått: Du er vårt, du er vårt gamle Norge, vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!».

La nasjonaldagen bli nasjonal!

Ragnar Larsen

fredag 17. mai 2019

Takk til det norske folk


Hans Majestet Kong Haakon VII taler - 17 mai, 1945.

Kjære Landsmenn!

Atter kan vi feire 17. mai som et fritt folk, atter kan vi feire dagen som det den har vært for all nordmenn siden fedrene på Eidsvoll gav oss grunnloven. Vi har ført krigen for å forsvare det som alle nordmenn siden den gang har satt høyest i livet, friheten. Vi må aldri glemme å takke Vår herre for hans nådige styrelse like til det siste gjennom denne lange tid full av prøvelser for land og folk. Vi takker fordi vårt land ble forskånet fra å bli den siste slagmark i Europa-krigen.

Da budskapet kom om at tyskerne betingelsesløst hadde overgitt seg, ble vi fylt av dyp takknemlighet. Aldri har vi vel mer eller med større overbevisning kunnet sanne ordene i vår nasjonalsang, der det lyder:

"Norske Mand i Hus og Hytte
Tak din store Gud! 
Landet vilde han beskytte
Skjønt det mørkt saa du.
Alt, hva Fædrene har kjempet,
Mødrene har grædt, 
har den Herre stille læmpet,
Saa vi vandt for Ret"

Vårt motto under krigen har vært: For rett og frihet. Det har betydd meget at det norske folks holdning under krigen så helt ut har svart til hva en kunne vente av et gammelt kulturfolk, som kjemper for sin rette og sin frihet. Denne holdning har befestet Norges anseelse i alle land. - Norge har et strålende navn ute i verden. Det har høstet beundring for den innsats som er gjort ute og hjemme i kampen for vår gode sak. Jeg ønsker å uttale en varm takk til det norske folk for den disiplin og selvbeherskelse som det har utvist. Folkets gamle rettsfølelse og dets høyere kultur har stått sin prøve. Jeg sender dem som tilhører vår handelsflåte min takk for trofast arbeid og for den innsats de har gjort.

Vi kan aldri nok takke Storbritannia for at det ikke gav opp da alt så mørkest ut. Men vi er glad over at det nettopp da var Norges handelsflåte som fikk anledning til å ta det største løft, så vi alle kom over de verste farer.

Jeg er fylt av beundring og takknemlighet for hva Norges væpnede styrker under krigen har utrettet. Mange er de beviser jeg har fått på den anerkjennelse den norske marinen, våre flyvere og andre stridende har vunnet. På denne dag vil jeg også takk alle dem som har vært i fengsel eller konsentrasjonsleier fordi de har holdt ut i troen på vår sak. Det er noen vi i dag ikke kan nå, noen vi alle skylder så uendelig meget, de som har gitt livet for Norge. Hvert enkelt av dem vil leve i erindringen hos sine nærmeste og de vil alle omfattes av hele det norske folks ærbødighet og vemodige takknemmelighet.

Til slutt vil jeg sammenfatte det hele i en fornyet og inderlig takk til det norske folk, i hvis midte jeg nå snart igjen skal stå. Vi har holdt sammen i de tunge dagene. Dette sammenhold må vi holde fast ved i den tid som ligger foran oss i gjenoppbyggingen av alt det krigen har lagt øde, både økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi vil i fortsatt samarbeid bygge landet opp igjen, så vi får et godt og lykkelig Norge til hjem for alle gode nordmenn.

Gud bevare Norge.

torsdag 16. mai 2019

Forberedelser til 17 mai 2019

Av Hanne Andersen.

Det har kommet forslag om at vi bør feire ankomsten av pakistanere/ muslimer for 50 år siden. Den iranske ambassadøren, en perser ikke-muslim, advarte regjeringen på det sterkeste mot at de fikk opphold.

De burde ha lyttet. For muslimer ødelegger vårt samfunn med sin tilbakestående voldsideologi. Tenk selv barn i skolen trår til med vold og knivstikking.

Rart å tenke på, for tre år siden advarte PST oss kristne på våre store sommerstevner mot muslimsk terror. Samtidig startet de med å stenge av sidegater til Karl Johan med busser og gravemaskiner for at muslimer ikke skal meie ned våre unger, mens barna og voksne feirer vår kristne Grunnlov. Ikke noe problem for løgnpressa vår. Problemet er islamofobi.

Det er Grunnloven vi kan takke vår frihet og velstand for - ikke sosialismen og islam. Dette er grunnen til at muslimer kommer uinvitert akkurat til de land som har lang kristen kulturarv, fra New Zeland, USA og Norge. De må få bli sier de, for det hvor deres religion råder blir de drept, og nå truer de oss med drap, mens vi feirer vår frihet..

Det siste er at politiet har øvd på å forsvare barna våre, og kongefamilien mot droneangrep på 17ende mai. Det må være en våt drøm for SV og venstresiden. Og de ansvarlige landsvikerne, som inkluderer den korrupte pressen later som om det er islamofobi, Resett og andre som forteller sannheten om arabisk fascismen som har invadert oss - er problemet.

Og dere stiller alle opp for IS barna som har lært å drepe kristne med nakkeskudd, ja, skjærer over struper. Igjen problemet er islamofobi og de som forteller "the aweful truth." Skal IS barna gå i barnetoget, skjære over struper på ungene, og kledd opp som bomber? Spådom: Om ikke lenge avlyses barnetoget. Og det vil sikkert være Listhaugs skyld iht dere propagandister, siden dere ikke har ett journalistisk bein i kroppen og lar være å fortelle sannheten om nazi religionen som truer oss.

Dere er venstresiden og dette er deres egentlige politiske slektninger: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Dere fungerer som propaganda-apparatet for terror organisasjoner i Midt Østen, som har lovfestet tilintetgjørelse av jøder - akkurat som Hitler. De lærer  sine unger fra de er tre at det er en plikt og ære å hate og drepe jøder. Dere på venstresiden er ny-nazismen, sammen med deres muslimske venner.

Derfor har dere ateister funnet sammen med muslimer. Slik at Norge kan bli jødefritt, og etterhvert også gå etter oss kristne som står sammen med jøder og Israel. Her er hva våre venstre-  og muslimske fascister utrettet 8. jan 2009, med denne nazimerra i spissen.

Siden 911 har muslimer utført 34945 terror attakk i Allahs navn, med så mange sårede og døde. Muslimer  bør dra til de tilbakestående "shit holes" de kommer fra. Pakistan er en korrupt "failed state." De har ikke noe å berike med, produserer ingenting, den nye statsminister og criketspiller sier de skal eksportere esler. Muslimer kommer til oss for å stjele og drepe. Finn ut hvor mange troende kristne og jøder som sitter i fengsel. Ingen! De fylles opp av muslimer, kriminelt pakk. Og de som måtte oppføre seg sivilisert, sier ikke ett kvekk. De spiller offer.

Hanne Andersen

onsdag 15. mai 2019

Norge - landet hvor folk rystes og krenkes

Av Ragnar Larsen.

Krenkelser er den nye vekstnæringen i Norge, hvor folk nå lar seg ryste og krenke av hva det måtte være. Venstresiden bruker krenkelser som hersketeknikk for å stanse kjeften på sine rivaler.

Ingen folkegruppe vokser sterkere i Norge enn de som føler seg krenket. Rekrutteringen av krenkede tiltar i styrke. Å la seg krenke, er den nye moten. Særlig folk uten evne til glimt i øyet eller kjemisk fri for humoristisk sans, lar seg krenke av hva det skal være.

Folk lar seg nå for tiden krenke av hva som helst. Tidligere SV-leder Oddny Miljeteig hevdet for en tid siden at «Ja vi elsker» er krenkende for kvinner ettersom nasjonalsangen inneholder en strofe om «Norske mann i hus og hytte». 

Hun overså tydeligvis en annen verselinje: «Kvinner selv sto opp og strede som de vare menn».

En professor i teologi ved Universitetet i Stavanger fremholdt før jul at uttrykket «Hvit jul» er krenkende for folk på Vestlandet, hvor julelandskapet sjelden er snødekt. Norsk Vegansamfunn følte seg nylig krenket av den kjente barnesangen «Bæ, bæ lille lam». Vi fikk vite at det er krenkende å lære barn å utnytte dyr ved at sauer og lam kan slaktes og spises og endog at de kan klippes for ull som kan bli til strikkegarn og klær.

Mengden av krenkede steg til nye høyder etter at Frp-leder Siv Jensen i et belivet øyeblikk og etter et par glass på partiets landsmøtefest lørdag formante sine partifeller at «Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene».

Denne feststemte appellen får nå etterspill i Stortinget. Ap-representanten Anette Trettebergstuen - et landskjent muntrasjonsråd fra Hedmark - ønsker statsminister Erna Solbergs vurdering av finansministerens festtale. KrFs Knut Arild Hareide omtaler Jensens bemerkning som «Ødeleggende for det politiske ordskiftet».

Er det krenkende å bli omtalt som sosialist? Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er stolt over å kalle seg sosialist, mens kristensosialisten Hareide føler seg krenket.

Hva så med uttrykket «jævla»? Eller «jævlig», om leseren vil? Som avisredaktør tok vi dette en gang opp med en teolog. Vi hadde i redaksjonen en intern diskusjon om ordet egner seg på trykk i en seriøs avis. Spørsmålet ble forelagt en sogneprest, som sa at ordet ikke er noe banneord. En påkaller ikke Djevelen, men er snarere et folkelig uttrykk for irritasjon. Presten la imidlertid til at uttrykket burde reserveres forhold som virkelig er djevelske, som tortur og fryktelige lidelser, ikke som uttrykk for forargelse.

I NRK-serien «Heimebane» gikk uttrykket «Jævla Ålesund» igjen. Vi har ikke hørt om én eneste ålesunder som følte seg krenket. I samband med en TV-serie i NRK kunne folk kjøpe gensere påtrykt «Jævla homo». Vi så selveste kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen posere i genseren, men ingen lot seg hørbart krenke.

Krenkelse er nå for tiden blitt et uttrykk for venstresidens hersketeknikk. Straks noen støter på en uttalelse som en ikke liker, så føler en seg krenket - slik at den som har ordlagt seg på en mislikende måte, kan tvinges til å beklage seg.

AUF har til det siste ved sommerleirbål og oppbyggelige tilstelninger sunget at «Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyres blod». Vi har ikke hørt at Erna Solbergs juniorer har følt seg krenket, men tatt strofen som uttrykk for sosialistisk entusiasme.

Vi tror Regjeringens rivaler står seg på å utforme et velgervervende politisk alternativ i stedet for å furte og henge seg opp i løsrevne sitater fra andres festtaler.

Når folk på venstresiden føler seg rystet, vil de når de har rystet fra seg kanskje komme til samme erkjennelse.

Ragnar Larsen