NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 24. mai 2019

Åpent brev til Likestilling- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm

Av Norvald Aasen.

Jeg viser til hovedoppslagene på nyhetssendingene  den 20. mai, 2019 gjeldende at "1 av 4 nordmenn" mener at noen folkeraser er mer intelligente enn andre. Hermed bekrefter dere også at det finnes ulike folkeraser, noe som iherdig har vært benektet!

Her har du noe å forklare, Hanne Bjurstrøm! Er denne meningsmålingen tatt opp bare blandt oss nordmenn eller er også andre nasjonaliteter med i undersøkelsen? Selv har jeg ikke brydd mine hjerneceller med slike saker, men det er tydelig at andre har det.

Hvis personer med annen etnisk bakgrunn enn nordmenn er med i undersøkelsen så ser jeg det som sterkt diskriminerende at det blir fremstilt som at det kun er nordmenn som har slike "holdninger".
Her må du vennligst komme med en forklaring! Nordmenn er nemlig en etnisk betegnelse på et eget folk, nemlig nordmenn, som har bebodd dette landet gjennom mange tusen år.

Det skulle ikke forundre meg om det er en betydelig del av elitens egne nye landsmenn som utgjør hovedtyngden av disse som dere betegner som "nordmenn" i undersøkelsen, og som mener at noen raser, (kanskje sin egen?) er mer intelligente enn andre?

Jeg håper at diskrimineringsombudet ikke har noen egeninteresse i å diskriminere oss nordmenn? Om dette likevel skulle være tilfelle så forventer jeg en offentlig unnskyldning overfor nordmenn.

Dessuten vil jeg hevde at den frie tanke og den enkeltes meninger ikke bør være gjenstand for maktelitens hevnlyst og ønske om at alle og enhver skal formes etter elitens påfunn. Da er vi virkelig inne på den totalitære sti, noe vi allerede lenge har merket tendensene til.
   
Norvald Aasen,
6983 Kvammen