Arendalsuka representerer parlamentarisk antidemokratisk diktatur!

Fra FMI.

FMI fikk som eneste organisasjon og politisk parti nei på sin søknad om standplass under Arendalsuka. Tilrådningen fra sekretariatet til Arendalsrådet var å nekte oss deltagelse. Begrunnelsen var påstandene om at FMI representerer rasisme og har en voldelig fortid. Vi tilbakeviser dette ved å henvise til at terskelen for å bli anmeldt for rasisme er lav ved innføringen av §185 og ved undertegnelsen av den beryktede migrasjonsavtalen, GCM. Frem til dags dato er FMI aldri siktet og dømt for rasisme.

De dårlige erfaringene ved vold og opptøyer ligger helt tilbake i 1989/1990 hvor tidligere formann Arne Myrdal som på daværende tidspunkt ikke lenger var medlem av FMI. Vi påpeker at volden og urolighetene utgikk fra venstre-ekstreme og politiske partier på venstresiden, samt en ordensmakt som ikke ivaretok sin oppgave om å opprettholde lov og orden. FMI har aldri oppfordret til vold, ei heller er vi domfelt for dette.

Avslaget er uforståelig på bakgrunn av at de norskfiendtlige representantene i Arendalsuka plutselig fikk et behov for å lære mer rundt begrepet ytringsfrihet etter at FMI søkte om standplass. Seminaret rundt dette fundamentalt viktige temaet som ytringsfrihet er skulle man kunne forvente at ledende politikere og samfunnstopper i utgangspunktet hadde grunnleggende kunnskap om. Det er uforståelig og mer enn betenkelig at partier som Rødt og Norges Kommunistiske Parti som bekjenner seg til en voldelig politisk ideologi som sosialismen og kommunismen representerer deltar. Vi referer her til over 100 millioner døde som følge av denne antidemokratiske politiske overbevisningen. Men når vi ser hvilke anti-norske representanter som representerer Arendalsuka og som er en del av det parlamentariske demokratiet er vel dette bare naturlig begrunnet i deres nedverdigende, udemokratiske menneskesyn og oppfatninger rundt ytringsfrihet. Rådet som besluttet å avslå FMIs søknad om standplass var arbeiderparti-ordfører i Arendal, Robert C. Nordli, kollega og fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. Videre representanter fra den sosialistiske fagbevegelsen LO og NHO med sine kvinnelige representanter Siri Mathiesen og Agnes Norgaard, samt Stephen Seiler fra Universitetet i Agder. Merkelig nok var leder i hovedprogramkomitèen, Øystein Djupedal ikke til stede, ei heller Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune og Ordfører Harald Furre i Kristiansand. Alle ovennevnte norskfiendtlige elementer kan personlig kontaktes for å forsøke å føre en dialog over deres diktatoriske politiske holdninger. Lykke til.

FMI er i Arendal mandag 12. august på Kløckners teltscene

FMI kommer til Arendal selv om vi ikke fikk drive vårt viktige opplysningsarbeid rundt temaene innvandring og ytringsfrihet via en standplass. Vi har nå søkt om å leie Kløckners teltscene mandag 12 august fra klokken 20.30 – 22.00 for å opplyse om nettopp demokrati, menneskerettigheter og innvandring. Søknaden er sendt fordi vi er overbevist om at denne vil bli godkjent. Dette begrunner vi med at dette er siste mulighet for antidemokratene å forsøke å redde ansikt og rykte rundt den fundamentalt viktige menneskeretten som ytringsfrihet utgjør. Hvis FMI mot all formodning ikke får anledning til å presentere 1,5 time objektiv folkeopplysning i Arendal kan vi røpe så mye at vi har forberedt flere overraskelser og vil også kompromissløst gjennomføre disse under Arendalsuka. Vi garanterer selvsagt at overraskelsene er ikke voldelige og bygget på demokratiske prinsipper. Arendal, gled dere! FMI kommer!

Bjørnar Røyset
Formann

Morten Lorentzen
Landsstyremedlem