Norges Statsminister gir sine lykkeønskninger til muslimer i Norge

Av Harry.

Ser at partiet Høyre med Erna Solberg som partileder og Norges Statsminister gir sine lykkeønskninger til muslimer i Norge på Høyre sin facebook side!! Her er et lite utdrag om hva hun og sitt parti ønsker lykke til med:

LES NØYE Å TENK ETTER SELV!!!!!

I følge islamske tradisjoner, skal Muhammedanere ikke verken drikke eller spise når solen er oppe. Under hele Ramadan.

Ramadan betyr ikke bare faste, men «forberedelser».

Gode muhammedanere skal studere Koranens skrifter, under Ramadan.

Som bakgrunn for å bli inspirert og motivert for å kjempe for den totalitære ideologien som islam representerer, gjennom en pågående religionskrig, eller krig mellom sivilisasjoner, kalt djihad, som praktiseres på flere måter. Som har pågått i 1.397 år. Faktisk. Derfor blusser djihadiske terrorangrep opp i forbindelse med Ramadan, hvert år.

En indiskfødt islamsk forsker, som forsket på folketallets utvikling i nettopp India, kom frem til at folketallet i India falt med over 200 millioner menneske, (De ble drept). Målt fra tidspunktet før den islamske invasjonen, og etter kampene var opphørt. Utenom dette, så regner flere anerkjente forskere at ca 270 millioner menneske har blitt drept, i bestialske drap, inspirert av den islamske totalitære krigsideologien, fra Koranen, som altså er langt mer dødelig enn summen av Kommunismen, Nazismen og Fascismen.

Islam er en monokultur som ikke aksepterer andre kulturer og religioner. Slik som vi ser den blir praktisert den dag i dag, både i Tyrkia, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Irak (ref IS), Afganistan, Pakistan, Yemen, «Palestina». Det er Sharia som gjelder, og ikke de allmenne menneskerettighetene, i samtlige islamske land. Dertil er det dødsstraff for å for å bli «ex-muslim». I flere islamske land. Ex muslimer har mye fakta å fortelle om hvordan de har opplevd «fredens religion» i sine egne liv.

Når nå Ramadan starter 5.5.2019, 10 dager tidligere enn i fjor, så starter altså 4 uker «Koranstudier», hvor de mer skriftlærde imamer, m.a. forkynner Djihad, som den eneste islamske «direkte veien til himmelen». Og gjennom mer enn 100 hatske «Sverdvers», oppfordrer til blodig krig mot "oss vantro".

Under Ramadan så styrkes de i sin tro på at Sharia er bedre enn Vestlig demokrati. De politikerne som går ut og støtter Ramadan, bør nok studere litt mer om saken. Ramadan, med matorgier etter solens nedgang, er ikke like uskyldig som julen, Erna.

Ramadans faste, handler om personlige offer, for å motivere seg til kamp mot oss ved å studere sin Koran og de hellige skrifter, inkl 100 svært farlige sverdvers. Verden hadde definitivt blitt et bedre sted, uten denne Koranen. Personen som i Danmark brenner en Koran, har blitt stengt ute av Faszistbook. (Benytter anledninga; Emigrer først som sist til "www.MeWe.com".

Koranen er hatbok nr 1 i verden, og nr 1 årsak til hundrevis av millioner drepte. Den er også årsak til ufrihet og intern terror blant sine egne, med kvinneundertrykkelse, flerkoneri, barnemishandling, omskjæring og tvangsgifte som faste ingredienser i livet.

Ex muslimene har gitt oss viktige bidrag. Det har også flere forfattere, norske, som Hege Storhaug, og flere andre. Flere tyske forfattere har dokumentert Islams farlige ideologi, og britiske, inkl Rushdi. Selv Churchill hadde mange sterke kommentarer om Islam som farlig ideologi.

Politikerne våre bryr seg lite om fakta, og finner det opportunt å ønske lykke til med Ramadan. Støre går garantert ut med gratulasjoner, på Twitter og FB, som Araberpartiets høvding, hånd i hånd med Djihadia. Islam inngår i kultur marxistenes farlige ideologiske verden, for å knekke våre kristne verdier og kultur. Politikerne stikker de hodene i sanden videre. Slik som Erna Solberg og Jonas Støre bare gjør.

Mens venstresosialistene og kultur marxistene Knut Arild Hareide, Jonas Gahr Støre, Raymond Johansen og Erna Solberg og nestleder Sanner "sleiker imamene opp etter ryggen". Men ei rakrygga kvinne fra Ørskog, forteller "at ei spade er ei spade".

Arbeiderpartiet m.fl., setter rettssikkerheten for islamske terrorister, foran sikkerheten til norske nordmenn. Som vi ser gjenta seg i år om "IS barna". Vi hadde jo heller ikke så mye glede av "Støres 10.000 syriske flyktninger", som ble til 30.000. Eller "Støres Oktoberbarn". Hadde vi!?

I mens har fredelige Norge fått Koranklosser i mange av våre flotteste bygater, og politiet skal væpnes med pistoler til vår Grunnlovsdag, 17.5.2019: for aller første gang. Uten at politikerne våre er ærlige nok til at de går klart ut og forklarer HVORFOR!

Svaret er jo åpenbart og enkelt: Pga en totalt FEILSLÅTT MULTIKULTI POLITIKK med storimport av en islamsk kultur som utgjør en sikkerhetsrisiko for oss norske. Tilsvarende har venstresiden ødelagt vår Europeiske idyll. Nå truer djihad og terror og såkalte svenske tilstander tiltar sterkt, særlig i Oslo Øst, som snart er blitt "Osloistan?"

Islam har blitt likestilt som "religion" med alle andre, nå heilt fredelige religioner. I en pågående sivilisasjonskrig mot vår avanserte og liberale vestlige kristenhumanistiske kultur, brennes kirker ned for ende nede i Europa. Skoler og biler settes fyr på. Knivvold, voldtekter, utrygghet vokser proporsjonalt med økt import av islamister.

Og våre politikere og  norske hovedmedia, MSM med NRK i spissen heier frem denne "steinalderkulturen",  som altså baserer seg på Sharia, hat og vold, og ikke på våre allmenne menneskeretter og humanismen.

Derfor er våre politikere og Medieeliten vår tids Trojanere. Svikere av sine egne folk. Landssvikere. Som har sluppet inn og forsvarer over åpne Schengengrenser - en importert hærskare av fremmedkulturelle.

De økonomiske konsekvensen av en slik import, som SSB har kostnadsberegna til minst 4.1 mill kr per snute, er så astronomisk at vår egen velferd ikke bare er trua, men ofra på båten. Offentlige ytelser, pensjoner, blir hvert år nedregulert for å finansiere en storstilt masseimport av nye araberpartivelgere. - Husk det, når det er valg til høsten og om 2 år.

Globalistene i EU og Norge bekjemper våre nasjonale demokratier og sitt eget folk. Derfor må kampen være å kreve i neste periode, Folkeavstemming om EØS, som da vil inkludere;

Nei til Schengen, slik at vi igjen kan ha kontroll på våre grenser.
Nei til ACER,
Nei til Global Compact.
Nei til NAV for de som ikke er norske og bor i utlandet.
Ja, til Norsk Sjølvstyre, og norsk demokrati.
Ja, til Norsk Grunnlov, og ikke fjernstyring fra fremmede regimer som EU og FN.
Ja, til en svært god Frihandelsavtale, som EFTA, vitterlig er.

Takker for oppmerksomheten.

Harry