Innlegg

Jonas Gahr Støre lyver for å fremme sin agenda, nær hele tiden.

Tro på Ham!

Folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge

En uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv

Det nær hele ansvaret ligger på USA, Erna.

Og Skriften ble oppfylt

Trump reagerer etter at Russland kom med atomkunngjøring

Søke, – men ikke finne!

Massive demonstrasjoner i Israel etter at Netanyahu sparket forsvarsministeren

Elsket inntil enden

Hastverksarbeidet fortsetter med Eviny-tigge idioter

Jeg er livets brød!

Hva var Nato-oppdraget, Jens Stoltenberg?

Hvordan lærer vi å kjenne Gud?

Tildekningen om ødeleggelsen av Nord Stream-rørledningene

Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død.

Det er ikke Ukraina det kjempes om..

Bli styrket ved nåden