Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død.

Av Øivind Andersen. 

"Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død." Sal 116, 15

Det som er kostelig i Herrens øyne må i sannhet være verdifullt. Det er ikke hva som helst Herren vurderer høyt. Men her hører vi at han vurderer sine frommes død høyt!

Det er himmelvid forskjell på når en som hører Herren til, dør, og når et verdslig menneske dør.

Hvor er de døde i tiden mellom døden og oppstandelsen?

Det er en oppstandelse for alle mennesker. De frelste skal stå opp til livets oppstandelse de fortapte derimot til dommens oppstandelse. Joh 5, 29.

Men hvor er altså de døde før dette skjer?

Her taler Guds ord meget klart. De som ikke lever med Gud, kommer i dødsriket. Der er det stillhet. Ingen lover Herren i dødsriket. [Salme 115, 17] Der holdes de døde i forvaring til dommens oppstandelse. 2 Pet 3, 7.

Ganske annerledes er det med dem som lever med Gud. De kommer ikke til dødsriket når de dør. De er "borte fra legemet, hjemme hos Herren". 2 Kor 5, 8. De kan vitne og si med tanke på døden: "Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land." Sal 116, 9. Som en motsetning til dem som farer ned i dødsrikets stillhet, vitner de: "Vi skal love Herren fra nå av og inntil evig tid." Sal 115, 18.

Apostelen Paulus vet at når han forlater dette liv, skal han være med Kristus.

Vi taler ofte om å leve for Herren. Vi tenker mindre på at når vi dør, da dør vi også for Herren! Rom 14, 8.

En kristen unngår ikke den legemlige død, hvis han da ikke lever til Jesus kommer igjen. Men han dør ikke, når han skilles fra legemet. Han går til Jesus!

Jesus er oppstandelsen og livet! Derfor sier han om alle dem som tror på ham: "Om han enn dør, skal han dog leve!" Joh 11, 25.

Døden er den store frigjøring for alle som tror på Jesus. Derfor er den høyt vurdert hos Gud. Det er Guds vilje at også vi som tror på Jesus, skal vurdere den høyt!

Kommentarer