Vidar Kleppes forsøk på splittelse og kontroll

Av Pluto. 

Vedrørende Vidar Kleppes forsøk på splittelse (og kontroll) forfattet jeg kort et innlegg på iNyheter. Han har gått sterkt ut mot “Putinister” innenfor eget parti.. Han får svar på tiltale av meg, fordi jeg vet hvor vanskelig dette blir for en hedersmann som formann Geir Ugland Jacobsen!

Jeg har full tillit til Norgesdemokratenes leder Geir Ugland Jacobsen og politisk nestleder Øyvind Eikrem.

Det nye lederteamet har klart det Vidar Kleppe ikke klarte på 20 år; At løfte partiet opp og frem som et genuint antiglobalistisk parti for bevarelse av Nasjonen Norge og Det Norske Folk.

Et antiglobalistisk norskfolkelig-forankret parti kan IKKE støtte hverken USA-Biden, Stoltenberg-Nato eller van der Leyen-EU! - Disse tre politisk-korrekte, globalpolitiske anførere er det sanne Europas fiender og dermed Norges fiender.

Globalistenes "oransje"-revolusjons-undergravende virksomhet i Ukraina gjennom de siste 10-år og dagens USA-EU-NATO-krigføring for å oppnå full territorial maktovertagelse er de facto et fullskala erobrings-forsøk av Ukraina - og; Hvor det endelige mål er en oppsplittende ødeleggelse av Russland slik at dette enorme territorium kan kontrolleres og eksploateres slik vi i rest-Europa allerede langt på vei er det!.

Ruslands (begrensede) "militære operasjon" er en varslet motoffensiv forsvarskamp, siden Minsk-I og Minsk-II ble trenert og sabotert av vestmaktene. - Kiev er historisk betinget "Russlands Vugge"; deres folk-nasjonale fødested - akkurat som Kosovo er/var det for det serbiske folk! En "balkansk" EU-NATO-USA-globalistisk formynder-løsning kan aldri komme på tale for det russiske folk, og dette garanterer Moder Russland for ved sin militær-politiske tilstedeværelse.

Geopolitisk-strateigisk- og militær- og sikkerhets-politisk - så vel som vårt eget lands gode naboforhold til Russland, skulle vel borge for en edruelig, mellom-folkelig og vennskapelig relasjon, som vi nordmenn har hatt overfor Russland i hele 1000 år!

***
Norgesdemokratene bør tilstrebe et best mulig forhold til vårt naboland, som er verdens største land - med uendelige natur-ressurser. - NATO av i dag er IKKE Nato fra i går! NATO i dag er et rent USA-EU-imperialistisk militærallianse med globale aspirasjoner; hvilket ble klart da organisasjonen fikk en ny militærdoktrine; "Out of Area"-konseptet i 1998. - Dette sist nevnte ER den store forskjellen fra før og nå! - Dessuten, så har EU og NATO inngått et globalpolitisk integrasjons-samarbeide - vedtatt i fjor.

I denne situasjon av i dag, så gjør Norgesdemokratene det helt rette ut i fra sin egen antiglobal-politiske plattform; Ved at avstå som (militær-aggressiv) part i konflikt vi nordmenn ikke er delaktig i på noen som helst måte! - Erna Solberg og Jonas Gahr Støre sin anti-norske (og anti-russiske/russofobe) EU-global-initierte destruksjonspolitikk er IKKE norske patrioters politikk!

Etter dagens egosentrerte utspill bør Vidar Kleppe (sammen med sin venn Makvan Kasheikal) trekke seg fra aktiv politikk. - ND er ikke "Frp-light". - ND kan ikke leve med "(D)en syvende far i huset", og, som attpåtil tror at dagens USA-NATO er som på Kennedy's og Reagan's tid - og, som fortsatt forfekter og de facto promoterer en EU-totalitær-hegemonisk krigs-forståelses-politikk, som i dag bokstavelig talt ødelegger det genuine Nasjonenes Europa bit for bit...!

Pluto

Kommentarer