Manndraperen

Av Øivind Andersen. 

"Han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." Joh 8, 44

 Satans våpen er løgn, forstillelse og hykleri. Satan kan ikke bruke sannheten! Han er nødt til å bruke løgn, ellers kommer han ingen vei. Han må alltid skjule sin egentlige hensikt for å få fremgang. Det øyeblikk han selv og hans hensikt er avslørt, står han maktesløs og må gi opp.

 Dette kommer tydelig frem i ordet om Jesu fristelse. Det er også dette som kommer frem i den første fristelsen. 1 Mos 3, 1-6.

 Har Gud virkelig sagt? sa slangen til Eva. Etter grunnteksten kan dette ordet også oppfattes som en bekreftelse: Visselig har Gud sagt! Dette er ingen tilfeldighet, men nettopp uttrykk for Satans måte å komme til Eva på. Han aper etter Gud og gir seg utseende av å ville bekrefte Guds ord overfor Eva. Hun har ennå ikke selv hørt Gud tale, men bare fått hans ord referert gjennom sin mann. Og det umiddelbare inntrykk hun måtte ha av slangens tale, var at Gud ville henne noe gjennom slangen. Det var også djevelens mening at ordet skulle virke slik på henne.

 Under skinn av å bekrefte Guds ord lykkes det slangen å få Eva bort fra Guds ord. Det lykkes ved å få Eva inn i en diskusjon om hva Gud virkelig har sagt - en diskusjon som ender med at Eva kommer til den slutning at Gud ikke kan ha ment nettopp det han har sagt: Det kunne umulig være farlig eller være galt å ete av kunnskapens tre! Da var fallet ikke lenger til å unngå.

 På samme måten var det djevelen kom til Jesus. Men Jesus gjorde det som Eva skulle ha gjort, men ikke gjorde. Han holder seg selv hele tiden i avhengighet av det som er skrevet. Gjennom det tvinger han Satan til å avsløre seg, og vise sin egentlige hensikt. Og så må Satan gi tapt.

 Guds ord er sannheten. Jesus ber for alle sine: "Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet." Joh 17, 17.

 La oss aldri innlate oss på diskusjon om hva Gud har sagt, men holde oss til det som er skrevet! Da får vi se Satan og hans fristelser i det rette lys. Og da seirer vi over ham.

Kommentarer