Guds rettferdighet

Av C. O. Rosenius. 

 Guds rettferdighet, som kommer av Jesu Kristi tro, til alle og over alle som tror. Rom 3: 22.

 Dette bibelordet gir oss svar på et viktig spørsmål. Mennesker som lengter etter å få visshet om at de eier Guds nåde, har ofte hørt mye om frelsen i Guds rettferdighet. Men fremdeles har de vanligvis ennå et påtrengende spørsmål på hjertet: Når og hvordan får jeg så del i denne Guds rettferdighet?

 Hele verden er gjenløst, forenet med Gud. Men det betyr ikke at alle mennesker blir frelst! Hvordan skal så jeg kunne vite at jeg har fått del i denne Guds rettferdighet?

 Her har du svaret, og bare samme gamle svaret som hele Skriften inneholder. Her står det at Guds rettferdighet kommer av Jesu Kristi tro. Der er altså en viss tro på Jesus Kristus, som derfor også kalles Jesu Kristi tro. Og apostelen sier at «Guds rettferdighet kommer til alle og over alle dem som tror».

 Dette er Guds svar på spørsmålet. Uansett hva du mener og kjenner på i ditt eget hjerte, så vitner Herren klart og over alt i Skriften med slike ord: «den som tror», «ved tro», «av tro», «tro på Herren Jesus», osv.

 Men så blir et annet spørsmål viktig: Hva er tro? Hva menes med Jesu Kristi tro? Du får aldri noe klarere svar på det spørsmålet, aldri noen sikrere skildring av den frelsende troen, enn når du legger merke til de stedene i Bibelen hvor Kristus selv sier et menneske har den frelsende troen.

 Finn de stedene der Jesus sier: «din tro har frelst deg», eller tilsvarende ord. Når du så samtidig legger merke til den tilstanden de menneskene var i, som fikk dette Jesu vitnesbyrdet, da ser du hva den frelsende troen er.

 Hos alle disse vil du finne akkurat samme kjennetegn: De var alle sammen syndere. Uansett hva de hadde forsøkt på lovens vei, hadde de ikke greid å bli rettferdige eller finne fred. Tvert imot hadde de bare blitt mer og mer ulykkelige og rådløse. Men nå hadde de fått høre evangeliet om Kristus, og derfor kom de til ham for å be om uforskyldt nåde.

 Lovens og profetenes vitnesbyrd om Kristus kjente folket til. Senere kom også døperen Johannes og pekte på Guds Lam. Til slutt trådte også Kristus og hans apostler fram og forkynte evangeliet. Men alt dette brydde de seg ikke noe som helst om, alle de som hadde sin trøst i sin egen rettferdighet.

 Bare avkledde og hjelpeløse syndere ble tiltrukket av Livets vann som strømmet ut fra Kristus. Og nå gikk det slik Johannes vitner: «Så mange som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn».

 Gjennom en slik tro ble nå disse nye mennesker. De fikk et helt forvandlet hjerte og et nytt sinn. Og en ny Guds kraft hadde inntatt dem. De var «født av Gud», slik at de ble avhengige av Kristus og ble hans etterfølgere resten av livet.

 Dette ser du vitnesbyrd om gjennom hele Skriften. Og av dette kan du så også vite hva den frelsende troen er.

 Altså ikke bare kunnskap om Gud, om Kristus og evangeliet. Ikke bare at du tror alt dette er sant, og gjerne også vitner om det.

 Men at du i din syndenød, – knust etter alle dine forsøk på å omvende deg og hellige deg, – med din manglende anger, utilstrekkelige bønn og gudsfrykt osv., – fikk erfare at nettopp i denne din fortapte og uforbederlige tilstand kom evangeliet til deg, og inntok deg med budskapet om Kristus og Guds rettferdighet i ham.

 Slik at nå har du ingen trøst uten i dette. Nå har du fått et hjerte som hungrer og tørster etter denne nåden.

 Når du så får nåde til virkelig å tro og ta til deg denne nåden, da får du denne hjertets trøst, glede, kjærlighet og lyst til å leve etter Guds lov. Du får en tillitsfull barnekårets Ånd som roper: Abba, Far! Men når du så ikke kan tro at du eier Guds nåde, da er du igjen ulykkelig, og hungrer og tørster på ny etter den.

 Hør! Med et slikt sinn er du et helt annet menneske enn alle dem som ikke tror.

 Slik er den frelsende troen. Men selv om du nå har lyst til Guds lov, og all synd er blitt en plage for deg, så du gjerne ville få leve et hellig liv i alle ting, – kan det likevel komme til å gå svært forskjellig med deg videre i livet. Du kan komme til å oppleve situasjoner da du skriker av frykt i din ånd, og holder på å fortvile. Eller du kjenner deg fullstendig kald og død.

 Men gjennom alt dette som svinger, er du likevel alltid rettferdig i Kristus – med selve Guds rettferdighet, – bare gjennom den troen på Kristus vi nå har talt om.

 Vår rettferdighet i ham kalles derfor her en rettferdighet som kommer av Jesu Kristi tro, og i kap. 4: 11 troens rettferdighet (eller: rettferdigheten ved tro). Den blir aldri kalt noen annen nådegaves rettferdighet, f. eks. omvendelsens rettferdighet, ydmykhetens rettferdighet, kjærlighetens rettferdighet. Nei, bare «troens rettferdighet».

 Dermed skulle det være klart at rettferdigheten ikke er et resultat av noen Åndens frukter. Men er Guds Sønns egen rettferdighet, som vi bare får motta ved troen. Den er dermed heller ikke en del av selve troen. Men fordi vi mottar den i tro, blir den kalt for «troens rettferdighet» (eller: rettferdigheten ved tro).

Kommentarer