Svenskene fikk rett

Fra VG. Tipset av Kirkehøyden. 
Skrevet av Astrid Meland. 
Foto: NAINA HELEN JAMA / AFP. 

Svenskene har regnet seg frem til at de kom best ut av pandemien når de ser på dødsfall.

I et stort intervju i Svenska Dagbladet i helgen snakket forhenværende statsepidemiolog Anders Tegnell ut. Saken var vinklet på at han endelig får revansje.

For det svenske statistikkbyrået har kommet frem til at Sverige hadde lavest overdødelighet i hele EU de siste tre årene.

De kommer til og med bedre ut enn Norge.

I alle dager? Tok vi helt feil?

Tegnell selv er ydmyk i intervjuet. Han peker på at dødstall ikke er alt. Det finnes mange andre problemer knyttet til pandemien, som lang covid.

I lange tider var det han som sto på de svenske pressekonferansene og håpet at snart ville flokkimmuniteten komme, mens han holdt restaurantene åpne og sa at munnbind ikke var nødvendig.

Internasjonale medier dro til Stockholm og laget saker om yrende folkeliv mens Paris og London var under lock down.

Og i Sverige støttet de store avisene opp om Tegnell, preget som de var av angrep utenfra.

Men Tegnell gikk på nederlag på nederlag.

Undersøkelsene som skulle vise at svenskene var immune avslørte at bare noen få prosent hadde vært smittet.

Svenske sykehus var så presset at det ble advart mot å skli på isen eller kjøre for fort med bil. Ressursene gikk til covidpasienter.

Samtidig som dødstallene eksploderte, holdt Sverige samfunnet åpent.

Men etter tre år ser det altså mye bedre ut.

I den nye grafen ligger Sverige aller nederst, etterfulgt av Danmark, Island, Luxemburg og Norge.

andre statistikker kommer rett nok Sverige litt dårligere ut enn for eksempel Norge og Danmark.

Årsaken er ulik metodebruk. For å finne ut om et land har hatt overdødelighet, må man ha noe å måle mot.

Det svenske statistikkbyrået bruker et gjennomsnitt av årene før pandemien, og tar ikke høyde for at dødsraten i Sverige hadde en fallende trend.

Det er ikke galt å gjøre det slik. Men det er forklaringen på at Sverige kommer bedre ut på denne statistikken enn andre.

Om vi ser for eksempel på forventet levealder, viser den at Sverige gikk på en smell i 2020.

Som Tegnell påpekte da pandemien sto på, så kommer det an på det folket man har.

Tegnell snakket om tettbodde innvandrerbydeler og at Sverige hadde hatt underdødelighet i årene før pandemien. Poenget var at de hadde flere sårbare.

Etter hvert tok kritikken overhånd i Sverige. Tegnell ble tilsidesatt av politikerne som innførte strengere tiltak som nok fikk betydning.

I tillegg var svenskene flinke til å vaksinere. De landene som topper overdødelighetsstatistikken i Europa er de med lav vaksinasjonsrate.

Tallene for de siste tre årene i Norden er egentlig ganske like. Det er ikke helt lett å kåre en vinner.

Den største verdien i den svenske håndteringen, var nok at de unngikk å skremme en hel befolkning.

Det var hjerteskjærende da Norge nektet pårørende å ta farvel med sine egne på dødsleiet og at psykisk utviklingshemmede plutselig ikke fikk besøk.

At barn ikke fikk leke mer enn to sammen og at politiet jaktet på ungdom i parker var absurd.

I ettertid er det lettere å se at særlig tiltakene mot omikron var overdrevne. Da hadde vi en gjennomvaksinert befolkning.

Dødstallene gikk også opp i Norge, særlig etter at vi åpnet samfunnet.

Mens overdødeligheten gikk opp i Sverige i 2020, ble 2022 det mest dødelige for Norges del.

Vi utsatte altså en rekke dødsfall et par år.

Det har også en verdi.

Men til slutt ble det altså ganske likt i Norden. En rekke andre europeiske land har hatt langt høyere dødelighet. Sverige er slett ikke den verstingen som de ble fremstilt som.

Kommentarer