Den Herren elsker, den tukter han

Fra I lys av Ordet. 

Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. (Heb 12, 8)

Kristenlivet er ikke bare halleluja-rop og glede. "For den Herren elsker, den tukter han."

Det er om å gjøre å være klar over at dette er en viktig side av vårt kristenliv.

Vi skal merke oss at tukt ikke betyr det samme som straff, men er noe Gud bruker for å oppdra sine barn for himmelen. Straffen for dine synder la Gud på Jesus. Men tukten er et nødvendig middel som Gud bruker for holde deg på den rette veien, slik at du kan nå målet i himmelen.

I 2 Sam 14, 29-33 leser vi om Absalom som sendte bud etter hærføreren Joab, fordi han ville ha en samtale med ham. Men han kom ikke. Han sendte bud enda en gang, men fremdeles kom han ikke. Da sa Absalom til tjenerne sine: "Se, her ved siden av meg har Joab et jordstykke hvor han har bygg. Gå og sett ild på det! Og Absaloms tjenere satte ild på kornåkeren." Da kom han til slutt.

Jesus vil ha deg i tale. Men du kom ikke til ham.

Hva gjør Gud da? Da sender han nøden inn i ditt liv, slik at det blir mørkt og tungt for deg å leve.

Hvorfor gjør Gud det? Da får du noe å snakke med Herren om. Jesus vil ha deg i tale. Det er hovedsaken. Får han det ikke på den ene måten, så finner Gud en annen vei inn til ditt hjerte. Det er fordi han vil ha deg frelst hjem. "Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren", sier salmisten.

Nøden - legemlig og åndelig nød - er ofte et middel i Guds hånd til å vende menneskers oppmerksomhet mot ham som kan hjelpe. Tukten virker slik at hele det åndelige liv vokser. Det skjer ved at trengselen driver oss til Kristus og til nådemidlene.

Kommentarer