Alltid eksistert...

Av Pluto. 

"The Big Bang"-hypotesen har alltid vært det; en hypotese - uten rot fra virkelighetens univers. Jeg skrev om dette for en god del år siden; Universet, galaksene og de milliarder av solsystemer har alltid vært der. Universet har ingen begynnelse eller noen ende. Universet er uendelig utenfor den tid og det rom som mennesket har satt. Som de religiøse tror at gud(ene) alltid har vært der i evigheters evighet, så er dette nettopp en metafor for at det nettopp er universet i og ved seg selv som er uten (en tidsbestemt) tilblivelse!

Menneskets fatteevne er begrenset til det vi ser og dermed vitenskapelig kan forske på - resten er tro - ikke viten. "Tiden" og "det begrensede rom" finnes ikke der ute i uendelighetens kalde mørke av polenes pluss og minus. For mennesket, så er "tiden" og dens begrensethet noe vi selv har "skapt" som en livs-logisk-forståelig matematisk formel for livets lengde og dødens aksept - for et kontinuerlig etter-liv. I evighet. Som livssyklusen er uendelig, fødsel, død og gjenfødsel - så er Universet det samme i en syklisk evighetsprosess uten ende eller begynnelse.

Solsystemenes planeter fødes og dør kontinuerlig uten noen begynnelse eller slutt innenfor den kosmiske helhet av uendelighetens "mysterium"! Naturen er Gud og Gudene er natur. Alt er ett, og uendelig, i en kosmisk-syklisk evighet.

***
Så kan man jo tilslutt gjøre seg et tankekors: Fødes vi mennesker om og om igjen her på kloden. Er vi som en "evighets-prosess” dømt til at gjenoppstå som et nytt individ med de problemer vi ei villet løse mens vi kunne i dette levde liv av i dag? - Grunn til ettertanke, siden vi i dag gir blanke i vår framtid - som om den ikke skulle ha noe med oss selv at beskaffe?! - For de neste generasjonene er nettopp oss selv - om du ikke har forstått dét elementært biologiske/genetiske grunnleggende naturpremiss! Fortiden er framtiden - slik er løsningen for oss menneskelige – på en klode hvor fornuft, sunnhet og forstand skal råde, som et ledd i naturlovenes harde pakt for det evig universelt beviselige; at vi er underlagt Altet som intet menneske kan forandre.

Så gjør gjerne opprør nå, mens du ennu lever dette liv, for i det neste blir det et helvete som tar over her på jord. Og ei kan vi rømme fra det heller. Og som Universet er det i denne kontekst: En evigvarende tilstand av fødsel og midlertidig død for livets på nyttfødte evighetssyklus - en kosmisk syklisk spiral av gjentagelse. I evighet som Universet selv ved sin totalitet; Vår skaper av materie, sjel, ånd, tro, tanke og - vilje.

Pluto

Kommentarer