Hvor er de sikrere konklusjonene, Sverige?

Av Dan Odfjell. 

Mats Ljungquist, Nord Stream-sprengningenes svenske etterforsker sa ved månedsskiftet sist november/desember, at de visste hva som hadde skjedd, men så ble det dønn stille. Men Professor Hans Liwåg, omtrent samtidig, representerende den svenske Forsvarshøyskolen, han mente på basis av beslagene og funnene som var gjort, at Sverige kunne peke retning mht hvem som sto bak sabotasjen. Men deretter ble det også stille. Fra regjeringshold forlyder det at Sverige «fortfarende» vil inn i Nato, altså dirigert og seg underlagt USA. Det samme gjelder også Finland - selv om Nato nå opplagt er i en heller beskjemmede krise; knapt lenger en forsvarsallianse.

Ikke at Nato innrømmer seg i krise, bare spør Jens Stoltenberg.. Men det ulmer av Nato- og EU-land forbitrelse, etter at den amerikanske grave journalisten Seymour Hersh troverdig  sannsynliggjorde at det faktisk var selveste Biden-regimet som sto bak krigshandlingen.. Dog nesten verre, Hersh «tenkte høyt» om grunnen til dette. Han kunne som amerikaner ikke beskrive USA som rett ut imperialistisk.. Men indirekte erkjente han at Biden-regimet har satt Tyskland og EU alvorlig tilbake, energimessig og ellers, samt gjennom Russland-sanksjoner som knapt knekker sistnevnte, men heller EU og Europa som helhet. Alt dette synes et rent hegemoni-spill i en hensynsløs «makt verden» hvor propagandaen og løgnene regjerer grassat.

Jeg har lenge beundret Viktor Orban, den ungarske statsministeren, uten tvil den største statsmannen i hele Europa, en som virkelig akter på og sloss for sine innbyggere. Så hva sa han, forkortet og senest: «Russland vinner ikke fordi Vesten står bak Ukraina, Russland taper ikke fordi de har atomvåpen» hvilket samtidig var den «fortellende» overskriften 26/2/23 på document.no, skrevet av Arnt Jensvoll. Orban påpekte nødvendig øyeblikkelig våpenhvile i Ukraina og korrekt, om et svekket Europa. Samt inflasjon og at Ungarn synes å representere en ensidig nøktern stemme, i et Europa i krig. Han nevnte også andre tema da han informerte  om sitt partis konservative kurs. 

Ifølge den samme Hersh bryr Biden-regimet seg knapt om noen Nato-land skulle melde seg ut av organisasjonen, han bare kjører på, selv om folk, spesielt i Tyskland, føler seg dolket i ryggen av denne sabotasjen av de viktige kostbare gassledningene. Det er ikke bare at folk privat lider og fryser, men Tyskland, en industri kjempe, er satt i knestående av sin egen allierte, en helt vanvittig situasjon. For hva, kun egoistisk for USAs makt og fordeler.. Om Biden blir stilt for riksrett koster det USA lite; hensikten er oppnådd, skaden er skjedd. Med et Europa skadeskutt og for svakt til virkelig å reise bust. Også Nato er skadeskutt, knapt til å reparere. Dette er så dramatisk at de store mediene, i Europa som i USA, holder kjeft.

Men denne situasjonen går ikke vekk av seg selv. Det selv om krigen «overskygger» USA- galskapen enn så lenge. Biden-regimet, kanskje kynisk sågar av den grunn, stopper ikke Ukraina krigen med dens umenneskelige forhold på bakken. Men vår generasjon av europeere vil ikke glemme ei heller lett kunne tilgi USA. Jeg har tidligere tillatt meg åpent å si, USA synes i nær panikk, eller i ubegripelige uforstand. Joe Biden fremstår som den idioten han alltid har vært, korrupt i tillegg. Mediene kan ikke lenger redde ham, da synliggjør de seg som «korrupte», de også.. De kan heller ikke kalle seg patriotiske, det «kortet» har de allerede spilt fra seg.. For ikke bare er Europa satt tilbake, hele Vesten er satt tilbake. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer