Hva var Nato-oppdraget, Jens Stoltenberg?

Av Dan Odfjell. 

Din forgjenger Lord Hastings Ismay, generalsekretæren i Nato 1952-1957 formulerte hensikten med Nato slik: Å holde amerikanerne inne, russerne ute og tyskerne nede. Var det Nord Stream gassrør-sprengningene i september i Østersjøen i fjor som din totalt umoralske imperialistiske arbeids-giver, Biden-regimet, brukte som universal-middelet til å hellige målet. Nemlig å sette ikke bare Tyskland, men hele EU sånn passe økonomisk tilbake, gjennom sine dikterte EU- sanksjoner, for å opprettholde sitt lange «Nato-nakketak» på Europa? Samt russerne samtidig rikelig straffet og holdt utenfor, ja krigersk søkt knust gjennom propaganda og en ensidige og USA-løgnaktige Ukraina-prosess? Med en totalt urimelig umenneskelig stedfortreder-krig på bakken som Stoltenberg fremdeles fremsnakker, med atomkrig i risiko. Snakk for øvrig om en smart, dog svært lite ærefull USA sprengnings-strategi rettet mot sine egne nå frustrerte allierte, alt oppnådd i en og samme Østersjø-smekk.. Bemerk nå med det USA-underdanige Norge som gjenværende gassleverandør til Nord-Europa..

Gratulerer, Stoltenberg, som godt betalt leiesoldat for Biden-regimet, du fortjener kanskje Kongens fortjenstemedalje for din heltemodige innsats? Eller burde du heller skamme deg? Vi som også husker godt din raske Libya-innsats med norske bombefly som ødela det landet. Hvilket du synes belønnet for med Nato stillingen - en USA regimeskifte krig som Norge imidlertid tapte sin fredsnasjons «berømmelse» på, den lenge møysommelig opparbeidet med bruk av enorme ressurser, samt med vår Nobel fredspris rolle i spill. Men pytt pytt, vi er jo søkkrike, så det spiller sikkert en underordnet rolle for politikeren Stoltenberg, i sin alltid nær uklanderlige moralske fremførelse. Samt tidligere sågar med sin høyaktelige ansvarstagelse - da han bare ble sittende etter Gjørv-kommisjonens alvorlige kritikk om grov beredskaps forsømmelse. Din fleksibilitet er så bent ut imponerende, Stoltenberg, og så helt typisk Ap-uselvisk - ikke rart når vi sågar husker deg som AUF-leder. Dessverre Eskil Pedersen skadet litt det omdømmet. 

Men dette «Ukrainske krigerske» kan lett bli til litt av en boomerang også for deg og verst, selvfølgelig, for lille Norge som Russland nabo.. Ja, kanskje svært lite ærefullt i tillegg. For sannheten kommer frem, også fordi Kina nå forlanger seg inkludert i FNs undersøkelses- kommisjon mht hendelsesforløpet i Østersjøen. For Russland og Kina er neppe redd deg, Stoltenberg, du synes nå blitt en belastning for ditt fedreland. Så søk gjerne asyl langt vekke fra Norge; jeg anbefaler et stille gudfryktig liv og bønn hver dag om tilgivelse - som en lenge krigshisser å ha vært. Heleren er ikke bedre enn stjeleren, men siden USA nå synes å ha tapt sitt verdens hegemoni, anbefaler jeg ikke noen å søke asyl der, så voldelig som det der er blitt, verre enn i Russland. Med vilje, akkurat det siste tildekker Jonas Gahr Støre på lag med det skurkaktige Biden-regimet. Snakk om krake søker make, jeg beklager; men Biden-regimet synes representert mest av psykopater med Secretary of State Antony Blinken og presidentens talsmann John Kirby i spissen. De truer og truer verden, det skurrer og det skurrer, de påstår sågar våpenhvile i Ukraina som uakseptabelt - som om Ukraina var en del av USA..

Nå var jeg direkte, men sannheten må ut for den varer lengst; noen må tørre å advare Norge på dets feile farlige veier. Ap-konforme riksmedier vil neppe publisere denne teksten, men den eksisterer og den kan refereres til. Og den forsvinner ikke, selv om den vil søkes gjemt og glemt. Som med gassrør-sprengningene i Østersjøen, ingen sammenligning forøvrig, men USA og Vesten har skutt seg selv - minst i foten. Sånn er det når ideologi og hegemoni remplasserer naturlig norsk bondevett. Så måtte bondevettet nå vekke hele Europa til forstand. Fyrtårnet mht frihet i min tidligere tid var USA; måtte fyrtårnet kvitte seg med Biden-regimet og dets medløpere for å kunne hevde Vesten opp mot diktaturene som nå søker verdensmakt gjennom underkjennelse av den lille mann og kvinne; en ulykkelig løpebane med de store unasjonale korrupte konstellasjonene EU, FN og WEF i spissen, alle farlig globalistiske. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant


Kommentarer