NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 29. februar 2020

Kommende tider

Av Henry Østhassel. 

Alle undrer seg om hva som ligger foran oss, verden skjelver og venter på at Jorda skal gå under om få år- de sanne kristne (bruden) venter på forløsningen ved Jesus gjenkomst. Men hva med Jorda, menneskene og alle skapningene på Jorda?

Om Jesus kommer tilbake før trengselen, midt i trengselen eller ved enden av trengselen skal jeg ikke ta opp her. Her er forskjellige tolkninger vi uten problemer kan leve med. Der ligger ingen frelse i noen av disse tolkningene, vi kan bare undres – når kommer Han?

Avslutningen på denne tidsalder

Verden ligger i det onde sier Bibelen. Der skjer grusomme ting i verden jeg ikke engang orker å tenke på der både mennesker og dyr behandler hverandre på de mest grufulle måter. I avslutningen av denne tidsalder ligger der dessverre grusomme ting foran menneskeheten en kort tid før hele skapningen blir forløst fra ondskapen. Men før forløsningen skjer vil verden herjes av kriger, rykter om krig, jordskjelv, flodbølger, et stort frafall, tegn i himmelrommet, Antikrist og dyrets merke. Til slutt kommer Jesus og setter sine bein på Oljeberget- utrydder Antikrist med sin ånde – binder Satan og ondskapens åndehær i tusen år – utrydder de som ødelegger Jorden og oppretter Fredsriket, det vi kaller Tusenårsriket- og forløser hele skapningen fra ondskapens klamme klør. Dermed kan vi trygt si at Jorden slettes ikke skal gå under de nærmeste tusen årene – og godt over det også.

Romerne 8, 22 står det: «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.»

Altså, både mennesker og dyr stønner etter forløsningen ved Jesus synlige gjenkomst – når Han setter sine bein på Oljeberget.

La oss først lese litt fra skapelsesberetningen, 1 Mos. 24 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt. 26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!

Men så kom syndefallet og hele Jorda kom under forbannelse - både mennesker og dyr- hele skapningen lider og ligger under det onde. Gud sier jo rett ut at det aldri var meningen at vi skulle spise dyr – ei heller at dyrene skulle spise hverandre - det var et tragisk resultat av syndefallet.

Tusenårsriket

Når Jesus kommer tilbake og setter sine bein på Oljeberget tror jeg ikke at Han kommer i all sin Hellige Herlighet fordi det hadde menneskene rett og slett ikke tålt i sine syndige legemer – men Han kommer slik som Han var når Han ble tatt opp til Himmelen – som jøden Jesus – men alle skal se Ham og vite hvem Han er når Han kommer, (TV) og hele Israel skal omvende seg på en dag og gråte sårt over Han de har gjennomstunget.

I Apostlenes gjerninger 1 – 9 – 11 står der: «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til Himmelen, Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett Ham fare opp til himmelen.»

Altså – Jesus dro ikke til Himmelen i all sin herlighet. Han reiste fra Oljeberget som Jøden Jesus til sin Herlighet i Himmelen – og Han kommer tilbake som Jøden Jesus fra sin Herlighet. Når Jesus kommer tilbake vil Han komme i all sin herlighet i åndeverden, men når Han stiger ned til Oljeberget: «da skal Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen» slik englene fortalte disiplene.

Umiddelbart etter at Jesus setter sine bein på Oljeberget skjer følgende:
 • Jesus utrydder Antikrist med sin ånde.
 • Jødene gråter sårt over Han de har gjennomstunget, og hele Israel omvender seg på en dag.
 • Antikrists onde krigere fortæres av et eller annet- de råtner helt bort. (Sakarja 14,12)
 • Han ødelegger de som ødelegger Jorden
 • Han binder Satan og hele ondskapens åndehær for de neste tusen år.
 • Straks vil Han påbegynne å endre alle naturlovene som «ble naturlige» etter syndefallet, og lager nye naturlover. Der vil ikke bare bli enorme klimaendringer, men der vil også bli totale adferdsendringer i dyreverden. Forbannelsene oppheves på løpende bånd.


Klimaendringer

Våre politikere som har kastet Gud ut av skoler og samfunn virrer nå rundt som en forvirret saueflokk gjetet av blinde gjetere. (Fake News Mediene) Den ene dagen skriker de om en ny istid, den neste dagen roper de global oppvarming, til slutt er forvirringen blitt så stor at nå er alle værtyper blitt til klimaendringer. Og de tankeløse massene uten Gudstro forledes lett til å tro at verden går under om 12 år slik at massene går bananas i våre gater, og våre politikere med et sinn som intet duger overlesser borgerne med alskens lover og stadig nye skatter og avgifter.

La oss rope ut – Gud har full kontroll på klimaet – og det skjer slik Gud har forutsagt gjennom sine profeter- og Jorda skal jo bestå langt utover de neste tusen årene!

Helt fra begynnelsen av Tusenårsriket vil Jesus påbegynne den største klimaendringen verden har sett siden vannflommen. Det vi kaller unaturlig vil plutselig bli naturlig fordi Jesus har alle fullmakter fra Gud Skaperen til å endre naturlovene.

Før vannflommen var der en vannring rundt Jorda som beskyttet mennesker og dyr mot strålene fra himmelrommet som gjør at vi eldes så fort. Det kan se ut som Han skal gjenopprette denne beskyttende vannringen over jorda igjen i begynnelsen av tusenårsriket fordi de som dør når de er hundre, dør unge. Jesaja 65, 20: «Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet»

Atferdsendringer i dyreverden

Løven skal jo ligge sammen med lammet, Og spedbarnet skal ligge ved slangens hule. I Jes. 65,25 står det; Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mold til mat.

I Jes. 11, 5-9 står der:
Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. 6) Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. 7) Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen. 8) Spedbarnet leker ved hoggormens hule, og veslebarnet rekker hånden ut mot hulen der giftslangen holder til. 9) Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn.

Når Jesus oppretter tusenårsriket oppheves forbannelsene som ligger i naturen. Jesus sørger enkelt og greit for at dyrenes adferd endres. Alt dette kan Gud endre på brøkdelen av et sekund eller over tid akkurat- som Han vil. Giftslangene blir ikke lengre giftige. Rovfiskene begynner å spise plankton.
Rovfuglene endrer adferd og begynner å spise planter og blomster. 

NOTE: Ørkenene blomstrer og Nord og Sørpolen blir tropiske paradis.

Fødsel smertene

Før syndefallet var det aldri meningen at kvinnen skulle føde med smerter. Meningen var nok at graviditeten ville være 9 måneder med yr glede, og der selve fødselen var den flotteste og mest velbehagelige opplevelsen kvinnen kunne oppleve- slik at hun ikke kunne vente til å bli gravid igjen. Jeg tror at kvinner kan føde minst 50-100 barn hver i tusenårsriket fordi de som dør når de er hundre, dør unge står der. Og de barbariske fosterdrapene er grusomheter de leser om i historiebøkene.

Grenser.

Noe av det aller første jeg tror at Jesus kommer til å gjøre er å sette opp grensene mellom alle etniske folkeslag slik at de kan leve i fred i sine egne områder. Ap. Gj. 17.26-27 26- Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. I sitt opprør mot Gud øsker de ateistiske Globalistene å viske ut grensene som igjen fører til en verden i kaos slik vi ser i Europa i dag.

Grensene Gud har satt for hvert folkeslag vil nok bli gjenopprettet, og jeg tror Herren vil legge en lengsel i hjertet til hvert folkeslag om å reise tilbake til sine egne områder der alle folk får leve i fred i tusen år. Det betyr ikke bevoktede og stengte grenser, det betyr bare at hvert folkeslag bor i hver sine områder i fred og harmoni med alle andre- der grensene er helt åpne. Krig, ufred og stengte grenser er bare noe de leser om i historiebøkene.

Babels forbannelse oppheves.

På et øyeblikk forvirret Gud menneskene med forskjellige språk – like raskt vil Jesus oppheve denne språkforbannelsen slik at alle mennesker plutselig snakker samme språk og alle forstår hverandre. Selv om Bibelen ikke beskriver dette er jeg overbevist om at det vil skje. For Gud er det like enkelt som for oss å blunke.

Hva er så vanskelig med å tro dette når vi tror at Gud skal vekke opp milliarder av døde mennesker fra gravene i hele verden- i løpet at et mikro-sekund-, og ikke bare oppvekke dem til kjødelige legemer som de var før de døde i Herren, men våre legemer skal oppreises til evighetslegemer lik Jesus ble når Han oppsto fra døden.

Om alle disse endringene skjer idet Jesus oppretter tusenårs riket, eller om det skjer gradvis over tid vet jeg ikke – men jeg tror at det vil skje veldig fort. Men for meg som gjenfødt kristen betyr det ikke så mye, fordi at jeg på den tiden skal ha min bolig i Himmelen- i Guds rike. Selv om vi skal herske sammen med Jesus i tusenårsriket betyr det ikke at våre boliger er på Jorden. Herren gjør jo i stand våre Himmelske boliger står det i Bibelen. Vi skal da være som Guds engler og «reiser i Ånden» på en eller annen måte jeg ikke forstår – som Philip som i Ånden ble «transportert» til Ashdod – vi kan gå ut og inn mellom våre Himmelske boliger og Jorda- i et mikrosekund. Vi har altså ingen fysiske begrensninger vi har i dag i våre kjødelige legemer.

Ny teknologi.

I dag er verden opptatt med ren energi. Men samme hva de finner på så ødelegger mennesket noe. Hele Jorda er en stor magnet vi enda ikke har fått kunnskapen til å utnytte. I 1979 var jeg og kona på vei til et møte. Plutselig fikk jeg i et syn se et stort luftfartøy som svevde over fjorden i Farsund. Jeg husker ikke formen, men jeg husker at jeg så inn i «motoren» og satt om mumlet: «Er det så enkelt, er det så forbaskede enkelt». Synet varte i rundt et minutt- så var det borte. Jeg satt litt forvirret tilbake i bilen og spurte kona hva jeg sa, hun svarte bare at jeg hadde mumlet: «Er det så enkelt, er det så forbaskede enkelt» Jeg husket bare at jeg så inn i motoren til et luftfartøy som svevde over fjorden og at det hadde noe med magnetisme å gjøre – og at det var veldig enkelt – mer husket jeg ikke. Uken etter kjøpte jeg for 10.000 kroner i permanent magneter og begynte å eksperimentere – men jeg fikk det aldri til. Men løsningen er helt enkel – og jeg tror at Gud har «skjult» dette for oss inntil Han åpenbarer det for mennesket i Hans tid i tusenårsriket som blir et høyteknologisk rike uten forurensinger slik som i dag. Ingen må fortelle meg at kunnskapen skal bli mindre i tusenårsriket.

Naturen er grusom

I dag blir vi bombardert på TV og ellers i media over hvor vakker naturen er, man ser filmer der rovdyr river andre dyr i filler og begynner å spise dem mens de enda er i live. Krokodiller som drukner og river sine vettskremte ofre i fillebiter, slanger som knuser sine ofre, slanger som sprøyter sin smertefulle gift inn i andre dyr, alt dette kaller de vakkert – så vakkert at mange nesten tilber alt dette grusomme vakre- mange ofrer nærmest hele livet for å ivareta dette grusomme vakre. I India er kobraslangen regnet som hellig og må ikke drepes, selv om den dreper tusenvis av barn og voksne hvert år. Det er viktigere med kobraslanger enn å redde tusenvis av mennesker – hvert år. Samtidig går Indernes hellige kuer utsultet rundt i gatene og sprer møkk og sykdommer uten at man tør å slakte og spise dem.

I Nord Amerika og delvis i Europa har selen blitt vår kulturs hellige kuer. Man kan se filmer fra California der fiskeren ikke kan gå ut til fiskebåten sin fordi at en sel ligger en på flytebryggen – for ifølge fanatiske naturvernere må ikke selen forstyrres. Enkelte steder er selbestanden blitt så stor at den spiser opp all fisken i området, slik at mennesket ikke kan får fisk til middag. Til slutt lider selen selv sultedøden fordi at der er blitt for mange sel, som igjen har ført at all fisken er oppspist, som igjen fører til at selene sulter i hjel.

I enkelte Europeiske land settes det ut ulver og bjørner i områder disse dyrene ikke har vært en naturlig del av faunaen på flere hundre år. Dyrene er jo så vakre, det er så vakkert når ulvene og bjørnene river sauer og lam i hjel og begynner å spise dem levende.

I Romerne 8, vers 19 står det: For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. Vers 22. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid.

Språk forbannelsen.

Så var det språkene da. Vi har alle slags språk og dialekter i verden, og bare i Norge med 5,2 millioner innbyggere har vi bokmål, nynorsk og samisk. Og dette lille landet bruker hundrevis av millioner på å ta vare på noe som egentlig er en forbannelse, ved at vi skriver mange bøker og dokumenter på alle tre språkene. Og så har vi alle mållagene og alle de som skal ta vare på alle dialektene, som om alt dette er noe så enestående og fantastisk. Egentlig er jo alle språkene og dialektene er forbannelse! Det er underlig å se hvorledes menneskene forvalter og nærmest forguder forbannelsene!

I 1 Mosebok, 11, 1 står det: Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Sitat slutt. Her var der ingen språk eller dialekter, det var et språk og en dialekt (tungemål) Alle forstod og skjønte hverandre som jo er en stor fordel og en velsignelse. Der var altså ingen språk eller dialekter.

Ikke bare hadde de ett språk men de var også ett folk – altså ingen nasjonalister og ingen fedrelandssanger og ingen landegrenser.

Når mennesket i hovmod begynte på å bygge et tårn like inn til Gud i Himmelen ble Gud ”arg”, ikke fordi at de ville klare det, men dette var det første de i sitt opprør tok seg i fore.

I 1 Mosebok 11, 5 – 9 står det, jeg siterer; 5) Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6) Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7) La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» 8) Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9) Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Sitat slutt.

Når Jesus oppretter tusenårsriket opphører alle forbannelsene i naturen, slik at rovdyrene gresser sammen med sauene. Hva får oss da til å tro at språk og dialekt forbannelsen menneskeheten fikk ved Babels Tårn skal opprettholdes? Selvfølgelig ikke. Alle språkene ble til som en forbannelse da mennesket i sin tåpelighet skulle bygge et tårn like inn til Gud i Himmelen. Like sikkert som at rovdyrene skal gresse med lammene, og diebarnet som skal leke ved huggormens hule, vil også denne forbannelsen fjernes i 1000 års riket.

Ofte blir jeg forundret over alle de bombastiske fortolkningene av Bibelen. Jeg ble opplært i at alle menneskene som ikke ble med i bortrykkelsen – når Jesus hentet menigheten var fortapt. Men dette henger ikke sammen sett i lys av velsignelsen menneskene skal oppleve i 1000 års riket. Det er jo i tusenårsriket at det virkelig store innhøstningen av menneskesjeler vil finne sted.

Jødene.

Gud har store planer med Jødene. Dessverre anerkjenner ikke Jødene Jesus som Messias. Dette førte dem i landflyktighet i 1900 år med store lidelser og forfølgelser. I dag har Jødene et slør for øynene slik at de ikke ser sannheten. I dag handler Jesus bare gjennom menigheten – samtidig som Han handler med Jødene. Først sendte Han ut fiskere for å lokke dem tilbake til Israel, deretter sender han jegere som jager dem tilbake til Israel – og det skjer jo nå.

Bibelen forteller at flere ting skal skje før Jødene anerkjenner Jesus som deres Messias:
 • Jødene skal bli forfulgt.
 • De kristne skal bli forfulgt og hatet for Hans skyld.
 • Det skal bli krig og rykter om krig.
 • Det skal bli jordskjelv og flodbølger og andre store katastrofer.
 • Etniske grupper reiser seg mot andre etniske grupper.
 • Mennesket skal bli onde som i Noas dager.
 • Det skal bli pest, byller og sykdommer.
 • Uranets krefter skal splittes. (Atomkraft)
 • Jødene innsetter antikrist i Tempelet som Messias.
 • Antikrist opphøyer seg til Gud, jødene forkaster dette, og sammen med hele verden angriper antikrist Israel og klarer å utrydde 2/3 deler av Jødene.
 • Da kommer Jesus igjen sammen med bruden, oss og Jesus deler Oljeberget i to og redder restene av jødene – 1/3 del av den blir reddet – 2/3 er allerede blitt drept – det står skrevet om vi liker det eller ikke. Da skal de overlevende gråte sårt over Han de har gjennomstunget.


NOTE: Om bruden hentes før trengselen, midt i trengselen eller om vi møter Ham i Himmelrommet ved Hans synlige komme på Oljeberget- det vet jeg ikke. Jeg bare undres. De kristne i de Bibelske områdene i Midt Østen opplever jo alle disse trengslene i dag, de blir halshugget, brent levende i bur, druknet i bur, kirker brennes osv. osv. osv.

Videre:
 • Jesus utrydder antikrist med sin ånde.
 • Satan og hans demoner bindes for 1000 år.
 • Jesus oppretter Fredsriket.
 • Det nye Jerusalem kommer til syne.
 • Det blir et fredsrike i 1000 år hvor Jesus fjerner forbannelsene Jorden er lag under.


Først da skal Jødene tre inn i sin funksjon, de skal de bli Kong Jesus sine ”prester og guvernører, byråkrater” i Tusenårs Riket. Tusenårs Riket skal bli Guds største innhøstingstid av menneskesjeler! Du tror det er store vekkelser nå! Vent til 1000 år riket! Tenk deg, Satan er bundet og Jesus regjerer verden i tusen år – synlig i Det nye Jerusalem som er senket ned fra Himmelen- sammen med oss, bruden. (uten at vi nødvendigvis skal være her hele tiden, for våre boliger er jo i Himmelen) Da er det Jødene skal tre inn i sin funksjon! Du verden for en tid Jorda vil oppleve. Forskere har gjennom hundre år snakket om overbefolkning på Jorda, og at Jorda ikke kan fø særlig flere mennesker. Da sier jeg; You have seen nothing yet, vent til 1000 års riket. Da vil det bli en befolkningseksplosjon verden aldri før har sett. 100 milliarder mennesker – 500 milliarder? 1000 milliarder mennesker? Eller flere? Jorden vil bli fylt opp av sunne og lykkelige mennesker, tenk deg, det blir fred, ingen kriger, abort blir et fremmedord, levetiden vil bli betydelig forlenget, om du dør før du er 100 år, dør du ung, der er ingen urettferdighet. Og Gud vil velsigne Jorden slik at den blir fruktbar – overmåte fruktbar. Bare velstand og glede. Da tror jeg menneskene formerer seg som de aldri har gjort før! Sex`en har aldri vært bedre enn det blir da!!!

Nord og Sørpolen blir selvfølgelig fruktbare, alle ørkenene blir grønne og frodige, havet og alle vannene blir proppfulle av sunn fisk. Hele Jorden og skapningen jubler! Jordskjelv er noe som hørte fortiden til, det samme er vulkanutbrudd, stormer, tornadoer, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. For en tid for Jorden! Men for all del, vi, bruden, skal ha våre boliger i Himmelen, som Jesus akkurat nå forbereder for oss! Tenk det! For egen del lengter jeg ikke etter 1000 års riket, jeg lengter etter å komme meg hjem til Jesus og Faderen min skaper. Jeg lengter etter å se Jesus, Faderen, Tronsalen, Himlene, alle livsvesenene, alle skapningene i Himlene, alle byene, ”stedene” og alt det andre vi ikke har fantasi til å forestille oss. 1 Korinterne 3,9 sier; ”Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.” Sitat slutt. For en eventyrlig reise vi snart skal ut på! En reise som aldri tar slutt. Vi er de virkelige eventyrerne!

Etter det vet vi lite annet enn at:

Etter 1000 år slippes Djevelen løs en kort tid for å prøve menneskene som lever på Jorden. Åpenbaringen: 20, 7-10: «Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.»

Men hva er en kort tid? Jeg tror det kan gå flere hundre år, kanskje tusen år. Jesus sitter jo fremdeles på tronen i Jerusalem etter at Satan er sluppet løs for å prøve menneskene. Husk at der da ikke finnes noen våpenteknologi eller våpenfabrikker – alt ble ødelagt i begynnelsen av tusenårsriket. Når menneskene skal igjen ruste opp og det er ikke gjort over natta. Det er underlig å tenke på at menneskene etter tusen år i Fredsriket og kjennskap til historien igjen skal reise seg mot Jesus – så dypt er menneskene sunket. For meg virker det helt ufattelig.

Så etter at opprøret er slått ned kastes Satan og hele hans onde åndehær i fortapelsen for alltid. Deretter skal Jesus utrydde den siste fiende, døden. Hvor lang tid der vil gå etter det siste opprøret er slått ned til den siste fiende er utryddet – det vet jeg heller ikke. Jeg bare undres.

Bibelen sier i første Korintierne, 15, 24 – 28; ”Så kommer slutten, når Han (Jesus) overgir sin kongsmakt til Gud Faderen, etter at Han (Jesus) har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25. For Han (Jesus) skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under Hans (Jesus) føtter. 26. Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27. For alt la Han (Gud Fader) under Hans (Jesus) føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under Ham. 28. Men når alt er underlagt Ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.” Sitat slutt.

Det siste Bibelen taler om er at når Jesus har utryddet den siste fiende – døden- da overlater Han oss alle – milliarder av mennesker i perfekte herliggjorte legemer – over til Faderen, først da er alt fullendt og vi begynner på det evige livet sammen med vår herlige og mektige Skaper hvor vi aldri skal få et kjedelig øyeblikk. Tenk dere det, det blir så spennende! Der er der ingen kristen livsstil, ingen menneskebud, ingen dømmende fromme hyklere eller noe slikt. Der er vi i fullkommen frihet i evig sitrende glede hele tiden- i nærkontakt med Faderen!

Det blir en evig oppdagelsesreise i Himlene for oss alle i sitrende glede vi ikke kan fatter.

Tronen.

Tenk dere å stå foran Tronen der vår ubeskrivelige kjærlige Skaper sitter, hvor Jesus sitter ved Hans høyre side. Wow! Vi kan rett og slett ikke forestille oss dette. Det blir helt ufattelig og ubeskrivelig! 1 Korintierene 2, 9 står det, jeg siterer igjen: ”Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.” Men dette er noe jeg skal skrive om i min neste artikkel.

JESUS, KOM HERRE, KOM MED DIN FRED OG KJÆRLIGHET OG FÅ SLUTT PÅ ALL DJEVELSKAPET I VERDEN - HELE SKAPNINGEN LENGTER ETTER DEN DAGEN DU SETTER DINE BEIN PÅ OLJEBERGET.

Henry Østhassel, Vanse

fredag 28. februar 2020

FN til Svalbard?

Av Norvald Aasen. 
Til statsminister Erna Solberg, regjeringa. 

Eg er kjend med at du skal dra FN med deg til Svalbard. Finnst det ingen grenser for dine påfunn når det gjeld å få Noreg inn i FNs tryggingsråd og å sikre deg sjølv ein plass der?

Vi nordmenn har snart mista det meste av det som vi som nasjon rekna som vårt etter Gro Harlem Brundtland og dine hysteriske framstøytar kloden over for å vinne merksemd for eigne ambisjonar, og å vise fram våre oljepenger som lokkemiddel for røyster til jobb i FN. Denne udemokratiske luksuseliten sin migrasjonsplan kunne heller ikke avvisast, det ville ført til at nokre u-landsrøyster hadde uteblitt. 

Eg orkar deg ikkje lenger som Noregs statsminister, når du kjem trampande inn på podium rundt om på kloden etter forureinande flyreiser på kryss og tvers i jorda sitt luftrom, då slår eg av TV-en. Du er ikkje lenger min statsminister! 

Det norske folk er ikkje lenger interessant for deg og dine, heller ikkje Noreg, det sa du nyleg på ei "misjonsreise" til Tyskland. Nordmenn har ingen rettar i eige fedreland, fekk vi vite. 
Dette skal eg minnast. 

Tillegg: Frå Ivar Aasen til å legge seg på hjarta og sinn:
"Lat det ganga fram, lat det siga,
berre eitt eg ynskjer og bed:
att me ikkje så høgt maatte stiga,
at me gløyma vaar fedranesed". 

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
t: 57731844    

Som nordmann krev eg at statsminister og utanriksminister får lese mine tankar, vi - Noregs rettmessige eigarar har lenge nok vore ignorert av maktadelen.

d.s.

torsdag 27. februar 2020

Kjære venner og medvandrere på Livets (korte) landevei!

Foto:Nina Hansen / Dagbladet
Av Arthur Sandberg. 

Som vel de fleste av dere har registrert, har jeg med mer enn et kvart århundres erfaring som journalist og redaktør i norske aviser og NRK valgt å engasjere meg i den politiske situasjon som har oppstått i kjølvannet av fascismens snikende inntog i Norge. I den såkalte "PK"-pressen finnes det ikke lengre vanlig folkevett i målbart format, når det gjelder norske samfunnsanliggender.

Fra norske prekestoler i statens kirke har det høylydt runget et "JA" til muslimsk overtakelse av vårt fedreland... angivelig ut fra behovet for å gjøre det norske fellesskap så fargerikt at det til slutt ender opp med at alle farger er brukt; og dermed gjenstår ingen farge lenger, men "noe som absorberer alt innfallende lys, eller som reflekterer innfallende lys vesentlig svakere enn omgivelsene"... SVART !

Som baptist (siden 1995) har jeg med stigende uro registrert at visse krefter i vårt samfunn - også de baptistiske - bruker talerstolen for å dosere "snillismen" som den gode gjerning - til tross for at det beviselig de siste årene er tusenvis av kristne som er halshugd, hengt eller skutt av fascister (kall dem muhammedanere, fordi de utfører sin gjerning ut fra muslimenes "hellige" bok, Koranen).

Galskap er altså smittsomt. Det finnes ikke noe medisinglass man kan ta i bruk for å bringe vett og forstand til folk som har mistet det etiske, religiøse, kulturelle og etniske kompasset !

I min stillingstagen vis a vis våre styringsmyndigheter, har jeg valgt å være kompromissløs - fordi jeg gjennom flere reiser i muslimske land i yngre dager oppdaget "noe" som uvitende ikke forstår. Selv om man bruker timer til å fortelle at begrepet "kompromiss" ikke eksisterer i det arabiske dagligspråk... men derimot "øye for øye, og tann for tann"...

Jeg vil bringe inn en meningsytring jeg offentliggjorde på Facebook forleden - hvor jeg fikk en uppercut tilbake fra pastoren som i sin tid døpte meg og tilla meg Baptistmenigheten i Trondheim;

Adressat for mitt FB-inserat er statsminister Erna Solberg...

"ER DET FREMDELES NOEN SOM TVILER PÅ AT DENNE KVINNEN MANGLER NORMALE EVNER TIL Å LEDE VÅRT LAND ? NÅ MÅ LANDSVIKLOVEN GRAVES FREM IGJEN - NORGE HAR IKKE RÅD TIL SLIKE SVIKERE !

Hva var det Vidkun Quisling ble henrettet for ?

Norges statsminister mener at nordmennene ikke har noen større rett til Norge enn hvem som helst andre (utsagn fra Solberg i Berlin sist uke). Dermed lyder hun som et ekko av Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt, som for noen år siden uttalte at Sverige ikke tilhører svenskene, men alle mennesker som slår seg ned der.

Det er simpelthen ingen norsk statsminister i etterkrigstiden som har undergravet Norges interesser så mye som Erna Solberg gjør".

99 % av kommentarene har ensidig støttet min oppfatning om at styringen av Norge er på "ville veier"... men èn røst traff meg i "mellomgulvet"... det var min kjære pastorvenn Tor L. Rønneberg som i årtier har vært drivkraft i Baptistsamfunnet.

Selv om han valgte å legge ut sin "irettesettelse" av meg i full offentlighet, valgte jeg å tilskrive ham (lukket) pr. Messenger, og jeg hadde håpet at han skulle forstå at jeg ikke står alene på barrikadene mot Satan og hans åndsverk !  Jeg er, ut fra kommunikasjon på Messenger, slett ikke sikker på at mitt budskap nådde frem...

Hans svar på min "vegg" lød:

"Nå må du dempe språket ditt. Dette er uakseptabelt om vennskap skal opprettholdes. Saklig debatt er greit, men de er ikke landssvikere og cuislinger selv om de ikke er enige med deg. La oss få saklige og ordentlige debatter uten disse integritetskrenkende karakteristikker".

Jeg skal ikke foreta videre karakteristikker av preste-, pastorskap og medlemmer av kongefamilien som oppsøker moskeer for å la seg pådytte Djevelens budskap, men minne om at jeg har lest Koranen fra perm til perm -for å danne meg en selvstendig oppfatning av denne skriftlige tilbedelse av Satan ! Jeg tror det er de færreste som bekler talerstoler i kirker og bedehus som har giddet å starte sitt private oppgjør med invaderende krefter - gjennom å vise til skriftsteder som har til hensikt å utrydde kristendom og jødedom ! Hvor i Bibelen det finnes dekning for knefall for Satan, har jeg ikke klart å finne !

Tilsammen inneholder Koranen 123 sura`er som hver for seg i detalj beskriver hvordan muslimer skal opptre overfor kristne og jøder; det vil si med drap etter nøye beskrivelser, terror og metodikk for overtakelse av kristne/ jødiske samfunn og jord !  Det er denne djevelskapen som kristne mennesker i Europa ikke ser ut til å klare, eller vil, ta inn over seg.

Izlam er ingen religion, de dyrker en avgud "Allah" som Muhammed hentet fra tfvt. for å ha en medsammensvoren i all sin ondskap - og Muhammed var ingen profet, men en pedofil massemorder som etter flyttingen fra Medina til Mekka drepte alle som opponerte mot ham.

Forøvrig lar jeg det åpne brevet fra Amund Ingvar Garfors tale sitt direkte språk til statsminister Erna Solberg. Som kristen går jeg ikke av veien for å gi ham og alle som støtter hans oppfatninger min hele og fulle akklamasjon.

Norge er kommet til veis ende i "leken" om nasjonalstaten Norge. Det neste skritt i denne kampen kommer til å representere våpenbruk - og det norske folks kamp for sin nasjon.

Tror du at dette er en gjettekonkurranse, så tar du feil !

Det finnes kloke våpenføre folk, også i det militære og politiet, som ser sine barns og barnebarns fremtid forvitre gjennom IDIOTENES INNTOGSMARSJ - slik Amund Garfors så treffende beskriver !

Dessuten er Norge et land hvor "hver husstand" har sitt våpen... og hvor valget nå står nå mellom tapt fedreland med globalistenes herskende elite, og det grunnfaste fjellet kalt "det norske folk" !

Mitt kontaktnett i Norge er så stort og sammensatt, at jeg våger påstanden; "Enten går Erna Solberg ut av Stortinget, eller så er hun ansvarlig for starten på en borgerkrig, med alt som dette representerer " ! 

25.02.2020
Arthur Sandberg

onsdag 26. februar 2020

Anti-demokratisk globalisme skremmer

Av Dan Odfjell. 

Overskriften idag forklarer en overhengende fare jeg lenge har vært opptatt av. Hvilket fikk meg til å skrive Resett-kronikken 18/2/20: «Erna Solberg avsatte seg selv» et innlegg som ble rimelig  godt mottatt. Som imidlertid fra meg var «øyeblikks-inspirert» av statsministerens faretruende utsagn nylig under sikkerhetskonferansen i München. En tilstedeværelse der som sannsynlig hadde noe med hennes personlige og regjeringens for tiden meget kostbare anstrengelser å gjøre. Nemlig å oppnå en for Norge og for «noen» personer en ren «prestisje-posisjon» i FNs Sikkerhetsråd. Ikke vet jeg, men jeg aner noe underkommunisert her.

På samme nettsted dagen etter ble Lene Westgaard-Halle, Stortings representant for det borgerlige Høyre, av Lars Akerhaug referert. Hun tok et forbausende oppgjør med sitt partis konservative fløy. Men flott - ut i åpent lende for alle nå å se hva Høyre består av, et meget «tids-riktig» parti akkurat som SV på lag med klima-hysterikere. Hva vet forøvrig Westgaard-Halle om hva konservative nordmenn mener om klima? Ja, egentlig, vet hun selv mye om temaet? Folk behøver da neppe være utagerende «hysteriske» for å bli akseptert i det gode selskapet? Dette synes dessverre politisk korrekt tullprat fra en antatt flink ung politiker. Men hun holder seg klart innenfor stimen.

Men slik ødelegges altså Høyre - både innenfra og ovenfra - dvs med en Norge-likegyldig høytflyvende, liberal verdensborger helt på topp. Høyre-politikere synes dessverre å mangle en nødvendig ydmykhet overfor sine velgerne - noe de tydeligvis altfor lenge har tatt for gitt. Men arrogansen vil nok beklages etter neste valg. Uten et nær militært «Høyre-om» spår jeg partiet til 10% oppslutning. Og et såpass bra resultat grunnet kun tregheten i velger massen.

Nasjonen Norge, som Sverige, er ille ute etter sistnevntes to meget forfeilede statsministres utradisjonelle og unasjonale kjørebaner, dvs Reinfeldt og Løflen. Et gammelt, godt naboland på god vei nå mot det totale multikulturelle kaos. Noe norske riksmediene ikke advarer oss mot. Mon tro hvorfor, unner de oss kanskje samme ulykkelige skjebne? Og aller verst, alle de norske politikere vet innerst inne om realitetene altfor godt, men tør ingenting. Derfor og respektfullt tør jeg herved og utvilsomt på manges vegne be den dyktige Siv Jensen - til fedrelandets nå antatt beste, uselvisk og patriotisk - om å vike plass for nye krefter. Lytt til gamle Carl I. Hagen, han vil Norge og partiet til topps. Han vil partiet og fedrelandet også det beste, det vet jeg.

Siv Jensen, vi traff hverandre kort på ditt Stortings-kontor før valget i 2013. Vær sikker, på ingen måte har jeg noe imot deg. Men tiden og velgerne trenger nye ansikter og en annen og langt tydeligere nasjonal-streng politikk. Deri ligger FrPs sjanse, at folk flest skal kunne tro på forandring og igjen på en bedre samfunns orden. Altså likhet for loven også mht de fremmede. Og ikke minst, for å stoppe denne «utforkjøringen», før det er for sent. Herved, Siv Jensen, en erkjennelse  fra konservative meg - som unge Westgaard-Halle antyder kanskje er noe bakstreversk - hva nå hun måtte mene med det.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 25. februar 2020

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg

Av Amund Garfors. 

Kjære Erna Solberg!

Du må trolig være den aller frekkeste statsminister i Norge, noen sinne! Jeg fikk oversendt en video med opptak fra denne internasjonale sikkerhetskonferansen i Munchen, og der du var tilstede fra 14 til 16 februar. Og der du kom med noen avskyelige uttalelser som fikk meg til å grøsse. Du uttaler bl.a at vi nordmenn ikke har noen som helst rettigheter til vårt eget fedreland, ja vårt eget og mest dyrebare eiendom som vi har. 

Det er jo fullstendig på trynet, og en slik skammelig frekkhet og freidighet, der du som statsminister og som leder av vårt land kan komme med.

Ja så galt er det, at jeg ser nå på deg som ikke noe annet en en vandrende katastrofe, en løs kanon på dekk, og som ingen lenger kan stole på. Alt du rører ved, det er helt bak mål. Og der din arroganse, dumhet og total mangel på anstendighet og bakkekontakt bryter med all sunn fornuft!

Det var noe fremmed og unaturlig ved din opptreden der i Munchen, en by som er kjent for nazistenes tumleplass, hvor Adolf Hitler i sin tid herjet og talte på øl-kneipene. Ja, hvor de la sine planer for hvordan de skulle overta Tyskland. Ser ikke annet enn at du også begynner å føle deg stor og sikker, der du holder på å bygge deg opp i det internasjonale miljøet? Kanskje hadde du trengt noen som våget å korrigere deg? Ja der det ser ut som du har fått helt frie tøyler i Høyre til å kjøre Norge til bunns. Slik Hitler i sin tid klarte å kjøre Tyskland til en ruinhaug! 

For jeg kan si deg så mye Solberg, at dette stuntet ditt i Munchen, det vil komme til å koste Høyre dyrt! For når du er så uanstendig og frekk, ja der du uttaler at vi nordmenn ikke har noen spesielle rettigheter til landet vårt, fordi man har familierøtter på stedet i hundrevis av år tilbake i tid. Da burde du egentlig vært avsatt ved riksrett samme dag! Og fengslet på livstid! For nå gjør du nemlig Vidkun Quisling til en liten små-kriminell i forhold til deg sjøl!

Og slike uhyrlige uttalelser kommer du altså med og får deg til å si i et internasjonalt forum? Ja, der jeg skammer meg på dine vegne. Er du helt blåst i hodet, når du som statsminister får deg til å opptre slik? Hadde du ingen rådgivere i nærheten som kunne sparke deg i leggen, korrigere deg, ja som kunne gripe inn? Eller kanskje du ikke behersket engelsken på skikkelig vis, der du ikke fant de rette ordene? 

Forstår du ikke at statsministeren skal være et symbol på et lands ledelse, og da kan du ikke bare bable ivei på "bergensk-engelsk", miste både fotfeste, gangsynet og all fornuft? Det jeg så langt kan se av dette opptrinnet, så hadde du fullstendig mistet kompasset og kartet. Ja, nå innser jeg at du er ikke annet enn en fordekt sosialist, der du har kuttet dine røtter til ditt eget fedreland og vår kultur og kristendom.

For de røttene til eget fedreland og kultur som den svikefulle venstresiden aldri skikkelig klarte å kutte over, det klarer du som den aller beste av dem alle! Der du virkelig går inn for jobben med den største iver som ingen, nei ikke engang Gro Harlem Brundtland klarte. Men der du fullfører jobben som venstresiden gikk svanger med helt fra 1945. Ja Solberg, slik går det når man mister kontakten med sitt eget folk, og bare mottar impulser og ordre fra maktens palasser i inn- og utland.

Ja, du er blitt globalismens tjener, der også du er satt inn som leder av grådigheten, megalomanien og psykopatien som de fleste politikere på høyt nivå lider av. Der du som dine forgjengere albuer dere til topps, der alle midler tas i bruk, og som alltid, blant de som minst er skikket til å styre i et demokrati. Ja disse snørr-valpene og broilerne som aldri har vært i vanlig arbeid, men hentet inn fra Unge Høyre og AUF.

Sannheten er den Solberg, at nå har vi et demokrati kun i navnet og ikke i gavnet, fordi dere makt-arrogante i partiene har fått lov til å sitte helt uforstyrret i et ureformert stivnet system. Og som bl.a Jan Tore Sanner, din gode venn er en del av. Der kan dere sitte trygt og vri og vrenge til deres egen fordel, der dere ikke tjener det norske folk, men disse fascistene i Brussel. For det eneste som forandrer seg etter valgene av nye politikere og regjeringer, det er kun svært små detaljer i statsbudsjettet. Samt noen kanskje bare noen små forandringer i hvor raskt dere skal avhende og selge ut fedrelandet...

For husk det du Solberg, at hverken folket, denne planeten hvor vi bor på, livskvalitet og miljø som alle snakker om, overhode ikke er tjent med hverken globalisme eller å bli styrt av galninger, undermålere eller megalomane psykopater! Men jeg forstår at slikt, det hefter du deg ikke med. For du har for lenge siden vist for all verden, at det er for globalisme. Ja i aller første rekke islam og muslimer som ligger ditt hjerte og hjerne nærmest! Nei, du har enda ikke forstått hvilke rolle skjebnen har lagt på dine skuldre. Og du har t.o.m ikke forstått grunnen til at vi som elsker vårt land blir flere og flere.  Der de patriotiske vinder blåser i  en helt  annen retning enn du beveger deg.

Ja fortell meg du Solberg, hvordan det vil bli mulig å opprettholde en velferdsordning i Norge, dersom ikke vi nordmenn har noen som helst historiske rettigheter til landet vårt? For da kan jo hvem som helst bosette seg i landet og nyte godt av våre rause velferdsordninger. Velferd som er bygget opp sakte og møysommelig og betalt av det norske folk! Ja, det er skremmende hva skal utsettes for. Jeg kjente jeg ble helt matt da jeg hørte dine hasardiøse ord. Du snakket om Norge som om det var null verdi. Noe som bare kunne gis bort, utnyttes og utslettes. Ja det lignet mye på denne famøse, onde og stygge reklamen til SAS.

Men ta deg gjerne en tur over til Sverige, et fortapt og ødelagt land som vi bare ligger nå få år etter i 
ødeleggelse. Voldtekter, ran, mord, bilbranner og overfall blir ikke lenger registrert annet enn som en fotnote hos det lokale politi. Ja vi kan se hvordan en sinnssyk immigrasjon - både lovlig og ulovlig - har endret dette tidligere gode og trygge landet. Håndgranater mot politihus og bomber er nå blitt hverdagskost i landet. Og når tro du vi vil få de samme tilstandene her i kongeriket?

Nei Erna, du er blitt en skam og en skandale for landet vårt, der nå framstår som en aktiv motstander av Norge som en selvstendig nasjon. En mer håpløs og slik dårlig statsminister som deg, det har ikke dette landet vært belemret med etter 2.verdenskrig! Forstår godt at du setter alle kluter inn for å få denne stillingen i FN som du nå har siklet etter i land tid. For du veit du er ferdig som statsminister i Norge om ikke så altfor lenge.

For etter Marrakesh-avtalen og ACER og alt annet du har ødelagt Norge med, så forstår jeg at du vil vekk. Slik er det med alle rotter, de forlater alltid det synkende skip! Og forøvrig må disse uhyrlige avtalene som er undertegnet UTEN folkets tillatelse kjennes døde, maktesløse og ugyldige. For en statsminister som virker til  å ikke være med sine fulle fem,hun  bør ikke ha lov til å inngå slike avtaler i det hele tatt! Og din nestleder Jan Tore Sanner, han er en meget ivrig hjelper når det gjelder å utslette Norge som nasjon. 

Ja både Sanner og denne tullebukken Dørum i Venstre, de er jo høyt på strå og medlemmer av "En Verden" - der de begge jobber i skift for utslette Norge og samle all makt hos en liten "elite" av broilerpolitikere.

Ja, en må nesten bare være glad for at den generasjonen som kjempet for Norges frihet den gangen mellom 1940-45, nå sover i sine graver. De slapp i hvert fall det som vil blir vår skjebne, der vi må overgi oss til det nye herrefolket som det bare øker noe kollosalt av i omfang. Der du Solberg vil stå som den ansvarlige for at vi måtte oppgi vår frihet, vår kultur, vår kristne verdier, vår væremåte og ikke minst velstand som vil forsvinne systematisk og dratt ned i en malstrøm. Ja som intet demokrati i Europa kan overleve.

Men du og de andre globalistene sammen med de pengekjære, dere selger Norge og ruinerer de unges framtid, der dere prostituerer dere for EU, FN og NWO. Dette store sviket er det godt at den forrige generasjonen som sleit og kjempet for Norge, heldigvis ikke fikk oppleve.

Og du har heller aldri brydd seg om Norge, globalist og agent som du er og kjemper for FNs Agenda 2030 som vil bli slutten på Europa slik vi kjenner det. For Agenda 2030 handler kun om migrasjon fra Afrika og Midt-Østen, fjerning av alle landegrenser og en verdensregjering i regi av FN. Du er for lengst gjennomskuet du Solberg! For du og de andre forræderne bruker denne dumme klima og miljøsaken,  kun som ei brekkstang for å få kaos, konflikter, anarki og krig gjennomført og på plass. 

Vi begynner dessverre å se slutten på den tiden Norge var et godt land. Jeg tør ikke tenke hvordan dette landet vil se ut om bare ti år. Jeg ser kun et diktatur, et overnasjonalt kommunist/islamsk styre fra FN. Gg den kommende og skremmende verdensregjering. Ja, der du Solberg holder på å gjøre deg klar som den kommende leder, der du nå er blitt forespeilet en kremjobb fram til denne dagens leder Guiteres takker av. Og derfor var det du trolig kastet alle kort og hemninger i Munchen her forleden. Men dette sviket, det skal vi nemlig ALDRI glemme!

Ankenes, 23/2 2020.  Amund Garfors  Medlem av PDK

mandag 24. februar 2020

Elektromagnetisme og helseproblemer

Av May-Harriet Sepola. 

HAARP

I 1975 foreslo den sovjetiske partisjefen Leonid Bresjnev i en tale at supermaktene skulle samarbeide i menneskehetens interesse for å hindre utviklingen av en ny type våpen han karakteriserte som "enda frykteligere enn atomvåpnene". Samme år fremmet utenriksminister Gromyko i FN et forslag om å forby utviklingen av slike våpen. Det ble imidlertid aldri gitt noen forklaring på hva slags våpen det handlet om, og det sovjetiske initiativ førte derfor ikke frem. 
Med utgangspunkt i Bresjnevs tale tar dr. Vilhelm Schjeldrup, tidligere kjent for boken Legekunsten på nye veier, spørsmålet om elektromagnetisk krigføring og setter det i historisk og vitenskapelig sammenheng. Han gir en inngående fremstilling av den russiske biofysikeren Aleksander Presmans epokegjørende bok Elektromagnetiske felter og livet og av de ulike forutsetninger for denne forskningen i Sovjet og i vestlige land. Gjennom sin omtale av to av vår tids fremste vitenskapsmenn, amerikaneren Robert Becker og russeren Viktor Injushin, gir han en mer samlet fremstilling av den nye vitenskapelige innsikt i livets natur som er i ferd med å vokse frem både i øst og i vest. Den vitenskapelige erkjennelse av livets natur er et kjernepunkt i vår historiske dramatikk, både på godt og ondt. Vår fremtid avhenger av at vi er i stand til å utvikle en ny holdning til vitenskapen og dens resultater og en ny forståelse av menneskehetens samhørighet og vårt ansvar for livet på jorden. Dette er en høyaktuell bok både i vitenskapelig og i verdenspolitisk sammenheng.
Russland var det første landet som allerede i 1920-årene syslet med dette våpenets teknologi og bygget sitt eget HAARP-anlegg. Dette heter SURA og var ferdigstilt allerede i 1981. SURA ligger cirka 100 kilometer øst for Nizhny Novgorod i en liten by i Vasilsursk.
Russiske vitenskapsmenn har dermed mest erfaring med denne teknologien som de mente var så farlig at de utfordret FN til å forby teknologien fordi den var farligere enn atomvåpen. FN forsøkte å forby den allerede på 1970-tallet, men lyktes ikke.
SURA stråler 190 MW. Det ryktes at SURA-aktiviteten var årsaken til Tsjernobyl-atomkatastrofen  26. april 1986. Det ryktes også (uttalt av blant annet den amerikanske meterologen Scott Stevens) at russernes SURA-aktivitet var årsaken til orkanen Katrina som ødela store deler av byen New Orleans i USA 29. august 2005.
Dr. Scheldrup forteller at engang på 1950 -tallet begynte  russerne å bestråle den amerikanske ambassaden i Moskva med mikrobølger .
Ifølge amrikanske UD var mikrostrålingen aldri sterkere enn 18 mikrowatt/ kvadratcm.
, godt under den amerikanske sikkerhetsgrensen på 10000/kvadratcm
Ut fra amerikanske helseforskrifter utgjorde dette ingen helsemessige belastning for ambassadepersonalet.
Men etter sovjetisk oppfatning utgjorde ett slikt strålingsnivå en risiko for svekket  funksjonsevne, nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse , øyenstress, svimmelhet og hodesmerter i tillegg for risiko for kreft.
Det russerne hadde gjort , var å bruke ambassadepersonellet som forsøksdyr for medisinske og psykologiske virkninger av mikrobølger .
Avisen Boston Globe avslørte at Ambassadør Walther Stockssel utviklet en sjelden blodsykdom og at han led av blødninger i øynene og hodesmerter .
To av han forgjengere som ambassadører Charles Bohlen og Llewellyn Thomsson , som også hadde blitt utsatt for mikrobølgene , døde av kreft.
I tillegg til dette , fikk 16 kvinner , som hadde arbeidet ved ambassaden , brystkreft.
President Jimmy Carters politikistiske rådgiver , Zbigniew Brzeziński  , skal ha uttalt at den amerikanske ambassaden i Moskva , hadde den høyeste krefthyppiigheten av alle befolkningsgrupper i verden .
Brzezinski ble født i Warszawa i 1928. Faren var diplomat og tilbrakte blant annet tid i Nazi-Tyskland, der den unge Zbigniew fikk sitt første møte med fascisme og nazisme. Da krigen brøt ut, var familien i Canada og ble der. Zbigniew Brzezinski ble amerikansk statsborger i 1958.Mange mente at hans bakgrunn som polsk flyktning viste seg i hans virke som sikkerhetsrådgiver. Han var tilhenger av en hard linje overfor Sovjetunionen.Som Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver ble han omtalt som det demokratiske motstykket til republikaneren Henry Kissinger.
Kremen av USAs vitenskapsmenn har forsket på lav frekvent stråling som spenner fra kontroll av naturkreftene til mental kontroll av mennesker.
Med årene har makten bak den nye verdensordning skaffet seg ett arsenal av elektromagnetiske programmer og virkemidler for å kontrollere mennesker .
Mye av denne forskningen dreiere seg om nevro vitenskap, som er viktig for amerikanerne .
Nevrovitenskap er en naturvitenskapelig disiplin med fokus på nervesystemet.[1] Tradisjonelt har nevrovitenskap vært sett på som en sidegren av biologi, men er nå et tverrfaglig felt som omfatter kjemi, informatikk, ingeniørvitenskap, lingvistikk, matematikk, medisin, genetikk, filosofi, fysikk og psykologi. Begrepet nevrobiologi brukes med samme betydning som nevrovitenskap, men i hovedsak når det er snakk om nervesystemets biologi, heller enn som samlebetegnelse på all vitenskap forbundet med nervesystemet.
Mont St Elias er de forente stater nest høyeste fjell , som markerer skillet mellom Alaska og Canada .
Men ikke i denne nasjonalparken , befinner det seg en fremmed gjest , med over 300 radioantenner i stål , parkert i lange rekker kolonner,
Det er HAARP-ANLEGGET , som er anlagt av den amerikanske marine og flyvåpenet 
Nikola Tesla var en oppfinner, fysiker og ingeniør. Han ble født i en serbisk familie i Smiljan i dagens Kroatia, som tilhørte det daværende Keiserdømmet Østerrike. Han ble senere amerikansk statsborger
Han oppdaget hvordan det var mulig å overføre energi fra ett sted til ett annet .
Ved etapa anledninger demonstrerte han hvordan det var mulig å skape “jordskjelv”.
Dr Andrew Puharich utga en avhandling i 1976 “ Global Magnetic Warfare”.
Andrija Puharich (February 19, 1918 – January 3, 1995) — born Henry Karel Puharić — was a medical and parapsychological researcher, medical inventor, physician and author, known as the person who brought Israeli Uri Geller (born 1946) and Dutch-born Peter Hurkos (1911-1988) to the United States for scientific investigation.
28 juli 1976 ble Tangshan I Kina rammet av ett jordskjelv med det resultat av 650000 mennesker døde og ble såret .
Hovedskjelvet var ca. 7,8 – 8,2 på Richters skala, og rammet i de tidlige morgentimer, kl. 03.42.53,8 lokal tid, og pågikk i ca. ti sekunder. Et nesten like sterkt etterskjelv fulgte 16 timer etter, og det medførte ytterlige dødsofre. Telegrambyrået Xinhua anslo dødstallene til 242 000 døde, mens amerikanske geologiske institutter anslo dem til å ha vært opptil 650 000, med ytterligere over 800 000 skadede.
Et område på om lag 6,5 km x 8 km ble rasert i Tangshan. Mange av dem som overlevde det første skjelvet, ble innesperret under raserte bygninger. 85 prosent av bygningene i byen falt enten sammen eller ble skadet så sterkt at de ble ubeboelige. Skjelvet forårsaket skader også i storbyene Tianjin og Beijing, som ligger i det samme område som Tangshan. 5,3 millioner hus ble helt eller delvis ødelagt. Skjelvet kunne fornemmes av folk så langt unna som Xi'an.
Det var noen forvarsler særlig dagen forut for skjelvet. Grunnvannet sank og steg tre ganger, noe som kunne observeres blant annet i brønner. Tegnene ble tolket riktig i fylket Qinglong et stykke fra episenteret, noe som førte til at i det minste der var dødstallene lavere enn de kunne ha vært; lokalbefolkningen tok forholdsregler og evakuerte til tryggere steder.
Jordskjelvet fant sted under et år da en rekke politiske hendelser rystet Kina og det kinesiske kommunistparti. Nevnes kan statsminister Zhou Enlais død (januar), den såkalte Tiananmenhendelsen i Beijing (april), formann Mao Zedongs død (september), og arrestasjonen av den såkalte Firerbanden (oktober). Året ble på grunn av sin blanding av fysiske og politiske rystelser senere omtalt av mange som «forbannelsens år».
Et minnesmerke og et museum sentralt i Tangshan er de eneste som i dag (2008) som beskjeftiger seg med katastrofen i det offisielle Kina.
Det er tre forskjellige HAARP-anlegg i verden, som har kapasitet som geofysiske og meterologiske våpen. I tillegg til SURA i Russland så har vi EISCAT i Tromsø  og HAARP i Alaska.
EISCAT i Tromsø ble bygd av den tyske Max Planck-institusjonen på 1970-tallet og var det ledende HAARP-anlegget før anlegget i Alaska ble påbegynt  i 1993. EISCAT-radarene ligger i Ramfjordmoen i Tromsø og Longyearbyen på Svalbard. EISCAT er akronym for European Incoherent SCAT-er. Anleggene ligger i tillegg til i Norge, i Kiruna i Sverige og i Sodankylä i Finland. Medlemslandene er Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Japan og Kina med tett samarbeid med Ukraina i de siste par år. Organisasjonen eies av forskningsråd i medlemsland. Radaren i Ramfjordmoen sender med 224 MHz.
HAARP påvirker økosystemene slik at dyreliv vil bli tapt på jorden. Fysiske systemer slik som miljø og vær blir angrepet ved hjelp av hemmelig teknologi. Men hemmelighetene vil bli avslørt i prosessen, som begynner akkurat nå i 2010. Den 12.januar 2010 skrev Aftenpostens nettavis en artikkel om HAARP med tittelen ”Norge får skylden for ekstremvinter i verden”. Artikkelen siterte nettavisen Pakistan Daily som skrev den 8. januar en artikkel som påpekte at norsk EISCAT er skyldig for vinterens ekstremvær i Europa, USA og Asia. Om det skyldes bruk av HAARP eller kommer av naturlige globale endringer vites ikke.

Kilde :Makten bak makten av Per Aslak Ertresvaag.
May

søndag 23. februar 2020

Du skal gi opp deg selv!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet.» 
Rom 8, 3. 

Når et vakt menneske går inn for å ta det alvorlig med sitt forhold til Guds bud og forbud, går inn for å leve etter dem, gjør det så nedslående erfaringer om seg selv at det fristes til å oppgi alt!

Hvor en snur og vender seg ser en bare synd i seg selv. Det er ikke nok med at en ikke makter å gjøre etter Guds bud, men en opplever at en har ikke engang viljen til å gjøre det. En oppdager så mye usannhet, småfusk og elendighet inne i seg at en sier til seg selv: Jeg er visst bare en hykler, det er visst ikke noe håp for meg! Men dette er vitnesbyrd om at Guds lov virker etter sin hensikt på dette mennesket. Hensikten med loven er jo nettopp at vi skal miste enhver tro på oss selv.

Det er ikke bare vakte mennesker som gjør slike erfaringer om seg selv. Alle kristne opplever det samme, om igjen og om igjen. Å miste troen på seg selv er ikke lært en gang for hele livet. Det må fornyes for oss. Det er grunnen til at også mange kristne går omkring og klager og sukker og tør ikke si høyt hvordan de egentlig har det.

Gud har svar å gi til alle slike, enten de er vakte eller kristne:

Det som er umulig for loven, det har Gud gjort! Det skjedde da han sendte sin egen Sønn til verden og i Jesu Kristi syndfrie kjød på Golgata kors fordømte den synden som er i oss, i vårt kjød.

Det du skulle gjøre, men ikke kan, og det du skulle være, men ikke er – det har Gud gitt deg som gave i din frelser Jesus Kristus!

Du skal gi opp deg selv! Og det kan du bare gjøre på én måte: Ved å ta din tilflukt til Jesus og stole på ham!

Øivind Andersen

lørdag 22. februar 2020

Dagsrevyen den 19.02.2020

Av Norvald Aasen. 

Til Roger Sevrin Bruland, NRK. 

Minner om din reportasje fra den uhyggelige terroraksjonen i Tyskland den 19. febr. 2020

Du må ikkje sause saman høgreekstreme og nazisme. Vi som er kristiske til folkevandringar og som har ein fedrearv som vi verdset og vil verne om, vert kalla høgreekstreme av den venstrepolitiske mediaeliten, men vi har ikkje  tilknytning til nazismen.

Dette veit du Bruland!

I Aftenposten den, 26.03. 1992 skriv Einar Myklebust ein artikkel som han kalla "Nazismen på venstre side".

Her skriv han dette: "Som et kollektivistisk sosialistisk system hører nazismen hjemme på venstre siden av den politiske skalaen. Å omtale den som høyre-ekstremisme er meningsløst". "For nazismen og nynazismen er staten alt, individet intet".

Nazismen, Det nasjonal-sosialistiske tyske arbeiderpartiet, var ikkje eingong nasjonalistisk, det var imperialistisk slik Hitlers ven og alliansepartnar (Molotov - Ribbentropavtalen frå 1939) Stalin og kommunismen var. Det har ingenting med nasjonalisme å gjere at ein går til krig for å legge under seg ein heil verdsdel, Europa. Og det er også vidare imperialisme når Nazi-Tyskland saman med Italia, Japan og muslimar, som Stormuftien Haj Amin al-Husseini representerte, søkjer å oppnå verdsherredømme gjennom væpna åtak på ei heil verd. Dette har ingenting med nasjonalisme å gjere!  

Stalin var fasinert over kva den vesle korporalen frå Berlin fekk til, og Hitler fekk forsyningar frå Stalin då nazi-Tyskland la under seg europeiske statar. Men pipa i Kreml fekk ein anna lyd frå den 22. juni 1941.   

Ser vi på Europa i dag så har EU vorte ein europeisk stat under leiing av Tyskland. Dette har vi sett før, nemleg var dette også tanken til Hitler. Globalismen er også, slik eg ser det, ein gamald plan i ny drakt. Det var nemleg også dette globale verdsherredømmet som var planane til akse-maktene.

Sjølv om de globalistar hatar oss med nasjonalkjensle, vi som er glade i fedrearven vår, så må de holde dykk til fakta og ikkje i alt dykkar hat mot oss gjere oss den urett å kalle oss nazistar.

Eg må vedgå at eg ikkje lenger har tiltru til det mediaeliten fortel oss, dette vert også samtala om ved mange høve.
  
Norvald Aasen, 
6983 Kvammen

fredag 21. februar 2020

Angela Merkel: Ytringsfriheten begrenses for å bevare friheten...

Pyramide tegnet er av mange forskere ansett for å være
okkult og skal representere Lucifer. Se video HER.
.
Av Dan Odfjell. 

Etter Hans Rustads brutalt beskrivende kronikk på document.no 3/12/19 «Buktaler for Merkel: Erna er demonstrativt anti-Trump» tok Peder «Fjordman» Jensen “kaken» i kommentar-feltet med sin be-spottende Merkel referanse «Make Germany totalitarian again.» Derved påminnet han oss Trumps «Make America great again» og samtidig om Merkels øst-tysk kommunistiske bakgrunn nå 30 år etter Berlin-murens fall. Den gang ytringsfriheten var selve kardinal-spørsmål for frihets kjemperne som rev ned muren.

Denne hangen til å undertrykke andres meninger har Erna og Angela helt forkastelig til felles sammen med andre anti-demokratiske krefter. I Norge eksemplifisert med såkalt hat-prat, et totalt forfeilet politisk forsett. Nordmenn, med fjordårets nye og hardere straffeforfølgelse, skal avskrekkes fra fritt å uttale sin berettigede harme og fortvilelse over andres oppførsel og vold. Hat-prat er dobbelt forfeilet når det er muslimene som hater oss, ikke omvendt. Konklusjonen må bli, at Erna med loven i hånd skal kunne frede islam mens lokal befolkningen straffes. Vi som er formet av vår 1000 årige kristne kultur. Alle burde kunne forstå det, selv ikke-kristne.

Dette er norsk falitt: Heller enn strengt å håndheve lov og orden samt å begrense innvandringen velger regjeringen på «øst-tysk» maner å disiplinere folket til fremmed underkastelse. Det eneste nå nasjonalt rette er å gjenopprette lov og orden gjennom et tilstrekkelig ordens-politi. Politikerne og byråkratene tar ikke vare på landet og beskytter altså heller de fremmede enn oss angrepne. For ingen kan mene at det er vi, gamle-folket, som er aggressive og ny-uregjerlige er blitt. Gro Harlem Brundtland tok voldsomt feil som heiet frem innvandringen. Noe alle alminnelige oppegående mennesker kan forstå idag. Dagens dumhet er ikke å lære av nedside-erfaringene. Verst er riksmediene som ikke en gang advarer oss om Sverige-realitetene. Det er faktisk utilgivelig, det er rent landsforræderi.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 20. februar 2020

Hvorfor skal også SAS provosere oss?

Av Amund Garfors. 

Det er mye rart man skal bli provosert med i disse skammelige tider. For nå går t.o.m flyselskapet SAS ut og forteller en hel verden at det er overhode ingenting lenger som kan kalles skandinavisk. Og da mener de sikkert også, at det er heller ikke noe som helst som er hverken svensk, norsk eller dansk?

Ja, SAS går altså nå ut med en reklame som stiller spørsmål om hva som virkelig er av skandinavisk opphav, der de sjøl svarer; Absolutt ingenting! Snakk om å være svikefull mot sine land, og ikke minst mot sine beste og mest lojale passasjerer? Det hele er bare til å riste på hodet av. Der jeg ikke fatter at denne skammelige reklamefilmen og det sjofle budskapet, klarte i hele tatt å kunne nå igjennom hos dette reklamebyrået. Og ikke minst hos ledelsen i SAS? Finnes det ikke ære og stolthet lenger der i gården? Hvorfor skal de tråkke de skandinaviske land og folk ned i gjørma? Disse flotte landa som våre forfedre møysommelig bygget opp til mønsternasjoner, og som vi etterkommere skal være stolte av og ta vare på!

Men det ser ut som den tiden er over. I hvert fall hos disse som leder SAS, og som har bestemt seg for at nå skal det hele bort. Der de heller vil avvikle og fusjonere, der de skylder på dårlig lønnsomhet i en konkurransesituasjon, framfor å se på mulighetene de har med å spisse vår egenart. Noe vi i våre land har til gangs. Og som overhode ikke finnes andre steder på jorda. I stedet velger de kulturell selvpisking, selvpåført hån, skam og brønnpissing.

Nei, maken til selvhat skal en virkelig leite lenge etter? Ja jeg blei pinlig berørt når jeg så denne afrikaneren som påsto han var etterkommer av vikingene. Er det virkelig mulig å drite så på draget, tenkte jeg. Greit nok at mange av de enkeltverdiene vi betrakter som skandinaviske har kommet utenfra. Men så er det også svært få land som har greid å samle det beste utenfra til å skape de skandinaviske verdiene! Og de verdiene, og den måten å skape velfungerende samfunn på, det er vi i stor grad alene om...

Denne avskyelige reklamefilmen fra SAS, hvor de fokuserer på en farget person fra Afrika, som høyst sannsynlig selv kommer fra en dårlig fungerende og en korrupt shithole-stat, han skal altså fortelle oss, at det ikke finnes skandinaviske verdier som det er verdt å ta vare på? Her skårer SAS en slik skivebom, at man kan nesten ikke lenger ta dette selskapet alvorlig! Og dersom denne afrikaneren bor i et av de skandinaviske land, hvorfor vil han da bo her, dersom våre verdier ikke er noe å samle på?

Nei, denne skammelige og pinlige reklamen til SAS, den føyer seg bare inn i rekken av annen selvhat, utdriting og selvpisking av alt som er norsk og nordisk. Og det altså, til fordel for denne forhatte globalismen, innvandringen, den kulturutslettelse av vår kristne tro og alle andre store menneskelige verdier. Verdier som har gjort at de skandinaviske land er/har vært de beste land i verden å bo i. Men hos SAS finnes åpenbart så store grader av sløvhet og tonedøvhet, og som ikke enda har innsett dette?

Sannheten er den at SAS fremmer og forherliger en globalisme som ingen vil ha og ikke minst denne såkalte idiotiske multikulturalismen. Ja som om tankegodset som sorterer under disse fremmede ideologiene, skulle være den eneste anstendige og fornuftige måte å organisere samfunnet vårt på. Jo, SAS de håner, bagatelliserer og forkaster samtidig vårt gode, tradisjonelle, trygge, velprøvde, homogene, kristen-humanistiske verdifellesskap. Et samfunn av unik egenart og identitet og mentalitet, som også Statsminister Erna Solberg håner og jobber knallhardt for å få fjernet. Og det i et av de beste land i verden som FN stadig velger som ti på topp-samfunn. Der folk med røtter i tusenvis av år tilbake i tid, der både hun og SAS pisser på alt. Ja, i sin håpløse selvforakt og destruktive holdning.

Og hva er det SAS heller vil ha inn i sin drøm om det globale paradis? Denne ledelsen som sitter i Stockholm, heier de kanskje heller på den økende kriminalitet i landet, voldtekter, knivstikking, ran, overfall og bilbranner? De stadige bombeeksplosjonene, mord og avretting, håndgranater som suser gjennom lufta, et islamisert land der IS-terroristene bæres inn på gullstol og der politiet har gitt opp å beskytte befolkningen? Er det et slik samfunn SAS hyller?

En ting er i hvert fall sikkert; Jeg setter aldri mine bein ombord på et SAS-fly, før ledelsen går ut i samtlige aviser i norden, der de ber om unnskyldning for denne skammelige reklamefilmen. Der selvpisking, antipatriotisme, selvhat, sin overdøvende begeistring av multikultur, islam og innvandring skal råde. Der det oser selvpålagt selvforakt for det skandinaviske folkeslaget.

SAS ledelse; SKAM DERE DERE LANGT INN I BEINMARGEN!

Ankenes, 19.02.2020   Amund Garfors. Medlem av PDK.