Globalisme er som imperialisme

Av Dan Odfjell. 

Som globalist og imperialist ligner den tyske forbundskansleren Angela Merkel på sin forgjenger, han jeg ikke engang liker å nevne navnet på. Med tanke på Tysklands historie burde hun og det høyre-orienterte partiet CDU aldeles ikke ivret slik for det imperialistiske EU og en-verden-doktrinen. Men makttrangen og behovet for lebensraum for det tyske, gigantiske industri-maskineriet ble vel for fristende for noen hver, inkludert øst-tyskeren Merkel.

Og med importen av alle gjeste-arbeiderne fulgte det med hva som er blitt en boomerang, ikke minst fordi dagens kansler i sitt overmot slo porten vidt opp for innvandring av unge stridbare menn - av en annen tro og oppvekst. Europas mektigste stat påfører igjen sine naboer enorme problemer. Merkels utpekte etterfølger var derfor smart som nylig frasa seg stafett-pinnen som leder for CDU i en opprivende tid.

Dette kan du raskest forstå ved å lese Christian Skaugs artikkel på document.no 10/2/20 under tittelen «Kramp-Karrenbauers avgang sender en sjokkbølge gjennom tysk politikk». For stridens kjerne er at tyskerne flest har fått nok av stormannsgalskap, nemlig masse innvandring og masse-ødeleggelse av et lenge fredelig og stabilt etterkrigs-samfunn. Eksponenten for politisk forandring er det raskt voksende politiske partiet AfD som står for Alternativ fur Deutschland. Partiet er sterk motstander av fremmedinvasjonen og treffer nerven til mange tyskere som nå sterkt opplever nedsidene av det flerkulturelle. Men likt FrP i Norge og Sverigedemokratene i vårt naboland har AfD vært hundset av Merkel for sin sunne fornuft, nemlig nasjonalisme samt skepsis til slavisk politikk overfor det overnasjonale og byråkrati-styrte og uansvarliggjorte EU. 

Alt har sin tid, folke-motstanden mot EU bare øker, et skrøpelig sammen-snekret byggverk som ikke eier patriotisme fra andre enn egne overbetalte byråkrater. De passer på hverandre og bryr seg ikke med annet enn tomme ord ovenfor oss alminnelige. Nær-demokratiet, ja demokratiet i det hele tatt står i veien for deres utopi om globalisme med blanding av likt og ulikt uten folkelig samhørighet. Fine ord og Davos-gjengen som menger seg med finanseliten og oppblåste figurer i det internasjonale toppsjiktet. Vi kunne snart like gjerne hatt Vladimir Putin som sjef, som tross alt, som Donald Trump, sloss for sitt eget land. Mens Europa forblir det syke kontinentet med økende kaos grunnet feil politikk.

Dette er mitt varsko til mitt fedreland: Her må nye koster til og hele Stortinget, mest bestående av godt betalte «leiesoldater» uten ansvar og mest som lite- arbeidende statister, må skiftes ut. Og partiene, betalt og subsidiert av staten, er en demokratisk selvmotsigelse og er blitt til egne maktpyramider som har gjort politikerklassen uspiselig. De forteller oss, gjennom sine valglister, som inneholder deres egne utvalgte, hvem vi skal få stemme på... Det er totalt uakseptabelt og ikke lenger et folkedemokrati. At staten subsidierer riksmediene gjør sistnevnte til en stat i staten og må avsluttes. Det politisk unøytrale NRK må også demonteres og ikke belastes oss gjennom skatteseddelen. Det kan da ikke være slik at vi betaler for ensidig indoktrinering.  Eller er vi på vei mot det totalitære?

Reis dere i flokk og protester! Reis dere for å ta landet vårt tilbake fra globalistene som sorterer under det korrupte FN som koster oss det blå ut av øyet, som motarbeider det frie og uavhengige og vil gjøre oss alle til noe annet enn vi er. Vi vil være oss selv i en fri og god verden av ærlige, åpne forhold og åpen konkurranse hvor vi selv kan bestemme både mht religion, klima og annet. Vi har ingen grunn til dårlig samvittighet overfor verden forøvrig, vi bruker mer per kapita for å hjelpe de trengende enn noe annet land, og det kan vi godt greie uten å gjøre det gjennom et korrupt og pretensiøst FN av utsendte snyltere.

Vi ser at kun nasjonal-stater står opp for seg selv og forsvarer seg. Det har Donald Trump forstått og derfor er han hatet og motarbeidet av feige politikere som gjennom et indoktrinerende pressekorps påvirker oss med NRK i spissen. Verden vil bedras, sies det, men jammen greier vi her i steinrøysa å gjøre det helt av oss selv. Hvorfor? Fordi vi har de feile lederne. Så enkelt og banalt er det, folk uten kjærlighet for fedrelandet. Kun for seg selv.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.