NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 21. februar 2020

Angela Merkel: Ytringsfriheten begrenses for å bevare friheten...

Pyramide tegnet er av mange forskere ansett for å være
okkult og skal representere Lucifer. Se video HER.
.
Av Dan Odfjell. 

Etter Hans Rustads brutalt beskrivende kronikk på document.no 3/12/19 «Buktaler for Merkel: Erna er demonstrativt anti-Trump» tok Peder «Fjordman» Jensen “kaken» i kommentar-feltet med sin be-spottende Merkel referanse «Make Germany totalitarian again.» Derved påminnet han oss Trumps «Make America great again» og samtidig om Merkels øst-tysk kommunistiske bakgrunn nå 30 år etter Berlin-murens fall. Den gang ytringsfriheten var selve kardinal-spørsmål for frihets kjemperne som rev ned muren.

Denne hangen til å undertrykke andres meninger har Erna og Angela helt forkastelig til felles sammen med andre anti-demokratiske krefter. I Norge eksemplifisert med såkalt hat-prat, et totalt forfeilet politisk forsett. Nordmenn, med fjordårets nye og hardere straffeforfølgelse, skal avskrekkes fra fritt å uttale sin berettigede harme og fortvilelse over andres oppførsel og vold. Hat-prat er dobbelt forfeilet når det er muslimene som hater oss, ikke omvendt. Konklusjonen må bli, at Erna med loven i hånd skal kunne frede islam mens lokal befolkningen straffes. Vi som er formet av vår 1000 årige kristne kultur. Alle burde kunne forstå det, selv ikke-kristne.

Dette er norsk falitt: Heller enn strengt å håndheve lov og orden samt å begrense innvandringen velger regjeringen på «øst-tysk» maner å disiplinere folket til fremmed underkastelse. Det eneste nå nasjonalt rette er å gjenopprette lov og orden gjennom et tilstrekkelig ordens-politi. Politikerne og byråkratene tar ikke vare på landet og beskytter altså heller de fremmede enn oss angrepne. For ingen kan mene at det er vi, gamle-folket, som er aggressive og ny-uregjerlige er blitt. Gro Harlem Brundtland tok voldsomt feil som heiet frem innvandringen. Noe alle alminnelige oppegående mennesker kan forstå idag. Dagens dumhet er ikke å lære av nedside-erfaringene. Verst er riksmediene som ikke en gang advarer oss om Sverige-realitetene. Det er faktisk utilgivelig, det er rent landsforræderi.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.