Innlegg

Symptomatisk av Schitsted

En profet vil jeg oppreise for dem

Demokrati – eller klanstyre

Han skal kjempe for dere

Raderparet Solberg og Finnes

Mitt eneste håp det er Golgata kors

ELBUSSER: VARSKO TIL INVESTORER OG SKATTEBETALERE