Symptomatisk av Schitsted

Fra Roger Dyrøy. 

Det er mange sykdomstegn i samfunnet nå. Posten begynte jo med dette under 

Arbeiderpartiet, ironisk nok. Skal bare se at disse distributørene skal pålegges elbiler. 

https://www.investigate-europe.eu/en/posts/sweatshops-on-wheels 

Storkontroll: Dette fikk store konsekvenser for 16 avisbud

Over 50 avisbud i Bergen ble stoppet i en storaksjon, mistenkt for å drive svart arbeid. Nå har oppdragsgiver Schibsted tatt full oppvask.

Onsdag 27. september 2023 slo et 20-talls representanter fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Statens vegvesen til. Målet var Schibsted Distribusjon Vest sine lokaler i Eidsvåg, der avisbudene har base.

Aksjonen ble koordinert av A-krimsenteret.

Sjåførene hadde avtale om å levere aviser og varer for Schibsted Distribusjon Vest. Ledelsen i selskapet erkjente at driften ikke var god nok og tok umiddelbart grep.

– Funnene fra inspeksjonen er svært alvorlige og uakseptable. Vår øyeblikkelige prioritet er å rydde opp, uttalte administrerende direktør Trond Håkon Norheim kort tid etter.

Dårlig lønn, dårlige biler

53 budbilsjåfører ble kontrollert. Dette ble avdekket:

 • Flere sjåfører opplyste å være under opplæring uten lønn.
 • Arbeidstilsynet mistenkte brudd på arbeidstidsbestemmelser, manglende overtidsbetaling og arbeidskontrakter.
 • En tredjedel av sjåførene hadde ikke fått innmeldt lønn. De var heller ikke registrert i Aa-registeret.
 • Åtte av ti sjåfører hadde utenlandsk statsborgerskap.
 • 26 av virksomhetene skyldte det offentlige totalt 5,4 millioner kroner i forfalte krav.

 • Vegvesenet oppdaget at mange av budbilene var i skremmende dårlig forfatning.

A-krim karakteriserte funnene som nedslående, og mente det var «tydelige indikasjoner på arbeidslivskriminalitet og svart arbeid», noe BT tidligere har omtalt.

A-krimsenteret slo til mot Schibsted Distribusjon Vest sine avisbud i høst. Foto: Schibsted/NTB

Fagforening er beroliget

De fleste sjåførene som har kjørt for Schibsted har tradisjonelt ikke vært fast ansatt, men opprettet enkeltpersonforetak.

I Schibsted Distribusjon Vest har man de siste månedene jobbet intensivt for å lukke avvikene. Et viktig tiltak er å gi lovlydige bud tilbud om fast stilling.

Trond Håkon Norheim. Foto: Linkedin

– I løpet av første kvartal regner vi med å ha 30 ansatte bud på våre ruter i Bergen. Vi har avsluttet samarbeidet med i alt 16 distributører, bekrefter Trond Håkon Norheim til BA.

Han mener endringsprosessen har startet bra. Fire måneder senere begynner man å se resultater.

– Noen av leverandørene har akseptert ansettelse, og noen har valgt å slutte. Derfor søker vi nå eksternt etter nye bud, legger han til.

Schibsted har prioritert å få kontroll i leverandørkjeden, blant annet med flere uanmeldte kontroller og tettere oppfølging.

– Vi skal ha lukket avvikene våre nå, og samarbeider godt med etatene som deltok i kontrollen, sier Norheim.

 

Forhandler om tariffavtale

Fellesforbundet har kritisert Schibsted for den gamle driftsmodellen, der sjåførene hadde enkeltpersonforetak.

Nå er fagforeningen langt mer positiv.

– Vi ble ikke overrasket da nyheten om aksjonen kom. Dette er noe vi delvis har vært kjent med og ventet på. Vi er fornøyde med at Schibsted Distribusjon Vest er villige til å rydde opp. De er i god dialog med oss, har startet ansettelser og uttalt at de ønsker tariffavtale. Møtedatoer er allerede avtalt, opplyser leder Eirik Svensson i Fellesforbundet avdeling 11.


Slik jobber A-krimsentrene

 • Arbeidslivskriminalitet (A-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter.

 • A-krimsenteret i Vestland har medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten og Tolletaten.

 • Driver tverretatlig samarbeid for å avdekke arbeidslivskriminalitet, bygge kunnskap, systematisere informasjon og drive kontroll.

 • A-krimsentrene har ansvar for å bruke virkemidler og sanksjoner som rammer de kriminelle umiddelbart, herunder frata dem verdier.
 • For å redusere kapasitet og intensjon hos de sentrale trusselaktørene, er det viktig med en aktiv samhandling mellom linjen, senteret og påtale.
Ove Boga er senterleder for A-krimsenteret på Vestlandet. Foto: EIRIK HAGESÆTER

Akrim: – Glad de tar ansvar

A-krimsenteret synes dette er positive nyheter.

– Schibsted har endret sine rutiner og tatt grep for å forebygge arbeidslivskriminalitet i sitt leverandørledd. Vi er avhengig av at det seriøse næringslivet tar ansvar, sier senterleder Ove Boga i A-krimsenteret i Vestland.

– Skal vi komme arbeidslivskriminalitet til livs må både oppdragsgivere, forbrukere og myndigheter bidra. Det har skjedd her og da får vi til positive endringer, legger Boga til.

Etter hva BA erfarer jobber Arbeidstilsynet og Skatteetaten videre med saken. Sistnevnte etat er i gang med å hente inn skyldige penger fra avisbudene.

Schibsted Distribusjon Vest er eid av Schibsted, som også eier Bergens Tidende. BA har avtale med selskapet om distribusjon av aviser.

Kommentarer