Mitt eneste håp det er Golgata kors

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som blir bitt og ser på den, få leve. (4 Mos 21, 8)

"Mitt eneste håp det er Golgata kors,
et fristed for synd're på jord.
Hvor skulle jeg ellers fly hen med min nød,
og syndenes byrde så stor?"

 Slik som denne sangen sier det, var det i ørkenen. Mot de dødelige serafslangene var det bare et håp: En serafslange i kobber. Ved å se hen til den, ble en i live. Den som hadde vært mismodig, sløv og klaget over hvordan det var å være blant Guds folk, kunne nå bli frelst fra dommen.

 Synden kunne ikke bagatelliseres eller feies under teppet. Guds vredes dom over synden kunne ikke mildnes. Men det var en mulighet til å unnfly den fortjente straff. De som altså hadde syndet og gjort det slik at disse slangene kom og bet både dem selv og andre, kunne nå bli fri.

 Serafslangen skulle være av kobber. Kobber symboliserer dom i Bibelen. Under straff og dom for sine synder, skulle folket få se opp på en annen dom, på kobberslangen, og dermed selv slippe fri.

 Jesus sa til Nikodemus at "likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv" (Joh 3, 14-15).

 Må du erkjenne innfor Gud at mye i ditt liv ikke tåler hans hellige lys? Kjenner du på dom i ditt hjerte? Se hen til Jesus! Han ble dømt og straffet i ditt sted. Derfor kan du ha en god samvittighet overfor Gud. Samvittigheten kan være fri og ren. Hvorfor? Fordi Jesus tok din straff og din dom. Du får regne med Jesu blod (Heb 9, 14).

 Johannes døperen sa en gang: "Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!" (Joh 1, 29) Jesus bærer den ikke lenger - det er fullbrakt!

Kommentarer