NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. mai 2021

KrF har fått konkurranse

Av Dan Odfjell. 
 
Men dessverre forstår de knapt det.  Isteden er de med på den nasjonale utforkjøringen til vårt lands oppløsning. Sammen med de «litt» kristne og hovmodige biskopene som fremmer de fremmede og derved deres religion. Senest ved at KrF har stemt mot det norske flaggets samlende og historiske rolle. I krig som i fred. Som nordmenn har dødd for, som våre sjøfolk har seilt under og som vi sammen med «Ja, vi elsker» har sunget under.
 
Dette er triste uvirkelige tider med et Storting på avveier og et land i oppløsning til et kaos vi ikke kjenner slutten på, en utvikling i Europa som minner om Romer-rikets undergang - nå overflommet, med vitende vilje, av uregjerlige masser fra syd som vil gjøre oss alle til sine treller og overta alt hva vi har bygget og sloss for, og våre kvinner har grått for. Selv våre såkalte  «litt kristne» biskoper er på feil side med liberalistene, biskopene som stats-betalte lydige og det motsatte av det å være våre hyrder.
 
KrF har lenge vært selv-ødeleggende i en rask rulling ned en utforbakke. Som akselererte etter den poserende Kjell Magne Bondevik og hans generelt opportunistiske, lite prinsipielle etterfølgere. Partiet har ikke minst tapt sin konservative tilhørighet med folk som Knut Arild Hareide og har slik tapt troverdighet, dessverre. Men har nå fått konkurranse fra PDK, partiet de kristne, reelt bibel-troende og konservative kristne. Så løype! Her kommer vi andre for å overta det kristne hegemoniet etter et nedkjørt KrF uten saft og kraft lenger.
 
Forleden stemte KrF for den nye flagg-loven som utvilsomt er både Norge og den norske kirken oppløsende, flagget med korset som skapte fellesskapet og den sivilisasjonen vi tilhører. Det var den siste spikeren i KrF-kisten. At partiets lederskap ikke forstår såpass med høstens snarlige valg og med PDK halsende etter, det viser dem totalt fraværende uten berettigelse. En periode utenfor Stortinget vil forhåpentlig gjøre partiet godt. Inntil så lenge vil PDK ha tatt ledelsen. Og inntil så lenge vil de to partiene være gjensidige kannibaliserende. Men med ny KrF ledelse kan fremtiden by på en fusjon til en sterkere felles stortingsrepresentasjon.
 
Jeg kjemper for fedrelandet mer enn for enkelte partier. Sistnevnte kan skiftes ut, ikke Norge.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 30. mai 2021

Krigen i Gaza og Obadja profetien - Del 1 av 3.

Av Spikeren. 

I dag skal vi se litt på Gaza krigen i lys av Obadja 1,15-21. Her vil vi blant annet finne de historiske røttene både til Gaza og Hamas, samt hva som kommer til å skje fremover når trengselstiden nærmer seg. Det kan se ut for at deler av Obadja profetien kanskje er i ferd med å bli oppfylt i dag. 

Som vi vet, har det den siste tiden blitt avfyrt tusenvis av raketter fra Gaza (og nå senest også fra Libanon) over til Israel. Dette skjer ganske regelmessig slik at Israel må gripe inn og ødelegge de stedene hvor rakettene kommer fra. I utgangspunktet er dette et politisk maktspill fra Hamas for å tiltrekke seg verdens oppmerksomhet. Hamas er som vi alle vet en radikal islamistisk terrororganisasjon og er dessuten den offisielle styresmakten i Gaza. 

Det store problemet nå er at Hamas og andre terrorgrupper som Hisbolla i Libanon, Syria og Iran stadig får bedre og farligere raketter. Dette er Israel nødt til å forsvare seg mot om de skal overleve som folk og nasjon. Dermed kommer Kina, Russland og USA, samt lille nesevise Norge inn og forteller Israel hva de kan og ikke kan gjøre. 

I dag er imidlertid ikke Kina særlig interessert i denne konflikten siden de er opptatt med andre konflikter. Russland er opptatt med situasjonen i Ukraina, og USA med Biden administrasjonen i spissen sier la de stridende partene selv ta seg av situasjonen der nede. Så heller ikke USA virker særlig interessert. Det internasjonale presset er med andre ord ikke særlig stort, noe som igjen indikerer at Israel står helt alene i denne livstruende situasjonen. De eneste som presser på er de muslimske statene som ligger rundt Israel. Mange av disse er imidlertid livende redde for hva Iran kan finne på å gjøre, så i bunn og grunn synes en del av dem det er greit at Israel rydder opp i Gaza.

Fra gammel tid har Israel to sett av regler når det gjelder krig. Dette kan vi lese om i Kongebøkene. Den ene regelen gjelder det som kalles "Hellig krig". Det er når Gud har sagt at du skal gjøre noe. Da kreves det ingen godkjennelse fra San Hedrin. Den andre regelen er når det ikke er snakk om noe som Gud har sagt, som f.eks. hvis naboen kommer i vanskeligheter og du ønsker å delta i krigen for å hjelpe ham. Da trenger man godkjennelse fra San Hadrin, eller Senatet som det nå heter. Hvis det gjelder en krig som må godkjennes av Senatet er det kun militært personell som deltar. Men er det snakk om "Hellig krig" da deltar alle og enhver i samlet flokk.

Så vi kan si at utslettelsen av de gamle kanaanittene som Gud krevde i GT, ikke må ses på som folkemord, men som fjerning av hedenskapen som da rådet i området. Men når man blir angrepet og kongen, eller styresmaktene, må tre fram for å ta seg av problemet; det som da skjer er at man ødelegger fienden og annekterer det området som fienden angrep deg fra, slik at hvis fienden angriper på nytt, vil grensene være utvidet og dermed blir det lettere å beskytte egne innbyggere. Israel har ikke hatt for vane å gi tilbake slike områder, men det er slik de gamle lovene virker fordi man ønsker å beskytte alle de sivile, og det er situasjonen også i dag. Unntaket er det som skjedde i 2005 da Israel trakk seg ut av Gaza. Men som vi ser, historien gjentar seg og Israel blir på nytt angrepet fra dette området.

Med alt dette sagt skal vi nå gå over til profeten Obadja, som kun består av ett kapitel.

Det første vi legger merke til i vers 1 er at dette handler om "Edom". Edom er et hebraisk ord som betyr "rød" og er det navn som Esau fikk på grunn av den røde linsevellingen han handlet til seg av Jakob mot sin førstefødselsrett. Esaus etterkommere kaltes edomitter og deres land Edom. Edoms land lå ved Palestina-områdets sydøstre grense.

Siden Edom forlengst er utslettet mener mange i dag at Obadja profetien allerede er oppfylt og ferdig med det. Men en slik konklusjon samstemmer ikke med slutten av Obadja profetien. Derfor skal vi nå fokusere på det som står fra vers 15 og ut kapitelet. Vi siterer Obadja 1,15-21. Den lyder som følger:

"15 For Herrens dag er nær for alle folkeslagene. Som du har gjort, slik skal det bli gjort mot deg. Du får lønnen tilbake over ditt eget hode. 16 For som dere drakk på Mitt hellige berg, slik skal alle folkeslagene drikke hele tiden. Ja, de skal drikke og svelge, og de skal bli som om de aldri hadde vært til. 17 Men på Sions berg skal det være utfrielse, og der skal det være hellighet. Jakobs hus skal ta sine eiendommer i eie. 18 Jakobs hus skal være en ild og Josefs hus en flamme. Men Esaus hus skal bli til halm. De skal sette dem i brann og fortære dem, og det blir ingen som overlever av Esaus hus, for Herren har talt. 19 De som bor i Sør, skal ta Esaus fjell i eie, og de som bor i Lavlandet, skal ta Filisterlandet i eie. De skal ta Efraims land og Samarias land i eie. Benjamin skal ta Gilead i eie. 20 De bortførte av denne hærstyrken av Israels barn skal ta kanaaneernes land i eie helt til Sarepta. De bortførte fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta byene i Sør i eie. 21 Så drar frelserne opp til Sions berg for å dømme Esaus fjell. Riket skal tilhøre Herren."

I vers 15 står det: "For Herrens dag er nær for alle folkeslagene. Som du har gjort, slik skal det bli gjort mot deg. Du får lønnen tilbake over ditt eget hode." Med andre ord vil det komme en viss tid der Gud straffer alle folkeslagene (inkludert Norge) for hvordan de behandlet Israel. 

Så legger vi merke til at det står "Herrens dag er nær". Utrykket "Herrens dag" sikter alltid mot den syv årige trengselstiden som vi leser om i Johannes Åpenbaring. Likevel er det ikke trengselstiden dette verset handler om, for det taler nemlig om når Herrens dag er "NÆR". Dette samstemmer med Jesu ord om "fødselsveene" som starter i 1948 når Israel begynner å vende tilbake fra desporaen. Så poenget her er at denne profetien handler om tiden MELLOM når Israel igjen vender tilbake til landet i 1948 og begynnelsen på trengselstiden. Det handler altså om perioden FØR trengselstiden.

I vers 16 sies det: "For som dere drakk på Mitt hellige berg, slik skal alle folkeslagene drikke hele tiden. Ja, de skal drikke og svelge, og de skal bli som om de aldri hadde vært til." I generasjoner har folkeslagene besatt og utført hedenske ritualer på Tempelhøyden - "på Mitt hellige fjell", som det står. I ellevill "beruselse" har de tatt seg til rette, bygget moskeer på det og behandlet det som om det var deres egen eiendom. 

Videre i vers 17 står det: "Men på Sions berg skal det være utfrielse". Så noen vil altså komme til Sions Berg og utfri det. Dette begynte selvsagt i 1967 da Israel inntok Tempelhøyden. "Og der skal det være hellighet. Jakobs hus skal ta sine eiendommer i eie." Det kommer med andre ord en tid etter 1948, men før trengselstiden, når Jakob (Israel) skal ta landet og Tempelhøyden tilbake. Landet fikk de tilbake allerede i 1948, og det siste skjedde delvis i 1967, men til slutt skal de "ta sine eiendommer i eie".

Her avslutter vi første del av denne kronikken, så fortsetter vi med Del 2 neste søndag. 

Spikeren

lørdag 29. mai 2021

Om de tre kristne avisene i Norge; de tre Bukkene Bruse...

Av Dan Odfjell. 

Under overskriften "Skal vi bare la islam overkjøre oss, eller skal vi kjempe imot?" slik innledet nettstedet Spikers Corner 20/5/21 til diskusjon; det sammen med en spørreundersøkelse som viste at 93% ville kjempe imot, 3% svarte «bryr meg ikke» og 3% ville akseptere landet som islamsk. Jeg vet ikke i hvilken grad disse tallene er nasjonalt representative, desto mer som spørsmålet er befengt med berøringsangst grunnet myndighetenes forfeilede politikk, min klare oppfatning.

I samme reportasje kom det frem at avisen Vårt Land var hel-avkristnet, og avisen Dagen nærmest halv-avkristnet. Sistnevnte slipper angivelig den muslimske Shoaib Sultan til for å forklare leserne konteksten av massakrer av kristne i Pakistan, enten det er for å berolige oss eller for at vi bedre skal kunne forstå at dette er vår fremtid. Ikke vet jeg som ikke har fulgt den diskusjonen. Men det samme kan det vel være.

Den tredje Bukkene Bruse-avisen heter Norge IDAG og er sterk og bibeltro, til stor forskjell fra de to andre mer unnvikende. Denne siste avisen synes av nettstedet «godkjent» som kristendommen representativ. Noe jeg kan bekrefte som arbeider tett med avisen. Med blant annet ukentlige innlegg om mange forskjellige tema. Norge IDAG er forøvrig den eneste av disse tre avisene med en utdannet og tidligere prest som sin redaktør, Finn Jarle Sæle. Det gjør forskjell og han markedsfører selv avisen (som han startet for over 20 år siden) med forside overskriften «Taler der andre tier». Takk og pris for det. 

Hverken Vårt Land eller Dagen vil publisere mine artikler. Slik sett har jeg ikke stort valg, desto mer som den førstnevnte er biskopenes favoriserte talerør - og dem er jeg blitt en meget sterk kritiker av. Som dessverre er kommet på helt feile og jordiske veier. De oppfører seg som vår tids fariseere. Der er, for eksempel, ikke belegg i bibelen for kvinnelige prester, noe som fremkom fra boken «La de første kristne få komme til orde» forøvrig nylige anmeldt av meg. Hvorfra det indirekte fremkom betydelige store forskjeller til vår tid, selv om budskapet burde være det samme. 

Nettstedet Spikers Corner kritiserte KrF for svak representasjon av folkelige verdier både i regjering og på Stortinget. Det må jeg dessverre si meg helt enige i. Allerede for flere år siden den gang Knut Arild Hareide var partiets formann (med Kjell Magne Bondevik som sin mentor) fant jeg å måtte ta avstand til partiet. Forrige valg stemte jeg derfor PDK, et konservativt kristent parti med en erklært vilje til å forsvare landet både åndelig og militært, begge deler farlig forsømt. 

Jeg tør foreslå, alle gode nordmenn og kvinner må nå hjelpe til å fremme PDK til reell forandring i høstens valg. Sammen med meg. Slik kan vi forhåpentlig få PDK til å overta for KrF som det kristne folkets langt sterkere flaggbærere. I det minste på Stortinget, men om vår Herre vil kanskje også i regjering. For PDKs mandat er, ikke unnvikende å kompromisse til sekulær enighet, men klart å tale vår sak og ta dissens om nødvendig. Slik at det norske folket ikke får noen misforståelse overhodet om hva PDK står for. 

KrF mener en stemme til PDK er en forspilt stemme. Jeg mener motsatt, at hver KrF stemme til høstens valg dessverre er sann kristendom forspilt. Dette kristne valg-oppgjøret kan ikke utsettes lenger, og KrF har hatt sin sjanse og må nå vike plass - dvs dersom bare ett parti skal representere de kristne. Kanskje en periode uten KrF på Stortinget vil være dem både rensende og forløsende for en fremtidig forståelse og fusjon mellom disse to partiene. Og således med slutt på denne velger kanibaliseringen, det er min drøm.

Så vil mange si jeg er over-optimistisk. Til det er svaret, der er mer enn en halv million oppriktige kristne i dette landet, spredd over flere partier. Og der er langt langt flere, nemlig, de fleste nordmenn representerer tross alt vår kristne kultur - selv om de knapt frekventerer kirkene. Om alle disse stemte PDK, ville partiet bli til Norges største over natten. Faktisk, om bare halvparten av halvmillionen hadde stemt kristent ville der vært mer enn nok stemmer til både PDK og KrF på samme Storting. Med andre ord, de kristne må mobiliseres. Men siden biskopene stemmer SV og andre sekulære partier er «forvirringen» ekstra stor. Det klandrer jeg biskopene for, de forholder seg ikke engang til sitt eget kall. Stats-betalte og selvgode...

Biskopene har gjort det trangt under taket ved sin ekskluderende og ideologiske kjøreplan. Noe som dessverre holder kristenfolket nede heller enn å fremme den kristne sak. Har det noe med staten å gjøre? Dette vil de ikke erkjenne, presis som politikerne; en dødssynd nærmest å innrømme noe som helst, selv for vår Herres antatte tjenere? Ikke rart i så fall med norsk avkristning med slike overmodige «troløse». Sågar som ønsker fremmede guder velkommen. 

I sannhet en merkelig forsamling.

Dan Odfjell. Samfunnsdebattant.

fredag 28. mai 2021

Trusler mot Norges framtid?

Av Amund Garfors. 

Norge har, takket være et folkelig fellesskap til inntil 1980/90 vært et av de fredeligste, harmoniske, tryggeste og mest funksjonelle land i verden. I de siste 30-40 år har Norge dessverre utviklet seg mer til et slags multietnisk kaos- og konfliktsamfunn. Og det takket være en misforstått snillisme koblet sammen med humanisme og liberalisme overfor fremmede folkeslag som ønsker seg et bedre liv, uten å delta i samfunnet. Men som mottar ei livslang trygd fra NAV.

På bakgrunn av den store forskjell i levekår i rike og fattige land, så er det ikke underlig at folk fra den fattige og konfliktfylte delen av verden vil hit til et forholdsvis rikt land som Norge. Men risikoen for at det norske samfunn vil bryte sammen under dette trykket av masseinnvandringen, både økonomisk og sosialt, den øker fra år til år. Alle har jo for lengst innsett at det "fargerike fellesskap" er en bløff, som ingen i praksis har interesse av. Den viktigste årsaken til de daglige konflikter og motsetninger mellom de ulike etniske grupper er at splittelsen i samfunnet er blitt en realitet. Der det nå registreres at både de voksende etniske grupper nordmenn i Norge og de etniske motsetninger øker i samme takt.

Og for at mitt perspektiv over en lite hyggelig utvikling ikke skal misforstås eller misbrukes, så vil jeg slå tydelig fast et viktig poeng; Det er at dagens norske politikere, det er nemlig de, som er den største faren for landets og folkets framtid! Nei, det er IKKE islam og muslimer som for tiden truer Norges frihet, nei på ingen måte! Dem har vi kontroll på, i hvert fall enda noen år. Den store trusselen mot det norske folk, den kommer nemlig innenifra, ikke minst fra den utvidede venstresiden som nå preger alle partiene på Stortinget, og som jeg kaller for Stortingspartiene!

Deres tankegods, woke og utopiske eventyr, det har nå effektivt gjennomsyret hele samfunnet. Der vi ikke lenger er i stand til å se hva som tjener landets beste eller ikke. Vi er dessverre fanget av en kollektiv og selvødeleggende psykose der vrangforestillinger florerer overalt. Og med apati og likegyldighet som den store trussel for et døende samfunn!

Ja jeg vil også påstå at de fleste muslimer i Norge har mer vett i hodet enn våre likegyldige og nedsnødde eliter som har sovna for lenge siden. Og i den grad islamister fra IS utøver en kommende trussel i Norge, så er nok det kun et uttrykk for et symptom på noe, og ikke en årsak til en stadig større del av folket som jeg vil kalle for den norske sykdommen. Ja der internasjonale forpliktelser spiller en langt større rolle enn å ta vare på sitt eget land og ikke minst våre eldre og pensjonister! Dette MÅ det bli slutt på! Derfor stem DEMOKRATENE ved høstens stortingsvalg! Vi lover at vi skal rydde opp!

Amund Garfors
Stortingskandidat
Demokratene
Nordland.

torsdag 27. mai 2021

Klagebrev til NRK

Av Bjørn W. 

Jeg har sett NRK på repetisjon om den helt grunnløse påstanden om ulovlig okkupasjon av Jerusalem etc. Saken er at Jerusalem ble delt da arabiske land gikk til krig i 1948, derav den grønne linjen, som ikke er anerkjente grenser. Israels folkerett bygger på mandatet fra 1922, nedfelt i Israels Deklarasjon, ikke den mislykkede FN-delingsplanen fra 1947. 

NRK er antisemittisk makkverk. Statskanalen fremmer islamsk stat i Judea, Samaria og Jerusalem mot folkeretten. NRK legitimerer Gaza uten jøder. NRK er en ekstremistisk organisasjon i takt med "millioner martyrer som marsjerer mot Jerusalem" - et motto fra arabisk vår, som NRK fortier, også da NRK dummet seg kapitalt ut i 2011. 

At det ikke ble frihet og demokrati med brorskapet og salafistene kunne NRK visst på forhånd med et minimum kunnskap om Quran / hadith / historie / forhold i islamske land. NRK lyver om at Arafat gikk bort fra vold i 1978. I 1995 fremholdt Arafat Oslo-avtalen analogt med Muhammeds hudna før slaget om Khaibar, samt forespeilet endelig oppgjør med jødene. 

Irans leder hevdet nylig at første prioritet er å opprette ummah. NRK er stille når Irans religiøse leder kunngjør at Israel vil opphøre å eksistere. NRK fortier at Abbas oppildnet til terror i Jerusalem i 2015; "We welcome every drop of blood spilled in Jerusalem." at dette var rent blod som gikk til Allah etc. Talen til Arafat og klippet med Abbas ligger på YouTube. PA Chairman Abbas incites to violence in Jerusalem

At der er mulig å være tilbakestående til NRK fremstår som komplett tabula rasa, er kanalens kjennetegn. Fra det sekulære til klerikale; Biskopene i DnK vet ikke at langfredag ikke eksisterer. De vet heller ikke at pinsedag på fast søndag savner enhver begrunnelse. Langfredag er feil fordi den ikke ikke følger månens faser. Pesach legger premisset for Pinsedag. Full måne torsdag 25 mars 1948 forteller at 14-15 Mai 1948 var 1. Jordens førstegrøde. 2. Pinsedag med presedens fra pakten med de ti bud, som samlende faktor. Israel ble gjenopprettet med eksakt astronomisk empiri vs. 3 Mosebok 23. NRK splitter Norge ved favorisering av islam. Mesteren sa at et delt hus ikke kan bli stående. NRK er bunnløs skam. DnK lærer menighetene opp til å bryte budet om hviledagene. DnK er makkverk. 

Vennlig hilsen Bjørn W.

onsdag 26. mai 2021

Israel sitter med nøkkelen

Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land publiserte 21 mai en kronikk av Hamar biskop Solveig Fiske med tittelen "Israel sitter med nøkkelen". Her sier Hamar biskopen blant annet følgende:

- "Jeg forsvarer ikke vold. Men Israel har ansvaret for å ivareta alle innbyggere – også på okkupert område."

Du og "kirken" støtter  dette, fra barbariske terror org Hamas og PLO formulert av Arafat: "Det blir ikke fred før hver eneste  jøde er er drept, inkl. alle deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner." Siden 1934 har jøder sagt ja til elve fredsløsninger, deres barbariske fiender sier nei hver gang, og "nøkkelen sitter med Israel." Ja, la seg bli utslettet?

I 73 år har det jødiske folk forsvart seg mot folkemord, holocaust 2, som dine og "kirkens" venner har lovfestet - akkurat som nazistene. Det har aldri eksistert noe arabisk "palestina eller palestinsk folk," som har fått sitt land stjålet. Det var en KGB ide fra 60 tallet da barbariske arabiske diktaturer ikke lyktes med folkemordet de lovte i 1948.

De som flyktet i 1948 gjorde det fordi arabiske diktaturer lovte å drepe alle jøder, så kunne "palestinerne" komme hjem igjen. I stedet har de blitt sementert som flyktninger uten rettigheter, mens et sivilisert Israel integrerte alle sine 800.000, som ble drevet fra araberland, hvor de måtte forlate sine eiendommer.

Etter 2011 ble 4000 "palestinere" drept i Syria, hvor var dere da? "Palestinere" er bare et påskudd for det samme gamle jødehatet fra før 1814, du og "kirken," presse, "akademikere" bærer det frem i vår tid.

"Palestinerne" er  innvandrere i takt med at jøder bygde en økonomi fra "scratch" helt fra 1800 tallet. Hver m2 med land var kjøpt og betalt, giftige myrer, saltholdig jord restaurert med enorm innsats fra et folk uten landbrukstradisjoner. Dette er nå bekreftet av arabiske historikere, arabisk land ble ikke stjålet.

"From a small village of a few thousand inhabitants, Tel-Aviv has grown into a most impressive modern metropolis of over 200,000. They have truly done much, with what all agree, was very little. Once again the land of Israel was desolate and underdeveloped before the Jewish migration..” (Robert F. Kennedy)

“The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs in the 12 years between 1932 and 1944, came into Palestine to take advantage of living conditions that existed in no other Arab state. This is the only country in the Near and Middle East where an Arab middle class was in existence.” (Robert F. Kennedy).

Robert Kennedy måtte bøte med livet for å fortelle sannheten. Du, 
kirken, media og våre liksom akademikere forteller løgner.

Arabere fikk 22 nasjoner post Ottoman med nær ingen historisk legitimitet. Jøder fikk en i sitt historiske hjemland under San Remo Møtet, med mer historisk legitimitet enn noen annen nasjon, som har blitt grunnlagt i vår tid, det er gjerne nok med et kupp, og kontroll. 

Og du og kirken fortsetter i Luthersk stil med å fremme jødehat, med full støtte til dem som ikke har gitt opp håpet om den endelig løsning på jødeproblemet.

Kirkehøyden.
Evang. kristen og venn av Israel.

tirsdag 25. mai 2021

Noen tanker etter nok en avlyst nasjonaldag

Av Amund Garfors. 

For andre år på rad, så måtte vi bare innse at våre myndigheter nok en gang tok seg den friheten og avlyste feiringen av nasjonaldagen.. Noe som såret mange gode nordmenn, ikke minst alle de barna som hadde sett fram til denne festdagen, og som vi ikke på noen måte lenger kan ta som gitt...

Det var noe tomt, noe uvirkelig og veldig sårende som jeg observerte denne dagen da en rekke flaggstenger sto tomme, der man nesten ikke kunne observere den minste glede i ansiktene til festpyntede mennesker. Mennesker som ikke engang hadde gått til innkjøp av ei 17de mai-sløyfe eller et flagg. Ja, ikke så rart at jeg kunne kjenne en følelse av noe gammelt som var forbi og noe nytt som vil komme. Men som neppe vil ligne på det som en gang var. For hvor var hornmusikken, barnetoget, de feststemte mennesker og hurra-ropene?

Ære være dere som enda lykkelig roper en glede for dagen, men den depressive følelsen var til å ta og føle på. Og hva var årsaken? Jo, jeg tror jeg veit svaret: Vi har ingen Grunnlov lenger. Høyesterett har bestemt at det er helt greit å fjerne den loven fra 1814. Ja bare la den forsvinne slik litt etter litt. Hvilket betyr at den i dag ikke er verdt papiret den er skrevet på...

I tillegg har vi ei regjering, som sammen med samtlige andre partiers velsignelse, har fjernet vår møtefrihet, ytringsfrihet, frihet til å si ting som ikke er politisk korrekt etc, etc.  Dersom det er noe denne pandemien tydelig har vist oss, så er det hvor lite frihet vi faktisk har - og hvor mye makt politikerne har tilranet seg, og der snøballen har begynt å rulle... For den snøballen, den vil nesten bli umulig å stoppe...

For hvem skulle tro at 150 nordmenn skulle bli stoppet på selveste 17de mai, i Oslo, der de hadde laget seg et lite tog i byens paradegate Karl Johan. Ja der de ble konfrontert av politiet, fordi de sang nasjonalsangen og ropte "Hurra"!? I tillegg ble de kalt "Høyreradikale" og konspirasjonsteoretikere.  Ja, skal man le eller gråte? Kanskje bør man begynne å forberede seg til litt av hvert i dette landet der 17de-mai komiteen i Oslo nå består av 80% muslimer?  Der man har god grunn til å undre seg på hva Grunnloven og islam/sharia har til felles?  Nei, det var ingen politimenn som grep inn dagen før, på den 16.mai, da Hamas-aktivister og IS-sympatisører i store mengder og i flokk ropte Allah akbar i den samme gata. Da holder politiet seg på behørig avstand. Her er det mye som ikke stemmer lenger!

Slik det nå er blitt i fedrelandet, der vi har politikere som enda ikke har forstått at mange frihetselskende mennesker oppfatter nå signalene som sendes bl.a gjennom NRK, at noe er på hell og på vei ut. Ja der det nye og farlige og fremmede skal inn. Dette som NRK formidler, det er stikk imot folkets interesser, men likevel er det folket som må finansiere denne propagandaen. Og på samme tid må jeg spørre meg sjøl; har våre folkevalgte utviklet et annet verdigrunnlag enn det tause flertall?

På en sorgtynget 17de mai som den vi nettopp la bak oss, så faller tankene mine ned på det enkle spørsmålet: Er det nok en gang sterke krefter som de vi så i dette landet før den 2.dre verdenskrig, og som legger hindringer i veien for feiringen av nasjonalstaten? Jeg beklager å måtte stille et slikt alvorlig og viktig spørsmål, men det må bare gjøres! For noe er tydelig på ville veier i dette landet!

I over hundre år har denne dagen samlet det norske folk til fest om frihetstanken, om frihetsverket fra Eidsvoll, der vi har lovet hverandre at vi ville få eie dette landet! Kanskje må jeg bare med tårer i øynene konstatere og innse at Grunnloven, den skal heretter få hvile i fred? Og det er våre politikere som nå holder på med å lyse fred over dens minne?

Ankenes, 20.mai 2021.

Amund Garfors,
Stortingskandidat for Demokratene.
Nordland.

mandag 24. mai 2021

Biskop som åpenlys aktør på venstresiden

Av Dan Odfjell. 
 
At biskopene synes stadig å fremtre besluttsomt som politiske aktører og nyttige globalister, ble bekreftet på nytt gjennom Oslo-biskop Kari Veiteberg via hennes Facebook-side, hvor hun krever «boikott av Israel» i ren uforstand, eller som bevisst Hamas-agitasjon? Hva vet hun om den reelle situasjonen på bakken i Midtøsten, eller er hun en front og nyttig agitator for sin preses? Heldigvis begynner folk å forstå hvilket «kall» noen av disse stats-betalte biskopene er opptatt av. Tore Kristiansen 21/5/21 rapporterte om dette på document.no med overskriften «Norsk kvinne bosatt i Israel raser mot Oslo-biskopens kunnskapsløse aktivisme». 
 
Og «kvinnen» er ikke nådig når hun tiltaler Veiteberg som «bispinnen» svøpt i bispekappe; den varmer deg sikkert med ditt iskalde hjerte når flesteparten av dem som bor i Israel, sitter i sine bomberom og trappeoppganger...«Med ditt «Boikott Israel» river du sjelene med de dypeste arrene etter europeisk ondskap som igjen og igjen får sine sår revet opp». Forskrekket sier jeg fy til Veiteberg og hennes sosialistiske meningsfeller som ingenting synes å ha lært etter den andre verdenskrig. Den gang sågar med norsk politi som pliktskyldigst rundet opp uskyldige norske jøder for deportasjon og mange til døden, en skamplett for nasjonen for alltid.
 
Veiteberg synes å spille opp til sin nye preses, Olav Fykse Tveit, som er viden kjent for sine anti-Israel-holdninger. Mon tro om han vil sette antisemittisme opp på sitt neste bispemøte for der å gjøre et felles «skrifte» hvor alle sier seg enige om at dette overhodet ikke har noe med sann kristendom å gjøre? Dersom ikke, har den norske kirken dessverre lite forstått. Verst, den har ytterligere underminert sin autoritet som upolitisk forkynner av Ordet, samt en forsømt norsk hyrde-rolle. Hva «bispinnen» blant mye annet synes å ha glemt, er «Gjør ikke mot din neste det du ikke vil at din neste skal gjøre mot deg».
 
Jeg anbefaler alle å lese Kristiansens kronikk i sin helhet. Den forklarer samtidig den korrupte Hamas terror-organisasjonens umenneskelige oppførsel. Hva jeg ikke visste, og mange kristne sikkert med meg, var at Kari Veiteberg har forklart sitt kristne engasjement med at hun er «svak-troende». En biskop svak-troende? Var det derfor at det akkurat var henne som ble innstilt som biskop i Oslo? Tyder ikke dette på at DNK er på lite kristne og meget tilpasningsdyktige, ja lydige avveier? Ikke rart at Ludvig Nessa ikke passet i selskap med de stats-betalt biskopene i dette norske fariseer-fellesskapet. På lag ikke med vår kristne, treenige Gud, men med de sekulære som ønsker å tilpasse oss muslimene ved gradvis å skifte oss ut, med sharia-lovgivning til slutt? Hvilket nasjonalt gudsforaktende ærend i så fall. Troende elsker og frykter Gud. Hvordan tør biskopene å bruke sitt embete i Anti-krist's tjeneste. Det er vel slik at motet er som troen, på sparebluss. Da anbefales biskopene å lese Bibelen som en historisk bok. Slik kan det norske presteskapet selv regne ut hva fremtiden tør bringe. 
 
Jeg sier dere, stem inn PDK og den konservative lederen Erik Selle til høsten til forandring og effektiv kristen representasjon samt til åndelig og militær beskyttelse. Vi står i en «kamp» for norsk fremtid med flere av våre biskoper utrolig nok på feil side. Derfor, i rak motsetning til Veitebergs «vi-opprop», herved opp-roper jeg alle kirkene i Norge til ikke å løfte frem «boikott, deinvesteringer og sanksjoner som løsninger for en varig og rettferdig Midtøsten-fred.» Det er helt politisk, historisk og åndelig forfeilet. Når Veiteberg tør sende ut en slik kirkelig opprops anmodning gjør hun ikke det uten sin preses godkjennelse. Dette er dramatisk og nødvendiggjør sterk nasjonal motstand. Noe som KrF, selv med sin regjeringsposisjon - med sitt nåværende ettergivende lederskap - dessverre neppe er gode nok til å tørre. Til biskopene ved deres preses tør jeg spørre;  hvorfor de har sluttet å tro på sin egen lære? Og verst som norske, hvorfor slik nasjonal unnfallenhet? Jeg er faktisk fristet til å bruke et langt sterkere ord.
 
Hvordan våger biskopene og akademia-intelligentsiaen å heve pekefingeren mot det og dem som har skapt felleskapsverdiene de selv hver dag lever og nyter godt av. Det er bare skamløst og urimelig. Disse er slik på parti med andre snyltere som jeg ikke vil navngi. Og ikke å forglemme, dem av oss som uselvisk patriotisk kjemper for norsk kultur og identitet. Mot hets og overløpere. Historisk vil sistnevnte bli sin egen og denne dekadente generasjonens skamplett til evig tid. Et byggverk kan ta år, men det brennes ned på en eneste natt. Hvor er fornuften, eller er det «ideologien» som sykelig får regjere? Den har historisk drept og lagt mangt et samfunn i knas. For alle fremgangsrike land har alltid hatt et felleskap i bunn, et samlende felles flagg. Og som Erik Selle rapporterer fra Afrika, der kjører landene nå på det nasjonale for å overkomme klan og andre interne stridigheter. Mens vi, og globalistene gjør det motsatte, til et totalt unødig kaos. Til de sterkestes makt, de svakestes lidelse.
 
Hva vi bevitner, er radikale og ansvarsløse elementer som forsøker å ødelegge vårt land med vilje, og verst uten overhodet å kunne anvise en ny og bedre virkelighet. Vi har vår kultur som er religionspreget ja, på godt og ondt akkurat som i andre land. Det vi mangler er konservatisme og respekt for de 10 bud - disse, i all sin enkelthet, er nært ureligiøst sammenfattet. Hvorfor komplisere det som vår kultur gjennom 1000 år har lært oss? Hvorfor, dere uregjerlige? Jeg bare ærlig spør og utfordrer dere.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

søndag 23. mai 2021

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Fra Lov og Evangelium / 1. mai 2001. 
Innsendt av Olav Hermod Kydland. 

Pinsebetraktning av Olav Valen-Sendstad

I vår barnelærdom lærte vi i Luthers forklaring til den 3. artikkel: «Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning.»

I de ordene er sagt hele hemmeligheten med pinseunderet og Guds Hellige Ånd.

Da Faderen sendte Sønnen i kjød til verden – for å bli et menneske som vi, for å leve vårt liv, bære vår synd, fullføre vår forsoning med Gud og legge grunn til et nytt liv for oss i nåde – da framstilte Han seg selv i denne verden og lot sin egen evige guddomsfylde bo legemlig i Jesus. Her vandret Gud i verden, her kom Gud selv til oss – liten, uanselig, ydmyk, saktmodig og ringe. For å søke oss, for å frelse oss for å vise seg selv for oss – så vi kunne se og kjenne og skjønne ham, elske og ære og tilbe ham: Livets store Gud, det evige lys, det godes kilde, det helliges rot, kjærlighetens vesen.

Men om han var synlig i verden – vi hadde ikke øyne til å se ham med. Om han var hørlig i vår verden – vi hadde ikke ører til å høre med. Det er og det var vår dype ulykke at syndens gift i vår slekt har gjort oss blinde og døve for den sanne Gud – enda han er vår skaper og vårt opphav som elsker oss med en evig kjærlighet.

Å denne forferdelige døvhet og blindhet for Gud i oss mennesker! Derfor ynkedes både Faderen og Sønnen over oss, at så store og herlige ting skulle gå oss forbi. Det brant i Faderens og Sønnens hjerte at dette dog ikke skulle bli forgjeves for oss. Faderen og Sønnen var fulle av nidkjærhet – ikke bare for å komme til oss, ikke bare for at Sønnen skulle lide og dø for våre synders skyld, ikke bare for at Sønnen skulle oppfylle den hele lov og fullbyrde all rettferdighet – men også for at vi skulle få øyne, få ører, få sanser for dette evige, ubegripelige og underfulle, og for at vi skulle kunne komme til Jesus.

Derfor behaget det Faderen og Sønnen å sende ut fra seg Den Hellige Ånd – den tredje person i den evige, salige guddom. Og de sendte Ham ut fra seg, til verden, over hjertene – for at Han skulle gjøre denne gjerning: Gi øyne, gi ører, gi sanser og evner til å se Jesus.

Vet du, min kjære leser, at ingen kan se eller kjenne Jesus uten ved og i Den Hellige Ånd?

Du vet visselig fra din Bibel at Jesus var den som avkledde seg all herlighet og steg ned i vår elendighet, at han la et skjul og dekke over sin guddomsherlighet for å stige ned i våre kår? – Men vet du også at Den Hellige Ånd ganske etterfølger Jesu eksempel?

For når Den Hellige Ånd kommer inn på ditt hjerte, så tror du som regel aller minst at det er Ånden som kommer.

Du kjenner en sviende smerte i ditt bryst over dine synder, over ditt urene hjerte, over ditt verdslige sinn, du sukker og roper: «Å Herre, gi meg et rent hjerte!» Du føler det som Gud skulle ha forlatt deg for din dårlighets skyld, og du tenker du er ganske forlatt av Guds Ånd – du som er så kald og verdslig.

– Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning! For Jesus har sagt: «Han skal overbevise om synd.»

Du kjenner en dragende lengsel i ditt hjerte etter Gud, etter frelse, etter lys, etter hvile, etter Jesu samfunn. Og i lengselen synes du ikke du har noe av det du lengter etter. Det er som du mangler alt. – Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Du hører Ordet om din Jesus, det varmer ditt hjerte at han har betalt dine synder, at han er din rettferdighet, at han er din venn, ditt liv, ditt håp. Det får deg til å beve i hellig takk og glede at i ham er du Guds barn, himmelens borger, arving til livets krone og en evig herlighet. Ditt hjerte skuer med fryd på hans løfter, og din trette sjel hviler i nådens tilsagn og barmhjertighetens favn. – Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Slik er jo Den Hellige Ånd: Han er deg nær uten at du merker det, han skjuler seg selv og viser deg Jesus, han gjemmer seg bak Ordet og i Ordet og åpenbarer deg ham som er Ordet, Jesus. Du kan ikke se Ånden, men Ånden gjør at du ser. Du kan ikke høre Ånden, men Ånden gjør at du hører. Du kan ikke sanse Guds Ånd, men Ånden gjør at du sanser den evige og levende Jesus.

Graver du i ditt eget hjerte for å se Guds Ånd i deg selv, så ser du ham aldri. For han kan ikke sees i egen person, verken i verden omkring deg eller i den verden som er i ditt sinn og ditt bryst. Men graver du i Ordet, som du hører og leser, så åpner Ånden dine ører og salver dine øyne. Du skjønner det ikke, og forstår ikke hvordan det henger sammen? – Nei, ikke jeg heller! Men slik er det, sier Guds eget ord – det som Guds Ånd forklarer og bevitner for hjertet.

Derfor er hele hemmeligheten med Guds Ånd nettopp dette: Han tar av det som hører Jesus til og forklarer det for oss. Det er Den Hellige Ånds gjerning: Skjulende seg selv å åpenbare Jesus, gjemt i ditt øye å få deg til å se, forborgen i ditt hjertes dyp å få deg til å elske Jesus, skjult i dine ører å få deg til å høre, svøpt i Ordets dekke å åpenbare deg himmelens hemmeligheter om den enbårne Sønn som er i Faderens skjød, og din evige, uforgjengelige arv i Sønnens høye og elskede navn.

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

(Fra Santalen, lørdag 31. mai 1941)


lørdag 22. mai 2021

Sveriges kirke sier at den kan beskrives som 'trans' i brev til transpersoner

Fra Breitbart. Tipset av Kirkehøyden. 

Den svenske kirken har hevdet at det er en ”trans” kirke i et brev adressert til transpersoner og undertegnet av nesten 1000 geistlige medlemmer og andre tilknyttet kirken.

Sveriges kirke publiserte sitt “Personlige brev til transpersoner” på nettstedet sitt på tirsdag, forfattet av fire prester og en teolog.

Forfatterne hevder at den svenske kirken består av mange individer, hvorav noen er transpersoner, og sier: “Kirken består også av transpersoner. Derfor kunne kirken beskrives som trans.”

Forfatterne trekker spesielt frem "transeksklusiv feminisme" og sier: "Vi sørger over den delen av feminismen som har kjempet for rettighetene og nå ønsker å begrense din."

"Vi ser at transeksklusiv feminisme bruker en retorikk som vi anerkjenner fra radikale høyreorienterte kristne grupper og høyrepopulister," uttaler forfatterne.


Såkalte “transeksklusjonelle radikale feminister” eller “TERFs” har vært noen av de mest høylydte kritikerne av transseksuell ideologi de siste årene, og mange blir beskyldt for transfobi av transgenderaktivister.

Begrepet "TERF" ble til og med brukt på Harry Potter- forfatteren JK Rowling i fjor etter at aktivister hevdet at den liberale feministen hadde kommet med kommentarer de anså som transfobe, for eksempel å si at biologisk kjønn er ekte.

En rekke lesbiske feminister i Frankrike sier at de også har blitt beskyldt for transfobi - ikke for kommentarer de har kommet med, men for ikke å være seksuelt tiltrukket av transkvinner som ble født mannlige.

11 kvinner publiserte i forrige måned og undertegnet et brev som fordømte seksuelle overgrep fra transpersoner og angrep fra ekstreme venstreorienterte Antifa-ekstremister på grunn av deres synspunkter.


I mellomtiden sier den svenske kirken at "Du, jeg, vi alle trenger en bred feministisk solidaritet som bekjemper smale kjønnsnormer."

”Vi tror på en kirke og en Gud som ønsker mennesker velkommen utenfor makt, nasjonale grenser, etnisitet, seksuell legning, kjønn og kjønnsidentitet. Menneskeheten i alle regnbuens farger, helt fantastisk og uendelig i sitt mangfold,” sa forfatterne.

Den ultraliberale svenske kirken er kjent for sin omfavnelse av progressive saker, og noen av prestene viser også en forkjærlighet for islam.

Erkebiskop Eva Brunne hevdet for eksempel å ha mer til felles med muslimer enn med høyreorienterte kristne.

 

fredag 21. mai 2021

Opprop: Fosterdrap er brudd på Guds bud

Innsendt av Olav Hermod Kydland. 

SVs landsmøte med Audun Lysbakken i spissen, vedtok i helgen (24.-25. april) å avskaffe abortnemdene og å utvide grensen for fosterdrap helt fram til uke 22. Den samme grensen har Rødt vedtatt, mens Ap, MDG og Venstre vil utvide grensen til uke 18.  De vergeløse barna i mors liv kommer etter dette til å få et enda svakere rettsvern om de forskjellige partiene får sitt brutale og menneskefiendtlige forslag igjennom. Vi må, som aldri før, stå opp imot drapene på Jesu minste små.  

Dagens fosterdrapslov ble vedtatt av Stortinget i 1978. Den innebærer at den gravide kvinnen har fått fullmakt til å avgjøre om det ufødte barnet skal få leve eller dø. Fosterets far har ikke mandat til å forhindre dette. Han er satt helt på sidelinjen i det spørsmålet og fratatt formelt ansvar og juridiske rettigheter i forhold til barnet. 

Loven av 1978 gjorde det ufødte barn rettsløst de 12 første ukene av svangerskapet. Mange tilhengere av provosert abort hevder at fosteret bare er en celleklump og en del av morens kropp. Følgelig hevdes det at moren har lov til å bestemme over sin egen kropp siden fosteret er en del av henne. Men det er en stor og kamuflert løgn som har ført til at mange liv har gått tapt. Et foster er selvsagt avhengig av sin mor, men det er et selvstendig individ. Barnet i mors liv er et eget selv som skal ha krav på samfunnets rettsvern og beskyttelse. 

Etter Guds ord har ikke noen øvrighet mandat til å gi enkeltpersoner lov til å avgjøre om et ufødt barn skal få leve eller dø. Øvrigheten er innsatt av Gud til å styre og regjere etter Guds bud og vilje. Ingen øvrighet har noen som helst rett til å gi helsevesenet retten til å drepe Guds minste små. Fosterdrap er den simpleste, feigeste og mest gruoppvekkende form for drap. Fosterdrap er en himmelropende krenkelse av det femte budet som sier: Du skal ikke slå i hjel! 

Livet begynner med befruktningen. Derfor har fosteret menneskeverd og en uendelig verdi helt fra unnfangelsen av.   
 
I Salme 139,13-16 leser vi hvordan salmisten ved Guds Ånds inspirasjon forteller hvordan Gud har dannet et foster i mors liv og hvor underfullt det utvikler seg. Det er skapt i Guds bilde til gutt eller jente for å vokse og å utvikle seg i morsliv. Det er videre kalt til å bli født inn i denne verden av Guds selv, for så å leve i samfunnet med ham.  
 
Herren sa til profeten Jeremia: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.” (Jer 1,5). 

I Luk 1,39-45 fortelles det om at da jomfru Maria kom inn i Sakarjas hus og hilste på Elisabet, sprang barnet i hennes liv, og hun ble fylt med Den Hellige Ånd. Hun sa: «Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!» 

Vi skal legge merke til at Elisabet omtaler det lille fosteret i Marias liv som «min Herre» -- og forteller at fosteret i hennes eget liv sprang av fryd. 

Bibelen setter ingen grenser eller gradering mellom ufødt og født liv.  

Menneskenes største ulykke og lidelse blir ofte sammenlignet med et fosters ulykkelige lodd når det blir drept i mors liv (Job 3,16; Sal 58,9; Fork 6,3). 

Å foreta abort er brudd med Guds bud. Å bryte med Guds bud er det samme som å ringeakte Gud som har gitt budene. Både den som aksepterer selvbestemt abort, utfører fosterdrapet og kvinnen som tar abort, er skyldig i lovbrudd, ifølge Guds ord. 
 
Hvem våger å ringeakte budets giver, Den treenige Gud? Ingen sann kristen kan akseptere fosterdrap, for det er det samme som å ringeakte Gud. Bare når det er stor fare for morens liv, kan det bli aktuelt med abort. Men det prinsippet må gjelde i en krisesituasjon at det livet som kan reddes, må berges. For, som salmisten sier: Barn er en gave fra Herren. 

La oss derfor, i motsetning til visse partier, kjempe for at gaven fra Herren får rett til å leve fra unnfangelsen til en naturlig død! 
 
Eivind Gjerde 
Olav H. Kydland
Jon Olav Østhus
Tor Henry Aase
Laurits Vingen
Anne Lise og Magne Sunde
Nils Terje Aarsland
Bente og Dagfinn Natland
Harald Claudius
Anne Grete og Bøye Vigdal
Eivind Nilsen
Steinar Handeland
Olav Stokka
Torill Karlsen
Gerd Sunnset
Geir C. Slettvik
Astrid og Svein Dag Sørland
Torstein Svela
Møyfrid og Lars Overøye
Olav Berg Lyngmo
Finn Indrebø
Tom Dervola Oseberg
K. A. Ilo Nilsson
Kjellaug og Kjell Dybdahl
Johanna og Johannes Østerhus
Isak Skorpen
Anna Bjøberg Lende
Oddny Kristin Haugland Bjering,
Runar Haarr
Tage Emil Good
Benjamin Eftevand
Katrine Fredly
Elsa Marie Jensstuen
Jorunn Kverme
Jorunn Sirevåg


torsdag 20. mai 2021

Skal vi bare la islam overkjøre oss, eller skal vi kjempe imot?

Av Kirkehøyden. 

Til Lena Larsen og Linda Noor.

Dere norske kvinnelige konvertitter til Islam må være stolte over at deres trosfeller (menn) drepte 85 barn og skadet flere for livet i Kabul. Mange jenter som drømte om å få utdannelse, slik som dere har fått. 

Var det denne typen vold mot vantro og muslimer som fikk dere til å velge denne religionen? Når hele kristne menigheter blir massakrert i Pakistan, kommer gjerne Shoaib Sultan ut i den "kristne" avisen Dagen. Han setter det inn i kontekst for oss, så vi kristne kan forstå. Dette kan bli vår fremtid.

Den helt avkristnede avisen Vårt Land har lignende dugnader, og har vel ikke engang nevnt massakren i Kabul, langt mindre fordømt den, som med kirkebrannen på Dombås og mye annet, i takt med islamiseringen av Norge, som de aktivt promoterer.

Det er kanskje noe dere norske muslimske kvinner burde vurdere, følge Shoaib Sultans eksempel. Tenk på alle de jentene, eller affiserer det ikke dere i det hele tatt ved fastens slutt? Sett det inn i kontekst for oss.

Det burde være en ide for Rima Iraki å nevne det, mens hun og NRK feirer Ramadan og hva som omtales som en "fredsreligion." I takt med at kristne høytider ignoreres mest mulig. Som kjent sa vår profet: "Elsk din neste som deg selv."  

Derfor flykter muslimer fra egne land, for å redde livet, for å komme til en nasjon med 1000 års kristen kulturarv, mens de insisterer på ha med seg sin religion (som truer deres liv i hjemlandet), og som sier dette: koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» 

Det blir verre: Henretter sine egne jenter fordi de vil ha utdannelse, og vi hører ikke et kvekk, heller ikke fra "kirken" eller KrF som sitter i regjering og som jobber intenst for å bytte oss ut med muslimer. Menighetsfakultetet og muslimer har fått bevilgninger, for å bekjempe vårt muslimhat og fobier.

Kirkehøyden

onsdag 19. mai 2021

Vi er i særskilte vanskeligheter og står overfor uløselige problemer

Fra Øivind Andersens bok, "Ved Kilden". 

«Fader vår, du som er i himmelen!» Luk 11,2. 

Slik begynner den bønn Jesus har lært oss å be som hans disipler.

Egentlig kan ingen bruke denne tiltale til Gud i himmelen uten de som er kommet til troen på Jesus som sin frelser. For bare den som tror på Jesus, er kommet i det rette barneforhold til Gud.

Det betyr allikevel ikke at vi skal forby mennesker som ennå ikke er kommet til troen, å bruke denne bønn. Det har vi ingen rett til å gjøre. Denne bønn kan være et oppriktig uttrykk for at et menneske begynner å søke Gud, fordi det er i nød og virkelig ønsker å vende seg til Gud for å få hjelp.

Like fullt er det etter Jesu ord en disippelbønn. Fordi vi tror på Jesus, har vi Gud som vår himmelske Far og skal få lov å påkalle ham slik.

Dette er usigelig stort. Du som tror på Jesus, har rett til å kalle den allmektige Gud i himmelen, han som har skapt himmel og jord, havet og alt hva i det er, for din Far! Tenker du over hva dette egentlig betyr?

Når vi er i særskilte vanskeligheter, står overfor uløselige problemer, for ikke å snakke om når vi kjenner oss dømt i samvittigheten for vår synd og utroskap, da kan det være så vanskelig for oss å regne med Guds omsorg. Det er likesom vi ikke riktig makter å tro at han har omsorg for oss.

Husk da på hva Jesus sier: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!" (Joh 14,1) Når du tror på Jesus, er du gjenstand for Guds faderomsorg, og det er denne faderomsorg Jesus vil at vi skal benytte oss av ved å tiltale den allmektige Gud i himmelen med ordene: Fader vår.

Dette viser hva det er for en rett og velsignelse Jesus har gitt oss i denne bønn. Det skal vi tenke på hver gang vi ber den!

tirsdag 18. mai 2021

Lemen-aktig galskap, Hitler-Tyskland påminnes

Av Dan Odfjell. 

Myndighetene, hele apparatet av politikere og media, alle vet godt hva Islam går i, det står greit å lese i Koranen. Og imamene og tilhengerne, de vet godt å utnytte oss nyttige idioter. Mens vi gjennom «redd» passivitet, sågar stilltiende «godkjenner» en utvikling som tillater Norge et nytt Sverige å bli - bare at det tar litt lengre tid... Hva denne passiviteten i mellomtiden betyr av vold og kriminalitet og økende økonomiske, negative konsekvenser ties det offentlig om. Men det hviskes nok litt i maktens korridorer. Alt mens realitetene tildekkes for folket, iallfall til etter valget...
 
Er ikke dette grunn nok til et folke-opprørs-valg til høsten, vet ikke jeg. Vi, folket, har aldri ønsket eller tillatt oss fordrevet. Det er partiene og «deres valgliste-utvalgte» i Stortinget samt ekstremistiske medier med NRK i spissen, som kjører Norge av sporet. Sistnevnte senest som frekt og demonstrativt stor-feiret muslimenes ID på selveste vår egen kristne helligdag, Skjærtorsdag. Så derfor sier jeg, tilgi ingenlunde NRK og disse politiske operatørene som slik herser med og/eller ignorerer oss - og som stilltiende tillater NRK å skjende vår kultur. For de vet bare altfor godt hva de gjør. Men i ukultur later uslingene seg uforstående. 

Dog når Hitler-Tyskland påminnes hører det samtidig med til sosialistisk historie, nemlig at muslimene og tyskerne samarbeidet godt før og under andre verdenskrig. Og ikke vet jeg, men det er kanskje noe som kan forklare hvorfor sosialistene fremmer de autoritære muslimene. Desto mer hyggelig var det at en Ap-topp leder forleden etter NRKs voldsomme ID feiring var frimodig nok til å irettesette statskanalen som «helt muslimsk» blitt. Det står det respekt av.
 
Men at vår statsminister via storskjerm, som først annonsert, unnlater å hilse det norske folket på selveste dets nasjonaldag er bemerkelsesverdig. Så totalitær, ja så globalistisk stor synes hun blitt. Hun arbeider for hele den korrupte verden, skamløst og vel vitende. Hvordan kan et gammelt, godt europeisk land til de grader fornekte sin verdifulle kulturelle arv, i bytte med hva, FN utopi? Dog tyskerne marsjerte også en gang taktfast i transe... Og jeg som trodde oss annerledes.
 
Dersom Norge er representativt for hva Europa er blitt, er det ikke det minste rart at det nå omtales som et EU-tafatt, ja sykt kontinent, som dekadent, og nå økende sprikende spesielt etter at UK trakk seg ut. Hvor er kraften og selvoppholdelsen blitt av? Et tidligere stolt pulserende kontinent med allslags god grunn til stolthet. Men nå med ledere som kneler.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 17. mai 2021

Vi må stå opp for fedrelandet og vår kristne kultur

Da freden kom til Bergen i 1945.
Av Dan Odfjell. 

På avveier er vi kommet, og noen må si ifra. Jeg føler kallet på fedrelandets og vår kristne kulturs vegne. Skjærtorsdag, en norsk helligdag og fridag, ble av NRK forbigått uten et eneste ord engang. Og «skylden» tilhører utvilsomt NRK-administrasjonen som er ledet av den venstrevridde mannen som fikk sin gullkantede åremålskontrakt forlenget av den knapt(?) kristelige statsministeren. Kan vi si at krake søker make? Eller, hvordan skal vi ellers forklare Erna Solberg? Hun uskyldig, etter snart åtte fulle år ved rattet?

Derimot ble en norsk helligdag av NRK viet helt til muslimenes ID feiring. Mange nordmenn reagerte voldsomt negativt på det. Og sannelig, dagen deretter opptrådte den lite diplomatiske utenriksministeren med «proporsjonalitets» våset sitt, hva angår Israel og Hamas feiden. Hun var helt klart på sistnevntes side. Og det selv om dette er en selv erklært terror organisasjon. Deretter ga NRK podiet til Sidsel Wold, en kjent fanatisk sosialist og anti-Israel kjemper, hun fikk slippe til å messe til fordel for palestinerne, selvsagt uten korreksjon eller motstand. Sistnevnte, barn inkludert, blir kastet «under bussen» av sine gjennom-korrupte ledere, ikke av israelerne, men det opplyses selvsagt ikke.

Biskopene og KrF gjør situasjonen ikke bedre, de er blendet av sin egen godhet og forholder seg i beste fall nøytral. Men noen må stå tydelig opp for de kristne og for Israel i et hav av hat i Midtøsten og nå bevisst tillatt økende her i dette landet også. Jeg føler at vi fornedres av de feige politikerne uten klart sprog, kanskje fordi denne tafatte regjeringen er for konform og skal være alles venn, men ingens beskytter. Vår kultur er kristen og den skal beskyttes akkurat som islamistene fremmer sin. Golda Meir i sin tid påpekte, hva jeg herved vil videre fortelle til vår farlig forfeilede utenriksminister: «Muslimene angriper og taper, men de kommer igjen og igjen. Dersom vi taper en gang er alt ute. Derfor må vi avskrekke». Disse ordene etter husk.

Så langt var jeg kommet i skrivningen da Spikeren spurte om jeg hadde et 17de mai innslag  å kunne kontribuere med. Så hermed dette, her i direkte fortsettelse:

I 1945 som 7 åring opplevde jeg en 17de mai rett etter frigjøringen som jeg husker den dag i dag og aldri glemmer, vaiende flagg, allslags mer eller mindre improviserte prosesjoner i Bergens gater, masse musikk, buekorpsene trommende, Bjørn West karene marsjerende, etc., et folkehav av smil, felleskap og begeistring, helt utrolig og festen over friheten ville nær ingen ende ta, et utslag av nasjonal takknemlighet og oppriktig forbrødring.

Akkurat den 17de mai opplevelsen har faktisk merket meg for livet og gjort meg til den fedrelands forkjemperen jeg er - til siste pust. Og det selv om vi bor i Chile og feirer dagen der, med flagg og et festlig måltid. Dette steller min kone godt istand. Men i år er vi hjemme i Bergen for første gang på 7 år til denne tiden av året, tillatt fordi vår sønns Santiago skole grunnet pandemien  underviser via Internett.  Og slik kan vi heldigvis være her. Men selve dagen den feirer vi på fjellet.

Statsministeren skulle holde 17-mai tale i Bergen men avlyste. At Covid restriksjoner ikke tillater statsministeren å tale til folket på storskjerm i Bergen på nasjonaldagen er aldeles ingen troverdig unnskyldning. Sannheten er heller hun er en uforbederlig globalist...Og den norske nasjonaldagen har ikke vært så «kneblet» i Norge siden Hitlers dager. 

Men klart pandemien og dens begrensninger ødelegger for oss alle og spesielt for oss Norge- patrioter som holder 17de mai feiringen høyt i hevd. Onde tunger hevder at vi ikke bør være så nasjonalistiske og patriotiske. At Norge tilhører EU og verden. Der er jeg høyst uenig. Like barn leker best, multikultur fungerer dårlig og stort mer vil jeg ikke kunne si i denne 17de sammenhengen. Annet enn, at vi må ta vare på vår kultur og hverandre, feire så godt vi kan der vi er, og å tro på Herren og bedre frimodige tider.

Jeg gratulerer hver og en av alle dere gode nordmenn, med et heidundrende, tre ganger tre Hurra for vår 17de Mai.

Dan Odfjell, Samfunnsdebatant

søndag 16. mai 2021

Det landet som Herren din Gud har gitt deg

Av Norvald Aasen. 

Til generalsekretær i Krf, Geir Morten Nilsen m.fl. 

Avisen Norge I Dag har i nr. 19/2021 et intervju med generalsekretæren i krf, der Geir Mortem Nilsen sier "Det hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss", dette for å få krf over sperregrensen.

La meg heller si det slik: Det hviler et stort ansvar på oss alle for å få Krf under sperregrensen. Og samme ansvar hviler på oss for Venstre. Det bør være et ansvar for oss å hindre at krf kommer tilbake til stortinget og i alle fall ikke i noen regjering.

Det finnes nok av partier på venstresiden som står for nett den samme politikken som Krf og Venstre gjør når det gjelder avhending av landet og fremmedgjøring og utskiftning av vårt gamle folkeferd. Skulle tro at Krf husket av og til Budet om at "Du skal hedre din far og din mor, som Herren din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg." (5 Mos 5,16)

Og det å avhende den arven våre eldre har slitt og strevet for at deres etterkommere skulle få, og føre videre i sine slekter, er vel lite i tråd med dette budet?

Gjennom mer enn 40 år har loven om fri abort sytt for at mer enn en halv million av våre slekter og vår arbeidskraft ikke har fått lov å se dagens lys. Og Krf har tydeligvis levd godt med denne morderiske loven.

Min onkel, Magne Aasen, som har forlatt denne verden for endel år siden, var selv med å stiftet Krf, men han sluttet å støtte sitt gamle parti etter å ha opplevd Kjell Magne Bondevik som statsminister. Flere andre har gjort det samme.

Nå lokker Ropstad og hans menighet med eldregaver, barn og ditt og datt lokkemiddel i velkjent valgfleskstil, jeg selv er nærmere 80 år og har hatt omsorg for andre eldre ved ulike anledninger. Og jeg lar meg ikke lokke av Ropstads valgflesk, heller ikke av Bollestad sine luftige helikopterturer for å gjødsle skog, dette nevner jeg som eldre gårdbruker med en masse utplantet skog til pest og plage.

Med krf sine planer om høye kvoter av såkalte "kvoteflyktninger" (les migranter) og tømming av migrantleirer til Norge, og det sies, med særlig omsorg for barna, blir dette hule lokketoner når vi vet at også dette partiet gjennom 40 år har levd godt med en abortlov som har fjernet mange hunde tusen av vår egen ætt. Krf, Venstre og resten av venstresidens iver for høyere innvandring vil gi sitt store bidrag til en raskere folkeutskiftning, og dette er nok også trolig det som ønskes.

Da kan det være greit å minne om Nikolaus Gjelsvik sine formuleringer om den Rette træleæra og Ivar Aasens ord: 

"Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og snu, for dei gav oss ein arv til å gøyma, den er større enn mange vil tru.
Lat det merkast i meir enn i ordi at me halda den arven i stand, so når fedrane sjå att på jordi, dei kann kjenna sitt folk og sitt land".

Nett det har vår tids sine ledere, politiske og andre, sytt for at våre forfedre og formødre allerede nå ikkje vil gjøre - kjenne sitt folk att!

Kristenfolket bør samles om PDK!

Norvald Aasen, 
indre Åsen, Brekka 115, 
6983 Kvammen i Askvoll kommune.

lørdag 15. mai 2021

Folket, unndratt reelt innsyn?

Foto: Berit Roald / NTB
Av Dan Odfjell. 
 
Svaret ubetinget er ja, og det gjelder Stortings-partienes innvandringspolitikk og dens konsekvenser, et omforent tabu dem imellom. Snakk om lureri og konformitet, med alle  riksmediene på lag. Aller verst er NRK-roperten, dvs propaganda-kanalen NRK, som regelrett gjør det gamle sovjetiske mediet, Pravda, til skamme. I sin infernalske utkrøpenhet sniker NRK giften inn i en grad som folket knapt lenger ser, gjennom all slags indoktrinering. Men vi som bor utenlands, med friske øyne, vi ser det. Og ledet av SV-eren Thor Gjermund Eriksen i spissen går det helt styrkende. Som ville fått Stalins fortjenestemedalje om de to hadde levd i samtid.
 
En debattant på Resett 11/5/21 etter mitt innlegg, «Politisk diskusjon er blitt umulig i dette indoktrinerte landet», hadde klare relevante synspunkter. Det etter at jeg selv hadde påpekt at Norge var til et slags de-døves-dialog-land blitt. Vedkommende sa at partiene hadde avtaler(?) seg i mellom i valgkamp sammenheng for ikke å snakke om innvandring, asylsøkere, flyktninger, osv. Svært mye tyder på at dette medfører riktighet og forklarer all stillheten rundt samfunnets viktigste enkelt sak. Da er konformiteten blitt rent stalinistisk preget, ufattelig og Norge selvutslettende. For ingen offentlige framskrivninger eller budsjetter for politikken som føres, foreligger, ei heller de vanlige konsekvensanalyser. Dette er et fortiet gigantisk folke-bedrag intet mindre. Dagens stortings-partier og politikere er grovt skyldige, og alle må straffes til høstens valg. Et folke-opprør må påkalles til vår redning, det haster.
 
Som en sa det, partipampene har ansvaret for å ha unndratt hele dette sakskomplekset til offentlig innsyn, dvs debatt, grense-settinger, regnskap osv, og det på svært udemokratiske måter. Her er ingen unnskyldninger overhodet annet enn ubegripelig ansvarsløshet og feighet. Enten det eller at dagens politikere virkelig vil landets befolkning utskiftet hurtigst mulig? Bare det, at det også krever en konsekvensanalyse og også den er partipampene oss skyldig. Akkurat den oppgaven kan få hjelp til ved å låne fra Sveriges konsekvensanalyser som vil vise oss veien, at det flerkulturelle ikke fungerer. Selv ikke med vårt oljefond kan vi redde oss selv, så mørkt ser det ut når sunn fornuft mangler. Hva vi ser er en sammensvergelse mot folket. Hvor fordelsfolkene lopper oss for alt, inkludert vårt eget land.
 
PS: At Sverige også er et tabu-tema er for øvrig riksmediene symptomatisk, også her gjelder det nemlig å holde folket i uvitenhet - slik Gro Harlem Brundtland formante dem.

Og ikke å forglemme, Hurra for 17ende mai. Og alt for Norge. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 14. mai 2021

Er Norge i ferd med å bli en apartheidstat?

Av Amund Garfors. 

Ja sannelig skjer det litt av hvert i dette landet for tiden? Der det fra min synsvinkel ser ut som denne Corona-epidemien skal brukes for alt den er verdt, der verden nå skal snues opp ned, ja der de i kjølvannet av Covid-19., munnbind og vaksiner,  der skal også et såkalt "vaksinepass" på plass? Har det tippet helt over nå for Erna & Co?

Jeg må bare få lov til å minne både Erna Solberg og disse folka innenfor FHI, at et såkalt vaksinepass, det strider i høyeste grad mot norsk lov! Ja der selvbestemmelses-prinsippet og grunnleggende menneskerettigheter brytes i full skala. For nå ser det ut som vi nærmer oss tilstander som vi tidligere så under apartheids tid i Sør-Afrika?

I tillegg er det et stort overgrep mot oss som ikke er villig til å ta denne hurtigutviklede vaksinen. Og som jeg ikke har den minste tillit til. En hver må jo innse at det er et stort etisk problem at et vaksinepass eller et koronasertifikat skal bli brukt som et slags pressmiddel eller gulrot for gjenåpning av samfunnet?

Og hvem trodde bare for vel et år siden, da politikerne stengte ned hele landet i en vanvittig galskap, der over 400.000 mennesker var berørt av permisjoner og arbeidsledighet, at man nå i det hele tatt, bare ett år etter, diskuterer om folket skal deles i to deler; et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet? Og hvor de med lua i hånden og nederst ved bordet, er et avsluttet prosjekt!

Denne servile Solberg-regjeringen gjorde det klart allerede den 5.mai at den går inn for å etablere vaksinepass, eller et såkalt vaksinesertifikat. Forslaget er sendt ut på høring, med kortest mulig høringsfrist, nemlig 12.mai! Snakk om frekkhet?

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Dette er fullstendig uakseptabelt og der det går tydelig fram at dette påfunnet er samkjørt, ja som alt annet, med EU, og der vi på nytt får bekreftet at smittevernstaten har erstattet rettsstaten!!!

Vaksinepasset er altså premien for å delta, være prøvekanin i prøveprosjektet som denne vaksinasjonen egentlig er. Gulroten for å si et sånn, (for noe måtte de jo lokke eller true med,) for å få flest mulig inn i folden - der vi skulle få lov til å sette oss på flyet igjen - og reise til Bangkok, Kanariøyene, Sør-Amerika eller hvor det enn måtte være? Men hva hjelper det, når det er enda verre der vi kommer? Hvor karantene venter, uansett hva vi viser fram av papirer!

Jeg snakker med en del folk, og mange gleder seg stort nå, ja til å gjøre som de vil, "slå ut håret", feste, gå på byen og drikke seg full igjen og leve livet som før. Å nei, livet blir ikke som før, verken for de vaksinerte eller de uvaksinerte. Så håret, det det kan man nok la være å "slå ut" ser det ut til. For fakta er den; tro det eller ei, restriksjonene er kommet for å bli - enten på den ene eller den andre måten! Og virkningene, de vil så smått om senn komme for en dag, om vi vil eller ikke...

Uavhengig av vaksinering eller ikke vaksinering - vi går alle en nokså dyster og mørk tid i møte...

Den som orker å se, tenke, filosofere og analysere, han/hun kan tydelig se, at hele samfunnet er i oppløsning... takket være? Ja riktig! Udugelige, ansvarsløse, servile, snillistiske og totalt ubrukelige politikere!

Til høsten har folket en mulighet til å skifte dem ut. Og vi har også en liten mulighet til å stoppe det verste, dersom folket bruker sin stemmeseddel rett. Og da er det kun to partier som gjelder. Enten DEMOKRATENE eller PDK!

Nå må vi finne hverandre, og vi stå sammen mot bedraget! Ja stå skulder mot skulder ved å tørre å si ifra. Særlig når noe skurrer langt inn i sjela.

Det er NÅ det gjelder! For dette er av historisk viktighet!

ANKENES, 12/5-2021

Amund Garfors
Stortingskandidat for DEMOKRATENE, 
NORDLAND.