Innlegg

KrF har fått konkurranse

Krigen i Gaza og Obadja profetien - Del 1 av 3.

Om de tre kristne avisene i Norge; de tre Bukkene Bruse...

Trusler mot Norges framtid?

Klagebrev til NRK

Israel sitter med nøkkelen

Noen tanker etter nok en avlyst nasjonaldag

Biskop som åpenlys aktør på venstresiden

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Sveriges kirke sier at den kan beskrives som 'trans' i brev til transpersoner

Opprop: Fosterdrap er brudd på Guds bud

Skal vi bare la islam overkjøre oss, eller skal vi kjempe imot?

Vi er i særskilte vanskeligheter og står overfor uløselige problemer

Lemen-aktig galskap, Hitler-Tyskland påminnes

Vi må stå opp for fedrelandet og vår kristne kultur

Det landet som Herren din Gud har gitt deg

Folket, unndratt reelt innsyn?