Be for Taiwans befolkning!

Av Olav Hermod Kydland. 

I det siste har media meddelt oss hvordan Kina provoserer Taiwan, både  med overflyving med bombefly og med krigsskip på havet. Ifølge Taiwans myndigheter har Kina foretatt 380 krenkelser i 2020. Kinas mål er å forene Taiwan med Kina, enten på en fredelig måte eller ved krig.

For en gammel Taiwan-misjonær er det vondt og hjerteskjærende å lese om kommunistenes forsøk på å få herredømme over Taiwan med sine  23-24 millioner innbyggere, blant dem nesten 5 % kristne.

I min tid på Taiwan var det flere norske misjonærer fra NLM, NMS, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og  Den norske Misjonsallianse. Men i dag er det ingen igjen, men det er flere forskjellige kirkesamfunn.

Misjonsfolket her hjemme kjenner nok best igjen fra Utsyn, misjonær Asbjørn Aavik som har skrevet mange bøker, både fra Kina og Taiwan. Likedan husker de nok menigheten i Dragegata, i Fredsgata, på Ilan, i Taoyuan, det teologiske seminaret i Hcinchu og grunnskolen i Taichung.

Misjonsarbeidet har båret rike frukter, og mange på Taiwan takker Gud for norsk misjon. Men nå er imidlertid faren for å bli angrepet av Kina stor. Blir det krig, så vil det nok ende i et blodbad uten like.

Det gjør meg vondt å tenke på at denne vakre øya, Ihla Formosa, som portugiserne kalte den, og disse dyktige og fridomselskende menneskene skal bli utsatt for kommunistenes aggresjon. Utviklingen i Hong Kong viser oss hvordan det går når kommunistene overtar makta, da tas de demokratiske rettighetene bort, og friheten forsvinner.

Hva kan vi gjøre? Det er ikke mye vi kan gjøre, men vi kan legge Taiwan og dens befolkning fram for Gud i bønn.

I forbindelse med det som holder på å skje med Taiwan, går mine tanker tilbake til det som fant sted for 90 år siden i Kina.

Misjonær Asbjørn Aavik forteller i «Englene på muren» om en kommunistbande som herjet i Kina i 1931. Noen misjonærer var samlet i Yunyang mens «den røde hær» var på vei  mot byen. De prøvde å rømme, men de lyktes ikke og måtte vende tilbake til misjonsstasjonen. 

Mens de knelte ned, ba og overga seg til Gud, begynte skytingen, og den kom nærmere og nærmere. Men plutselig stanset all skyting, og røverbanden flyktet. Hva skjedde?

Det kom fram senere da en offiser i «den røde hær» fortalte at de hadde sett to murer omkring byen. På den ytterste muren stod det noen høye skikkelser i side, gule klær. Ansiktene deres var hvite som porselen – med sverd i hånd. Da våget ingen å kjempe lenger, men alle flyktet. Det var Herren som hadde sendt engler ned til vakt, skriver Aavik. De var bare synlige for fienden, men usynlig for alle inne i byen.

I Salme 91,11 leser vi: «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» 

Selv om vi ikke får oppleve slik dramatikk som misjonærene i Kina, så står løftet ved lag om at Herren vil sende engler for å bevare oss på alle våre veier. 

Vi vet at Gud kan sende sine engler til å verne om Taiwan og dens befolkning i vår tid også. Ingen våpen, hvor  avansert de enn er, kan stå seg mot Den treenige Gud og hans mektige englehær.

La oss derfor legge Taiwan og dens innbyggere fram for Gud i bønn. Be om at Herren vil sende sine engler på lignende måte som han gjorde i 1931 og befri dem fra kommunistenes press og åk.

Olav H. Kydland

CHINA VS TAIWAN 2019 THE HISTORY MADE SIMPLEKommentarer