Klagebrev til NRK

Av Bjørn W. 

Jeg har sett NRK på repetisjon om den helt grunnløse påstanden om ulovlig okkupasjon av Jerusalem etc. Saken er at Jerusalem ble delt da arabiske land gikk til krig i 1948, derav den grønne linjen, som ikke er anerkjente grenser. Israels folkerett bygger på mandatet fra 1922, nedfelt i Israels Deklarasjon, ikke den mislykkede FN-delingsplanen fra 1947. 

NRK er antisemittisk makkverk. Statskanalen fremmer islamsk stat i Judea, Samaria og Jerusalem mot folkeretten. NRK legitimerer Gaza uten jøder. NRK er en ekstremistisk organisasjon i takt med "millioner martyrer som marsjerer mot Jerusalem" - et motto fra arabisk vår, som NRK fortier, også da NRK dummet seg kapitalt ut i 2011. 

At det ikke ble frihet og demokrati med brorskapet og salafistene kunne NRK visst på forhånd med et minimum kunnskap om Quran / hadith / historie / forhold i islamske land. NRK lyver om at Arafat gikk bort fra vold i 1978. I 1995 fremholdt Arafat Oslo-avtalen analogt med Muhammeds hudna før slaget om Khaibar, samt forespeilet endelig oppgjør med jødene. 

Irans leder hevdet nylig at første prioritet er å opprette ummah. NRK er stille når Irans religiøse leder kunngjør at Israel vil opphøre å eksistere. NRK fortier at Abbas oppildnet til terror i Jerusalem i 2015; "We welcome every drop of blood spilled in Jerusalem." at dette var rent blod som gikk til Allah etc. Talen til Arafat og klippet med Abbas ligger på YouTube. PA Chairman Abbas incites to violence in Jerusalem

At der er mulig å være tilbakestående til NRK fremstår som komplett tabula rasa, er kanalens kjennetegn. Fra det sekulære til klerikale; Biskopene i DnK vet ikke at langfredag ikke eksisterer. De vet heller ikke at pinsedag på fast søndag savner enhver begrunnelse. Langfredag er feil fordi den ikke ikke følger månens faser. Pesach legger premisset for Pinsedag. Full måne torsdag 25 mars 1948 forteller at 14-15 Mai 1948 var 1. Jordens førstegrøde. 2. Pinsedag med presedens fra pakten med de ti bud, som samlende faktor. Israel ble gjenopprettet med eksakt astronomisk empiri vs. 3 Mosebok 23. NRK splitter Norge ved favorisering av islam. Mesteren sa at et delt hus ikke kan bli stående. NRK er bunnløs skam. DnK lærer menighetene opp til å bryte budet om hviledagene. DnK er makkverk. 

Vennlig hilsen Bjørn W.

Kommentarer