Trusler mot Norges framtid?

Av Amund Garfors. 

Norge har, takket være et folkelig fellesskap til inntil 1980/90 vært et av de fredeligste, harmoniske, tryggeste og mest funksjonelle land i verden. I de siste 30-40 år har Norge dessverre utviklet seg mer til et slags multietnisk kaos- og konfliktsamfunn. Og det takket være en misforstått snillisme koblet sammen med humanisme og liberalisme overfor fremmede folkeslag som ønsker seg et bedre liv, uten å delta i samfunnet. Men som mottar ei livslang trygd fra NAV.

På bakgrunn av den store forskjell i levekår i rike og fattige land, så er det ikke underlig at folk fra den fattige og konfliktfylte delen av verden vil hit til et forholdsvis rikt land som Norge. Men risikoen for at det norske samfunn vil bryte sammen under dette trykket av masseinnvandringen, både økonomisk og sosialt, den øker fra år til år. Alle har jo for lengst innsett at det "fargerike fellesskap" er en bløff, som ingen i praksis har interesse av. Den viktigste årsaken til de daglige konflikter og motsetninger mellom de ulike etniske grupper er at splittelsen i samfunnet er blitt en realitet. Der det nå registreres at både de voksende etniske grupper nordmenn i Norge og de etniske motsetninger øker i samme takt.

Og for at mitt perspektiv over en lite hyggelig utvikling ikke skal misforstås eller misbrukes, så vil jeg slå tydelig fast et viktig poeng; Det er at dagens norske politikere, det er nemlig de, som er den største faren for landets og folkets framtid! Nei, det er IKKE islam og muslimer som for tiden truer Norges frihet, nei på ingen måte! Dem har vi kontroll på, i hvert fall enda noen år. Den store trusselen mot det norske folk, den kommer nemlig innenifra, ikke minst fra den utvidede venstresiden som nå preger alle partiene på Stortinget, og som jeg kaller for Stortingspartiene!

Deres tankegods, woke og utopiske eventyr, det har nå effektivt gjennomsyret hele samfunnet. Der vi ikke lenger er i stand til å se hva som tjener landets beste eller ikke. Vi er dessverre fanget av en kollektiv og selvødeleggende psykose der vrangforestillinger florerer overalt. Og med apati og likegyldighet som den store trussel for et døende samfunn!

Ja jeg vil også påstå at de fleste muslimer i Norge har mer vett i hodet enn våre likegyldige og nedsnødde eliter som har sovna for lenge siden. Og i den grad islamister fra IS utøver en kommende trussel i Norge, så er nok det kun et uttrykk for et symptom på noe, og ikke en årsak til en stadig større del av folket som jeg vil kalle for den norske sykdommen. Ja der internasjonale forpliktelser spiller en langt større rolle enn å ta vare på sitt eget land og ikke minst våre eldre og pensjonister! Dette MÅ det bli slutt på! Derfor stem DEMOKRATENE ved høstens stortingsvalg! Vi lover at vi skal rydde opp!

Amund Garfors
Stortingskandidat
Demokratene
Nordland.

Kommentarer