NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 30. november 2015

Åpent brev til Norges statsminister Erna Solberg

Askim 17.11.2015
Fra May-Harriet Seppola

Dagens politikere, inkludert media, opptrer som om flyktningstrømmen til Norge er som et stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen. Dette er planlagt som man kan lese av stortingsmelding nr. 74, skrevet av Gro Harlem Brundtland i 1979.

Sitat: Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen: De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes: "til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser". Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet: "Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet". Sagt på en annen måte så skal det norske folk oppdras av staten til å ha korrekte ”holdninger”.
Sitat slutt. http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Før 1975 kunne det norske folk selv avgjøre om de ville naturalisere fremmede mennesker i egne hjem ifølge Allmenningsprinsippet som Norges Grunnlov bygger på. Dette ble forandret ved at Innvandringsstoppen ble innført og dermed var det stortingsrepresentantene som skulle avgjøre hvem som skulle få tilgang til vårt land.

Vi er ikke engang lovformelig innmeldt i FN, faktum er at Norge var formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde ikke Norge adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon. Likevel skrev Norge under med forbehold av Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at folkerettslœrde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming.

Trygve Lie, som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, instruerte FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp i Stortinget, gikk bondepartiets Nils Trœdal imot. Han ble funnet død under ett åpent vindu. Så hvor er begrunnelsen for at vi som folk skal ta imot masse flyktninger uten at det norske folk har noe som helst å si .

Skal våre skattepenger øses ut til velferdsflyktninger som reiser fra land til land, mens våre gamle på gamlehjem blir behandlet på en ytterst uvennlig måte etter å ha jobbet i en mannsalder, betalt sine skatter og opplever det at fremmedspråklige faktisk får en bedre ”pensjon”:


En annen viktig sak er den såkalte EØS-AVTALEN

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til, var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold til det gjeldende GATT-regimet, skulle det fortsatt være frihandel mellom Norge, Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU.

Basert på det frihandelsregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-området fra 1998. Sannsynligvis ville det vært full frihandel mellom Norge og EU nå, dersom det ikke hadde vært for følgende hendelser.

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke primœrnœringene og handel med varer fra disse. På ett ministermøte i Brussel i juni 1991 ba Thorvald Stoltenberg om at salen måtte ryddes for alle andre enn ministrene. Så kom han med det vanvittige utspillet at EU-KOMMISJONEN skulle få fiskekvoter i norsk økonomisk sone om de bare ville være så snill å ta med fiskefeltet med i forhandlingene. Den islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåtelandene heller, men denne landsforreder-gavepakken ble naturligvis utnyttet til fulle. Resultatet kjenner vi. Island fikk full frihandel med fisken uten å innlemme noe som helst av EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å innføre EU-regelverket i fiskerier og oppdrettsnœring uten å få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare et spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale. I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike ”forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede foretatt innmelding i ”EU”: https://mayharrietdotcom.wordpress.com/2015/03/23/eos-bedraget/

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU. EU består av et stadig større antall folk, med ulik historie, språk og kultur. I EU pågår en gradvis prosess der makt overføres fra de enkelte medlemsstater til EUs besluttende organer. Etter hvert som dette skjer, vil de enkelte lands mulighet til å bestemme over seg selv avta. Demokratene mener at utviklingen og forpliktelsene vedrørende EØS-avtalen og Schengen- avtalen gjør at Norge snarest mulig må si opp disse avtalene. Demokratene ønsker å erstatte EØS avtalen med en frihandelsavtale. Et eventuelt medlemskap i EU må avgjøres gjennom en bindende ”folkeavstemming”: http://www.demokratene.no/var-politikk/program-2009-13/eu/

May-Harriet Seppola

søndag 29. november 2015

Nå er det bevist: Verden virker ikke som den «skal»

VG

Nye eksperimenter bekrefter at partikler på mystisk vis kan være i umiddelbar kontakt med hverandre, selv over enorme avstander.

Partikler er i kontakt med hverandre over uendelige avstander uten tidsforsinkelse, viser enda en undersøkelse. Det skal egentlig ikke være mulig.

Du trenger ikke være Einstein for å henge med på prinsippet om lokalitet.Det betyr rett og slett at ting må være nær hverandre – eller sende signaler til hverandre – for å påvirke hverandre. Siden ingen signaler kan gå fortere enn lyset, tar det lenger tid å påvirke noe, jo lenger unna det ligger.

Prinsippet føles dypt logisk, og gjelder i all klassisk fysikk.

Men så kommer kvantemekanikken, da, og lager tull. Både teorien i seg selv og senere års eksperimenter har nemlig antydet at ting kan påvirke hverandre umiddelbart, selv om de ligger lysår unna hverandre.

Det hele henger sammen med et ytterst underlig fenomen i kvantefysikken:

Ting ser ikke ut til å få egenskapene sine før det øyeblikket vi observerer dem.

Les mer i VG

lørdag 28. november 2015

UDI: - Korset må bort før asylsøkerne kommer

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
(Dagbladet): På grunn av den store asyltilstrømningen til landet, har UDI sett seg nødt til å losjere asylsøkere på flere steder enn de ordinære mottakene.

Det Norske Misjonsselskapet (NMS) driver flere kristne leirsteder, som de ønsker å leie ut til UDI. UDI sier ja takk, men på en betingelse.

Alle kristne symboler må fjernes før asylsøkerne kan flytte inn. Det skriver avisa Dagen.

- UDI er ikke opptatt av at de som tilbyr overnattingsplasser har en verdimessig forankring. Derimot er vi opptatt av at selve overnattingstilbudet er religions- og verdimessig nøytralt, sier Vibeke Schjem, presserådgiver i UDI til Dagbladet.

Hun forklarer at dette betyr at stedene ikke bør bære preg av å tilhøre en spesiell religion eller livssyn, fordi botilbudet må kunne brukes av mennesker som søker asyl i Norge, uavhengig av opprinnelsesland, politisk ståsted, religion og livssyn.

- Vi gjør ikke dette med glede, sier Det Norske Misjonsselskapet.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen reagerer på pålegget fra UDI.

Les mer i Dagbladet

fredag 27. november 2015

Nei, Norge er IKKE verdens rikeste land

Nettavisen

Dette er tallene Norge ikke ønsker å snakke høyt om.
Fremskrittspartiet gjorde det for noen år siden til sitt mantra: Hvordan kunne et-eller-annet kritikkverdig kunne være mulig «i verdens rikeste land».

NRK har et eget program på P3 som har fått navnet "Verdens rikeste Land".

Og de siste årene har "i verdens rikeste land" har blitt et mantra som i politikken nå brukes av langt flere.

«Selvfølgelig har vi råd til det i verdens rikeste land», tordnet Venstre-politiker Torgeir Anda tidligere i år.

Også Arbeiderpartiet er lei av syting "i verdens rikeste land".

Men hvor har de det fra at Norge er verdens rikeste land?

Om man begynner å grave, er det mange undersøkelser som viser at Norge er verdens beste land å bo i (mer om det siden), men ingen som viser at vi er verdens rikeste.

Tar vi en titt på absolutte tall fra Det internasjonale pengefondet (IMFs), havner Norge på en 48. plass i verden. Dette er bak land som Peru, Romania, Kazakhstan, Irak og Sverige. Vi slår derimot kriserammede Hellas - de er på en 51. plass.


Les mer i Nettavisen

torsdag 26. november 2015

onsdag 25. november 2015

Byttet ut elever med asylsøkere - får 35 ganger mer i leieinntekt

Elever og ansatte ble i slutten av oktober kastet ut av den videregående Steinerskolen i Røyken. Nå er 150 flyktninger på plass i samme bygning, noe som er langt mer lønnsomt for huseier Olav Thon.

Med en gjennomsnittlig døgnpris på 781 kroner per person og 150 flyktninger, kan Thon Gruppen fakturere UDI for rundt 7 millioner kroner på de to månedene kontrakten varer, skriver VG.

Thon Gruppen ønsker ikke å kommentere summen fordi de oppfatter en slik avtale som konfidensiell.

3,5 millioner i måneden er likevel en 35 ganger så høy leiepris som den nå nedlagte videregående Steinerskolen måtte betale for de samme internat- og skolelokalene. Steiner måtte ut med 100.000 kroner i måneden i husleie til de samme eierne, skriver avisen.

Det kan bli aktuelt med en forlengelse av den to måneder lange kontrakten.

- En forlenging av avtalen med UDI kan skje ut fra den situasjonen som Norge nå er i, med stor tilstrømming av flyktninger, sier konsernsjef Morten Thorvaldsen i Thon Hotels til VG.

UDI bekrefter overfor avisen at det er riktig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittlig døgnpris på 781 kroner per person ved beregning av leiepris for akuttmottak. (©NTB)

tirsdag 24. november 2015

Flyktningmottak koster over 300 millioner i måneden

Staten bruker minst 325 millioner kroner i måneden på midlertidige asylmottak. UDI vedgår at noen løsninger kan virke dyre.

Hoteller og andre provisoriske anlegg utgjør disse kostbare mottakene, melder NRK.

I dag er 13.880 akuttplasser fordelt på 90 midlertidige anlegg i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har behov for å forhandle fram 400 nye akuttplasser daglig.

– Det er varierende prislapper på de forskjellige løsningene. Alt fra mer rimelige løsninger til veldig dyre løsninger, mange vil sikkert si for dyre. Men alternativet er at vi ikke har innkvartering til alle som kommer, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han ser ikke hvordan myndighetene skal nå målsettingen om å kutte ned på antall midlertidige plasser i nærmeste fremtid.

– Så lenge vi er i en situasjon på dette nivået, klarer vi ikke å avvikle akuttplasser, heller ikke de dyreste. Tvert imot må vi prøve å etablere flere plasser. Helst flere rimelige plasser, men det kan også bli en del flere dyre plasser, sier UDI-direktøren. (©NTB)

mandag 23. november 2015

Litt om Arnulf Øverland

La meg si litt om Arnulf Øverland, som jeg hadde / har stor sans for. Det ryktes at han kom sent til tro, i likhet med sogningen Einar Førde. Jeg har lest referatet fra rettsaken, som er del av boken til Dagbladets krimreporter som skriver fra mellom- og etterkrigstiden. Den er virkelig vel verdt å lese. Ikke bare Øverlands kryssforhør ledet av påtalemakten, som er full av humor og velfromulerte sarkamser, men også forsvarerens briljante prosedyre. Jeg skal prøve å finne avsnittet fra boken og kanskje skanne den, så kan Spikeren poste den.

Øverland var Riksmålsmann, og siden jeg er medlem i Riksmålsforbundet, sendte de meg kopien for noen år siden. Jeg mener imidlertid at min far hadde boken og at jeg leste den første gang hjemme som tenåring. Jeg lo godt, og jeg tror faktisk at sider av norsk kristelighet har ristet av seg mye av den fordømmelse som kan ha støtt mange bort.

Dette er min erfaring: Jeg har møtt evangeliske miljøer de siste årene, med utspring fra lokale bedehusmiljøer og indremisjonen, og jeg har bare godt å si om dem. Jeg har ikke opplevd fordømmelse av noen, som kanskje var vanlig i mellomkrigstiden. Bare et dypt oppriktig ønske om å bringe frelsen til så mange som mulig av våre landsmenn. Et ønske jeg deler.

For det første: Øverland holdt foredraget i Studentersamfunnet for å provosere frem rettsaken, som noe helt speiselt møtested for den frie tanke. Dette var før AKPere ødela også det ved et kupp, for så å holde alle avsteminger klokken 04:00 midt på natten.

Det var statsadvokaten som fremmet saken - ikke Hallesby, som da Jens Bjørnebo skrev "Uten en tråd" lenge etter krigen. Øverland kan ha blitt inspirert av "The monkey trial" i USA, som virkelig er verdt å se.

Ofte underslår ateister viktige fakta, som med Øverland saken. Læreren som underviste i evolusjonslæren i Tennesy var selv enig i at saken ble prøvd rettslig. I det hele tatt er det fantastisk å være ateist i samfunn med lange kristne tradisjoner.

Jeg mener Dawkins er bosatt i USA, kanskje endog blitt "citzen." De bosetter seg aldri på Cuba eller andre ateiststater. Hva med Nord Korea eller muslimske samfunn, hvor ateister har mindre sjanse enn snøballer i helvete. Gjett hva: De allierer seg med muslimer for å bekjempe kristendommen her hjemme og Israel i Midt Østen. Her i Norge kan de fritt spotte kristne, vår tro og Jesus med statstøtte. Denne damen som var Amerikanske ateisters grunnlegger, hun kunne fremme saker i høyesterett og vinne på 60-tallet under den kalde krigen. Det mens hun hyllet Sovjet Unionen og var erklært kommunist.

Noen ekstra detaljer: Hennes sønn er nå kristen evangelist. Hun selv og en annen sønn ble kidnappet og holdt fanget på et motellrom av en ansatt. De ble torturert av en sann kriminell som robbet dem og hele foreningen. Siden likviderte han dem begge og grave dem ned i øreknen i Arizona, mener jeg.

Ellers: Hva med våre ateister? HEFere består av mange SVere, som også hedret Sovjet Unionen og var en ren venneforening for DDR. Under Lars Gules lederskap var det mange som klagde på at de misbrukte organisasjonen politisk, inkludert til anti Israelsk retorikk. Jeg har sett lignende anklager mot dem i nettdebatter relativt nylig fra klassiske ateister, som jeg ikke har noe ondt å si om. De kan ikke tro og derfor søker de sammen.

Og gjett om HEF vil at DnK skal bli en ren medlemskirke, hvor de må betale inn et årlig medlemsgebyr - frivillig. Da må det samme gjelde HEF og muslimer. Evangeliske kristne får økonomisk støtte fra sine aktivt troende kristne medlemmer. Hanvold / Visjon Norge klarer et budsjett på 100 mill uten fem øre fra staten. Det sammen med avisen Norge I DAG.

DnK skjønner alvoret og vil ikke ha en medlemskirke som i Sverige. Derfor lufter de forslag om livssynsavgift (som de skal få brorparten av) for å styre unna hva de aner kommer. Ingen troende vil være medlem, og de passive medlemmene går neppe inn på nettbanken og sender dem penger. Hva med muslimer? De må  da også få sine til å betale frivillige? Følg med: Dette blir en skikkelig politisk farse!

W. Kirkehøyden

søndag 22. november 2015

Intervju med Hege Storhaug på Visjon Norge

Visjon Norge fikk tirsdag 17. november besøk av en av Norges mest kjente samfunnsdebattanter, Hege Storhaug (53). Hun er spesielt kjent for sin sterke islam-kritikk, men også for sin kritikk av tvangsekteskap, lemlestelser og vår innvandringspolitikk.

Nylig ga hun ut sin viktigste bok så langt, «Islam - den 11. landeplage». Dermed plasserer hun sin samfunnskritikk inn i en historisk kontekst, med en vri på Arnulf Øverlands foredrag «Kristendommen - den tiende landeplage». I boken tar Storhaug et radikalt oppgjør med det som er blitt Norges og Europas viktigste religion. Hun frykter at om noen tiår kan Europa ha 100 millioner muslimer. Bare i høst har man fått en dramatisk stor folkevandring til Europa, av muslimer i milliontall fra muslimske land i Midtøsten, Afrika og Asia. Presset fra en religion som blant annet selv er i kamp mot kvinner, jøder og homofile øker faretruende sterkt.

– Det er meget betenkelig at det muslimske presset øker samtidig med at det politiske lederskap tier og til og med lyver om islamds motstand mot vår kultur og vår frihet og vårt demokrati, hevder Storhaug. Allerede i 1992 skrev hun som den første her i landet, om tvangsekteskap. Blant annet har hun hevdet at svært mange flyktninger fra Syria er IS-sympatisører. Selv har hun tilbragt to år i Pakistan, er informasjonsleder i Human Rights Service og en mye brukt foredragsholder.

– Om vi ikke i mye sterkere grad står opp mot ytterliggående islam, kan vi om noen tiår bli dominert av islamisme, er blant Storhaugs påstander.

Hallgrim Berg har foreslått at utdrag fra boken «Islam - den 11. landeplage» leses opp i NRK. Storhaug er mest kjent som journalist i rikspressen, som forfatter og som en markant og uredd aktør i samfunnsdebatten. Mindre kjent er det nok at hun var en meget dyktig volleyballspiller, og med sitt lag Hisøy IL ble norgesmester for juniorer. Hun har utdannelse fra Idrettshøyskolen med hovedoppgave om spiseforstyrrelser. I yngre år var hun selv plaget med spiseforstyrrelse.

 
 
Spikeren

lørdag 21. november 2015

Stordalen-hoteller dropper bacon og pølser

Boikott Stordalens Comfort-hoteller!
Petter Stordalens Comfort-hoteller bytter ut bacon og pølse med en frokostmeny utviklet blant annet i samarbeid med Gunhild Stordalens EAT.

Ønsker du den tradisjonelle egg og bacon-frokosten når du bor på hotell, bør du ikke lenger velge Stordalens Comfort-hoteller. Der serveres det nå mer plantebasert mat til frokost.

– Dette er et nytt frokostkonsept for Comfort-hotellene våre, sier Petter Stordalen til Hegnar.no.

– Comfort er et ungdommelig og nytenkende konsept som ønsker å tilpasse seg nye trender og forventninger til morgendagens kunder. Der tenker vi at gjestene vil sette stor pris på en sunn og god start på dagen med nye råvarer og nye løsninger, fortsetter han.

I Umeå i Sverige har hotellet Winn implementert de nye retningslinjene fra Comfort. Både bacon og pølser er borte fra menyen. I tillegg har de redusert tilbudet av frokostblandinger og ost.

Reaksjonene fra hotellgjestene har ikke latt vente på seg, og det er ikke alle som applauderer forandringen, skriver den svenske avisen Affärsliv24.

– Det er blandede reaksjoner. Noen blir opprørte og noen har forståelse, sier Ebba Kohl på restaurant Plectrum, som står for frokostserveringen på Winn.

(©NTB)

fredag 20. november 2015

UDI og Frode Forfang må stoppes - NÅ!

Undertegnede trodde ikke sine egne ører da jeg så UDI-direktør Frode Forfang stå der på TV og fortelle oss at vi kan vente oss minst 100.000 asylsøkere til landet neste år. Ja, det kan like godt bli opp til 150.000. For her går det meste på cirka og omtrent. Og jeg kjente bare hvor jeg begynte å puste tungt der både angsten og redselen tok meg, der jeg i en salgs vond åpenbaring ser et bilde av landet vårt okkupert av fremmede fra en rekke land i Afrika og Midt-Østen. Der jeg ser denne overbetalte direktøren fra UDI med bakgrunn fra AUF, stå der og representere okkupasjonsmakten. Ja, det var bare uniforma fra det tredje riket som manglet, så hadde han gått rett inn i rollen som dem vi måtte slite med fra 1940 til 45. Jeg skulle gjerne vite om denne direktøren driver UDI som en stat i staten, og om hvilke hjemler han har til å beslutte en slik kommende katastrofe av inntrengere, okkupanter og terrorister som nå skyller inn over landet? Og hvilke budsjetter er det han følger? Eller tror han at penger kommer ned fra trær, slik de fleste sosialister har som vane?

Hvorfor sier ikke denne UDI sin øverste representant at nok er nok? Det hadde vært både realt og ansvarlig. Men han velger heller å kjøre på til landet bryter sammen i kaos og et økonomisk ragnarokk som denne nasjonen aldri tidligere har vært i nærheten av. Disse svake politikerne våre opptrer som om Frode Forfang er den rene diktator og som har blankofullmakt til å kjøre landet mot undergangen, mens de sitter musestille og ikke tør mukke til denne mannen.

Det som slår og sjokkerer meg er hvordan denne problemstillingen fra UDI blir formulert, der det nå kommer store horder av inntrengere og såkalte asylsøkere/flyktninger til våre grenser i sør og i nord hver eneste dag, uke etter uke, måned etter måned. Og der vi bare står og ser på dette, totalt handlingslammet, der dette fremstilles som noe uunngåelig, en variabel og en slags betingelse som vi bare må akseptere. Ja, som er der og som vi ikke kan gjøre det minste for å stoppe, der denne superbyråkraten Forfang holder pressekonferanse og forteller både Statsbygg og Forsvaret at de må sette i gang å finne ekstra boplasser og tomter over det hele land. Fordi det kommer en forventet migrasjon av fremmede som bryter seg inn i landet vårt. En migrasjon som er i ferd med å knekke norsk økonomi og omdanne Norge til en ustabil kruttønne som kan eksplodere når som helst.

En skulle jo tro at denne mannen hadde såpass ballast fra sin tid i AUF/AP, at han for skam skyld burde vite, ja som i hvert fall burde falle ham inn, at det er politikerne som skal legge rammene. Og der de igjen, skal ha folkets mandat, dersom det først skal legges til rette for landets selvmord, med ei slik dramatisk samfunnsomveltning som dette det nå legges opp til fra UDI. Og det er et mandat som folket ALDRI vil gi sitt samtykke til, dersom dette legges ut til en folkeavstemning!

Det er heller ingen hemmelighet at disse asylsøkerne som det aldri blir stopp på, det er blitt en milliardbutikk for alle som vet å sko seg på denne tragiske trafikken. Her kan omtrent alle som har noe å leie ut, kjøre sugerøret dypt i skattebetalernes lommebøker. Og der vi er med på å skifte ut befolkningen, ja rett og slett innføre nye folkeslag som skal overta vårt kjære fedreland.

Ja, mens massedrap og bomber går av med stadig hyppigere tempo i et snart ødelagt Europa, og der t.o.m muslimen Abid Raja sier at dette bare er starten, da er det på høy tid å legge denne vanvittige asylpolitikken på hylla. For i disse tider når UDI kan være så uansvarlig å legge til rette for over 100.000 asylsøkere i året, og det mens Norge er med å krige i muslimske land, da må en jo lure på hvor intelligente de er disse folka, når de ikke engang skjønner at de bereder grunnen for vår egen undergang?

Få ut fingeren folkens!

Skriv protestmail til Frode Forfang: ffo@udi.no
Skriv protester på bloggen hans: http://blogg.udi.no/
Skriv protest meldinger på Twitter: https://twitter.com/frodeforfang

NARVIK, 20.11.2015 AMUND GARFORS

torsdag 19. november 2015

Ope Brev til Åsne Seierstad

Åsne Seierstad in 2007.
Viser til intervjuet med deg på Dagsrevyen den 18.11. 2015, der du fortalde oss sjåarar om likskapen mellom høgreekstremisme og islamisme. Begge desse ismene stod for det same, hevda du.

Men eg sakna at du tok med ei tredje isme, nemleg venstreekstremismen. Kvifor tok du ikkje den med?

Er du heilt viss på at den isma du sjølve kanskje soknar til er den rette for andre enn deg sjølv og dine meiningfeller? Eg går ut frå at dette er venstreekstremismen all den tid du ikkje nemnde den med eit ord?

Kvifor kan ikkje eit folk - nasjon - sjølve få lov å avgjere om dei vil leve under venstreekstremisme, høgreekstremisme eller islamisme, som t.d. IS - eller ingen av delane? Eller om dei vel å leve som folkefellesskap innan eit eige heimland, ein nasjonalstat? Skal venstreekstremismen nekte oss det?

Men då trengs det folkerøystingar og det er det ikkje politisk vilje for. Folkerøysting kan føre med seg at folkefleirtalet si tale ikkje stemmer med den politisk korrekte linja. Nett det har ikkje politikarfleirtalet av vår tid ryggar til å bere!   

Er verda sine røynsler med venstreekstreme samfunnmodellar så mykje å trakte etter? Vi har ei mengde slike eksemplar, frå Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim il Sung, Enver Hoxha, Mengistu i Etiopia, for å nemne nokon.

For mitt vedkomande ønskjer eg ikkje å leve under nokon av desse ekstremistiske samfunnsmodellane, heller ikkje ønskjer eg det for folka som har sine mange tusenårige historiske røter i Norge, nordmenn og samar,  eg ønskjer det eigentleg ikkje for noko folk!

Eg kan også nemne at det var stor forståing innan den muslimske verda for grusomheitene som nazismen stod bak, men så var jo også nazismen ein venstreideologi og slett ikkje høgreekstrem!

Venstreekstremismen har like lite som dei andre ismene skapt fridom, demokrati og ytringsfridom, og vil heller aldri skape det.

De skulle halde dykk borte frå å reise rundt i verda og fortelje at Norge er ei fridomsborg. Det er nemleg ikkje sant!

Nett det viser den manglande ytringsfridomen for folkelege meiningar i landet vårt, og retten til å få vere med å avgjere vår eiga framtid som folk i vårt eige heimland.


Norvald Aasen,
6983 Kvammen

onsdag 18. november 2015

We stand with Israel - now and forever!

Jeg - Kirkehøyden - vil gjerne poste denne artikkelen, og jeg kommer antagelig å gjenta / vise til den i senere diskusjoner, i tillegg til hva Spikeren selv ytrer om temaet. La meg fortelle at Spikeren og jeg er nære venner, ja vi kaller hverandre Brødre i Troen, så her står vi sammen.

Vi er konservative kristne i ordets beste forstand. Det vil si at vi baserer vår tro ene og alene på Guds Ord - ikke på meninger og synsing. Derfor står vi med Israel og det jødiske folk, for løftene i Ordet er klinkende klare. De som er uenige i dette, skygger elegant unna Guds Ord og alt som taler Israels sak.

Så til det politiske: Spikeren har blitt oppfordret av andre som deler vårt syn om å stenge ute enhver som fremmer konspirasjonsteorier eller viser noen form for jødehat. Endog stenge noen ute med basis i hva noen kan ha ytret på andre forum. Dette strider mot alt Spikeren og jeg selv står for.

Grunnen er fordi disse personer kan betrakte seg som kristne, ha legitime syn på ting som skjer i Midt Østen og Islams utbredelse i Europa. Og her finnes det et hav av fakta, som ikke kommer fra andre enn muslimer selv: Nemlig hva de og islamister sier om sin tro og hva de endog planlegger for vårt kontinent - med korresponderende handlinger. Her trenger ingen å ty til konspirasjonsteorier, for alt sammen utfolder seg foran øynene våre, "as we speak." Og gjett hva: Jødene står øverst på deres drapslister. Ja, de har faktisk lovfestet det i Midt Østen, slik som nazistene lovfestet Holocaust. Alt sammen var "lovlig."

Så om jødenes verdensomspennnende makt og roten til alt ondt: Intet folk har fremmet mer rettstat (basert på GT), kultur, kunst, vitenskap, teknologi, moderne medisin, avansert jordbruk, listen bare fortsetter, herunder arbeidsplasser og en serie ydelser til palestinere / sine fiender.

Hvorfor går så alle avstemninger i det shariavennlige FN imot dem? Ikke bare den muslimske 57 lands gruppen, men andre despotier / diktaturer og vestlige demokratier med Norge i spissen, undergraver Israel i FN. Og nå også USA, som tidligere har stoppet mye av urettferdigheten med sitt veto i Sikkerhetsrådet siden 1948. Nå er alt sammen i fare fordi Obama administrasjonen er i seng med Islamister, inkludert Iran. USA er endog mer venstreekstrem enn vest Europa. Obama står også for en grell kristendomsforfølgelse internt i USA. Han løfter heller ikke en finger for å beskytte kristne i Midt Østen, Afrika og Asia. Det finnes en stilling for det, men den har han ikke utnevnt.

Og intet av det ovenfor har altså jødene kunnet stoppe med sitt "verdensherredømme". All deres støtte er nå mini stater i Stillehavet, og noen få Afrikanske land som yder dem sann bistand, og til dels konservative Australia og Canada i det siste. Ja, det finnes konservative kristne (Erik Selle) som oss, som har fortalt små afrikanske stater at om de velsigner Israel, så vil Gud velsigne dem.

Dette burde Norge legge seg på minne når vi nå invaderes av Islam og Frankrike nettopp har blitt rammet av ekstrem terror. Står det jøder bak det også? Selvfølgelig, jeg kjenner ondskapen, den dukket opp etter 911, hvor muslimer danset i gatene av glede og stolthet, og snur seg for å gi jødene skylda, sammen med elementer her midt i blant oss i vesten. - til høyre og venstre. Der forener de kreftene - med sitt felles jødehat.

Spikeren ønsker at SC skal være et forum for frie ytringer, men han vil ha visse begrensninger, som jeg også støtter 100%. Vi vil ikke ha antisemittisme, nazipropaganda, holocaustfornektelse eller oppfordringer til vold. Vi vil heller ikke ha jødekonspiratoriske utsagn, basert på 2000 år (ja lengre) med løgner fra djevelen "himself".

Dette har dessverre infisert landet vårt, som har lange tradisjoner for jødehat helt tilbake til da Grunnloven ble forfattet. Alle vil være stolte av Henrik Wergelands kamp for jødene. Han hadde selv konspiratoriske oppfatninger i sin ungdom. Men han fikk jødiske venner i Frankrike og oppdaget snart at konspirasjonsteoriene var falske. Fordi han var en rettferdig mann, tok han konsekvensene og kjempet til sin død for å få fjernet den berømte "jødeparagrafen". Men nå er vi altså tilbake til "square one."

Landet vårt flyter over av jødehat under dekke av uenighet om Israels politikk, med høyremannen Willoch i spissen. PLO har til og med gitt ham ærespass! At Israel bør legge seg flate for å bli utryddet av sine naboer er noe de har konspirert med i 67 år, og de har prøvd utallig ganger. Helt fra dagen etter at det jødiske folk fikk tilbake bare deler av sitt historiske hjemland iht. internasjonal lov startet arbeidet i Folkeforbundet og ble fullført i FN. Og en avstemning i Hovedforsamlingen var faktisk ikke nødvendig. Mandatet var klart lenge før det.

Nå er det ikke bare nynazister som har skylden for jødehatet i landet vårt, men vår egen venstreorienterte presse, NRK, TV2, akademia og store deler av våre politiske partier, langt inn i de borgerlige leier. De gjentar løgner og dekker over Israels fienders ondskap og intensjoner. Helt bevisst og samordnet med våre såkalte Midt Østen "forskere" og "eksperter."

SC er et forum med kristen konservativ orientering, noe som omtrent ikke finnes lenger her i Norge. De som har ideer om jøder, som jeg belyser ovenfor, har utallige forum å boltre seg på og kan til og med starte sine egne forum. Men ikke her, for her ønsker vi å stå sammen med Israel og det jødiske folk, med basis i Guds Ord og fakta som gjør at trollene sprekker.

Med ett hederlig unntak med kraft, etter at de fikk nær 10.000 medlemmer, må norsk presse nå vokte seg. For etter sommeren 2014 ser vi en bedring takket være MIFF.  Ingen har kunnet ta dem på ett eneste punkt, for de kan sin historie, helt fra første verdenskrig, og mandatet, Bolfour deklerasjonen og San Remo møtet.

Ellers ser det ut for at muslimer ikke kan gjøre noe galt i vårt land. Det flommer nemlig over av forsvarere som karakterdreper enhver som forteller sannheten om hva de selv sier om jøder og planlegger her i Europa. Imamer som gir råd til norske muslimer sier faktisk rett ut at de skal avslutte jobben Hitler ikke maktet. Det er fakta, og likevel er det ingen som reagerer...?

Også våre egne myndigheter setter inn resusser for å stoppe frie ytringer på andre forum og sosiale medier som sier det som det er, om muslimers aspirasjoner, endog mot vårt eget land. Alt dette mens våre sakskyndige stiller opp i retten for å forsvare de mest avskyelige utsagn fra muslimer, som nå er lov. Og ingenting er anket av våre påtalemyndigheter.

Når lederen for Islamsk sier at "våre IS gutter" avtjener førstegangstjenesten i Syria, så later man som om det aldri ble sagt. Erna tar en selfie sammen med ham, og NRK spør ham aldri i studio om hva han mente med dette utsagnet, senest etter Paris terroeren. Men dersom en rabiat jøde skulle si noe, gjett om de bringer "nyheten", selv om Israelske myndigheter avviser det, ja rettsforfølger egne ekstremister.

Så skulle ingen tåle Spikers Corner, som ett av få åpne forum som står med Israel, på bibelsk-, rettslig- og politisk grunn. Basert på fakta.

W. Kirkehøyden

tirsdag 17. november 2015

mandag 16. november 2015

Terroren og Massedrapene i Paris

132 mennesker er så langt drept og mer enn 350 skadet,
mens over 100 er livsvarig eller alvorlig skadet.
Så slo de til igjen, disse Muhammeds disipler med sitt blodige terrorangrep på uskyldige unge mennesker, midt i Paris sentrum sist fredags kveld. Allahu Akbar ropte disse blodtørstige terroristene mens de i narkorus myrdet og skjøt ned helt tilfeldige personer som dessverre oppholdt seg på feil sted til feilt tidspunkt. Der disse stakkars uskyldige menneskene måtte betale prisen for politikernes svik og ansvarsfraskrivelse.

Ja, terroren i Paris var en varslet katastrofe! For Frankrike er et av de land i Europa, sammen med de skandinaviske land som har vært mest fraværende i sin kontroll med den muslimske innvandringen. Og nå, nå får folket betale en svært høy pris for denne likegyldigheten. Der 132 mennesker så langt er drept og mer enn 350 skadet, mens over 100 er livsvarig eller alvorlig skadet.

Samtidig fortsetter blandingen av muslimske flyktninger, velferdsinnvandrere og IS-terrorister å strømme inn i Europa, der politikerne forvirret og rådvill begynner å innrømme at det faktisk ikke er slik vi er blitt fortalt. Der de fleste som søker asyl er personlig forfulgt i sine hjemland. Mens vi heller hurtigst mulig bør ta inn over oss realitetene, at det faktisk finnes en rekke mennesker som kommer hit, med kun sine onde hensikter!

For den terroren og det blodbadet vi nå så med skrekk og gru gå for seg i sentrum av Paris, det er noe som bare vil øke i omfang over hele Europa. Ja, dersom ikke vi snart innser at vi er i krig med islam! Og denne terroren som nå er kommet på vår egen dørstokk, det er kun et resultat av tiår med kriminell unnfallenhet, handlingslammelse, kulturmarxisme godt blandet med en meget farlig globalisme som har snudd verden på hodet. Og der disse udugelige og uansvarlige politikerne, journalister, intellektuelle og såkalte ”eksperter” på islam har bablet i vei om det fargerike fellesskap og den berikelse som skal vederfare oss alle. Jomen sa jeg smør!

Det er først og fremst media som bærer ansvaret for at det snart er krig i Europa, nok engang. For det står nemlig ikke i den menneskelige makt å motstå medias ansvarsfraskrivelse over sannheten. Folkets talspersoner som enda tør skrive sannheten og som står fram med fullt navn, de blir utestengt eller nedkjempet en for en. Når man ser på dagens debatter på TV, så ser man jo at sannheten også der skal feies under teppet. Der disse ”journalistene” har full kontroll med regien i studio i det som de kaller for politisk debatt, men som er et rent bedrag som går sin evige gang. Et bedrag som overgår Hitlers propagandaminister Josef Goebbels, med god margin!

Merkelig at det er politikerne og journalistene som alltid fordømmer andres forslag til å tenke sikkerhet for sitt folk og sitt land? Nei, de ønsker ikke at det tenkes lenger fram en sin egen nesetipp. Og hver gang terroren rammer oss, da blir de så forferdelig overrasket og kommer med sine merkelige bortforklaringer. For så vettløst som politikerne over hele Europa har styrt de siste tiårene, så er det ikke særlig overraskende det som nå skjer midt i hjertet av Paris. For når folk fra voldelige kulturer som er vokst opp med vold, og som utfører vold og terror også i Europa, da bør ikke disse dobbeltmoralistene i hele tatt virke som om dette kommer uventet på dem.

But I have news for you!: Blir disse Muhammeds disipler mange nok her i Europa, så vil dette kontinentet bli like voldelig som hjemlandet deres, der de kommer fra! Og der flesteparten av politikerne i Europa vil få stå til rette og ta sitt medansvar for ei framtid som vil bli meget dyster, farlig og svært så skremmende!

NARVIK, 15.11.2015 AMUND GARFORS

søndag 15. november 2015

Me fekk gråten i halsen

Erna gråt fordi hun hadde giftet seg i Paris!
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Til Statsminister Erna Solberg.

Eg ser i media bilete av deg med teksten, Gråtkvalt Erna Solberg.

Dette er kvalmande å sjå! Og du fortel gråtkvalt at du gifta deg i Paris. Er det så viktig då?

Er det ikkje Europa sine politikarar som står ansvarlege for det vi no ser, og det vi lenge har sett, i Europa. Det er ikkje lenge sidan du skulda oss nordmenn for "muslimhets". 

No skal de vel igjen ein tur til Paris for å stå samla "mot terroren" som de har vore ansvarlege for å ha drege inn over heile verdsdelen vår.

Gråt gjerne dine krokodilletårer, men sjå deg i spegelen og spør deg korleis og kvifor, Europa har vorte slik det no er.

Kva no med di gamle "Handlingsplan mot etnisk diskriminering" og lova mot etnisk diskriminering som du fekk vedteke i 2005, der du gjennom Bondevikregjeringa nesten gjorde oss nordmenn rettslause. Kan t.d. nemne omvendt bevisbyrde.

Heile godheitsindustrien med sine utallege såkalla "humanitære" organisasjonar og så godt som alt av media kan du ta med deg til Paris om de møtes der. Då vil hykleriet vere komplett!

Vi som gjennom mange tiår har åtvara mot det som no skjer har stort sett vore boikotta frå media, uthengde, gjort til latter og kriminaliserte, også av nesten eit samla politikarmiljø. I det politisk korrekte samfunnet har lygna hatt dei beste livsvilkår. No ser vi europearar dei svikefulle og duglause politikarar vi har lete oss lure til å velje som leiarar.
 
Veit du, Erna Solberg, om skipa dine i Middelhavet har redda opp frå havet terroristar som har vorte frakte inn til Europa?

Jau, Erna Solberg, dykkar toleranse for alt det framande, det fargerike og "flotte" mangfalde, står sanneleg atter ein gong utan ein tråd. Og det vi då ser er ikkje pent!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen   

lørdag 14. november 2015

NÅ MÅ NORGE VÅKNE! - STENG ALLE GRENSER!

Nå må hele stortinget med alle politikerne, uansett parti,

komme sammen og stoppe den islamske innvandringen til Norge! 

Vi finner oss rett og slett oss i denne galskapen lenger!

Hvis dere ikke gjør noe skikkelig nå, 

kommer dere til å være ansvarlig for landssvik og ødeleggelsen av Norge!

fredag 13. november 2015

Mener Norge selv kunne stoppet asylstrømmen

NRK

Grenseinspektør Ulf Gøran Mathisen
Foto: Kaspar Fuglesang/NRK
Grenseinspektør Ulf Gøran Mathisen ved grensekommissariatet frykter han kan miste jobben for det han nå står fram med.

Mathisen sier den store strømmen av mennesker over den norsk-russiske grensen overhodet ikke burde komme som en overraskelse for norske myndigheter.

– Det er ikke overraskende det som nå skjer på den norsk-russiske grensen. Russland har tatt dette opp for flere år siden fordi de hadde forutsett at dette kunne skje, og de har også gitt Norge et godt løsningsforslag, sier Mathisen.

Jusprofessor Peter Ørebech mener det ikke er tvil om at grenseinspektør Ulf Mathisen har rett i sin fremstilling av saken.

– Folk som kommer via et trygt tredjeland hvor de har lovlig opphold har ikke krav på asyl i Norge, og kan avvises på grensen, sier Ørebech.

Han kviet seg for å gå ut med denne informasjonen, i fare for å bli stemplet som en kyniker.

– I Norge snakkes det jo mest om at alle disse stakkars menneskene har rett på asyl, og selv om lovverket er veldig tydelig vet jeg flere fagfolk er redd for å si det som det er, sier Ørebech.

Han ventet i det lengste med å gå ut med saken, men fredag var han lei av å vente på at noe skulle skje.

– Jeg er rystet over at norske myndigheter ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere, sier Ørebech.

Les mer på NRK

torsdag 12. november 2015

Galskap satt i system!

TV2-nyhetene kunne her forleden kveld fortelle oss at av de flere tusen såkalte "flyktningene" som er kommet syklende over grensa fra Russland de siste ukene, så har hele fem personer fått avslag på sin såkalte "asylsøknad" og blitt returnert til Russland. Ja, tenk det! HELE FEM STYKKER!

Jeg får vel like godt først som sist innrømme at jeg ble overrasket over at tallet var så høyt! Nei, det er IKKE ironisk ment, i det hele tatt, når man vet hvilke puslinger som bestemmer i dette landet...

I praksis blir så og si ingen utvist fra Norge. Jo, en og annen nigeriansk prostituert klarer de vel å få sendt ut. For ikke å snakke om dersom det skulle være noen syriske eller irakiske kristne flyktninger som muslimene ikke har klart å kverke underveis.

Et avslag fra UDI betyr ingen verdens ting. For det første har de et hav av ankemuligheter, og behandlingen av anken tar lang tid. Dersom det blir nei også etter ankebehandlingen har de minst tre gjenstående muligheter. Og deretter kan de søke om opphold på humanitært grunnlag, og som de trolig vil få fordi de klart å få til en viss mengde barn i ventetiden. Skulle det likevel bli nei nok en gang, da kan de på nytt dra det gjennom hele ankemølla med tingrett, lagmannsrett, høyesterett og videre til Strasbourg. Hjelper ikke det heller, kan de bare likevel gi blaffen, og la være å reise. Skulle de derimot bli hentet av politiet og satt på et fly, så er det bare å reise tilbake til honningkrukka i Norge. Vi har sett nok av eksempler på at uttransporterte er tilbake i Norge, samtidig med politifolkene som eskorterte dem ut er tilbake på Gardermoen.

Og som om ikke dette var nok, så kan de også påregne at det spretter opp såkalte "støttegrupper" både blant nordmenn og blant innvandrere. Disse gruppene demonstrer, skriver brev, går i tog og holder et sabla leven for at vedkommende skal få bli i "det lovede land" hvor pengene sitter svært løst hos NAV. I tillegg er det alltid noen som er villig til å bryte norsk lov, der de skjuler vedkommende slik at politiet ikke får tak i dem i det hele tatt.

Alt det snakket vi nå hører om "rask behandling" og "rask retur" er med andre ord den rene løgn og rent bedrag overfor det norske folk! I praksis vil så og si INGEN som klarer å komme seg inn i Norge, bli returnert! Det blir i så fall som om noen hadde forsøkt å hindre S/S "TITANIC" i å synke ved hjelp av et øsekar. Noen vanndråper ville de vel ha fått over bord. Men i praksis ville det ha gjort null og nada i forskjell.

Dersom vi ikke stanser invasjonshæren på grensa, så vil Norge i løpet av svært få år kollapse til et voldelig og blodig kaos og et konkursbo. Så lenge Regjeringen med Erna Solberg i spissen ikke vil stenge våre grenser både i sør og i nord, så vil innstrømningen bare vokse og vokse, der ingen lenger har kontroll og oversikt.

Og er de først kommet inn er de, for å sitere Kari Voght (av alle) "Kommet for å bli" og som igjen blir vår egen undergang!

NARVIK, 11/11/2015 AMUND GARFORS

onsdag 11. november 2015

Landet Israel er ikke en gave fra Gud til jødene

Landet Israel har ingenting med bibelske løfter om Guds Israel å gjøre. Dette er en vranglære enten det hevdes av biskoper, pastorer, kristne aviser eller hvemsomhelst. Ingen av disse har autoritet over Bibelen Guds Ord. Forførelsen er stor.

Biskop Ole Christian Kvarme mener det vil være arrogant av kristne å si at landet Israel ikke er en gave fra Gud til jødene i følge en artikkel i Dagen onsdag 28. oktober. Å støtte staten Israel og/eller hevde at landet Israel har med lovnader fra Gud å gjøre som biskopen hevder fordi man er kristen er en forførelse. Bibelen gir ikke grunnlag for en slik tankegang.

Mange reagerer på flere tidligere innlegg i Dagen om at det er Guds ord å støtte Israel, og koblinger til tragedier som på Utøya ved støtte til Palestinere. Den kristensionistiske vranglære og ekstreme tankegang har kommet for en dag i den kristne pro-Israelske avisen Dagen.

Selv om de fleste kristne som har uttalt seg i media, som for eksempel Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk på forbilledlig måte på lederplass har tatt klar avstand fra ovennevnte «teologi» om man kan kalle det for det, er jo saken at mange kristne, inkludert avisen Dagen, støtter staten Israel i nærmest alt de foretar seg, åpenbart på helt ville veier i forhold til Jesus glade evangelium. Avisen Dagen mener at Jødene er Guds utvalgte folk og fremmer en slik vranglære på lederplass. Støtte til staten Israel kjennetegner avisen. Det kan stilles spørsmålstegn ved om avisene Dagen og NorgeIdag, samt TV-kanalen Visjon Norge hadde overlevd uten vranglæren om at jødene er Guds utvalgte folk og at en slik vranglære er utbredt blant kristne. Kristne leserne og TV-seere fatter stor interesse for saker om landet Israel og konflikten med Palestinerne.

Jesus sa; Min kongsmakt er ikke av denne verden. Han ville ikke sette seg opp mot makten ved bruk av våpen og militærmakt. Hans «våpen» er evangeliet. Da må man jo spørre seg som en etterfølger av Jesus; hva ville Jesus gjort?
Ingenting som tyder på at han ville koble sitt evangelium og Guds Ord til å støtte staten Israel, som mange kristne, både menigheter, pastorer, kristne aviser og en norsk TV-kanal for eksempel gjør.

Jødisk messiasforventning var på Jesus tid nasjonalistisk. Selv for apostlene etter pinsen ser en hvor vanskelig det var å forstå at evangeliet også var for hedningene (Ap.gj. 10 og 15). Det var jødenes forventning at når Messias kom skulle han opprette sitt rike, og avskaffe Romerriket og gjøre Israel til den ledende stormakt. En kan trekke paralleller i dag til noen
kristnes tro på at Israel skal bli en slik makt ved Guds vilje. Ganske mange kristne tror at Israel har Gud på sin side i krig, og rettferdiggjør okkupasjon med det. I følge både FN og Israels egen høyesterett er Israel en okkupant, og mer
okkupasjon skal det bli om kristensionistenes Israel skal bli en realitet.

Men som nevnt kom Jesus med noe helt annet;

”Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet, for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. (Joh 18,36).

Dette ble allerede profetert om Messias i Det gamle testamentet Mika 5.4. «Han skal være fred». Elsk deres fiender sa Jesus (Matt 5.44). Hva betyr det? Jesus forkynte jo evangeliet for jødene. Hedningemisjonen kom etterpå. Folkets fiende var Romerriket. «Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også» (Matt 5.40). Dette var neppe ment mot jøder, som det var forbudt å ta kappen fra noen (2 Mos 22,26).

“Og om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham (Matt 5,41) – det hentydet neppe heller til landsmenn: Ordet for “tvinger”, aggareuo, latinisert til angario, var et teknisk uttrykk for sivile borgeres tvangsarbeide for romerne; det er det samme ord som brukes da romerne tvinger Simon av Kyrene til å bære Jesus’ kors (Matt 27,32).

Altså synes det klart at Jesus befalte hvordan hans etterfølgere skulle forholde seg til politiske fiender. Altså helt klart pasifistiske trekk, noe som slett ikke kjennetegner staten Israel. Når kristne i dag støtter staten Israel og kamp mot Palestinere ut fra at dette skal være oppfyllelse av Guds Ord, er det likevel imot Guds Ord. Jesus sine befalinger gjelder for Isrealittene i dag. Og hva som er det rette Israel er Bibelen helt tydelig på. Paulus definerer det nye Israel i Romerbrevet, og
dette har overhodet ikke noe med en stat i denne verden å gjøre. Dette står så enkelt og klart at de fleste legger dette til grunn. Men jordisk tankegods og politikk gjør at staten Israel blir koblet til Bibelens Israel. Forførelsen er stor.

Jesus sa jo til de jødiske overprestene og fariseerne at «Guds Rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket» (Matt 21:43). “Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet” sier Paulus (Gal 3,29). Bibelen består jo som kjent både av det gamle og det nye testamente. Det er bare ett bibelsk Israel, derfor sier Paulus at ikke alle Isrealitter tilhører virkelig Israel (Romerne 9.6). Altså når han sier ikke alle, mener han at det å være jøde i seg selv ikke gir «borgerskap» i bibelens Israel. Det er de troende på Jesus Kristus, jøder som andre folk, som er det virkelige Israel.

Altså ingen såkalt erstatningsteologi. En slik teologi må i så fall være kristensionistenes omtolkninger av klare ord, til at Gud har en spesiell plan gjennom opprettelsen av staten Israel. Bibelen er klar på at det er bare ett Israel som består av jøder og alle andre folk som tror på Jesus Kristus, se for eksempel Efeserbrevet kap 2 v 12-14 og Romerbrevet kap 11 v25-26. Ingenting av det som sies om dette bibelens nye Israel i Det Nye testamente tyder på at staten Israel kan være oppfyllelsen av dette.

Altså Bibelen er klar på hva som er det rette Israel og Jesus befalinger til Isrealittene står til evig tid. Disse befalingene stemmer overhodet ikke med støtte til krig, erobring av landområder og favorisering av jøder og staten Israel.

Gjennom Abraham hadde Gud utvalgt et folk, ikke for deres egen skyld, men for hele menneskehetens frelse. Fra dette folket trådte Jesus fram. Han var løftets Messias, den som kom for å opprette Israel som kongerike. Men ikke som en geografisk og politisk stormakt i en fiendtlig verden. Jesus sa: ”Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene (Lukas 17 v20-21) og at ingen vil kunne si «her er det» eller «der er det», men det er midt blant dere (inni dere). Så når Apostlene spurte Jesus i Ap.gj. 1.6 om når han skulle gjenreise riket for Israel, ser en lett av svaret han gir at det ikke er en politisk makt, men et åndelig rike, som de fikk erfaring med litt senere. Og de skulle bygge opp Davids falne hytte vi ser
i kap 15, men dette er et åndelig hus av både hedninger og jøder, ikke et nytt krigersk Davidsrike.

Så når en kristensionist fremstiller det som at det står i Bibelen at man skal støtte staten Israel, så er dette usant. Fordi det ikke er Guds Israel man lar være å støtte. Paulus forklarer hva 1. Mos. 12.3 betyr om at den som velsigner deg skal bli velsignet og den som forbanner deg skal bli forbannet i Galaterbrevet 3:16. Der står det klart at det ikke dreier seg om en nasjon eller bare jøder, men en person: «Gud ga løftene til Abraham og hans ætt: det står ikke «til dine ætter» som
om det gjaldt mange, men det blir talt om én, «til din ætt», og det er Kristus.

Jøder og hedninger er likestilt i følge dette, så det kan heller ikke dreie seg om noen form for «devaluering av jøder», eller antisemmtisme som de kristne Israelvenner stadig trekker frem. For hva kan vel være bedre enn lovnaden om Jesus? Et land Israel? Den nye pakt er forutsatt allerede i det gamle testamente.

Men dette er den pakten jeg skal slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk (Jeremia 31, 33). Det er helt tydelig at denne nye pakten er forskjellig fra den som ble avskaffet, siden den ikke ville  være "som den pakt jeg opprettet med deres fedre" (Jeremia 31,32). Forskjellen ligger i den kjennsgjerningen at den nye pakten ikke lover jødene noe geografisk land. Istedet kommer hvert menneske som tror på Jesus, grunnleggeren av den nye og universelle pakt, til å få del i Gud.

En kristen skal ikke utbre et annet evangelium enn det om Jesus Kristus, som et falskt evangelium om at det er nødvendig for en kristen å støtte staten Israel for ikke å komme inn under «Guds dom», at staten Israel har Gud med seg i kamp mot fienden, og at katastrofer og død skyldes manglende støtte til staten Israel. Landet Israel kan ikke være en oppfyllelse av Bibelens profetier, det er ikke et land lovet til jødene av Gud. Det er ingen grunn til å støtte staten Israel fordi man er en kristen. Selvsagt kan man ikke komme under Guds dom for å la være å støtte ett Israel som ikke er Guds Israel.

Fredsriket

tirsdag 10. november 2015

Hvilken plan ligger det bak masseinnvandringen?

Syriske terrorister og krigsforbrytere popper nå opp over alt.
Mens våre politikere krangler om hvor de 9,5 milliardene som skal dekke kostnadene med de ekstra såkalte "flyktningene" neste år skal hentes fra, så veit man snart ikke hva man skal gjøre eller tro. Kanskje bare le eller gråte, eller bare resignere over dette vanvittige pengeforbruket som mangler enhver realitet og fornuft? Og som dette landet aldri har sett maken til. Det skal bli spennende å se hvor mange måneder ut i 2016 det vil gå før disse pengene er brukt opp og de må gå til Stortinget for å be om enda mer. Da foreslår jeg at de flytter kommaet en plass til høyre, så vil det kanskje holde ut 2016? Etter hva vi nå er blitt forespeilet, og om hvilke mengder med mennesker som vil ta seg inn her til neste år.

Ser ut som ingen av disse såkalte myndigheter er villig til ta inn over seg at det ikke er noen slags ende på denne strømmen av fremmede som nå velter inn i Vesten. Det er et nærmest uendelig hav å ta av, ja nok til å forbruke til siste krone, ikke bare i lille Norge, men i hele Vest-Europa. Og dette er det noen som konsekvent nekter å se i øynene. 

I Sverige har de slått alarm, der dette nå vil føre til den totale kollaps både økonomisk, sosialt og kulturelt.

For meg ser dette ut som å være planlagt, der denne flyktningstrømmen skal være med på å bryte ned hele Europa som ei ny slags krigføring. Ja, vår egenart, enkeltlands kultur, språk og væremåte skal forandres. Og utslette enhver nasjons suverenitet.

Det eneste som kan redde Europa nå er at Putin gjør seg ferdig og "rydder opp" i Midt Østen. USA med NATO og EU er ikke særlig begeistret og er vel heller rasende, der de ønsker å demonisere Russland som endelig grep inn for å få stoppet krigen og ikke minst flyktningstrømmen til Europa.

Ethvert oppegående menneske ser jo at den pågående og illegale smuglingen av muslimske flyktninger til Europa vil skape et kaos ved grenseovergangene som vi tidligere aldri har sett. Der denne konstante strømmen av båter over Middelhavet og Egeerhavet synes ustoppelig. Og dette avslører igjen et nettverk som genererer inntekter til mafia og en rekke terrororganisasjoner, bl.a IS.

Det vi nå opplever er at en hemmelig plan utviklet av NWO, altså Den nye Verdensorden, nå faller på plass. Og denne planen går ut på å systematisere ødeleggelsen av det europeiske folk. Der vi aldri skal bli i stand til å reise oss opp igjen!

Europa og Norge er nå inne i sin skjebnetid. Dette kan bare ikke fortsette. Vi har også fått sluttsummen på selvmordet som er mellom 700 og 800 milliarder kroner. Men selv det er altfor lite. Skal man i det hele tatt regne på dette må man gjøre to forutsetninger. Den ene er at strømmen på et eller annet tidspunkt vil stoppe. Men det vil den ikke. Ikke før de såkalte humanitære organisasjonene erstattes med grensevakter som har ordre om å skyte. Det vil heller ikke skje.

Den andre forutsetningen er at de som kommer blir såkalt "integrert" - men det vet vi at de ikke blir. Muslimer har ALDRI i islams 1400 års historie latt seg integrere i noe land.

Det er i stedet vedkommende land som blir okkupert som blir integrert i islam!

NARVIK, 09.11.2015 AMUND GARFORS

mandag 9. november 2015

Jesus Would Back Tougher Migrant Policy, Says Norwegian Minister

Breitbart

A senior Norwegian politician has raised the hackles of pro-migrant voices in her country by saying that Jesus would support her government’s tough migrant policy.

Sylvi Listhaug, the Norwegian Minister for Agriculture and Food, said that Jesus would support relieving the suffering of people where the highest number could be reached. As such, she believes Christian criticism of Norway’s asylum laws are misplaced as Jesus would support helping genuine Syrian refugees in camps situated in places more local to the area of conflict such as Turkey, Jordan and Lebanon.

Ms Listhaug believes funding relief efforts for refugees at their point of most need means more can be reached with the same amount of money helping larger numbers of people, reports The Local. She told state broadcaster NRK:
“What Jesus cared about is you should help as many people as possible — and that’s not as many as possible in Norway.”
Her comments were made following criticisms levelled at Norwegian government policy by the Church of Norway. The Praeses (head) of the Norwegian Bishops’ Conference, Helga Haugland Byfuglien, publicly attacked cuts to public funding of foreign aid. She said:
“Those who have least should not pay the most. To cut funding for poor people and countries is in our opinion shameful.”
Ms Listhaug, whose anti-mass migration Progress Party forms part of the government, professed to be “extremely upset” by the bishop’s intervention, admitting she had even considered leaving the Church because of it.

What she’s doing is throwing herself into a political debate, taking sides,” she said, “the Norwegian Church should be a church for everyone, but now I feel that it is politics and not Christianity which comes first.”

Ms Listhaug added that the moral certainty of many on the left of politics is particularly distasteful, admitting that she reacts against “this tyranny of goodness.”

lørdag 7. november 2015

1968 profetien – En åpenbaring fra Gud, eller et produkt av at Minos unntaksvis hadde drukket et glass øl?

Kronikken er skrevet av kameraten til LarsEven.

Emmanuel Minos har i det siste blitt kjent for «1968 profetien til en 90 år gammel dame fra Valdres».

Hvem var damen? Det får vi ikke vite. Vår eneste referanse er avdøde Minos som i strid med vanlig etikk valgte å skjule «en sannferdig kvinnes» navn og identitet. Profetien er omfattende, og det fremstår derfor som meget mystisk at en mann hvis eget navn og identitet er blitt «merkevare» velger å totalt skjule andres identitet. Regnes det ikke som vanlig høflighet å nevne kilden ved navn – spesielt siden profetien er omfattende og hun ifølge Minos var «våken og sannferdig med godt skussmål fra alle som kjente henne». Hvem disse «alle som gir skussmål» er holder Minos også skjult.

«Profetien» er inndelt i fire bolker og omhandler «visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen».

Bolk 1: «Damen» presiserer at det skulle komme en tid med «fred og nedrustning». Dette «profeterte» hun i en tid da Norge hadde hatt 23 år med ytre fred – midt i den søvnige «hippiefredens» 1968. Hva var oppsiktsvekkende med dette – og hvorfor så hun ikke den skjulte verdenskrigen som startet inne i mors liv allerede før 1968? Hvorfor så hun ikke abort-verdenskrigen som allerede har kostet livet til over en halv mill. sjeler bare i Norge.

Bolk 2: Hun «så» at det ville bli lunkenhet og frafall fra sann kristendom. Dette «profeterte» hun midt i frafallets og lunkenhetens 1968. Hva var profetisk ved dette?

Bolk 3: Damen profeterte moraloppløsning både innenfor og utenfor kristenheten. Hun «profeterte» også at det skulle bli flere tv-kanaler i Norge. Men hva nytt kom hun med? Er ikke nettopp 1967/1968 kjent som moraloppløsningens år? Et stort utbud av tv-kanaler var også allerede vanlig i mange land i 1968. Hvorfor «profeterte» hun gjennomgående bare «mer» av det som allerede eksisterte i samfunnet i 1968?

Hvorfor så «profetinnen» ikke det omfattende gjeldssamfunnet og den mentale degenereringen som bredte ut seg i takt med at kvinnene gikk ut i arbeidslivet fra og med 1968? Hvorfor så hun ikke «velferds-staten» som sakte men sikkert overtok barneoppdragelsen og indoktrineringen av barna? Hvorfor så hun ikke abortloven, og en befolkning som dreper hvert femte unnfanget barn ved abort? Hvorfor så hun ikke de to skoleklassene som «fredsriket» Norge daglig utsletter i humanismens navn. Hvorfor så hun ikke en stat som umyndiggjør foreldre og omplasserer tusenvis av barn i statsbetalte fosterhjem? Hvorfor så hun ikke den ubetalelige statsgjelden som tynger ned «velferdssamfunnene» i den vestlige verden?

Bolk 4: Minos som selv var fra Kongo refererer til slutt at «målet for våre synder er nådd» hvis vi ikke omfavner en fullstendig grenseløs innvandring av lykkejegere til våre moralske, og åndelig degenererte «rike» nasjoner. Ifølge profetien kommer «folk til å mislike utlendingene fordi de blir «mange». Vi misliker ikke umoralen, urettferdigheten, antisemittismen, korrupsjonen, kriminaliteten, og infiltreringen som innvandringen genererer – vi misliker ifølge Minos at de blir «mange».

Videre så skal luften over de rike landene «bli så forurenset at en ikke kan puste i den». Disse luftforurensninger vil av ufattelige grunner forbli lokale og ikke spres kloden rundt til fattige land. Det er vondt å lese at de fattige men klimamessig «rene» landene (Pakistan, Syria, Iran og Irak, Russland, mm?) på grunn av tidligere dårlig behandling av deres flyktninger ikke vil ta imot den lille flyktninge-resten som gjenstår av vesten. (Vi får håpe på en snarlig opprykkelse i herlighet.).

Alt dette syntes Minos forståelig nok «hørtes så uforstående» ut at han la «profetien» i en skuff frem til og med 1995 da han plutselig skjønte at det «umulige» hadde skjedd. Norge hadde mot all logisk sans - helt i tråd med profetien fått flere tv – kanaler! Ja ikke nok med det. Alt i «profetien» var for lengst til stor grad blitt til historie. Tiden var nå inne for å offentligjøre «profetien» som den navnløse damen hadde frembragt med tårer strømmende nedover kinnene.

I bolk 1 står det at den tredje verdenskrig kommer fra «helt uventet hold». Fra hvilket hold dette er får vi sikkert vite etter at krigen er begynt. Da finner vel en annen stor «Åndsgeneral» frem gamle gjenglemte «profetier» fra sin skrivebordsskuff…?

Stor takk til forfatteren av denne kronikken!
Hilsen Spikeren.

fredag 6. november 2015

Steng grensa over Storskog NÅ!

Enhver som så reportasjen fra grensa mellom Russland og Norge ved Storskog, som TV2 viste i kveld (3 nov), de fikk virkelig noe å tenke på. For dette var urovekkende! Og noe som jeg aldri trodde skulle skje i dette landet, der Norge nå fullstendig har kapitulert og satt alle lover og sikkerhetsregler til side. Mens vi lar oss totalt overkjøre av Russland. Der det nå strømmer inn mennesker som vi ikke har den minste kontroll på hvem de er, hvor de kommer fra, hvem som sender dem, eller hva som er deres oppdrag her i Norge.

Mandag kom det inn 174 såkalte asylsøkere og flyktninger over Storskog, og i dag tirsdag omtrent like mange. All kapasitet der opp i Finnmark er for lengst sprengt, der store fly nå er chartret inn og går i shuttletrafikk mellom Kirkenes og en rekke flyplasser i Nord og Sør-Norge.

Samtidig er landets "styresmakter" totalt handlingslammet og trolig i sjokk, der de sitter og lurer på om hva de kan gjøre for å stoppe denne invasjonen av muslimske okkupanter. Ja, som tar seg inn i landet vårt med god hjelp av våre myndigheter, som om det var det helt normale. En hver utlending som bare klarer å få tak i en sykkel, han kan fritt ta seg over Storskog, der norske myndigheter bukker dem inn og forsyner dem med mat, penger og en enveis flybillett til 3-4000 kroner. Og det mens charterflyet står klar på Høybuktmoen for å fly dem til Vestlandet eller andre steder.

Der blir de nok engang ønsket velkommen av gjeng dårer som er totalt uten den minste skepsis, der alt av virkelighet og fornuft er borte. Og der de fleste av disse som kommer, ikke er syrere, men unge afghanske menn eller andre nasjonaliteter.

Kjære Erna Solberg! Er du statsminister eller er du bare en som tar ordre fra andre og kun er en som administrerer for landets undergang? Er denne regjeringa din satt fullstendig sjakk matt? Skal dere bare sitte der og se på at landet voldtas og raseres? Tenker dere ikke på vårt eget folks sikkerhet? Og hvorfor blir ikke grensa stengt?

Dette ser meget farlig ut, og det enste som nå kan redde oss er en eller flere hendelser som vekker folket. Alt annet ser ut til å være nytteløst, der det norskefolk ikke engang får opplysning om hva som foregår i sitt eget land. Enhver ser jo at dette kan IKKE fortsette!

All fornuft tilsier at grensa ved Storskog bør stenges omgående! Dette budskapet må spres i Russland straks. Ellers vil vi få en humanitær katastrofe i Nord-Norge og på Kola-halvøya utover vinteren. Og det er heller ingen god grunn at Norge ikke skal gjennomføre en streng grensekontroll mot Russland! 

Schegen-avtalen er for lengst satt ut av spill, og derfor kan vi stoppe denne invasjonen på dagen! Det er kun vilje det nå handler om! Og hvor er våre statsmenn når man trenger dem som mest? For nå er det heller ondskapens apostler som leder "Godhetsindustrien" og som sitter med makta. Ja, som igjen leder oss mot Europas samlede undergang! For nå spilles det russisk rulett med både vår økonomi, folkets framtid, og landets sikkerhet. Der det hele er bare uhyggelige, skremmende og totalt uakseptabelt!

NARVIK, 03.11-2015. AMUND GARFORS

torsdag 5. november 2015

Hareide sin hykleriske plan

Vi har lenge kunne følge radarparet Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide sine bestrebelser på å omforme Norge til en fremmed multietnisk suppe.

Nå sier Knut Arild Hareide at det er viktig å ikke ekskludere Fremskrittspartiet. (Nettavisen 02.11 2015)

Her er det all grunn til å tvile på Hareide sine gode ønsker for Frp.

Hareide vet at så lenge Frp kan sitte i regjering og drive den politikken som blir utstaket av opposisjonens innvandringsaktivister, her spesielt ført frem av Hareide, Skei Grande og Lysbakken, så vil trolig Frp som politisk parti miste oppslutning i fremtiden. Vi skal huske på at for disse partiene, pluss den øvrige opposisjonen, er Frp bare et ekkelt hår i deres svikefulle suppe.

Så lenge disse partiene klarer å binde Frp i regjeringen har de selv fritt spillerom for å få sin innvandringspolitikk gjennom. Frp blir bare et gissel som vil tape i det lange løp, og mennesker med nasjonal ansvarsfølelse vil miste tiltroen til Frp.

Hareide og hans medspillere vet at hvis Frp gikk ut av regjeringen som følge av at de ikke oppnår noe som helst som kan redde landet, så vil Krf, Venstre og Høyre selv få i fanget hele invasjonen av migranter som de har ønsket seg hit. Da vil de selv få hanskes med den innvandringen som om en tid vil føre til at nordmenn blir en minoritet i eget land. Dette må nødvendigvis også være deres ønske.

Kjell Magne Bondevik sier til Nettavisen at han blir trist når han ser hvordan Frp forholder seg til flyktningkrisen. Sannheten er vel heller at dette ikke er noen "flyktningkrise" men en ren invasjon fra sør mot Europa. Her utpeker Norge seg som den mest attraktive landingsplass grunnet det hav av såkalte "humanitære" organisasjoner, en overivrig media og aktive profittører som støvsuger statskassen for enorme summer, mens de ønsker alle velkommen for å overta etter oss nordmenn. At den tidligere "statsmannen" Bondevik synes dette er en forlokkende tanke burde ikke forundre noen av oss som husker ham fra det politiske liv. Det kan være passende at Bondeviks ettermæle skrives fra et sitat fra Omars Pakt, om hva som kreves av oss vantro: "Vi skal holde portene vidåpne for forbipasserende og reisende. Vi skal gi tre dagers mat og husly til alle muslimer som kommer vår vei".

Men her passer det vel bedre å omskrive teksten litt og heller si: Vi skal gi evigvarende mat og husly til muslimer og alle andre fremmede som kommer vår vei.  

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

onsdag 4. november 2015

Kristin Halvorsen støtter forslag om å gi menn retten til å bli gravide

Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)
Regjeringen vil la nye "menn" beholde eggstokken.

Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen støtter regjeringens forslag om å gi menn, som har skiftet kjønn fra kvinne, utvidede rettigheter.

Oslo (NTB): Regjeringen vil droppe kravet om kastrasjon for kvinner som har skiftet kjønn – og gi dem adgang til assistert befruktning. Bioteknologirådet støtter forslaget.

Hvis loven blir vedtatt og endringene trer i kraft, vil det bety at kvinner som har skiftet kjønn, ikke trenger å operere bort eggstokkene, slik dagens lov krever for å få mannlig juridisk kjønn. I så fall kan en person som juridisk sett er mann, bli gravid, i og med at regjeringen i lovforslaget vil personen gi adgang til assistert befruktning.

– Flertallet i rådet ser ingen tungtveiende grunner til å nekte disse personene å få den mest hensiktsmessige og ønskede typen assistert befruktning bare fordi de har endret juridisk kjønn, sier leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.

Bioteknologirådet var enstemmig i sin støtte til forslaget om å fjerne kastrasjonskravet for endring av juridisk kjønn. Halvorsen stemte med flertallet på 9 av 13 medlemmer og støtter forslaget om assistert befruktning, framgår det av rådets høringssvar.

Halvorsen understreker at forutsetningen er at personer som søker assistert befruktning, innfrir de andre kravene i loven, som medisinsk og psykososial vurdering av lege.

Mindretallet på fire anfører at det å endre kjønn er en viktig, eksistensiell og selvvalgt handling som påvirker hvilke rettigheter man har i samfunnet. Det samme prinsippet bør også gjelde for spørsmål om assistert befruktning.

Nettavisen

tirsdag 3. november 2015

Har Norge og Europa sett sine beste dager?

Ja, det er god grunn til å stille seg dette spørsmålet, etter at vi så en meget alvorlig og bekymret Statsminister Miro Cerar fra Slovenia forleden på TV. Der han under EU-toppmøte i helga advarte mot at både Europa og EU ville bryte sammen. Ja, der det vil være slutt på det hele, dersom ikke denne pågående masseinnvandringen og den nye type invasjon av Europa kommer under kontroll.

Som vi til stadig nå kan se på TV-nyhetene, så kommer det store menneskemengder som ei ustoppelig elv, der vi kan se at de ledes fram i land etter land, og av politi på ridende hester. Og der de føres nordover mot Tyskland, Sverige og Norge, som er blitt deres store og endelige mål. 

Når man sammenligner disse bildene av unge menn i våpenfør alder, og de bildene som media viser oss av barn og kvinner på flukt, så ser man fort at virkeligheten er noe helt annet en den som vi skal ledes til å tro på. For media vinkler alltid dette til fordel for dem som vil inn i Europa. Og som ingen vet om disse er våre venner eller fiender...

Er det bare noen få mennesker i dette landet som har gjennomskuet dette bedraget? For denne uhyggelige strømmen av økonomske og andre typer innvandrere, den vil knekke ethvert lands økonomi. Der denne galskapen er utløst av Tysklands kvinnelige kansler og tidligere medlem av kommunistpartiet i DDR, nemlig Angela Merkel. Og ikke en eneste politiker i Europa kan i ettertid påstå at de ikke visste eller skjønte hva denne farlige dama var i ferd med å gjøre med hele Europa! La det være klinkende klart, når historien en dag skal skrives, og om dette kontinents undergang.

Ja, Adolf Hitler var gal, det er vi alle enige om, men jeg tror snart vi alle også må være enig om at Angela Merkel er like gal? For det må være grenser for frekkhet når hun krever at alle land i Europa skal ta "sin del" av de inviterte "gjestene"- etter at dette farlige kvinnemennesket sto fram på TV for 6-7 uker siden og proklamerte at Tyskland hadde ingen problemer med å ta imot 1/2 million innvandrere. Og det årlig - i en rekke år framover! Er det kanskje det "3dje riket" som Adolf Hitler snakket om, som vi nå ser konturene av? Tyskland ble møysommelig bygget opp etter 2.dre verdenskrig fra ruin til et eventyrlig land, der nasjonen kom på fote og ble et lokomotiv for resten av Europa. Men nå går Tyskland med Angela Merkel i spissen inn for å rive ned det hele. Der sivilisasjonen i samtlige europeiske land skal destrueres. Og der Tyskland og Sverige inviterer hele verden inn, ved at de lar sine grenser stå vidåpne, og der Norge t.o.m nå har gått i den samme fella. Og det mens norske skattebetalere skal få lov til å være med på å bære det økonomiske ansvaret for at Angela Merkel og Stefan Løfven har gått fullstendig fra vett og forstand.

Ja, den tyske psykologi er farlig og den slutter aldri å skremme meg. Tyskerne erkjente ansvaret for naziregimets ugjerninger, ødeleggelser, massemord og Holocaust. Men nå, 70 år seinere, bruker denne nasjonen med en fører som er langt mer skremmende enn Hitler, en hver anledning til å minne verden om den skyld vi har. Og der går Merkel godt inn i tradisjonen til nazistene...

Samtidig er hun frekk og freidig nok, der hun føler seg kallet til å bruke en hver anledning til å fortelle Norge, Danmark, Finland, Polen, Tsjekkia, Serbia, Croatia, Slovakia og Ungarn hvilke politikk disse land skal føre. Og som skal fylle disse land med mennesker som vi ikke har den minste tilhørighet med. Hverken språklig, kulturelt, religiøst eller historisk. Dette er påfallende, og trolig gjort for å svekke disse land.

Tyskland har absolutt INGEN RETT å gå til kamp mot små og fredelige land! Der Tyskland nå fører krig mot dem som bare ønsker å bevare sine fedreland mot et antinasjonalt politisk styringssystem og mot en folkevandring fra den tredje verden som har et overordnet mål, der de skal utslette alle de europeiske nasjonalstater, slik vi kjenner dem i dag!

I disse farlige og angstfulle tider foregår det en løgnpropaganda for et "fargerikt fellesskap" med en "multikultur" som aldri har eksistert og aldri vil kunne skapes på de forutsetninger som nå legges til grunn. Historien og ikke minst vår egen tid viser at de fleste og største konflikter og kriger oppstår når fremmede trenger inn på et folks landområde. Den store innstrømning av fremmede til Norge kan absolutt IKKE fortsette, med mindre alvorlige etniske konflikter bryter ut også i vårt land.

Det er ethvert folks rett og plikt å ta vare på sine egne interesser, uansett forholdene i andre land. Hjelp må kunne gis til nødstedte, men vi hjelper ingen ved å ødelegge vårt eget samfunn! Propagandaen som vi nå daglig utsettes for, det er vår tids store folkebedrag og kan føre til de største konflikter i Europa som vi ikke har sett siden 2verdenskrig.

En krig, den slutter før eller siden, men de etniske konflikter som oppstår gjennom en påtvunget folkevandring, den kan bli evigvarende. Derfor har det aldri før vært større grunn til å ta advarslene fra Statsminister Miro Cerar fra Slovenia, på det største alvor!

Ankenes, 28.10.2015 AMUND GARFORS

mandag 2. november 2015

Kvifor så smålåten, Lidvin Osland?

Til Firda:

Vedlagt svaret mitt til Lidvin Osland som eg både av eige ynskje ville svare på, men som også mange andre har oppmoda meg om å skrive. Med mykje haustarbeid som må utnyttast i korte godversperiodar har det drygd ut. Men innlegget frå Losnegård den 28.10. gjorde at eg berre måtte ta fatt i saka.

Eg ynskjer innlegget ubeskore på trykk. Denne origo-greia har vorte for vanskeleg for meg å handtere.

Med helsing
Norvald AasenKvifor så smålåten, Lidvin Osland?


Som ofte elles så får dei store i samfunnet framsida på avisene når dei kjem med krava sine om dei tusenvis av såkalla "flyktningar" som dei krev at Norge skal ta imot. Slik også med oppslaget i Firda den 10. 10. 2015 der Osland krev 10000 til Sogn og Fjordane. Slik vil han vise sitt sanne hjartelag, vert vi fortalde. Men kvifor så smålåten, Osland? For deg var det vel berre å klaske på nokre fleire nullar, slik at storsinnet og hjartelaget ditt verkeleg kunne svulme og visast? Og arbeidsplassar har du vel til alle dei du ønskjer deg hit? No er det vel ikkje skapinga av arbeidsplassar vi mest forbind med desse "kulturstorheitene" som landet vårt har fostra fram dei seinaste tidene? Det å ha teke initiativet til Førdefestivalen er vel ikkje det samfunnet kan byggje si framtid på. Unyttig leik og jåleri, kallar eg det.

Syrarane skal ifylgje Osland vere lette å integrere då dei, slik han ser det, berre har ein litt anna kultur og ein annan religion, som etter hans syn er positivt.

Synes Osland det berre er positivt med alle muslimske rørslene som kidnappar og drep rundt om i heile verda? Likar han Boko Haram, IS og Al Shabad og ulike islamistgrupper i den fjerne Austen? Er dette berre positivt, synes du Lidvin?

Viss Osland berre ser ein liten skilnad på arabisk og norsk kultur kan det tyde på at Osland som fylkeskulturdirektør var feil mann i kulturjobben. Sharia sine rettsprinsippar er vel også arabiske kulturinnslag som Osland kan like å få etablert her? Men når ikkje ulike retningar innan islam kan gå saman korleis skal då islam gå saman med andre religionar?

Syrarane har mista heimlandet sitt, hevdar Osland. Dette kallar eg det reine tøv. Det er vi, nordmennene, eit lite og gamalt folkferd - som er i ferd med å miste vårt heimland, gjennom avhending til framande, men dette har eg ikkje forstått har uroa Osland og hans kampfeller. Forfattaren Arild Dahl skreiv alt i 1987 i ein artikkel i Klassekampen at hans beskjedne mål var å utslette Norge som nasjonalstat - altså nordmenns heimland skulle ikkje vere vårt lenger. Eg har også andre "godbitar" av same art til den avgåtte fylkeskulturdirektøren, men av plassomsyn skal dei få ligge i denne omgang.

At den nye fylkesordføraren, Jenny Følling, syntes tanken til Osland var god, overraskar ikkje, med det som overraskar var at ho meinte talet 10000 var for høgt. Hadde vi i dette landet levd under eit reelt demokrati så ville folket vorte spurde i ei så viktig sak som masseinnvandringa til ein liten nasjon representerar.

Men her ligg noko meir bak desse ønskja om muslimsk og framandkulturell innvandring. Eg skal berre kort nemne samarbeidet mellom Europa og Den arabiske liga, den såkalla Euro-arabiske dialogen. Arabarstatane avslutta oljeblokaden i 1973 mot at Europa gjekk med på fylgjande krav:

1: Importere arbeidskraft frå arabarlande ved avtalar om innvandring, fri bevegelse og opning om prinsippet om familiegjenforeining. 

2: Legge tilrette for at islamsk religion kunne utbreiast i Europa.

3: Få i gang aktivitetar og fremje haldningar som skapar eit positivt bilde av arabisk kultur, til dømes å få inn opplæring om Europa si kulturelle skuld til islam i skulen og, tilsvarane, få vekk det som måtte finnast av negativ omtale av islam i historia.

4: Og Europa skulle gje full støtte til Den arabiske liga sine krav i Palestina-konflikta.

Kjelde: Boka "Amerikabrevet: Europa i fare", av Hallgrim Berg. Dette finns også gjengjeve i bøkene av den italienske forfattarinna Oriana Fallaci.

Ser at Lidvin Osland har fått støttande klapp på skuldera av ein annan lokal "kulturstorheit", Rolf Losnegård, i Firda den 28.10. Nett det skulle vel ikkje overraske!

Men så er mitt spørsmål: Korleis stiller desse "kulturstorheitane" seg i høve til det eg har nemnt om krava Europa gjekk med på frå Den arabiske liga i 1973? Kjenner vi ikkje litt att i norsk og europeisk samfunnsliv? Synes eg også kjenner noko att frå argumentasjonen frå den tidlegare Fylkeskulturdirektøren.

Eg vil tilrå Lidvin Osland og Losnegård å lese "Omars Pakt" som er skriven i boka "Hvorfor jeg ikke er muslim" av Ibn Warraq, slik at dei er fortrulege med kva det vil seie for dei å leve som dhimmiar, om dei då ikke vel å konvertere til islam?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf. 57731844

 -----------------------------------------------------

Hei.

Dette innlegget kjem ikkje på trykk i Firda i den form det er no.
 

Firda publiserer gjerne innlegg om frå deg om innvandring og flyktningar.

Som du skreiv i annan epost, så er det flest innlegg frå den sida som helsar dette velkomen.
Men – du må halde deg til sak. I store deler av innlegget diskuterer du personen Lidvin Osland, ikkje sak.
Det må vere mogeleg å kunne ordlegge seg og argumentere på ein sakleg måte.

Skal innlegget publiserast i Firda må det skrivast om.

Mvh
Yngve Årdal
Ansvarleg redaktør Firda
Tlf. 911 49 805