Litt om Arnulf Øverland

La meg si litt om Arnulf Øverland, som jeg hadde / har stor sans for. Det ryktes at han kom sent til tro, i likhet med sogningen Einar Førde. Jeg har lest referatet fra rettsaken, som er del av boken til Dagbladets krimreporter som skriver fra mellom- og etterkrigstiden. Den er virkelig vel verdt å lese. Ikke bare Øverlands kryssforhør ledet av påtalemakten, som er full av humor og velfromulerte sarkamser, men også forsvarerens briljante prosedyre. Jeg skal prøve å finne avsnittet fra boken og kanskje skanne den, så kan Spikeren poste den.

Øverland var Riksmålsmann, og siden jeg er medlem i Riksmålsforbundet, sendte de meg kopien for noen år siden. Jeg mener imidlertid at min far hadde boken og at jeg leste den første gang hjemme som tenåring. Jeg lo godt, og jeg tror faktisk at sider av norsk kristelighet har ristet av seg mye av den fordømmelse som kan ha støtt mange bort.

Dette er min erfaring: Jeg har møtt evangeliske miljøer de siste årene, med utspring fra lokale bedehusmiljøer og indremisjonen, og jeg har bare godt å si om dem. Jeg har ikke opplevd fordømmelse av noen, som kanskje var vanlig i mellomkrigstiden. Bare et dypt oppriktig ønske om å bringe frelsen til så mange som mulig av våre landsmenn. Et ønske jeg deler.

For det første: Øverland holdt foredraget i Studentersamfunnet for å provosere frem rettsaken, som noe helt speiselt møtested for den frie tanke. Dette var før AKPere ødela også det ved et kupp, for så å holde alle avsteminger klokken 04:00 midt på natten.

Det var statsadvokaten som fremmet saken - ikke Hallesby, som da Jens Bjørnebo skrev "Uten en tråd" lenge etter krigen. Øverland kan ha blitt inspirert av "The monkey trial" i USA, som virkelig er verdt å se.

Ofte underslår ateister viktige fakta, som med Øverland saken. Læreren som underviste i evolusjonslæren i Tennesy var selv enig i at saken ble prøvd rettslig. I det hele tatt er det fantastisk å være ateist i samfunn med lange kristne tradisjoner.

Jeg mener Dawkins er bosatt i USA, kanskje endog blitt "citzen." De bosetter seg aldri på Cuba eller andre ateiststater. Hva med Nord Korea eller muslimske samfunn, hvor ateister har mindre sjanse enn snøballer i helvete. Gjett hva: De allierer seg med muslimer for å bekjempe kristendommen her hjemme og Israel i Midt Østen. Her i Norge kan de fritt spotte kristne, vår tro og Jesus med statstøtte. Denne damen som var Amerikanske ateisters grunnlegger, hun kunne fremme saker i høyesterett og vinne på 60-tallet under den kalde krigen. Det mens hun hyllet Sovjet Unionen og var erklært kommunist.

Noen ekstra detaljer: Hennes sønn er nå kristen evangelist. Hun selv og en annen sønn ble kidnappet og holdt fanget på et motellrom av en ansatt. De ble torturert av en sann kriminell som robbet dem og hele foreningen. Siden likviderte han dem begge og grave dem ned i øreknen i Arizona, mener jeg.

Ellers: Hva med våre ateister? HEFere består av mange SVere, som også hedret Sovjet Unionen og var en ren venneforening for DDR. Under Lars Gules lederskap var det mange som klagde på at de misbrukte organisasjonen politisk, inkludert til anti Israelsk retorikk. Jeg har sett lignende anklager mot dem i nettdebatter relativt nylig fra klassiske ateister, som jeg ikke har noe ondt å si om. De kan ikke tro og derfor søker de sammen.

Og gjett om HEF vil at DnK skal bli en ren medlemskirke, hvor de må betale inn et årlig medlemsgebyr - frivillig. Da må det samme gjelde HEF og muslimer. Evangeliske kristne får økonomisk støtte fra sine aktivt troende kristne medlemmer. Hanvold / Visjon Norge klarer et budsjett på 100 mill uten fem øre fra staten. Det sammen med avisen Norge I DAG.

DnK skjønner alvoret og vil ikke ha en medlemskirke som i Sverige. Derfor lufter de forslag om livssynsavgift (som de skal få brorparten av) for å styre unna hva de aner kommer. Ingen troende vil være medlem, og de passive medlemmene går neppe inn på nettbanken og sender dem penger. Hva med muslimer? De må  da også få sine til å betale frivillige? Følg med: Dette blir en skikkelig politisk farse!

W. Kirkehøyden

Kommentarer