NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 29. november 2013

Høyre med Norge og Brende i knestående

Det er reist spørsmål i forbindelse med Høyre og Brendes posisjon vs. Israel mht. den norske ambassadens beliggenhet etter uttalt ønske fra FRP om å flytte ambassaden til Jerusalem. 

I denne forbindelse er det naturlig å se spørsmålet i lys av de hendelser som har skjedd siden Israel så dagens lys den 14 mai 1948 på samme dag mandatet fra League of Nations løp ut, og som Israels deklarasjon viser til. Meg bekjent hersker det ikke tvil om hva dette inneholdt mht. grensen vest for Jordan elven hvor opprettelsen av et jødisk hjemland skulle sikres ifølge mandatet, og hvor ikke-jødiske samfunn skulle ivaretas uten fordommer mht. sivile og religiøse rettigheter. Men hva skjedde?

Israel måtte forsvare seg mot aggresjonen fra fem arabiske nasjoner som straks gikk til krig mot den folkerettslige legale statsdannelsen Israel, som hadde 51 land fra Folkeforbundets i ryggen samt USA`s anerkjennelse kvelden 14 mai og tre dager senere fra USSR.

Krigen pågikk til vi fikk den grønne linjen dvs. våpenskillelinjer hvor kampene opphørte. Jordan hadde tatt øst-Jerusalem pluss en stor bit av mandatområdet som ble omdøpt til Vestbredden. Et stort antall synagoger ble ødelagt. Jødene ble nektet adgang til klagemuren i 19 år frem til Egypt, Syria og Jordan rustet til krig igjen for et endelig oppgjør i 1967. De tapte, men gikk til krig igjen i 1973, hvor lille Israel igjen var ille ute.

Vi ser altså at Israels naboer ikke tok imot invitasjonen til et fredelig samkvem med jødene, som lå i deklarasjonen av 1948, og gav det glatte lag i verdenssamfunnets omforente vedtak om et jødisk hjemland ved Folkeforbundet i 1922, hvor også tyrkerne som tidligere eier av det osmanske riket, hadde signert, men røvet til seg fra landområdet som ble avsatt i mandatet.

På denne bakgrunn bør det stilles spørsmål om legaliteten til arabernes vinninger på Vestbredden og øst-Jerusalem mht. Brende og Høyres posisjon, hvor spørsmålet om ambassaden føyer seg inn.

Er det ikke snart på tide at Norge skiller seg positivt ut og markerer at Israel har sitt på det tørre etter gjentatte angrep på Israels intergritet fra arabiske nasjoner samt div. palestinaarbiske terrorgrupper?

Og kan en flytting av ambassaden bety en håndsrekning til Israels helt legitime geopolitiske stilling som et signal til slike som fortsatt ønsker Israels undergang?

Brevaksjon mot Kringkastingsrådet

Vårt Land

Av Kjell Kvamme

På få dager har Kringkastingsrådet fått 46 klager på at Siv Kristin Sællmann nektes å bære korssmykke som programleder i NRK.

Kulturarven. I sitt brev til Kringkastingsrådet henviser Dag Sandslett til grunnlovens paragraf 2 og mener at «Den Kristne Kulturarv ikke blir godt nok ivaretatt med et reglement der de ansatte ikke får bruke Korset som smykke i jobbsammenheng».

«Vi vil se Sællmann med smykket igjen! Det var da veldig pent og uskyldig! Hun ser jo mye penere ut med smykke, enn helt uten, slik hun nå fremstår!!», skriver en annen.

«Vi er mange nå som ber for NRK ledelsen, og det klarer dere ikke å nekte oss, skriver en tredje.

Skuffet. Sandslett er skuffet over at Kringkastingsrådet bare har fått 46 brev. Han hadde forventet atskillig flere.

Les mer i Vårt Land

Mandag 2. des. blir Korsnekten tatt opp i Kringkastingsrådet. 

Si din mening via e-post til serkretæren: erik.berg.hansen@nrk.no 

mandag 25. november 2013

10 profetier som ble oppfylt i 1948

 
 
 
 
 
1. Jacobs slekt føres tilbake;
 
 Amos 9:14-15
I will bring back my exiled people Israel; they will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine; they will make gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them," says the Lord your God.
 
(On May 15, 1948, the day that armies from the surrounding countries invaded, Azzam Pasha, the Secretary General of the Arab League, said "This will be a war of extermination and a momentous massacre which will be spoken of like the Mongolian massacres and the 
Crusades.")
 
 
 2. Israel vekkes til liv etter Holocaust;

Ezekiel 37:10-14
So I prophesied as he commanded me, and breath entered them; they came to life and stood up on their feet--a vast army. Then he said to me: "Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, 'Our bones are dried up and our hope is gone; we are cut off.' Therefore prophesy and say to them: 'This is what the Sovereign Lord says: O my people, I am going to open your graves and bring you up from them; I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. I will put my Spirit in you and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken, and I have done it, declares the Lord.'"
 
 
 3. En nasjon født på en dag;

Isaiah 66:7-8
"Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such a thing? Who has ever seen such things? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children."
 
 4. En nasjon dannes av folk fra flere land;

Ezekiel 37:21-22
and say to them, 'This is what the Sovereign Lord says: I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land. I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel. There will be one king over all of them and they will never again be two nations or be divided into two kingdoms.
 
 
 5. Det re-etablerte Israel skjer ikke kun fra Egypt, men fra nord og mange andre land.

Jeremiah 16:14-15
"However, the days are coming," declares the Lord, "when men will no longer say, 'As surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of Egypt,' but they will say, 'As surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of the land of the north and out of all the countries where he had banished them.' For I will restore them to the land I gave their forefathers.
 
 
 6. Ezekiel forutså når Israel skulle oppstå; 390 år X 7 = 2484 år fra år 536 f.kr. dvs. 1948;
(Straffen ble multiplisert med 7)
 
Ezekiel 4:3-6
 ... Then take an iron pan, place it as an iron wall between you and the city and turn your face toward it. It will be under siege, and you shall besiege it. This will be a sign to the house of Israel. "Then lie on your left side and put the sin of the house of Israel upon yourself. You are to bear their sin for the number of days you lie on your side. I have assigned you the same number of days as the years of their sin. So for 390 days you will bear the sin of the house of Israel. "After you have finished this, lie down again, this time on your right side, and bear the sin of the house of Judah. I have assigned you 40 days, a day for each year.
 
 7. Israel samles i eget land;

Ezekiel 34:13
I will bring them out from the nations and gather them from the countries, and I will bring them into their own land. I will pasture them on the mountains of Israel, in the ravines and in all the settlements in the land.
 
 
 8. Gud vil holde øye med Israel;

Jeremiah 31:10
"Hear the word of the Lord, O nations; proclaim it in distant coastlands: 'He who scattered Israel will gather them and will watch over his flock like a shepherd.'
 
 
 9. Israel will holde stand og jage fiender på flukt;

Leviticus 26:3, 7-8
"If you follow my decrees and are careful to obey my commands, ... You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. Five of you will chase a hundred, and a hundred of you will chase ten thousand, and your enemies will fall by the sword before you."
 
 10. Gud vil gi velstand og gjøre israel mer tallrik enn før;

Deuteronomy 30:3-5
then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again from all the nations where he scattered you. Even if you have been banished to the most distant land under the heavens, from there the Lord your God will gather you and bring you back. He will bring you to the land that belonged to your fathers, and you will take possession of it. He will make you more prosperous and numerous than your fathers.

Brende vil videreføre bistanden til palestinerne

Aftenposten

NTB

Børge Brende (H)
Brende er seg sitt ansvar bevisst som leder av den internasjonale giverlandsgruppa for de palestinske områdene (AHLC), som gjennom de siste 20 årene anslås å ha kanalisert minst 120 milliarder kroner til det palestinske statsbyggingsprosjektet.

- Giverlandsgruppa og det formannskapet Norge har der, er nå viktigere enn på svært lenge. En forutsetning for at fredsforhandlingens skal lykkes, er at Palestina er stabilt og at den palestinske ledelsen opplever at de har full støtte fra verdenssamfunnet til sitt arbeid med å bygge de institusjonene man trenger for å kunne være en stat, sier Brende.

Norge alene har bidratt med over 11 milliarder kroner i bistand til de palestinske områdene siden Oslo-avtalen ble undertegnet, og bare i år er bistanden på 770 millioner kroner. Over 300 millioner av dette går rett inn i det palestinske statsbudsjettet, og Brende forsikrer om at Solberg-regjeringen vil videreføre bistanden på et høyt nivå.

Les mer på Aftenposten

fredag 22. november 2013

Nyåndelighet inntar kirken

Vårt Land

Av Stig-Øyvind Blystad stigb@vl.no

Reinkarnasjon, karma og healing har funnet fotfeste i kirken. 1 av 4 nyåndelige definerer seg som kristne, og mer enn halvparten er medlemmer av Den norske kirke.

– De nyåndelige med kirkelig bakgrunn beveger seg med ett ben i hver leir. Det er like mye nyåndelighet blant kirkemedlemmer som de som ikke er medlemmer. Nyåndelighet er absolutt blitt en del av Den norske kirke blant de som går i kirken en gang iblant, sier Pål Ketil Botvar, forsker ved KIFO.

Les mer i Vårt Land

torsdag 21. november 2013

Hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist

Ny bok - "Dyret fra Midtøsten"

Islam er det mektigste antikristelige system i verden og vokser hurtig, samtidig ser vi en voldsom radikalisering som kalles islamisme. Islamismen truer Israels eksistens og forfølger jøder og kristne mer enn noe annet.

Joel Richardson har laget et solid fundament ut ifra Guds ord som bl.a. avliver teorien om at Antikrist kommer fra et gjenoppstått Romerriket. Han underviser og dokumenterer grundig at Antikrist vil bli en muslimsk leder som står frem fra et gjenoppstått islamsk rike, og at folkene i Midtøsten vil bli de fremste tilhengerne hans.

Mange kristne er i dag forvirret og forstår ikke islams sanne natur og hva islamismen fører til. Det er viktig at kristne nå våkner opp, og forstår islams sentrale rolle i endetiden.

Boken er lettlest og gjør det profetiske ord mye lettere å forstå. Du vil bli forbløffet av hvor enkelt det faktisk er!

http://www.perleporten.org/site/index.php?class=conteudo&method=listar&id_categoria=82
Noen anbefalinger:

"Denne boken vil utfordre ditt syn på endetiden ... Jeg har studert Bibelens profetier i mer enn 30 år, og Joel Richardson har utfordret mine mest grunnleggende holdninger på en effektiv måte ... Du skylder deg selv å bli utfordret du også."

- Joseph Farah, Grunnlegger & Adm. Dir i World Net Daily
--------------------------------------------------


"Dette er den beste boken om Bibelens profetier jeg noensinne har lest. Den har fullstendig forandret mitt syn på hva Bibelen sier om endetiden."

- Alan Singler, Militær Etterretningsanalytiker, Hæren. Pensjonert fra USAs Forsvarsdepartement, Radiovert.

--------------------------------------------------


"Joels bok, Dyret fra Midtøsten, er en bibelsk sunn, historisk grundig og fagmessig begrunnet bok som beviser uten altfor mye tvil akkurat hvor Antikrist vil komme fra og hvilke nasjoner han vil føre mot Jerusalem.

Det trenger å komme en rystelse blant dagens profetilærere som har gått glipp av denne opplagte konklusjonen. Du kan bli sjokkert om du ikke leser med et åpen sinn og med et hjerte som de kristne i Berøa."

- Bill Wilson, Journalist, kommentator og forfatter av Skodd til krig, Å leve seierrikt i Endetiden. (Warshod, Living Victoriously in the End Times.)

--------------------------------------------------


"Joel Richardson er en forfatter som MÅ leses. Mens mange bibellærere har lært oss å se mot Vesten for oppfyllelsen av Bibelens profetier, er Richardsons perspektiv og dokumentasjon rett på sak.

Joel minner oss på at Guds trone ikke er kledd i USAs, Storbritannias eller EUs flagg.

Joel leder leseren tilbake til det faktum at Bibelen tvers igjennom er en Israels-sentrert / Midtøsten-orientert bok og at vi må se mot Østen for å se oppfyllelsen av Bibelens profetier og ikke mot Vesten."

- Ray Gano, Forfatter av ?Overlev den kommende stormen,? (Surviving the Coming Storm). Leder av www.prophezine.com

------------------------------------------------

"Joel Richardson ble håndplukket av Gud og gitt en spesiell åpenbaring om bibelske profetier som gjelder endetiden.

Gjennom hans undervisning vil du få de løse trådene til å samles og bli forbløffet over de mysterier han bretter ut fra Daniels bok og Åpenbaringsboken."

- Sid Roth, internasjonalt kjent messiansk jødisk leder og TV-vert.

----------------------------------------------

mandag 18. november 2013

Bli med på Nettmøte med Selbekk og Berg

Vi slår et slag for DAGEN i forbindelse med nettmøtet med Vebjørn Selbekk og Halgrim Berg.

Tirsdag 19. november klokka 14 blir det direktesendt TV-nettmøte med Vebjørn Selbekk og Hallgrim Berg på Dagen.no.

Av Nils-Ove Støbakk
nils-ove@dagen.no

For første gang arrangerer Dagen nettmøte der intervjuobjektene svarer muntlig på dine innsendte spørsmål.

Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk og forfatter/samfunnsdebattant Hallgrim Berg stiller opp ved hver sin dataskjerm, i samtale med Dagen-redaktør Tarjei Gilje.
Norge og Israel

Vebjørn Selbekk har de siste ukene vært ute på en lanseringsturné med sin ferske bok «Korset og Davidsstjernen». Sjefredaktøren i Dagen ønsker å bruke neste års grunnlovsjubileum til å si noe mer om Norges forhold til jødene og Israel.

Selbekk vil gjerne slå et slag for den sekulære israelsvennen og håper flere nordmenn vil støtte Israel – uavhengig av religiøse standpunkt.

– Jeg ser frem til å møte leserne i dette spennende nye videodebattformatet, sier Vebjørn Selbekk.

Islam i Europa

Hallgrim Berg satt på Stortinget for Høyre fra 1977 til 2001. Han er en aktiv samfunnsdebattant og betegner seg selv som en liberal og verdikonservativ politiker.

Tidligere i år ga Berg ut boken «Demokrati eller islamisme - Europa under islam?».

I boken lanserer han en handlingsplan i tolv punkt for å stimulere debatten om hvordan Norge og landene i Europa skal overleve som selvstendige kulturnasjoner.

– Europa er i knestående, forvirret og uten et samlende formål. Redselen for islamsk press og islamistiske ekstremister vinner frem. Forlagsfolk, avisredaktører og journalistar er redde. Det frie ordet taper. Kritiske røster slipper til vanlig ikke til i media.  Selvsensuren breier seg. Demokratiet taper, hevder Hallgrim Berg.

Problemstillinger i boka til Berg:

* Kan europeiske kulturland overleve dette hundreåret som demokratiske stater og som selvstendige kulturnasjoner?

* Er islam «fredens religion?»

* Hvorfor er nazisme, fascisme, kommunisme og islamisme fire sider av samme sak?

* Israel – demokratisk fyrtårn og alliert; vår plikt som demokrater å  støtte Israel og prate med dem som venner
Send inn dine spørsmål

Spørsmål til Selbekk og Berg kan du sende på e-post til svend@dagen.no

Underveis i nettmøtet kan du også komme med tilbakemeldinger og spørsmål i kommentarfeltet på Dagen.no.

Nettmøtet kan du følge direkte på Dagen.no førstkommende tirsdag fra klokka 14.

Opptak av samtalen blir lagt ut i sin helhet i etterkant.

Siden direktesendingen nå er slutt, har DAGEN laget en oppsummeringsartikkel etter videonettmøtet. Der kan man også se opptaket i sin helhet:


Norge fortjener søndagsåpne hjem

Kronikk av Per Arne Dahl, domkirkeprest og prest på Stortinget


Per Arne Dahl
Norge fortjener søndagsåpen natur, søndagsåpne hjem og søndagsåpne sinn. For livets skyld.

Den dagen Gud ga oss budene, fortalte han samtidig hva som er til vårt beste. Derfor bør vi utsette oss for denne livets stemme: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den syvende dag er det sabbat ... For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig, står det i Bibelen. Ordet hellig betyr blant annet det som er adskilt fra, det som er annerledes. Og det motsatte av det hellige er når alt blir likegyldig.

Da må vi betale prisen: Likegyldighetens melankoli og utakknemlighetens ensomhet. Derfor trenger vi en høylys dag som kan hjelpe oss til å skjelne og skjerpe sansen for noe som er annerledes og på livets side. Vi trenger en dag hvor vi kan øve oss på å se andre enn oss selv.

Les hele kronikken på Aftenposten

søndag 17. november 2013

DAGEN svinner og mørket faller på

Av Spikeren

Idag skriver avisen DAGEN om den ortodokse jøden Jehuda Shaul, som befinner seg på venstresiden politisk og leder organisasjonen Breaking the Silence, som har som mål å vekke israelerne opp for det soldatene faktisk foretar seg i de såkalte «okkuperte områdene». Han tror nemlig folk flest ikke vet hva som foregår. http://www.dagen.no/2013/11/17/israel/midtosten/ortodoks_jode/jehuda_shaul/183199

Er det ikke beroligende at enda en norsk avis, kristen sådan, ser ut til å legge seg inn under de politisk korrekte trendene her til lands? Burde ikke DAGEN ha bestrebet seg på å kanskje være litt annerledes enn den sekulære, venstreorienterte pressen som vi alle er så inderlig lei av?

Det er egentlig ikke noe galt i at DAGEN skriver om Jehuda Shaul og hans venstreorienterte kamp mot israelsk politikk. Men der er så mye annet dere HELLER kunne (og burde) skrive om. Vi trenger ikke DAGEN for å få med oss "nyheter" som dette, for slikt flommer det jo over av i de sekulære mediene.

Kjære DAGEN: Ikke mist fokus i disse vanskelige siste tider.

fredag 15. november 2013

Norsk bistand til Palestina - bør den strupes?

Av Spikeren

I forbindele med oppslaget vårt om at hele 2,7 milliarder dollar (ca 18 milliarder norske kroner) er på avveie hos de palestinske selvstyremyndighetene, tenkte jeg at det kunne være litt interessant å se litt på hvor mye vi her i Norge har gitt og gjort for palestinerne bare de 3 siste årene.

I den forbindelse kom jeg over en ganske fin oversiktsrapport fra Norad som jeg har lyst å dele med dere her. Rapporten er, og er s

For enkelhets skyld gjenngir jeg hele rapporten her:

Palestina

Norge ønsker å bidra til palestinsk statsdannelse. Institusjonsbygging står derfor sentralt i det norske utviklingsssamarbeidet.
Siden 2010 har palestinske selvstyremyndigheter gjort store fremskritt i oppbygging av sentrale institusjoner. Dette er viktig med tanke på en fremtidig selvstendig stat. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FN har slått fast at selvstyremyndighetene er klare til å påta seg statsansvar. Men det er lite fremgang i fredsprosessen med Israel.


De vanskeligste spørsmålene for palestinerne er knyttet til den israelske okkupasjonen, og fortsatt utbygging av de israelske bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er spesielt problematisk. Blokaden av Gaza har begrenset befolkningens muligheter til bevegelse og hindrer økonomisk virksomhet inn og ut av området.

Nedgang eller tilbakeholdelse av bistand fra viktige givere og prisøkning spesielt på energiområdet har bidratt til å styrke den finansielle krisen. Den andre Gazakrigen i november 2012 styrket Hamas og satte samtidig utviklingen i Gaza tilbake. En lettelse av Israels stengningsregime, spesielt fiskerigrensen ga grunn til optimisme, men lettelsen ble ikke varig.

2012 har dermed vært et år i motvind for palestinerne. Israelsk ekspansjon på palestinsk territorium har økt, utsiktene til en to-statsløsning har ikke fått vind i seilene, og palestinerne selv er splittet i to politiske leire som ikke kommuniserer med hverandre.

Mens man i 2010 så for seg at palestinske myndigheter (PA) i 2013 burde kunne være på god vei til å bli selvfinansierende, er man nå i en situasjon hvor PA også i 2013 vil være totalt avhengig av betydelig bistand. Viktige reformprosesser har også stoppet opp. Institusjonsbygging er et prioritert område for det norske utviklingssamarbeidet med palestinske myndigheter innen:

 • Utdanning
 • Energi
 • Helse

Palestina mottar budsjettstøtte fra Norge.  Størstedelen av norsk budsjettstøtte går til finansiering av offentlige tjenester som sikkerhet, helse og utdanning. At lønninger blir betalt til samme tid hver måned betyr mye for statsansatte og det har igjen positive ringvirkninger i det palestinske samfunnet. At utbetalingene sikres betyr også mye for økonomien både på Vestbredden og i Gaza.  Norsk budsjettstøtte kom i 2012 opp i 298 millioner kroner som følge av sterk og vedvarende finansiell krise utløst av israelsk tilbakeholdelse av palestinske toll- og avgiftsinntekter.

Utdanning


Utdanningssektoren har i likhet med andre sektorer i Palestina, hatt store utfordringer i 2012. Israels okkupasjon med sin blokade av Gaza så vel som begrensingen på palestinske myndigheters virkeområder har fortsatt å være hovedutfordringer.

En lang rekke streiker grunnet forsinkelser i lønnsutbetalinger til offentlig ansatte har hatt negativ effekt på utdanning. Kabinettet tok i 2012 en avgjørelse om å restrukturere utdanningssektoren.

Norge, sammen med Irland, Tyskland og Finland, fortsatte å kanalisere støtte til den strategiske planen for utdanning gjennom Joint Financing Agreement (JFA). JFA har vært en katalysator for institusjonsbygging for palestinske myndigheter. Planlegging er nå programbasert og ikke prosjektbasert. Gjennom JFA har Norge bidratt til at:

 • 17 nye skoler ble fullført på Vestbredden, og tilbygg ble gjort på 11 skoler.
 • 17 nye skoler ble bygget på Gaza-stripen, og 9 skoler fikk tilbygg. I tillegg ble 30 skoler rehabilitert.
 • 50 datalaber, 9 ressursrom og ett ressurssenter ble etablert og utstyrt.
 • Om lag 315 000 tekstbokpakker ble trykket og distribuert.
 • Tawjihi-eksamen (den israelskgyldige avgangseksamen i videregående) ble avlagt for 85 910 studenter.
 • 14 tekstbøker i humanistiske fag ble modifisert.
 • Om lag 70 speiderleirer ble avholdt, 11 musikklubber etablert, 150 sommerleirer administrert.
 • Det ble utdannet 1050 nye lærere og 110 nye rektorer.

Norsk støtte til utdanning i de palestinske områdene var i 2012 på vel 20 millioner kroner

Energi og naturressurser


Myndighetene har store utgifter til elektrisitet som kjøpes fra Israel. Et norskstøttet prosjekt har som mål å redusere disse utgiftene ved blant annet å bidra til større innbetalingsgrad blant forbrukerne. Dette har bidratt til at palestinske myndigheter nå dekker alle løpende utgifter til sin elektrisitetsforsyning, mens de ennå får støtte fra omverdenen for investeringer som krever internasjonale innkjøp.

Innkjøp av 225 000 målere sammen med Frankrike er igangsatt og innstalleringen av målerne vil bidra til å redusere myndighetenes utgifter ytterligere.  I januar 2013 hadde energimyndighetene mottatt samtlige 225 000 forhåndsbetalte målere og ca. 40 000 er så langt installert på Vestbredden.

Norge har dessuten bidratt til innkjøp av utstyr som kabler, transformatorer, osv. for å rehabilitere el-nettverket i flyktningeleirene. Energimyndighetene har nylig inngått en avtale med leirene om at all gammel strømgjeld slettes og at leirene får oppgradert sine nettverk mot at forhåndsbetalte målere tas i bruk.  Norsk støtte til energisektoren var 35 millioner kroner i 2012.

Helse


Det er et stort norsk engasjement rundt helsesektoren i de palestinske områdene, hovedsakelig finansiert over humanitære midler og gjennomført av norske frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og FN systemet i samarbeid med palestinske myndigheter. Noen eksempler:

 • Norge har signert en avtale om etablering av et palestinsk folkehelseinstitutt (Palestinian National Institute for Public Health/ PNIPH) innen februar 2014. Prosjektet gjennomføres av WHO i tett samarbeid med det palestinske helsedepartementet og med teknisk assistanse fra det norske folkehelseinstituttet. Arbeidet med etableringen går i riktig retning, dog noe langsommere enn forventet. Det har vært problematisk å holde samme aktivitetsnivå på Gaza som på Vestbredden.
 • NORWACs (Norwegian Aid Committee) arbeid med et treningssenter for endoskopi (en medisinsk prosedyre for å undersøke indre deler av kroppen) i Gaza i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, og forsyning av medisinsk oksygen til offentlige sykehus i Gaza og på Vestbredden. Gaza er nå helt selvforsynt, mens Vestbredden nesten er selvforsynt med oksygen.
 • Arbeidet med kapasitetsbygging ved kreftavdelingen ved Augusta Viktoria-sykehuset gjennom Kirkens Nødhjelp / Stiftelsen Oljeberget fortsetter, og dette bidrar til behandling av høy standard også for pasienter fra Gaza.
 • NORWAC har gjennomført et jordmorprosjekt i flere distrikter på Vestbredden. 7 klinikker er bemannet med jordmødre, jordmødre mottar etterutdanning på Birzeit University og systemer med mobile jordmødre som når ut i distriktene er utviklet. Dette har bidratt til en bedre og helhetlig svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. Det palestinske helseministeriet vil nå utvide modellen til resten av landet, med Jeriko og Nablus som neste steg.

Etter Gazakrigen i november 2012 ble det satt fokus på, både av helseministeriet, WHO og andre organisasjoner, den akutte medisinmangelen på Gaza. Om lag 30 prosent av livsnødvendige medisiner og 50 prosent medisinsk engangsutstyr manglet. Norge ga et bidrag på i underkant av 3,4 millioner til Verdens helseorganisasjon (WHO) til innkjøp av medisiner. Men ved utgangen av 2012 var medisinmangelen fremdeles akutt.

Menneskerettigheter


Norge støtter en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med å styrke menneskerettighetene, men ifølge palestinske organisasjoner som følger den interne utviklingen i Palestina, har menneskerettighetssituasjonen forverret seg. Dette knyttes i særlig grad til den israelske okkupasjonen, men også i noen grad til interne forhold og den politiske konflikten mellom Hamas og Fatah.

Manglende framgang i prosessen for forsoning og forening mellom de to har det siste året skapt stor frustrasjon på det palestinske grunnplanet.  Begrensninger i ytringsfrihet, vilkårlige arrestasjoner, vold mot politiske motstandere og trakassering fra sikkerhetstyrkene er alle aktuelle problem, og i Gaza er det også bruk av dødsstraff.  

I ytringsfrihetsorganisasjonen MADAs årsrapport fra 2012 rapporteres det om totalt 238 overgrep mot presse utført av både israelske og palestinske myndigheter. Palestinske myndigheter sto for 30 % av overgrepene. MADA skriver også at det ser ut til at overgrep mot pressen minket i perioder med aktive forsoningsforhandlinger mellom Fatah og Hamas.

Menneskerettighetsorganisasjonen Al Mezan skriver i sin årsrapport at situasjonen på Gaza ble dårligere i 2012. Den israelske blokaden av Gaza fortatte å ha alvorlige konsekvenser for den generelle menneskerettighetssituasjonen. Krigen i november 2012 toppet den allerede alvorlige situasjonen. Israelsk maktbruk mot demonstrasjoner vedvarte i 2012, og fengsling av palestinere fortsatte.

Det ble gjennomført et viktig lokalvalg på Vestbredden høsten 2012, men palestinerne mener at man trenger å få til forsoning før man kan arrangere nye valg til president og lovgivende forsamling.  Kvinnegrupper er bekymret for utviklingen ettersom okkupasjonen og splittelsen gjør at det er vanskelig å utvikle nødvendig lovverk for fremme av kvinners rettigheter og dermed gir tradisjonalister muligheten for å skru utviklingen tilbake, spesielt i Gaza.

Kvinner og likestilling


På nasjonalt nivå kan man ikke spore noen forbedring i kvinners stilling i 2012. Men den norske regjeringens ”Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet (2007-2013)” følges opp ved at kvinner og likestilling i prinsipp er en naturlig del av prosjektene Norge støtter. Noen prosjekter er direkte rettet mot kvinner. Noen eksempler:

 • Kvinner fra kvinnesentre i landsbyer på Vestbredden får opplæring i å drive skolekantiner som inkluderer produksjon av sunn og rimelig skolemat. Kvinnene får også kurs i regnskap, administrasjon og drift av kantiner. Dette gir bedre ernæring for barna – og kvinnene får en mulighet til å skape seg sin egen arbeidsplass.
 • Et eksempel på grasrotarbeid er Palestinian Family Planning & Protection Association som har bidratt til informasjon, tilgang til helsetjenester, veiledning og bevisstgjøring av ungdommers og kvinners seksuelle og reproduktive helse i Øst-Jerusalem og landsbyer som ligger bak muren.

Norge støtter i tillegg en rekke palestinske grasrotorganisasjoner som arbeider for kvinners politiske deltakelse, seksuelle rettigheter, reproduktiv helse og beskyttelse mot vold.
Palestinske flyktninger

Det er fem millioner registrerte palestinske flyktninger bosatt i Libanon, Syria, Jordan, Gaza og på Vestbredden. FN-organisasjonen UNRWA arbeider for å sikre utdanning, helse, sosiale tjenester og humanitær hjelp. Den palestinske flyktningebefolkningen vokser med 2,4 prosent i året. Den generelt vanskelige sosioøkonomiske situasjonen for palestinske flyktninger, særlig i Gaza, bidrar til økt behov for UNRWAs tjenester. Frivillige bidrag til UNWRA har ikke økt i samme takt som kostnadene. Norge ga 150 millioner i støtte i 2012. Resultater:

 • I 2011 har UNRWAs helsepersonell tilbudt palestinske flyktninger over 11 millioner helsekonsultasjoner. Det er et gjennomsnitt på over 100 konsultasjoner per lege per dag.
 • Omlag 730 000 tannlegekonsultasjoner og over 260 000 tannhelsekontroller er gjennomført.
 • Over 100 000 gravide kvinner (anslagsvis 70 prosent av alle gravide palestinske flyktninger) fikk helsesjekk i løpet av 2011.
 • UNRWA driver 200 skoler på Gaza-stripen.
 • Samtlige elever får tilbud om helsesjekk, vaksinasjon, hørsels- og synstest, tannhelsekonsultasjoner, vitamintilskudd og helseutdanning.
 • Den norskstøttede undervisningen om menneskerettigheter omfatter 220 000 elever i alle UNRWA-skolene i Gaza.
 • UNRWAs norskstøttede kvinneprosjekt er det med størst rekkevidde Gaza. Prosjektet driver i underkant av 30 kvinnesentre og gir palestinske kvinner en sosial møteplass utenfor hjemmet. Sentrene har mer enn 40 000 brukere på årsbasis.

 

Bolig og eiendom


Ifølge beregninger er 24 000 hus blitt ødelagt på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen siden 1967 (Norads resultatrapport 2011). Dette fører til tvungne forflytninger, økt fattigdom og mindre tilgang til tjenester som vann, helse og utdanning. For norske myndigheter er det politisk viktig å støtte ivaretakelsen av palestinernes grunnleggende menneskerettigheter. Derfor blir det gitt juridisk bistand for å løse eiendomstvister og unngå rivning av hus.

Hebron Rehabilitation Committee (HRC) har eksempelvis bidratt til at innbyggerantallet i gamlebyen i Hebron har økt fra 400 i 1996 til 5 500 i 2010. De fleste som har bosatt seg i området bor i hus som HRC har rehabilitert. Den juridiske enheten i HRC bidro til at palestinske butikkeiere og familier fikk tilbake sine eiendommer gjennom ved dom i israelsk høyesterett. Disse dommene har ivaretatt palestinernes rettigheter.
Norge støtter FNs utviklingsprogram (UNDP) sitt Access-program, som ble initiert av Norge etter Gaza-krigen.  Programmet er fullfinansiert av Norge og spiller en nøkkelrolle i å sikre innførsel av bygningsvarer fra Israel til samtlige infrastrukturprosjekt i UNDP regi. Som følge av at prosjektet ble etablert har byggevarer for en samlet verdi av omlag 22 millioner kroner i 2012 blitt tatt inn i Gaza fra Israel.

Forhandlinger


Norge, i samarbeid med andre europeiske land, støtter også det palestinske Negotiations Affairs Department (NAD), en organisasjon som skal bidra til at palestinske forhandlere til enhver tid er vel informerte om en rekke politiske, legale og tekniske forhold når de møter sine israelske motparter. NAD fungerer godt og sikrer at palestinske forhandlere til enhver tid er oppdaterte om relevante spørsmål. Organisasjonen genererer et vell av nyttig informasjon, men denne har ennå ikke blitt utnyttet til fulle i en periode da den politiske situasjonen er fastlåst og forhandlinger ikke kommer i gang.

Kultur


Representasjonskontoret står for Norges største kultursatsing i utlandet.  Dette gjøres som en del av statsbyggingsprosjektet og har som formål å bidra til at palestinerne kan videreutvikle sin egen palestinske kultur.  Dette gjøres blant annet ved å finansiere the Palestinian Culture Fund som i regi av the Ministry of Culture støtter kulturaktiviteter på hele Vestbredden. 

Det er videre finansiert et samarbeid mellom Rikskonsertene i Norge, en palestinsk NGO (Sabreen), det latinske patriarkatet og undervisningsministeriet om å etablere et pensum for musikkutdannelse i grunnskolen, oppstart av utdanning av nærmere 500 musikklærere i grunnskolen og av 12 musikksentre for barn.  Det norskstøttede Yabouse Cultural Center driver nå helårs kulturformidling fra sitt nye lokale i Øst-Jerusalem, og et norskstøttet forlag (Tamer) støtter over 300 bibliotek, utdanner bibliotekarer og utgir bøker i blindskrift. 

Norge finansierer også, i samarbeid med Kunsthøyskolen i Oslo, the Palestinian Academy of Arts, som utdanner bildende kunstnere.  Det er fra til i dag uteksaminert to kull med studenter, og skolen har etablert seg med et internasjonalt navn.  Samarbeidet med UNESCO om et senter for restaurering av middelaldermanuskripter på Haram al Sherif startet opp i 2012.

Bistandseffektivitet


Bistandsarbeidet går stort sett godt rent teknisk.  Det palestinske statsapparatet har utviklet seg i positiv retning og fungerer godt.  Dette skyldes særlig den internasjonale støtten som har blitt gitt.  Barn har skoletilbud, elektrisiteten når ut til de aller fleste husstander, en rekke NGOer arbeider iherdig og godt med sine hjertesaker, og UNRWA yter helsetjenester og utdanning til de mange palestinske flyktningene.  Evalueringer av kvaliteten på arbeidet konkluderer ofte positivt.

Utfordringene ligger på det politiske plan.  Internasjonal bistand gis nå på høyt nivå i påvente av at en to-stats løsning skal komme som et resultat av forhandlinger mellom Israel og Palestina.  Hvis resultatet her uteblir vil det for mange land være vanskelig å opprettholde et høyt bistandsnivå, og mye av det som er oppnådd til nå innen den palestinske statsbygningsprosessen vil kunne gå tapt.

2,7 milliarder dollar på avveie hos de palestinske selvstyremyndighetene

Sunday Times

De palestinske selvstyremyndighetene skal ha sløst bort nesten 2,7 milliarder dollar i europeisk støtte gjennom korrupsjon og vanstyre, hevdet den britiske avisen Sunday Times. Avisen lekker innholdet i et enda ikke publisert europeisk dokument. Ifølge artikkelen i den britiske avisen er det den europeiske Revisjonsretten, the European Court of Auditors, som har avslørt at EU har hatt liten kontroll med pengene som er brukt på Vestbredden og Gazastripen mellom 2008 og 2012.

Transparency International i Berlin, som overvåker korrupsjon, sier at en tilstand av lammelse har rammet den palestinske nasjonalforsamlingen siden 2007 som har gitt utøverne ubegrenset styring over offentlige midler. «Nepotisme er også vanlig i den palestinske offentlige og private sektor,» hevder organisasjonen.

Azmi Shuaibi, lederen av Transparency Palestina, en lokal avdeling av Transparency International, sa i april at hans organisasjon etterforsket 29 palestinske tjenestemenn for påstander om bedrageri og hvitvasking av penger.

Kan vi nå håpe at 10 milliarder fra Norge siden Oslo-avtalen bør holde så langt, og at den nye regjeringen vil strupe ytterligere finansiering av  korrupsjonen ?  Hva er egentlig nytt etter at Arafat døde styrtrik ?
Men så var det Abbas igjen som lover å følge sporet / veien som mordere og terrorister har staket opp, og som ble hyllet under feiringen av Fatah,- og igjen, - hva er egentlig nytt siden PLO`s uavhengighetserklæring i 1988 som lovpriste "much blessed intifada" osv. og som dannet grunnlaget videre ?

Jeg er i hvert fall glad for èn sak,- og det er at alt er skrevet ned, - og vil bli skrevet utførlig om en gang i fremtiden,-  for NÅ, - er verden forført, -  og på ville veier.

torsdag 14. november 2013

Vårt Lands Verdidebatt

Skrevet av en Gjest

http://www.verdidebatt.no/
Legg merke til avisen Vårt Lands Verdidebatt idag mht. lesetipsene som er fremhevet for fire hovedsaker;

- Hovedbildet av kvinner i hijab med artikkel om reformasjon av islam, -

- en artikkel om lesbiske, homofile og transer som bør få fulle rettigheter i kirken, -

- en artikkel om fyllesex og kors.

- en artikkel om at staten ikke kan gi kristendommen en særstilling, -

Er da førsteinntrykk et kristen-kultur-masoschistisk og islam-apolegetisk redaksjonelt forum,- tilhørende en forhenværende "kristen" avis, - eller hva når man promoterer Sodoma og Gomorra tilstander inne i kirken på hovedsiden ?

Formes en ny islamistisk super-blokk i Midtøsten ?

Skrevet av en gjest.
Følgende observasjoner bør kunne gi stoff til bevitnelsen av Bibelens profetier. På en side har vi det islamistiske Tyrkia som linjer seg opp med Det Muslimske Brorskapet / Hamas sammen med Iran og Hizbollah, mens Egypt, Saudi Arabia og Gulf statene former sin egen defensive blokk.

Mye tyder altså på at et monumentalt skifte er i ferd med å skje ved at en islamistisk super-blokk er i ferd med å formes. Tyrkia og Brorskapet finner sammen med Iran og Hizbollah. Egypt og Gulf-statene former sin egen allianse mens USA`s utstrakte hånd til Iran og Brorskapet svinner i horisonten.

Alliansene som formes følger etter Joel Richardsson syn de kommende strukturene i regionen. Først av alt ser vi Tyrkia lede den nordlige flanke med Egypt stadig mer isolert i syd;
- Profeten Daniel 11.40-45 forteller at Egypt vil bli overvunnet av siste dagers nordlige koalisjon.
- Jesaias 19 refererer til denne erobreren som en ond hersker.
- Mot enden av trengselstiden vil vi se Dyret vende sin vrede mot Saudi Arabia, dvs. grunnstrukturen i kommende begivenheter trer synligere frem. Men selvfølgelig, og som alltid med profetier må de sees gjennom mørke glass, hvor skifter og uforutsette vendinger kan skje, før den aller siste fasen trer inn. Men likevel, hva vi nå ser bør noteres. Enden på denne tidsalderen kan ligge nærmere en noen aner.

tirsdag 12. november 2013

Bergprekenen fjernet i ny bibeloversettelse

Av Anders Myklebust 

Bergprekenen finnes ikke i den nyeste oversettelsen av Lukas-evangeliet. – Det var ingen preken og den ble ikke holdt på en fjelltopp, konstaterer Bibelselskapets oversetter.

Selv om det er to år siden Bibelselskapets seneste oversettelse ble lansert, har det ennå ikke ført til reaksjoner at Bergprekenen er borte. Jesu mest kjente tale finnes fremdeles i Lukas-evangeliet – under navnet Sletteprekenen. Ordet har aldri tidligere stått i en norsk bibel.

Les mer i Vårt  Land

Minnet jødeforfølgelse med palestinaskjerf

Av Ove Eikje ove@dagen.no

Da dialogpresten Odd Kristian Reme skulle tale på 75-årsmarkeringen for Krystallnatten, brukte han palestinaskjerf.

– Misbruk av det som skjedde med jødene, sier Ervin Kohn.

Les mer på DAGEN

mandag 11. november 2013

Islamsk "fredskonferanse" i Oslo 2013

Av Spikeren

Jeg har lyst å dra frem en video som ligger ute på Youtube. Videoen viser et tankevekkende og bekymringsfullt innslag fra en islamsk "fredskonferanse" som ble holdt i Oslo 23-25 mars, 2013, arrangert av IslamNet.no.

Jeg vil oppfordre dere å lytte godt til hva taleren, Fahad Qureshi, sier i dette innslaget og tenke over hvilke holdninger som her blir spredt for et stort og ungt publikum. Er det virkelig ønskelig at det spres slike holdninger ut i det norske samfunn? Og hva har i tilfelle dette med "fred" å gjøre? Etter min mening, dreier dette seg om ren og skjær intoleranse og en fundamentalisme som er utrolig skremmende.

Det som også kommer frem i denne videoen, er at det ikke finnes noen "moderat islam", slik mange ønsker å  tro. Dette blir fakrisk slått klart fast av både taleren selv og samtlige i salen som sier seg enig med ham ved å rekke opp en hånd.

Her sier med andre ord en fullsatt sal av ungdommer seg helt enig med at det er rett å segregere kvinner og erklære dødsdom over homofile. Og det skremmende er at taleren sier dette IKKE er radikale holdninger, men normal islam for enhver muslim.

Er det virkelig sant at kvinnesegresjon og de straffemetodene som forlanges i Koranen - enten det dreier seg om piskimg, dødsdom ved steining, eller hva det nå enn måtte være - er den beste straffemetoden for oss mennesker? Det er nemlig dette taleren sier. Og hele forsamlingen viser klart og tydelig at de er enig med ham.

Senest igår leste jeg i VG om en guttunge som ble truet og kastet av bussen midt på natten, fordi noen muslimske medpassasjerer ikke likte at han hadde hunden sin med seg. Dette skjer i Norge i 2013, og de fleste av politikerne bare lukker øynene for det.

Jeg har bare lyst til å stille noen små spørsmål:

Hvor langt skal vi slippe disse farlige holdningene ut i det norske samfunn? Og hvor lenge skal politikerne våre lukke både øyne og ører for den utviklingen som skjer? Jeg bare spør. - Kanskje det finnes noen der ute som kan svare? Her er videoen:Omskjæring av guttebarn - En jødisk rettighet

Av Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

Det å la den nyfødte omskjære er med på å sikre det jødiske folksfortsatte eksistens.

Aftenpostens Inger Anne Olsen skriver i sin kommentar søndag at når jeg mandag kveld er æresgjest under middagen for det som trolig er den største samlingen av rabbinere som har funnet sted I Europa etter krigen, vil Europarådets resolusjon om omskjæring bli diskutert.

Dette var en resolusjon fra parlamentarikerforsamlingen, som er et konsultativt organ. I et slikt spørsmål er det Europakonvensjonen og Domstolen som taler på vegne av Europarådet. Med bakgrunn i dette har jeg entydig forsvart retten til religionsfrihet og omskjæring. Det er derfor, og fordi jødene i Europa ser på oss som en sterk støttespiller i å slå tilbake antisemittisme, at jeg i kveld er æresgjest.

Les mer på Aftenposten

Frp-Solvik-Olsen: Ingen omkamp om datalagringsdirektivet

NTB

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at det er aktuelt med en omkamp om datalagringsdirektivet i regjeringen.Fremskrittspartiet er blant de argeste kritikerne av direktivet, som Arbeiderpartiet og Høyre alene sikret flertall for i 2011.

I tilleggsforslaget til statsbudsjett fra den nye regjeringen blir innføringen av datalagringsdirektivet (DLD) utsatt i et halvt år, til 1. juli 2015. Det er fjerde gang direktivet utsettes.

Les mer på Aftenposten

søndag 10. november 2013

Gamle gutter tvitret først

Av Tom Standage

Ta en oppdateringspause, folkens, og les dette: Her er fem historiske fyrer som gikk online lenge før internett.

Før PSY blåste opp YouTube med Gangnam Style, før @Horse_ebooks ble en superstjerne på Twitter, og endog før verden oppdaget LOLcats, var det apostelen Paulus som var en pioner i sosiale medier.

I dag pleier vi å tenke på sosiale medier som et rendyrket moderne, digitalt fenomen som først tok av det siste tiåret, egentlig først de siste fem årene. Men i virkeligheten er dagens bloggere og tvitrere arvinger etter en overraskende dyp og rik tradisjon.

Les mer på Aftenpozten.