Brende vil videreføre bistanden til palestinerne

Aftenposten

NTB

Børge Brende (H)
Brende er seg sitt ansvar bevisst som leder av den internasjonale giverlandsgruppa for de palestinske områdene (AHLC), som gjennom de siste 20 årene anslås å ha kanalisert minst 120 milliarder kroner til det palestinske statsbyggingsprosjektet.

- Giverlandsgruppa og det formannskapet Norge har der, er nå viktigere enn på svært lenge. En forutsetning for at fredsforhandlingens skal lykkes, er at Palestina er stabilt og at den palestinske ledelsen opplever at de har full støtte fra verdenssamfunnet til sitt arbeid med å bygge de institusjonene man trenger for å kunne være en stat, sier Brende.

Norge alene har bidratt med over 11 milliarder kroner i bistand til de palestinske områdene siden Oslo-avtalen ble undertegnet, og bare i år er bistanden på 770 millioner kroner. Over 300 millioner av dette går rett inn i det palestinske statsbudsjettet, og Brende forsikrer om at Solberg-regjeringen vil videreføre bistanden på et høyt nivå.

Les mer på Aftenposten

Kommentarer