Nyåndelighet inntar kirken

Vårt Land

Av Stig-Øyvind Blystad stigb@vl.no

Reinkarnasjon, karma og healing har funnet fotfeste i kirken. 1 av 4 nyåndelige definerer seg som kristne, og mer enn halvparten er medlemmer av Den norske kirke.

– De nyåndelige med kirkelig bakgrunn beveger seg med ett ben i hver leir. Det er like mye nyåndelighet blant kirkemedlemmer som de som ikke er medlemmer. Nyåndelighet er absolutt blitt en del av Den norske kirke blant de som går i kirken en gang iblant, sier Pål Ketil Botvar, forsker ved KIFO.

Les mer i Vårt Land

Kommentarer