Innlegg

Støre på Dagsnytt radio kl. 17.00 den 27.04.2018

Hvorfor larmer hedningene?

Sylvi Listhaug gir ut bok

Det skrikes og skråles i norske medier

Hysterikere fronter norsk politikk

Innvandring, integrering og normal oppførsel

Til Gro Bergrabb - medlem av Kirkerådet fra Sør-Hålogaland bispedømme

Normoppløste Norge

Om Abrahams barn

Norges stol tom da EU-ministre diskuterte ACER og energi

Den nye kalde krigen

Gratulasjon til Israels 70-års jubileum som moderne stat

TV program om Stortingets skammelige behandling av Carl I. Hagen

EU's energipakke

Stortinget har sagt JA til at bankene kan ta pengene våre

Hva er årsaken til de økte urolighetene i verden?