NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 5. april 2018

Vi dempes, ignoreres eller ties ihjel

Av Dan Odfjell.

I et nøtteskall, slik er dissidentenes liv i Norge blitt: Ingen må ha avvikende meninger, da vanker det offentlig trakassering, ja ren lynsjing som vi nylig kunne se med egne øyne. Hva slags anstendighet er det? Akkurat det ordet ble brukt, gjentatt og gjentatt fra hele venstresiden mot Sylvi Listhaug. Det stikk motsatte var tilfelle, nemlig venstresidens absolutte uanstendighet. Dessverre, vårt er ikke lenger et sant, åpent demokrati, hvor man saklig kan diskutere seg frem til enighet. Dette er stygg krig, intet mindre. Bruk av Utøya-kortet vitner om Ap desperasjon, for det hadde overhodet intet med Listhaugs ytring på Facebook å gjøre; en ren fabrikasjon.

Senest er Hadia Tadjik kommet på banen, diplomatisk sagt, med mer enn merkeligheter. La oss derfor se på hva hun tidligere har sagt om hjemvendte og mistenkte fremmed-krigere, da regjeringen i 2016 foreslo å frata slike pass og reisedokumenter: «Så lenge den det gjelder, kan klage til rettsvernet i ettertid, er det ingen grunn til å forsinke politiets arbeid med å legge inn domstolskontroll i forkant av en sånn sak som denne.» Til NRK sa hun samtidig om regjerings forslag: «Dette er et nødvendig tiltak... Politiet trenger bedre virkemidler.»

Men nå to år senere, plutselig, og på tvers av PSTs sikkerhets-advarsel, snur Tadjik tvert om, for nå gjelder det om å knekke populære Sylvi Listhaug. Så hva sa PST-sjefen Bjørndal: «Vi må veie hvor sterkt vernet om sikkerheten skal være for den enkelte, opp mot nasjonens interesser. Der mener jeg at nasjonens interesser veier tyngst». Presist Listhaugs Facebook argument.

Tadjik med sin uforklarlige snuoperasjon har diskvalifisert seg som statsminister-kandidat, b.l.a. ved i Aftenposten å underbygge det Listhaug sa: «At Ap setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet». Da hjelper det ikke med hennes aldri så mange fine ord i avisen om ytringsfrihet etc. For det er bare ord, fra en Ap-nestleder som sågar foreslo Koranen gratis utdelt til alle norske muslimske ungdommer. Derfor, når det virkelig gjelder, tror jeg hun faller ned på feil side. Dette og en merkelig politikk, det diskvalifiserer henne for alltid. Folkens, det går mot Raymond Johannsen som fremtidig Ap-leder.

Statsadvokat Jan F Glent advarte oss allerede i 2012 mot å være ettergivende mht fremmedkrigere: «Det er noe oppsiktsvekkende å hevde at Norge blir sikrere av å ha potensielle terrorister boende i Norge, enn å få dem utvist eller nektet innreise».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.