NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 16. april 2018

Stortinget har sagt JA til at bankene kan ta pengene våre

janeb13 / Pixabay
Av jatilkontanter.no (tipset av Herr Tangen).

Krisehåndteringsdirektivet ble, i skyggen av ACER, vedtatt av et samlet Storting 15 mars (  ). EU direktivet er tidligere omtalt av JA Til kontanter her.

I korte trekk innebærer direktivet at bankene i neste finanskrise kommer til å bli satt under administrasjon av Finanstilsynet som vil bruke innskuddene til å redde bankene ved at bankinnskuddene konverteres til egenkapital.

Etter å ha satt meg inn i saken utferdighet jeg et høringssvar. Jeg pekte der på at bankinnskuddene er betrodde midler som tilhører (eies) av innskyterne. De skal derfor skilles ut av bankenes virksomhet. En stor fordel for innskyterne er at innskuddene dermed vil stå urørt om bankene får økonomiske vansker.

Finansdepartementet fjernet alle referanser til denne merknaden i Stortingsproposisjon 159L (2016 – 2017) som ble godkjent i statsråd 21/6. Departementet gikk derved uten diskusjon eller argumentasjon inn for at bankinnskuddene, tilsammen 2100 milliarder kroner fortsatt eies av bankene (og altså ikke innskyterne).

Jeg fikk siden delta med 5 minutters innlegg på høring i Stortinget 9 januar. Mitt forslag om å skille innskuddene fra bankenes virksomhet og muligheten for å unngå nye finanskriser synes ikke å ha noen interesse for finanskomiteen. Derimot var finanskomiteen svært interessert i hvordan bankene ønsket den nye ordningen tilrettelagt. Høringen finnes på video her.

Norske borgere bør være oppmerksomme på at byråkratiet, regjeringen og det politiske miljøet ivaretar finansnæringens og egne interesser på bekostning av interessene til borgerne og det brede samfunn. I den kommende finanskrisen må alle innstille seg på at det blir vanskelig å realisere sine bankinnskudd i kontanter og at de kommer til å bli ekspropriert. Alt sammen med regjeringens og Stortingets velsignelse.

jatilkontanter.no