NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 17. april 2018

EU's energipakke

Av Norvald Aasen.

Åpent brev til Espen Barth Eide, AP, stortinget.

Min kommentar til din og APs kamp for å få norske vannkraftressurser lagt under EU og Acer er at jeg ikke stoler en tøddel på dine ord om at dette ikke vil føre til at Norge frasier seg råderetten over egne vannkraftressurser.

Selvfølgelig har stortinget bestemt at slik skal det være, EU forandrer seg hele tiden i diktatorisk og imperialistisk retning. Dette vet både du og resten av dem som støttet denne avhendingen av vårt arvegull.

Dette er også helt og holdent i tråd med AP sin politikk når det gjelder entusiasmen for at Norge skal bli EU koloni. Og dere spør ikke folket om hva vi synes. Tvang skal til og AP og Høyre tror jeg ville selge sine bestemødre for å få nasjonalstaten, Norge, oppløst og lagt inn under EU slik at de kunne få sitte som store og viktige pamper rundt bordene i Brussel. Hvor ofte har vi ikke hørt omkvedet: "Mens beslutninger som angår oss blir tatt så må vi sitte på gangen".

Jeg håper det kommer en tid da Norge, og vi nordmenn og samer, samler oss og manner seg opp til å nasjonalisere tilbake våre nasjonaleiendommer. Selvfølgelig uten å betale en eneste krone for å få tilbake våre rettmessige eiendeler.

Herr, Espen Barth Eide, bli sittende på gangen, både i Brussel og i Oslo, de som står bak utflaggingen av nasjonalverdiene passer best på gangen, der bør de sitte disse som ikke hører på eget folk!

Snart er det 17. mai, og disse som har fått sin vilje til overdragelse av Norges gull kan klamre seg til talerstolene rundt i landet og skråle om frihet og selvstendighet og synge "Gud signe vårt dyre fedreland". Riktignok med falske stemmer!
 
Norvald Aasen,
6983 Kvammen