15 punkter om CO2 og global oppvarming

Av P54.

Det skrives mye om global oppvarming og politikere engasjerer seg. Klima konferanser holdes og kontrakter skrives. Utslipp måles i penger og klimakvoter selges, men avgifter renser ikke utslippene. Global oppvarming har blitt en storindustri til en verdi på 4 milliarder dollar hver dag, så stor at sannheter undertrykkes og feilinformasjon bevisst plantes for å beskytte storindustrien som gjør noen veldig rike. Først var det fly og biler som hadde skylden, selv om utslippene fra bensinbiler idag er bare 1/1000 av det de var i 1970. Politikere lot seg påvirke av lobbyister fra dieselmotorfabrikanter og avgifter ble fastsatt som økte den skadelige forurensingen da dieselbiler ble favorisert og nå lider storbyene i Europa og andre steder av feilslått politikk. Nå er det kuer og sauer som får skylden for den angivelige globale oppvarmingen som ikke finner sted. Hvor skal dette ende? Lenge før den industrialiserte verden var det større variasjoner i temperatur og klima enn nå, faktisk har det vært istid her før. Avgifter på CO2 forandrer ikke på utslippet og menneskeprodusert CO2 makter ikke å forårsake global oppvarming. La oss se på noen fakta:

Visste du dette? 15 punkter om CO2:

1. Karbondioksyd (Co2) nivået i lufta er mindre enn 0.04%;

2. Hvert år produserer all menneskelig aktivitet bare 3% av jordas Co2, naturen produserer 97%, 32 ganger mer.

3. Opptak og frigjøring av Co2 i havene reguleres av temperaturen, i oppløst form inneholder havene 50 ganger så mye Co2 som i hele jordas atmosfære.

4. Naturen selv kontrollerer luftas Co2 nivå. Den totale menneskelige produksjon er bare en fjerdedel av det som er variasjonene i naturens egen produksjon. Til tross for menneskenes fortsatte Co2 produksjon så vil naturen selv hvert år redusere jordas globale Co2 nivå under den sørlige halvkules vinter.

5. Opptak av menneske og industrilaget Co2 i hav og planter er det samme som for Co2 produsert av naturen.

6. Oppbevaringstiden for Co2 i atmosfæren er bare 5 til 7 år. Den blir så opptatt i planter og i havene. Noen studier viser at resirkuleringstiden bare er 12 måneder.

7. I følge FN’s klimapanel (IPCC) sine egne opplysninger er karbondioksyd (Co2) nivået i lufta en
konsekvens av temperaturen og ikke en årsak. Slik har det vært gjennom hele jordas historie.

8. Karbondioksyd, et naturlig sporstoff, er nødvendig for alt liv på jorda. Når naturen selv årlig produserer 97% av all Co2, er det åpenbart at Co2 ikke er en forurenser.

9. Det har ikke vært noen økning i den globale atmosfæriske temperaturen siden 1998. ”Global
oppvarming” forekommer ikke.

10. Klimaet varierer naturlig med iboende variasjoner i naturens kjøling - varming - kjøling sykluser. Nøyaktige temperaturmålinger med satellitt og værballonger viser ingen oppvarming. Sol aktiviteter, store vulkan utbrudd og El Nino forklarer temperatur variasjonene.

11. FN's klima panel nedvurderer satellitt og værballongdata og foretrekker å bruke bakkebaserte målinger som er kjent for å være uriktige.

12. Hav temperaturen har vært jevn eller svakt synkende siden 2003.

13. Havene er alkaliske. Jordklodens hav trivdes i lange perioder med et Co2 innhold i lufta 20 ganger mer enn idag. Når havtemperaturen stiger frigjør de Co2 til atmosfæren.

14. I Australia hvor de er omgitt av hav så har havnivået de siste 15 årene steget med bare 0.3 mm hvert år. På 100 år blir det jo bare 3 cm. De mest grundige studier av havnivået omkring Stillehavsøyene vise ingen stigning siden målingene startet i 1992. Havnivået anslått av myndighetene og deres klimakommisjon som blir underholdt av skattebetalere bruker gale datamaskinsimuleringer og benytter seg av temperaturantagelser som er bevist å være gale.

15. Det har ikke vært noen økning i stormaktivitet eller styrke. Styreformann i FN’s klimapanel (IPCC) hevdet på falsk grunnlag en økning i stormer og dermed så overkjørte og motsa han IPCC’s egen stormekspert Chris Landsea. I protest resignerte Landsea fra sin stilling i FN’s Klimapanel (IPCC).

P54