Religionens plass i demokratiet


Hanne A. Trangerud.
Av Kirkehøyden.

Viser til artikkel i VG fra tirsdag 03.04.18, der Hanne Amanda Tangerud skriver følgende:

"Kombinasjonen av religion og demokrati kan synes utfordrende. I dag vil vi kanskje peke på andre verdensdeler for å problematisere dette, men også Europas egen historie viser hvordan sammenblandingen av religiøs og sekulær makt kan få alvorlige konsekvenser, særlig for minoriteter.

Demokrati betyr at flertallet bestemmer spillereglene. Dersom det ikke også innføres ordninger som beskytter minoritetene, er veien til undertrykking kort. Det gjelder også for majoritetsreligioner.
"

Jeg skrev dette til henne:

Amerika er gjennomsyret av kristen tro, og "In God we trust" står på selve pengeseddelen deres. Alle land som har demokrati, velstand, rettstat, vitenskap, kultur, sivilisasjon, er de med lang kristen kulturarv, som vårt. For i disse land står alle i kø for å kile seg inn, særlig muslimer. Den amerikanske og norske grunnlov var inspirert av kristen tankegods, selv om staten ikke skulle ha en religion i USA. Vi hadde og det har tjent oss vel.

Det er land med evangelisk kristendom som ruver. Syd Amerika er katolsk og ikke på høyde. Det er landene med judeo/ kristne tradisjon som er den viktigste. Israel har klart å skape en supermakt på 70 år fra en ørken. Det eneste land i Midt Østen hvor alle religioner har frihet og demokrati, midt i et hav despotiske og barbarisk islamske stater.

USA og Europa får problemer grunnet en hedensk venstreside som vil omfavne islam. Du har ikke peiling, men det er vel ditt motiv også, avkristning.

Kirkehøyden
Evang. kristen og venn av Israel.