Om Abrahams barn

Andakt av P54.

I Jarlsberg 5. April var det et leserbrev fra Jan-Rasmus Vestnes vedrørende terror i våre samfunn idag. Det er ikke noe nytt. Det har vært verre før vår tid og med mye verre grusomheter med millioner døde.

Det som etterhvert temmet Vesten var forkynnelsen av Guds ord, Bibelen og mennesker som tok imot Jesus som sin frelser ble forandret. Mennesker og land ble formet av Guds ord. Denne forkynnelsen har mer og mer uteblitt i de senere ti-år, først fra skoler og så fra kirker.

I leserbrevet nevnes en fremvisning på Nasjonaltheateret om “Abrahams barn” og at Abraham og Det Gamle Testamentet er felles for den kristne tro, islam og jødedommen. Vestnes hevder så: “Dette felles trosgrunnlag har man greid å forkludre slik at ekstremister fra de nevnte religioner angriper de andre for deres tro”. Til det er å si at trosgrunnlaget ikke er felles, og frelse har Gud tilbudt kun ved Jesus.

Det å være Abrahams barn i ættetavlen er uten betydning for frelse og evig liv. Abraham fikk et løfte av Gud om en sønn, men da det drøyde og han og kona ble gamle hørte Abraham på sin kone og fikk barn med trellkvinnen Hagar. Han fikk navnet Ismael og er stamfar til araberne. Abraham ble glad i Ismael og ba Gud om at han skulle være løftets sønn. Men Gud talte til ham og sa at selv om de var gamle så holder Han sine løfter og da Abraham var 100 år og Sarah 90 år fødde hun løftets sønn som fikk navnet Isak. Så ble det sjalusidrama mellom Hagar og Sarah som endte med at Hagar og Ismael ble sendt bort. Isak fikk sønnen Jakob som fikk navnet forandret til Israel og ble stamfar til Israels tolv stammer. Pakten Gud gjorde var med Abraham, Isak og Jakob og ikke med Ismael. Gud sa at Ismael skulle være som et villesel og være i strid med sine brødre. Så stridigheter har det vært fra begynnelsen.

G.T. pekte fram imot den åpenbaring som kom i N.T. og da får vi vite at Abrahams sønn Isak, løftets sønn, pekte mot Jesus. Jødene på den tiden roste seg av å være Abrahams etterkommere, men Jesus sa at selv om du hevdet å være Abrahams etterkommer og dine gjerninger var onde så var du djevelens barn. Både løftets barn, etterkommerne etter Isak, og kjødets barn, etterkommerne etter Ismael, blir nå begge kalt kjødets barn som lever i trelldom. Guds barn idag er de som tar imot Jesus som sin Frelser og blir født på ny ved Den Hellige Ånd. De får da en ny natur.

Jødene trodde Jesus kom for å fri dem fra Romerne, men Han kom for å gi sitt liv. Etter korsfestelsen, oppstandelsen og Pinse da Den Hellige Ånd ble utgydd startet kristendommen. Brevene i N.T. er rettledning til nye kristne i menighetene om hvordan de skal leve. Nå er det ikke om du er jøde eller araber, eller etterkommer av Abraham, Isak eller Ismael, men om du har Kristus, Han som løftets sønn Isak pekte imot. Kjødelig avstamming er ikke det avgjørende. Jødene tok ikke imot Jesus og ca. år 70 etter Kristus ble Jerusalem ødelagt og ca. en million mennesker drept under voldsomme grusomheter hvor mange ble drevet til kannibalisme fordi sulten var så stor.

P54