NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 25. juli 2021

Pride-paradenes antikristelige bakteppe

Oslo Pride 2021. 
Av Olav Hermod Kydland. 

Vi har nå nettopp vært vitne til juni måned med Pride-parader. Her i Norge har politikere med statsministeren i spissen og andre regjerings-medlemmer gått i Pride-toget. Ja, enda til forsvarssjefen og flere fra politietaten deltok. I EM i fotball har man viftet med Pride- flagget og hatt regnbuefargene på klesplagg for å vise hva de støtter. Spørsmålet er så hvilken ideologi som ligger bak Pride-paradene og hva de symboliserer. 

Det er nå 52 år siden Politiets razzia av nattklubben Stonewall Inn i New York i 1969, og det ble starten på et voldelig opprør. Men det banet også vei for at homobevegelsen fant sammen og etter hvert stilte stadig større krav til myndighetene.

I Norge er det foreningen FRI som står bak Pride-paradene. FRI er ”Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.” På FRIs nettside leser vi:

”FRI sitt formål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.
FRI er en medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.”

Pride-ideologien er inspirert av kulturmarxismen, hvor Gud er forkastet, og mennesket selv har tatt hans plass. Videre går kulturmarxismen inn for å fremme homoseksualitet, oppheve det monogame ekteskapet (mellom én mann og én kvinne), oppheve familien og foreldremyndigheten. For blant annet å nå disse mål går man inn for seksualisering av de unge for at den enkelte kan oppnå å bli et «autonomt menneske» (det frigjorte eller selvstendige mennesket). 

Foreningen FRI opphøyer grenseløs seksualitet til samfunnets norm og ideal og forkaster Bibelens syn på seksualitet og ekteskapet. FRI arrangerer kurs kalt «Rosa kompetanse» og «Restart» for å nå ut til barn og unge med sitt budskap. Budskapet i undervisningsoppleggene kan for eksempel være at det finnes mange kjønn, hvor det sees helt bort fra biologi, for det er følelsene som er det avgjørende. Likedan tales det om at en kan være født i feil kropp. Alle burde forstå konsekvensene av denne undervisningen. Det vil føre til kjønnsforvirring, usikkerhet og fortvilelse hos mange.

Pride bygger på tre hovedpremisser: at folk skal være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuelle diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.”

Over hele verden feirer en nå pride-parader med mange deltakere. Et seks-bånds regnbueflagg som første gang ble brukt som ”homoflagg” i USA i 1978, er blitt et internasjonalt symbol for LHBTI-bevegelsen og blir særlig brukt under pride-paradene. I regnbuen er det sju farger, men man har tatt bort en farge, indigo. Denne fargen mangler i pride-flagget. Den er visstnok fargen til Messias, hevder noen.

At regnbueflagget brukes på denne måten, er en hån mot Gud og hans løfte til menneskene om ikke å forbanne jorden for menneskets skyld. (1 Mos 8,21-22). 

Hva sier så Guds ord om dette?

Guds ord, både GT og NT, fordømmer homoseksualitet.

I 1 Mos 19 leser vi at Herren ødela Sodoma og Gomorra på grunn av homoseksualitet og ondskap (1 Mos 19,24). I Rom 1,27 beskrives denne synd som ”skammelig utukt”. Apostelen sier i 1 Kor 6,9-10 blant flere synder at de som praktiserer homoseksualitet, utelukkes fra Guds rike. I 1 Tim 1,9-10 taler apostelen blant annet om ”menn som ligger med menn” og på den måten vanhelliger og bryter Guds lov.

Ifølge Guds ord er det bare det livslange ekteskap (pakt) mellom én mann og én kvinne som er i samsvar med Guds skaperordning. Alle andre seksuelle forhold betegnes som hor og utukt.

Men den homoseksuelle bevegelse motarbeider og forkaster bevisst og med stolthet Bibelens lære om ekteskapet og seksualitet og åpner opp for mange andre seksuelle forhold.
I følge sin nettside ønsker FRI: 
  • eggdonasjon bør tillates, også for enslige. (Noe som nå er vedtatt av Stortinget.)
  • surrogati bør tillates
  • barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre
  • polygami bør tillates
  • seksualiteten/uttrykket til BDSMere, fetisjister og transvestitter. (BDSM står for bondage, disiplin, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Man ser på smerte som en positiv del av seksualiteten.)
  • salg av seksuelle tjenester bør tillates
Vi ser at FRI står for en antikristelig ideologi. Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm. Målet for bevegelsen er å nivellere ulikheten mellom kjønnene. Kjønnene er bare en sosial konstruksjon hvor den enkelte må finne ut hva man vil være. 

Tidligere tiders konsentrasjon om heteroseksualitet må vike for nåtidens oppfatninger. Ja, man ønsker å bryte ned det heterofile ekteskapet og fremme alle slags andre seksuelle forhold. 

Pride-paradene propaganderer for fullstendig seksuell frihet fra normer på det seksuelle området. Bernt T. Oftestad sier at de som deltar, signaliserer at de slutter seg til den ideologi som målbæres, og de bidrar til at denne symbolhandling får en totalitær funksjon. (”Pride som statsideologi”. Document.no 02.02.2019.)

Pride-parader er ikke noe annet enn et uttrykk for å ringeakte Den treenige Gud, et stolt og bevisst opprør og en forkastelse av hans livslover for menneskelivet.  Bibelen sier:”- Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” (Jak 4,6; se også 1 Pet 5,5!)

Pride-flagget, som heises på offentlige bygninger, er et symbol på en lovløs seksuell frihet i motsetning til det korsmerkede norske flagget. (Se Salme 2,3!) Det er et symbol på at nå legges forholdene i samfunnet til rette for at ”den lovløse” skal komme og bli mottatt av jublende mennesker som har forlatt og forkastet sannheten, og som elsker sine kjødelige lyster framfor Gud. 

Men vi som bekjennende kristne må ta på oss Guds fulle rustning, holde fast ved Guds hellige ord og kjempe imot denne åndsmakt og villfarelse med alle lovlige midler, i bønn til Herren.

Olav Hermod Kydland

lørdag 24. juli 2021

Ny ateistisk religion: sekulær messianisme


Den nåværende mangelen på moralsk styrke bekymrer mange av de ledende filosofene i Vesten. Blant dem den tyske filosofen som er Europas uten tvil mest innflytelsesrike samfunnsforsker, ateist Jürgen Habermas.

På et tidspunkt endret Habermas dramatisk synet på religionens rolle, og sa at hans tidligere antagelse om irrelevansen i sekulære nasjoner var feil.

I sitt ambisiøse arbeid for å etablere et grunnlag for kommunikasjon, viste han at moralske spørsmål er rasjonelle spørsmål. De diskuterer hvordan vi skal leve et best mulig liv.

I flere tiår understreket han behovet for sosiale bånd og gjensidig respekt mellom undergrupper i samfunnet. Hvis ikke, kan en gruppe lett dominere maktstrukturen og diskriminere resten.

I sine senere år - som illustrert under Holberg Price Award-talen i Norge i 2005 - har han snakket om behovet for en ny respekt for den kristne, europeiske etikken. Dette har forbløffet mange siden Habermas i flere tiår var en av arkitektene for europeisk ikke-religiøs sekularisme.

New Atheist Religion: Habermas forklarer sitt syn i Holberg-talen ved å si at det er svakheter og mangler ved moderne vitenskapes manglende evne til å forstå den like viktige metafysiske dimensjonen av menneskelige relasjoner.

Tradisjonell vitenskap skiller skarpt mellom tro og empirisk bestemt kunnskap, den tar en naturalistisk posisjon som devaluerer alle kategorier av kunnskap som ikke er basert på empiri og årsaksforklaring.

Denne enestående vektleggingen på fysikk gjør det vanskelig for oss å forstå menneskets ånds kompleksitet, sier han.

Habermas påpeker i Europa: The Faltering Project at den nåværende sekulære - eller ateistiske - moralsteorien betaler en høy pris for å ekskludere selve etikken som hadde evnen til å bedre motivere individet til å gjøre det gode mot andre. Han minner oss om at virkelig aktive tradisjoner ofte forblir skjult i kulturen. Først i tider med omveltning, når disse dyder er i fare for å forsvinne, vil deres sanne storhet bli tydelig.

Les hele artikkelen her.

fredag 23. juli 2021

På gangen skal lusen kjennes

Eskil Pedersen på MS "Thorbjørn" - Utøya. 
Foto: Line Møller.
Av Dan Odfjell. 

Fra Resett 21/7/21 ser jeg at BTs Frode Bjerkestrand beklager at min kronikk om Eskil Pedersen kom på trykk hos dem i 2012. Litt av en anger og syndsbekjennelse fra Bjerkestrand det. Som slik er kommet seg over på politisk rett side, gratulerer. Men hverken han eller andre kritikere velger å trykke hele min tekst fra den gang. Og derfor blir deres argumenter hengende i luften, sikkert med vilje. For slike påståtte høyre radikale som meg fortjener bare gapestokk, ikke full eller rettferdig gjengivelse og spalteplass. Det Ap gjorde var dessverre å konstruere et umulig forsvar for stakkers Eskil Pedersen ved å fremheve ham som en helt på lag med krigshelter - ved beleilig å glemme at han bare var på feilt sted til feil tid og ingen helt, tvert imot; han flyktet som AUF-leder som den først og med den eneste båten tilgjengelig, ei heller stoppet han opp for å redde andre ungdommer desperate på svøm.

Men siden venstresiden ikke vet eller ikke vil huske bedre, la meg da nevne Peder Jensen som Ap valgte å «produsere» til en slags Ap lynavleder for angrepet på dem, ved å utpeke ham som høyre radikal og bak Anders Behring Breivik. Mens sannheten nærmere er at ABB var frustrert av ikke å bli estimert av makten som den gang rådde (Ap) samt at han ikke hadde noen medhjelpere, kun et forvirret forstyrret eget hode. Men for Ap gjaldt det hurtigst å skape en politisk avlednings manøver og gi påståtte høyre radikale skylden. Men se, etter 10 år er det ikke funnet noe grunnlag for det. Ap var desperat for å lage en historie som kunne tjene og beskytte dem selv, ikke Eskil Pedersen. Han ble ofret. Men deretter valgte de ut en annen og helt uskyldig mann, og tvang «ubemidlede ham» i eksil for å unngå den hetsen Ap helt urettmessig og uten bevis skapte rundt ham. Nemlig Peder Jensen, alias «Fjordman»

Det er derfor manisk og stupid av Ap, sågar med Jonas Gahr Støre i spissen å male videre på denne helt usanne til-fuskede historien. Men heldigvis i mellomtiden har Peder Jensen publisert sin interessante bok «Vidne til vanvidd» som kaster et skarpt lys på realitetene og på Aps sjofle fremgangsmåter for å tildekke kjedelig sannhet om seg selv. Jeg sto bak Makt Myter Media boken og vet også derfor etterhvert at politikk er en særs skitten bransje. Og hele denne ABB saken og det såkalte «oppgjøret» og nå dets etterspill vitner nettopp om det.  At Jens Stoltenberg som statsminister grunnet utilgivelig dårlig beredskap likevel valgte «å ta ansvar ved å bli sittende» er jo blitt en klassiker på Ap-sleiphet. Forøvrig et folkelig svært lite «oppdragende» sjakk trekk akkurat det. Jeg referer blant annet til den kommisjons rapporten som fulgte. Samt at dette og annet tydelig viser hvor mye ansvar politikere reelt tar, her demonstrert til fulle. 

Noe ytterligere «oppgjør» med 22.juli saken kan partiet bare tape på, et reelt angrep på Ap, ikke på demokratiet slik som Erna Solberg forsøker seg med. Men ferdig snakka fra min side, da bortsett fra at Bjerkestrand og andre demonstrer med all tydelighet hva som uhyggelig  har skjedd med ytringsfriheten i Norge. Og det bare i løpet av disse siste 10 årene. Det er dagens virkelige sjokkerende erkjennelse, at i Norge er det løgnen som tillates å regjere i et land som tydelig har mistet sin tradisjonelle ærlige robusthet. Og derfor står vi for fall.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 22. juli 2021

Også Kina motsetter seg ideologien islam

Av Dan Odfjell. 
 
Våre såkalte samfunns «eliter» tillater import av den verste ideologien av alle. Og enkelt, Erna Solberg: FNs en-verden prosjekt er dødfødt også grunnet Kina. Mens Norge med naive noen´s vitende vilje har valgt å tilrettelegge for voldelige uregjerlige og u-integrerbare, ja farlige norske tilstander. Akkurat det siste vet vi med dobbel sikkerhet, se bare til Sverige. Selv har jeg i mitt liv besøkt 10 forskjellige islamske land og hatt forretninger med flere av dem - og ikke personlig lidd nød. Men det er fordi jeg hadde kontakt med høytstående personer som ønsket å gjøre forretninger med meg og som til dels var utdannet i Vesten. Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg ikke har hatet noen muslimer som jeg personlig har kommet i kontakt med. Men så oppførte jeg meg korrekt og frekventerte slettes ikke utfordrende, upassende steder.
 
Men Koranen, imamene og de manges fanatisme står tvert i veien for normalt menneskelig samvær med annerledes troende, flest. Winston Churchill rapportert om og advarte Vesten allerede i 1898 fra Aden som ung krigskorrespondent, den gang syd på den arabiske halvøyen. Dessverre bekrefter unntakene regelen. Allslags mangfold skal ikke inviteres inn i vårt  norske hus, det gjelder privat som statlig. Den samme regelen gjelder motsatt, bare besøk islamske land og opplev det selv. Dessuten er ikke innflytterne reelt asylsøkende, de er lykkejegere eller islamske soldater, til dels tilrettelagt gjennom menneskesmugling og korrupsjon. Vår oljerikdom og gratis sosiale goder og rettigheter blir altfor lett misbrukt og grovt utnyttet. Det nye Stortinget's første arbeidsoppgave å ta tak i - så langt, sterkt forsømt. 
 
Og DocTV 12/7/21 illustrerte nylig godt hva Norge er opp imot: «Organisert kriminalitet basert på klaner strekker sine tentakler inn i offentlige institusjoner og næringsliv. Familie og slekt blir bestukket eller intimidert til å gjøre tjenester. Eller man blir selv en operatør. Økokrim advarte om kriminelle hjelpere på innsiden av legekontor, advokatkontor, revisor-selskaper osv. Det presenterer helt nye utfordringer for politiet». 

Selv legger jeg til, hvordan kan vi, original-befolkningen, forholde oss logisk i det daglige liv til denne trenden annet enn å søke å frastøte oss fremmed innvandring? En stor arbeidsoppgave til det nye Stortinget er å stoppe innvandringen og reelt å straffe overgripere og kriminelle. Vi vil ikke tape landet til fremmede som ikke vet å forholde seg til norsk lov og orden. Så pass skylder vi virkelig vår etterslekt.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

onsdag 21. juli 2021

Er vi tjent med dagens politikere på Stortinget?

Av Amund Garfors. 

Det er vel på høy tid at folk stiller seg dette spørsmålet om vi er tjent med dagens politikere i Storting Regjering? Sjøl mener jeg at de aller fleste bør skiftes ut eller avgå frivillig.  Når man vet hvordan politikken drives, og der politikere som burde jobbe for landet og folkets beste, heller betaler MSM for å skjule den åpenbare korrupsjon, ja t.o.m lyve og nekter å fortelle sannheten om et bedrag som de kaller for "demokrati" - da setter det dem alle i et dårlig lys.

Når t.o.m. Gahr Støre som stiller opp som landets statsministerkandidat, der han gikk ut på Dagsrevyen for et par dager siden, og ville ta støtten fra Human Rights Service, der Hege Storhaug og hennes dyktige medarbeidere gjør en fantastisk jobb i demokratiets navn. Og der de forteller sannheten om hvordan vårt land blir vanstyrt, da er det på høy tid at alarmklokkene ringer i hele kongeriket. For det ser ut at å fortelle sannheten, det vil verken Gahr Støre eller Erna Solberg vite så mye av...

Disse politikerne som i mine øyner er totalt "good for nothing", de sier samtidig at de ønsker et mangfold i mediene. Men samtidig som de ønsker kun å betale de kreftene som gavner dem selv. Derfor er dette påståtte "mangfoldet" i mediene en direkte løgn! For slikt finnes ikke! Ikke minst NRK som er en direkte destruktiv kanal for vår ytringsfrihet, der vi som ønsker å få ut sannheten ikke blir invitert inn. Og der vår ytringsfrihet skal knebles eller ties i hjel, mens demokratiet går samme veien...

I tillegg så brunbeiser en god del politikere en stor del av det norske folk som er imot den muslimske innvandringen. Noe vi har sett i årevis fra så godt som samtlige partier på stortinget. Jo, t.o.m fra dagens leder i FrP! Med andre ord, så blir vi som er skeptiske til ødeleggelsen og oppsmuldringen av vårt land våre umistelige verdier, den kristne tro og vår stolte kultur, hengt ut av de som ønsker å ødelegge vårt land. Ja med ei ikke-bærende innvandringen fra MENA-land. Og problemet er at når det går så hurtig at disse menneskene ikke lar seg integrere, da dannes det minoriteter med sin egen kultur, for ikke å snakke om religion! Kan noen fortelle meg et eneste land hvor to religioner av noe størrelse lever fredelig sammen?

Og der dette som vi nå ser blir et stort problem om bare noen få år, var det en "villet" utvikling? Og hvor og hvilket år ble dette et fattet vedtak i Stortinget? Var dette en demokratisk avgjørelse? Sannheten er den at Arbeiderpartiet trengte flere velgere, samtidig som høyrekreftene liker billig arbeidskraft. Pragmatiske og grådige politikere og forretningsfolk var dem som sørget for en stadig større og økende innvandring fra land som vi ikke har den minste samhørighet med. Begrepene "multikulturalisme" og et "fargerikt felleskap" ble lansert som "sukker på grøten".

Derfor henger ikke noe av denne svada på greip i det hele tatt! De krefter som ønsker å ødelegge vårt land, de er blitt "de gode" - mens de som ønsker å ta vare på det norske folket og landet vårt, de er blitt "de slemme" i våre politikeres forgiftede hjerner. Forgiftet av en utopi om multikultur. Men som ikke fungerer i praksis!

Nei det finnes INGEN samfunn på denne jord hvor multikultur fungerer! Slike samfunn ender opp med å bli mer voldelige og stadig fattige og utarmet. 

Derfor må vi bli kvitt de politikerne som er for fri innvandring, ved høstens valg. Ja, dette blir et skjebnevalg! Derfor oppfordrer jeg alle ansvarlige og gode nordmenn til å stemme på DEMOKRATENE ved valget i september!

Ankenes, 19.juli 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

tirsdag 20. juli 2021

Åpent brev til AP, AUF, NRK Dagsrevyen, m.fl..

Av Kirkehøyden. 

Vil Arbeiderpartiet legge frem konkrete beviser på at HRS er ekstremistiske eller publiserer noen annet enn sannhet? Har dere planer om øke innsatsen mot knivstikkere og barneranere om dere får maken, det går nå bare timer i mellom?

Du nevnte Christ Church, men ikke at en norsk muslim drepte 67 på et supermarked i Kenya, at den første norske selvmordsbomberen hadde kontakt med Stoltenberg og ditt parti - hva vil dere gjøre med de holdningene? 

Heller nevnte du ikke at mange norske vantro har blitt drept av muslimer de siste 40 år for de er vantro. Jøder som må skjule ID i det offentlige rom for sin sikkerhet, unge flykter til Israel. Ikke et ord om at 100 norske muslimer dro til IS, og var deltagere i halshugginger og korsfestelser av tusener av kristne, andre minoriteter, endog muslimer, som ikke besto eksamen i Islam.

Har du tatt et oppgjør med at muslimer omtaler oss kristne og jøder som griser og aper. Eller at profeten befaler at vi skal drepes? dette: 

koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» 
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»  
Hva synes du om disse holdninger statsministerkandidat?

De samme dager som NRK feiret slutten på den muslimske fasten, drepte Taliban i Kabul 85 muslimske barn, mange flere såret. Grunnen? Hindre jentene i å få utdannelse. De hadde jobbet så hardt for å bestå en krevende opptaksprøve. Rører det AP og AUF hjerter i det hele tatt?

Vet dere om dette eller har dere bare ett formål, å lime Utøya på landsmenn uten ansvar for udåden, som sjokkerte oss alle, jeg sendte mine kondolanser. 

Men refrenget fra dere de siste tiår har vært å gjøre uskyldige ansvarlige. Den ensomme ulven fikk sin straff. I et rettssamfunn så stopper det der, en politiserer ikke rettsvesenet, man demoniserer ikke uskyldige for udåden, ved å konstruere ansvar - ikke en gang spesifisert. 

Kirkehøyden

mandag 19. juli 2021

What to do with the injected if they become a danger to the un-injected?

The Luddite Hippie

While most of the world today is bent on preventing those us inclined towards a “wait and see” approach to the coronahoax injections masquerading as “vaccines” from taking part in the world, some more far-sighted and open-minded organizations are planning for the exact opposite.

There is significant amount of evidence that the whole coronahoax has been planned for decades and that its main objective is to get people to take some sort injection against it which is the vehicle used to create a new global digital ID system which, initially, bestows privileges for those who have allowed themselves to be injected. The Luddite Hippie exposed this back in late spring 2020 through the News Update newsletter. Others exposed it in various ways too. This was not something difficult to do, one only had to know what the plans were as stated by the global, financial elite and the United Nations’ World Health Organization and then do a little research based on those statements. Being aware of the details behind the now known- to-many UN Agenda 21, Agenda 30 and Agenda 50 prior to the coronahoax helped.

For those not so aware, one can sum it up all very neatly with the idea that world governing body is to be set up (The UN) which is driven by technology, data and “science” (whose, exactly?) where everything in the world is owned by the financial elite (super-mega-rich billionaires) who will be more like feudal overlords than anything else. By now, most have probably heard of the phrase “Welcome to the year 2030. You own nothing but are happy” as put out by the World Economic Forum last year.

This can and likely will be done through massive sovereign debt defaults when interest rates rise but that is another topic for another day as far as this essay is concerned.

If you have any doubt about the coronahoax being planned for decades, please visit this video (ENG, ~ 82:00 min’s, subs available) and learn about the patents, statements and documents about it prior to the announced outbreak.

(VIDEO TEASER: 73 patents about and for parts of a “novel coronavirus” including patents for “treating a thing which does not yet exist” and more are exposed in the above linked video.)

Once you accept the premise about the coronahoax being planned and you recall the stated goals – wherever in the world you live – that a certain percentage of the population MUST be vaccinated to achieve the necessary level of “herd immunity” in order to open things up and “live with” the virus. Typically, the percentage stated varies between 75 and 90 percent in most nations, but if you read the “goals” from WHO or the World Economic Forum (WEF) the pandemic does not end until “every single person in the world is injected.” (Yes, they use the word vaccine, but by standard medical and legal definitions that injections are NOT vaccines, a word that carries distinctions not met by the coronahoax injections.)

Most importantly, note the accompanying “vaccination certificate” which in the EU is now digital and cross-border compatible. This system is being expanded to be compatible worldwide. The purpose of this new digital ID is to bestow special privileges formerly known as civil rights to those who have been good at obeying the edicts of “health” authorities throughout the world and received both their coronahoax injections – and of course, any future “booster shots” as mandated to keep those privileges.

Much evidence this is the plan, from the beginning, was provided via The Luddite Hippie’s newsletter the past year. There is no real need to provide it again here and now, these days it’s not that hard to find online and in various videos found on Bitchute. For those more skeptical this pix from the EU’s EMA coronahoax digital injection verification app announcement tells it all: Covid-19 and Covid-21 are indicated. Is there any reason at all to not believe a long list of other injections will be listed on that digital “vaccination” certificate as time goes by? Or that failure to always have the green checkmarks for whatever the powers that be decree necessary will swiftly remove all one’s former rights, now mere privileges very quickly and thus reducing one to a peon under medical tyranny?

It's not as if we are not already being softened up for COVID-21 or COVID-22 as some new thing in the not too distant future. Which is not that different from what the John Hopkins University SPARS exercise was all about – but with a timeframe of 2025-2028. And there will be more than just the two or three shots for COVID-19 if the gene therapy manufacturers get their way.

If you want additional verification that this new ID that will give access to less-restricted travel, bigger entertainment venues and whatever else is decreed down the road is NOT a theory, this article lays the groundwork in softening up the sheep who bought the coronahoax 1.0 for coronahoax 2.0. What is remarkable is the fact that this week in France PM Macron has decreed internal use of the injection certificates. In the UK PM Johnson has introduced them through the back door by urging businesses and venues to require injection passports, something he doubled down on the next day just put pressure on the younger ones to get jabbed. In the US CNN and several politicians have noted that life must be made much more difficult (even a living hell) for us non-injected by not allowing us access to jobs or our children. And, the White House supports mandates if proclaimed by local governance. Yeah, all in the first two days of this week, nothing coordinated or suspicious about that.

Last week we had evidence of the US military taking part in a program to inject students without either informed or parental consent at Canfield Middle School. For those outside the US, the age group that attends middle school is 12-14 years of age give or take a few months. The White House assures us that events at Canfield Middle School in Idaho is now official policy.

While I am far from alone in noting this, all too many are not realizing the danger arising from the coronahoax. This article offers a decent analysis of how the current situation developed and has a great few paragraphs towards the end about the coronahoax perpetrator’s next step: totalitarianism.

What else can on call it when people practically forced to take part in a medical experiment? Forced by having to choose participation or loss of income, entertainment and (surely coming soon) the ability to go grocery shopping in person. An experiment where one is not informed of the risks or the fact that one might just be given a placebo (see pg. 19) which has no effect on the coronahoax “virus.” Forced if you’re a healthcare worker in France to now be injected or else be terminated as mandated by law, beginning an authoritarian nightmare.

I doubt it’s very reassuring to know that as a healthcare worker you might have only been injected with a placebo should you have faith in the experimental injection. Worse is if you as a medical professional know about the admitted phenomenon of “shedding” or “transferring” something from the injected to non-injected through contact; the Hippocratic oaths’ first principle is to “do no harm.” This admitted to and well documented effect of the coronahoax injections transmitting something – likely the spike protein at the very least – to those near and dear to the injected person is the great concern.

Actually, it is the GREATEST of concerns.

We who have decided that as of right now the risk from the coronahoax “illness” is less than the risk from the injections have no control over or way to stop being affected by an injected person shedding whatever and transferring it to us so we end up with an adverse reaction or worse. If you have made a judgement and decided to prudently hold off from being injected with any of the coronahoax injections for now, how do you prevent yourself from being exposed to or having something from them transferred to you through contact with an injected person? Would you want an injected health care professional touching you? (I would definitely not.)

This was reported far and wide in the alternative media about two months ago, but since then very little attention is given the issue. It’s as if someone or some corporations or even governments doesn’t want this to become widely known to the common man, woman or child, isn’t it?

However, amidst all this doom and gloom, proof through patents video the coronahoax was planned long ago, and something truly dangerous to every single human being on planet Earth in terms of health, freedom, politics, finance and status as a human being or not we see the beginning of some resistance which can and may well make a big difference.

The first of these stirrings of real resistance to the coronahoax agenda came about shortly after those four British Airways pilots died shortly after injection. Yes, that was supposedly debunked right up until British Airways CONFIRMED the deaths. Shortly after that confirmation, a certain airline association “allegedly” met to consider how the airlines could protect themselves from potential lawsuits should it be required for airline passengers to have the double coronahoax injections. The concern was due to the blood clotting the coronahoax injections are causing in many. Sitting still for hours in a cramped seat – just like deep vein thrombosis occurs in some – is thought to make such clotting more likely if one’s received the (for now) double coronahoax jabs.

Of course, that story has now been scrubbed off the net and instead replaced by various “fact” checking “services” indicating that it never happened. As a news-junkie I can assure you it did - I thought it was a very sensible idea. And no, you sceptics need be advised the info now scrubbed came not from social media but from an announcement by an airline association’s webpage.

Now, that association was merely just a little bit ahead of its time in my opinion. Because of the shedding / transferring / propagating issue, there are now credible news sources, reasonably mainstream ones, reporting on other businesses refusing to service the injected. The first one that received mainstream press was a nail salon that refuses to do the mani-pedi and whatever else they do if you’ve been injected. We also have this German recruiting firm that will only list jobs for the un-injected (original German). I am certain there is more of this that ought to be reported, but try various way to search for information about jobs that are for un-injected. No matter how you word it or “game it” with Boolean expressions, nothing but the official narrative type links pop up for pages on end no matter what search engine you chose.

There are also reports of entertainers who refuse to entertain at venues that exclude the un-injected. This rocker has pulled out of an upcoming festival gig in Sheffield UK because only the double jabbed can attend it. Good for him, bet he’s far from alone.

During the time this article was written there have been new developments of course. Only one qualifies as necessary to mention at this late stage: The UK is likely to convert the coronahoax injection passport into a national digital ID card according to a company working on it. Exactly as predicted a year ago would happen if we kept on believing the coronahoax propaganda.

Finally yet importantly, and before answering the question posed in the headline, it seems this monologue from Tucker Carlson is VERY telling about where this is headed if we, The People do not put a quick end to coronahoax and the tyranny being built up around it. Mr Carlson details and reacts to the US government’s proposal to monitor private SMS text messages between private individuals for coronahoax misinformation. True information like the information in this article, but information that’s contrary to the official narrative. Isn’t the US the bastion of free speech as enshrined in its written Constitution? Seems it was so, but the Constitution is now reduced to just another historic piece of paper with no effect today.

So, with all the above truth concerning recent developments about the coronahoax aren’t you rather angry about how truths have been kept from you? Aren’t you getting angry about the nonsensical “rules” we’ve had to follow for about a year and a half? Are you getting angry about the fact that these and seeming ever more strict rules are about to be re-imposed this autumn and winter? Do you feel that you’ve done your due diligence, been a good and law abiding citizen and yet have been fooled by the people and agencies you should have been able to trust?  And which you did trust?

If you are late getting this information, which us “conspiracy theorists” have been shouting from the rooftops by any and all means available to us for over a year, can you imagine how much worse you’d feel? Not that it matters now, what matter now is what do we DO with that anger and about those liars who have perpetrated this, the greatest hoax in recorded history?

Obviously, the offenders must be punished. They must be even though that looks unlikely today. That is where YOU come in.  YOU need to lend your voice and ACTION (beyond typing on your keyboard) towards ending the coronahoax. The coronahoax ends one way and one way only: NON-COMPLIANCE.

If no one gets tested, they have no cases which are the basis for the “contagion prevention” measures. No matter how tempted, coerced or pressured you are to get a “coronahoax virus test” DO NOT TAKE ONE! Just say “no!” Just saying no is keeping people in Norway whom have exhausted all appeals to prevent deportation from being deported! No country will accept them without a test. Are such illegal immigrants smarter than us? I hope not, and I hope we all take a lesson from them if we are:  REFUSE ALL COVID TESTS.

The next and most obvious thing to do is stop wearing that mask or as I have called since day one that face diaper. It’s disgusting and does NOTHING for you or anyone else, except signal your obeisance to the powers that be whom are running the coronahoax. The more people who face diaper, the faster they can and will implement their planned tyranny. Most countries have “rules” not laws and loads of exemptions. Use them to your advantage and stop signaling you’re “going along to get along” with the hoax.

Since we are now all informed of the FACT that many who took the injections are or will be suffering long and/or short-term adverse reactions or worse, and because they are spreading those adverse effects to the un-injected we need to separate the survivors from the un- injected somehow. This is important ugly as it sounds. It is also as pragmatic as it sounds ugly.

Since these coronahoax injections modify a person’s genes permanently those who took the jabs are a danger to us who wish to not have our genes permanently altered to produce the dangerous spike protein in our bodies due to the shedding or transferring that’s documented and admitted. There is NO off switch for the process. I do NOT want my body to produce that protein in my body ever. Many others who have studied the independent research provided by world-class scientists, epidemiologists, genetic researchers, doctors and vaccine developers (like f.ex. Dr. Mike Yeadon) already take steps to avoid the injected. People like those noted about who will not serve the injected or whom are helping the “vaccine hesitant” find jobs where no jab will be required.

But that will not be enough.

Since I do not believe in celebrity or name-dropping, I’ll just leave it at this: Some are beginning to call for forced quarantining of those who survive being injected. It’s kind of ironic considering that both Australia and Canada have suggested quarantine camps – not hotels – for the un-vaxxed. This was exposed last summer through video taken in the Canadian Parliament and several articles about it from Australia.

I and others like me should demand not only that the perpetrators of the coronahoax be tried and if found as guilty as this article indicates they are given severe penalties. And we should demand that those who with willful ignorance “went along to get along” out of their own cowardice should be treated the way they wanted to treat us who safeguarded our original human genes intact. The sooner the better I’d suggest.

Why sooner rather than later? Because of this last piece of information: Self-spreading vaccines. They have been developed and used for years (Filavac & Eravac) to prevent Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2). Taking into account all the information above, can there be any doubt that this technology advocated by John Hopkins University (pg. 6) is the cause of injected people shedding or transmitting adverse effects to the un-injected? I think it’s obvious, and thus the only answer to protect the human genepool is place all injected people who survive the shot in quarantine camps as soon as possible.

The Luddite Hippie is a former IT Consultant, Project Manager and Tech Writer who during the corporate career stage of life was employed primarily by Fortune 50 Companies in the US and UK.

© The Luddite Hippie, 2021. License to post on-line in entirety granted via including an email link to TheLudditeHippie@ProtonMail.com

søndag 18. juli 2021

Cancelling Christianity

By Bill Muehlenberg on CultureWatch
Suggested by Olav Hermod Kydland. 

We are in a war whether you like it or not. Are you engaged? 

The endgame of cancel culture is the cancellation of Christianity. Anyone awake knows this is where things have always been heading. The cancel culture and identity politics and the woke brigade and political correctness are all aiming their big guns at the one last obstacle standing in their way of complete control.

Let me explain. The original Marxists fully expected the West in general, and capitalism in particular, to collapse under its own weight, with worker revolutions spontaneously springing up all over the place. However, things did not quite go according to plan.

So the cultural Marxists replaced revolution with evolution. Instead of guns and bullets, the aim was to capture the institutions from within. Instead of focusing on economics, the new goal was to focus on the culture.  Capture the culture and you capture everything else, including economics and politics.

I like what Joseph T. Salerno said about all this five years ago:

Social Justice, Feminism, Neo-Progressivism, and Post-colonialism, to name but a few, are all movements inspired by or born out of Critical Theory, and thus all come under the umbrella of Cultural Marxism. Be it gender, sexual orientation, family, race, culture, or religion, every aspect of a person’s identity is to be questioned, every norm or standard in society challenged – and ideally altered – in order to benefit supposedly oppressed groups.

Classical Marxism saw class conflict as occurring between the Bourgeoisie and the Proletariat; between the haves and the have-nots. Cultural Marxism views such a conflict as existing between the oppressed and the oppressors; between those with privilege, and those without it.

The working class has been replaced by “minorities”. Majority groups are typically defined as privileged and oppressive, with minority groups accordingly labelled under-privileged and oppressed. Heterosexuals are oppressive. Cis-gender people are oppressive. Whites are oppressive. Especially white men. Christians are oppressive. Those that do not fit into these groups are thus considered “oppressed”.

It stands to reason, therefore, that:

If heterosexuals are oppressors, the solution is to encourage other forms of sexuality.
If whites are oppressors, the solution is racial diversity.
If cis-gender people are oppressors, the solution is to encourage transgenderism.
If Christians are oppressors, the solution is to propagate Islam. 

All the various wars that have been declared by the radical left against faith, family and freedom is ultimately about a war on Christianity itself. This is because it is the Judeo-Christian worldview that gave rise to these great goods, and to destroy the foundation is to destroy the entire edifice.

I hate to say it, but all those folks – including far too many clueless Christians – who think all this leftist radicalism is simply just another point of view or a different way of doing politics are blissfully unaware. A war HAS been declared on the faith, and all these flash points are but means to a greater end.

Sure, not every activist pushing for the end of marriage and family, or wanting to dismantle the free market, or seeking to push the radical trans agenda, and so on, is necessarily aware of or involved in this bigger battle. But they are nonetheless useful idiots – in this case not just for Lenin, but for Satan himself.

Too many believers have no clue that we are involved in cosmic warfare, with the political, cultural and social levels all part of this bigger war. Spiritual warfare of course manifests itself in the battles we see taking place all around us. Not only does Satan hate God and God’s people, but his many earthly henchmen are fully aware that one major institution stands in their way of gaining full control: the Christian church.

Get rid of the church and you pretty much have a free run to fully see the revolution come to pass. No wonder the assaults on the church have been so hardcore over the years. And it has always been this way for the revolutionaries.

The French Revolution was just one obvious example of all this. The church was a major target, and an all-out war was declared against it. As I said in an earlier article, quoting from one writer:

In September 1792, an event known as the September Massacres claimed the lives of 1200 to 1400 people in less than four days when revolutionary mobs stormed the Paris jails and murdered men, women, and children by hacking them to pieces or bashing their skulls in. Of those killed, 233 were Catholic priests that refused the oath demanded of them in the “Civil Constitution of the Clergy,” which placed the Church under state control.

Spurned on by rebellions in the countryside, the revolutionaries by 1793 would jettison the principles laid out in the “Declaration of the Rights of Man” with the institution of a secret police that would monitor citizen activity and arrest anyone they deemed unfriendly to the revolution. Informants were stationed everywhere, and people could be carted off to the guillotine for so much as addressing people in the old-fashioned “Monsieur” and “Madame” instead of the state sanctioned “citoyen” (citizen). Even back in 1793, leftists were butchering common terms.

Robespierre and the Jacobins regarded the Catholic Church and Christianity in general as little more than a cloying reminder of France’s monarchical and superstitious past. To fully sever from it, they launched an era of dechristianization that included the state’s confiscation of Church property, the destruction of Christian icons, and instituting of bizarre civic cults, including the Cult of Reason and the Cult of the Supreme Being. All priests and clergymen that did not swear the oath mandated in the “Civil Constitution” were liable to execution on site.

None felt this dechristianization quite so harshly as the peasants in the coastal region of the Vendée, who became subject to what some historians have classified as the first modern genocide, with the current death toll 170,000. billmuehlenberg.com/2017/07/15/french-revolution-genocide-secular-left/

Today we may not have the guillotine and other parts of the terrorist apparatus, but we still have the mobs. We have the cancel culture. We have hundreds of “equal opportunity” and “vilification” laws in the West which are aimed primarily at biblical Christians.

And we of course have the white-anting from within, with so many seeking to undermine and nullify basic biblical teachings, be it on human sexuality or on the sanctity of life. Thus the secular left attacks the faith from without while so many are destroying it from within.

This IS war. It really is a fight to the death. Either the Christian church wakes up, stands up, and resists, or it will only be a matter of time before the Church in the West all but disappears. Much of this depends on us and what we will do in the days ahead. One thing is for sure: we cannot just sit this one out.

As American pastor Dale Partridge put it recently, “Christian, if you don’t stand for truth today you will never stand for it tomorrow. The cultural heat is only getting hotter from here.” Yes, time is getting short, and those who think they can just remain on the sidelines are fooling themselves.

Many key thinkers could be cited here, but let me run with one former champion, Archbishop Fulton J. Sheen (1895-1979). He often spoke to these very matters. I leave you with four excellent quotes of his:

“The refusal to take sides on great moral issues is itself a decision. It is a silent acquiescence to evil. The tragedy of our time is that those who still believe in honesty lack fire and conviction, while those who believe in dishonesty are full of passionate conviction.”

“What the world needs most is a voice that courageously speaks the truth, not when the world is right, but a voice that speaks the truth when the world is wrong.”

“It is a characteristic of any decaying civilization that the great masses of the people are unaware of the tragedy. Humanity in a crisis is generally insensitive to the gravity of the times in which it lives. Men do not want to believe their own times are wicked, partly because they have no standard outside of themselves by which to measure their times. If there is no fixed concept of justice, how shall men know it is violated? Only those who live by faith really know what is happening in the world; the great masses without faith are unconscious of the destructive processes going on, because they have lost the vision of the heights from which they have fallen.”

“The world is rapidly being divided into two camps, the comradeship of anti-Christ and the brotherhood of Christ. The lines between these two are being drawn. How long the battle will be we know not; whether swords will have to be unsheathed we know not; whether blood will have to be shed we know not; whether it will be an armed conflict we know not. But in a conflict between truth and darkness, truth cannot lose.”

lørdag 17. juli 2021

Get over it, Dr. Fauci!

Forwarded by Amund Garfors.

Do you remember the Fauci email leaks from a few weeks ago?

Thousands of Dr. Anthony Fauci's personal emails were released, finally proving that he's been misleading us about COVID for well over a year.

Well, apparently the mainstream media doesn't remember, because they're still giving Fauci a platform to spout nonsense.

Last weekend, freedom hating Fauci gave an interview with MSNBC where he said that those unwilling to get a COVID vaccine should simply "get over it" and get vaccinated.

On top of that, the Biden Administration is talking about going door-to-door to increase vaccinations.

That's right.

Fauci wants those with personal reasons for not getting vaccinated to just "get over it" because he said so.

I'd like to take Dr. Fauci's words and throw them right back at him to let him know we're not going to stand for this any longer.

Will you sign our "Get over it, Fauci!" petition to let Dr. Fauci know that we're DONE with him telling Americans what decisions we get to make?

Whether or not you get the COVID vaccine is a very personal choice that only you can make.

There are plenty of legitimate reservations some people for not getting a vaccine, and it's not the government's place to make that very personal decision for you.

This should certainly NOT be the decision of an unelected bureaucrat who's been lying to us since the start of the pandemic.

It's time to fire Dr. Fauci once and for all.

He doesn't have the best interests of the American people at heart, and it's impossible to trust a single word he says after all his lies.

I don't think our Founding Fathers fought as hard as they did to free us from a tyrannical government just for us to hand over our liberties to an overpaid, power hungry government bureaucrat.

No matter what Fauci says, or what government officials try to force on you, we'll always be there to stand in the gap and go to the mat to defend our liberties.

Indeed, we've already won SEVERAL court battles relating to unconstitutional orders during the COVID health crisis - including three at the United States Supreme Court - and we don't plan on stopping any time soon.

Thank you for continuing to stand with Center for American Liberties as we fight to protect your American freedoms from the clutches of the radical Left.
 
Sincerely,
Harmeet K. Dhillon
The Center for American Liberty


fredag 16. juli 2021

Biologisk krigføring i sikte?

Av Dan Odfjell. 

Overskriften «Kina samler inn genetiske data fra millioner av kvinner for mulig militært bruk» er fra en kronikk publiserte for Erling Marthinsen den 10/7/21 på document.no. Fra før av var jeg disponert av et tidligere rykte om noe verre: Som mange fikk med seg gikk et svært containerskip på grunn i Suez-kanalen og stengte av trafikken i begge retninger en uke eller flere tidligere i år. Dette påvirket alvorlig verdenshandelen. Angivelig måtte et opp-ankret skip fra Europa anrope om hjelp fordi det hadde mange nyfødte barn ombord som i skulle til Østen, for hva? Som i så falle har foreldre og besteforeldre som vandrer rundt her. Spekulasjonene var at dette var spebarn kjøpt (som nå er godt mulig) av Kina fra Ukraina som skulle brukes som dyr i medisinske vitenskapelige eksperimenter. Noe mer grusomt hadde jeg aldri hørt om og jeg valgte å tro det en oppkonstruert historie… 

Hva Kina driver på med vil det være merkelig om våre myndigheter, som angivelig skal beskytte oss folket, ikke er opptatte av. Men, om de vil fortelle oss om hva de vet er mer tvilsomt. For Norge har skriftlig gått med på ikke offentlig å kritisere Kina, en totalt skamløs avtale som Erna Solberg må ha klarert. Men se, alle tegn og alle oppegående mennesker mener Covid19 viruset er produsert ved Wuhan laboratoriet. Og der under militær kontroll. Ifølge kronikken referert overfor har det kinesiske selskapet BGI Group høstet inn genetiske data fra hele verden og tester og analyserer nå ved hjelp av kunstig intelligens (AI) i samarbeide med Kinas militære styrker for å kartlegge spesifikke trekk ved ulike populasjoner. Dette skumle ble rapportert av nyhetsbyrået Reuters som sa at metoden som brukes er å samle inn genetisk informasjon verden over fra gravide kvinner før de føder.

Angivelig er prosjektet basert på rester av blodprøver og fostervannsprøver som lett kan kjøpes fritt i minst 52 ulike land. I utgangspunktet skulle man oppdage om fosteret hadde Downs syndromet. Og Kina trenger ikke navnene på de individuelle kvinnene for å kartlegge genetiske trekk hos en befolkning. Genetikken er tilstrekkelig til å utvikle biologiske våpen som er tilpasset å skade en uønsket populasjon mest mulig effektivt. De gravide kvinnene vet ikke at de er en del av et geopolitisk marked. Men vi er fortalt at Kinas maktapparat utnytter alle muligheter for å bevege seg mot toppen av det globale hierarkiet, et uttalt mål for regimet. Og dessverre, både USA og UK gir utenlandske forskere tilgang til genetiske data noe som synes en sikkerhets risiko blitt for den vestlige verden. Kinas utenriksdepartement avviser selvsagt slike bekymringer som «grunnløse» og, uansett hva BGI selv sier, vet vi hvor deres lojalitet ligger.

Kineserne synes i stand til å avdekke «genetiske svakheter» hos en eventuell fiende for hvilken virus en gitt populasjon vil ble hardest rammet av. Samtidig som de kan utvikle egne super-soldater. Er dette nok til å skremme vannet av alle som skal til for å oppnå en frivillig kapitulasjon? I den vestlige verden er der knapt lenger modige statsmenn å oppdrive, politiske dverger som lett selger sine befolkninger ut. Norge er intet unntak, men land som Polen og Ungarn vet av bitter og mer nylig erfaring (enn resten av Europa) hva fremmede soldats-hæler på eget territorie innebærer. Derfor og med rette motsier de EUs krav om å ta imot fremmede fra Midtøsten og Afrika. Det burde vi også gjøre og de partier som til høsten sloss for Norge og oss som et fritt og godt beskyttet land, de må stemmes frem i Stortings valget. To partier er helt klare på dette, PDK og Demokratene. Og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet synes også å tilhøre fedrelands-linjen og slik for en ny kurs, tror jeg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 15. juli 2021

Sensur av Evangelisk Kristne i avisen Dagen

Av Henry Østhassel. 

Saken dreier seg om kommentarfeltet under denne artikkelen: "Jan Magnus (31) blir ny bibellærer på Fjellhaug".

Driver Dagen sensur av Evangelisk kristne - eller er det Facebook? Har hørt om flere andre som har opplevd det samme.

Dersom det er Facebook bør Dagen umiddelbart slutte å bruke Facebook i sine kommentarfelt - eller er det Facebook sin kunde Dagen som tillater/ønsker sensuren fra Facebook? – og kan skylde på Facebook?Hanry Østhassel 

onsdag 14. juli 2021

Jeg er bekymret for mitt lands framtid

Av Aamund Garfors. 

Ja det er god grunn til å bekymre seg over hvilket samfunn som holder på å utvikle seg og vokse fram, ei framtid som virker nokså dyster både for det norske folk og fedrelandet. Et stadig sterkere islam i Norge gjør meg både redd, bekymret og ikke lite forbannet. Ja, hvilket samfunn er det disse politikerne har skapt? Og hvilken framtid gir vi til dagens barn som skal vokse opp her? Jeg ser tydelig en endring som ikke gjør meg særlig glad. Og det gjør meg også til den av de som har advart i årevis, ja som også får se og oppleve hvordan mennesker som kommer hit og som er utenfor den europeiske humanistiske kulturkrets, stadig øker i antall.

Joda, jeg skal gjerne innrømme at jeg er preget av en viss fremmedfrykt, men jeg er ikke noen fremmedfiendtlig person, da jeg har reist til sjøs et helt liv og har vært vant til å omgås folk av alle kulører og religioner. Nei, jeg er ikke opptatt av folks hudfarge, hvilken gud de tror på, eller om de bærer et navn som ikke fantes i Norge for noen årtider siden. Men jeg er redd for hva som skal skje i landet vårt, når så mange tviholder på kulturen, og fra det landet de selv har gått gjennom ild og vann, for å slippe å bo i.

Jeg er redd for konsekvensene for at stadig flere borgere i Norge har hjerte og hjerne i et fremmed land. Jeg bekymrer meg over at svært mange av dem holder en norsk kultur-tilhørighet på armlengdes avstand gjennom giftermål fra sine hjemland og samtidig gir sine barn en oppdragelse beregnet på det landet de ikke lenger bor i.

Og videre er jeg redd for hva som skjer den dagen "etniske" nordmenn oppdager at de har mistet kontrollen over sitt eget fedreland, har mistet muligheten til å verne om verdier som våre forfedre har bygget med sitt blod, slit og oppofrelse: Demokrati, ytringsfrihet, likestilling, respekt (ikke den fryktbaserte som på Cuba) men samhold, ekte dialog og individuell frihet.

Når samfunnet endrer seg så raskt som nå, og islam er den største enkeltfaktoren, da er det svært viktig at vi ikke-muslimer, fritt får diskutere islam og muslimske kulturer. Ja, det er kanskje viktigere for oss enn for muslimene sjøl? For om noen generasjoner kan muslimene være i flertall i Norge. Og mange ser med stor bekymring på islamismens framvekst både i Norge, Sverige og de fleste land i Europa. 

Vi husker godt da SIAN hadde demonstrasjon både i Bergen og i Oslo. Noe som tydelig skremte meg og som viste at islamistene allerede er blitt ganske mange i Norge. Og at de er svært godt organisert. For oss som så dette skremmende opptoget, der de banet seg vei over sperringer og kom helt fram til podiet, der de slo til så blodet sprutet. Ja der politiet ble jaget av gårde som om de var småunger, det satte et sjokk i meg. Et skremmende bevis på at norsk politi ikke klarer å hamle opp mot disse pøblene. Men må rømme som høns som får besøk av reven i en hønsegård. Hva skjer den dagen dette utarter seg til noe meget alvorlig?

Vi vet alle at islamistenes erklærte mål er å innlemme også vårt land i den muslimske verden. En verden som skal styres av sharia og av en muslimsk hersker, en kaliff. Islamismens samfunnsmodell er fjernt fra norske idealer, men som ikke ser ut til å bekymre vår statsminister Erna Solberg særlig nevneverdig. Vår frihet og den rause respekt vi har lært oss i de siste par generasjoner, den ser ut til å være på hell. For kanskje er det for seint å stoppe dette nå? For det er jo vi selv som har valgt de politikerne som med kaldt overlegg ødelegger både landet, folket og dets kulturelle og historiske arv.

Ja vi kan gjerne skylde på muslimene, men når alt kommer til alt, så er det vår egen skyld. Vår sivilisasjon fortjener rett og slett kanskje ikke å overleve? For det vil den heller neppe gjøre! Over tid kan bare en sivilisasjon overleve dersom den viser evne og vilje til å forsvare seg. Vår sivilisasjon er bygget på verdier som FORBYR oss å forsvare oss mot islam! Og dermed er vi som "sitting ducks" og vil tape for islam på sikt.

Ja innvandring og islamisering har jeg i mer enn 40 år skrevet mye om og er et kapittel for seg sjøl. Og det har så visst ikke blitt bedre med at FrP fikk sju år i regjering. Daglig hører og leser vi om overfall, ran, voldtekter. knivstikking, bombefabrikker og terrortrusselen. Noe som gjør våre større byer mer utrygge enn de noen gang har vært. Det tidligere argumentet om at FrP er det partiet som skal rydde opp, det lyder mer og mer hult for hver dag som går. Og heldigvis har vi DEMOKRATENE, et parti med en oppegående partileder, den meget kloke og dyktige Geir Ugland Jacobsen, en sann patriot som skal vise at DEMOKRATENE ikke skal være et parti hvor man bare snakker, men der det SKAL HANDLES!

Og nå har nordmenn en siste mulighet til å snu en skremmende og vanvittig forandring av fedrelandet. En forandring til å bli et land hvor trygghet og sikkerhet for folket skal gjelde! Derfor må alle gode nordmenn gi sin stemme til Demokratene den 13 og 14 september!

Ankenes, 12.juli 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

tirsdag 13. juli 2021

Er‌ ‌Gud‌ "‌the‌ ‌ultimate‌ ‌white‌ ‌supremacist"?

Av Robert Bridge, fra RT.com

I det siste mentale bortfallet fra venstresiden, hevdes religion å være den hvite manns oppfinnelse for å forhindre at evolusjonærhistorien om menneskehetens tilknytning til Afrika blir avslørt. Er vi på vei til å oppheve Bibelen?

I en hvilken som helst annen periode i amerikansk historie ville det virke rart at et prestisjefylt vitenskapelig tidsskrift ville føre en artikkel med et partisk nikk til politisk stridighet og rasespenninger. Men disse er langt fra normale tider i amerikansk historie.

I den siste utgaven av Scientific American, i en uvitenskapelig artikkel med tittelen 'Denial of Evolution Is a Form of White Supremacy', skrev forfatter Allison Hopper, etter å ha hyllet ”ettårsdagen for en av de største protestene i USAs historie mot rasemessig urettferdighet", beklaget hun mangelen på lesestoff som er tilgjengelig for barn som viser “historien om de tidlige mørkhudede menneskene som lanserte menneskelig sivilisasjon”.

Med mindre overskriften på en eller annen måte ikke klarte å avsløre plottet, hviler altså skylden tungt på skuldrene til den hvite mann og hans rasistiske religion.

Begynnelsen på artikkelen, som beskriver hvordan ”alle levende mennesker er av afrikansk avstamning”, er forutsigbar nok. De fleste er fullstendig klar over at noen av de tidligste menneskelige fossilene er blitt gravd fram under den afrikanske solen, og at det var fra det 'mørke kontinentet' at mennesker begynte sin sakte, lange vandring rundt planeten." Disse tidlige mørkhudede menneskene la grunnlaget for menneskelig kultur, skriver Hopper, uten å nevne at de eldste bebodde byene i verden - steder som Athen, Jeriko, Susa og Byblon - befant seg utenfor Afrika.

I alle fall er det i neste del ay skyldspillet blir spesielt skurrende og til og med utålelig. Mens hun er tydelig fortvilet av "anti-evolusjons aktivistene" i hennes midte, søker Hopper å "avsløre løgnen om at evolusjonsnektelse handler om religion og erkjenne at det i sin kjerne er en form for hvit overherredømme som opprettholder segregering og vold mot svarte.”

Jeg har lest mange feiende uttalelser i min tid, men den tar kaken. Uansett hvordan hun ser på evolusjon, har Hopper redusert de grunnleggende prinsippene for religion - slik de ble praktisert over hele verden av milliarder av muslimer, jøder, kristne og utallige andre trosbekjennelser - til ingenting mer enn en forseggjort svindel av hvite supremacister over hele verden, ved å skjule de svartes historiske prestasjoner. 

Hva er det 'vitenskapelige' grunnlaget for denne uhyggelige konspirasjonsteorien? Tilsynelatende tilbake på 1920-tallet startet noen Klansmen en kamp mot evolusjonslæren, en juridisk 'kamp' som ikke gikk noe sted. Det bevises av det faktum at evolusjonslæren nå i stor grad dominerer læreplanen for den offentlige skolen, mens forelesninger viet til bibelsk evangelium har vært forbudt fra klasserom siden 1962 (som for øvrig kan gå langt i å forklare den kraftige nedgangen i moral og etisk oppførsel).

Hopper er også forvirret over at bokhandlere i Amerika - i det minste de som fremdeles er i virksomhet - ikke renner over av titler viet til den veldig spennende teorien om darwinistisk evolusjon. Uten å bruke den minste grad av vitenskapelig undersøkelse, hopper hun over at mange ikke-religiøse titler viet til fiktive karakterer som Harry Potter, hekser og vampyrer - en radikal og noe foruroligende ny slags evolusjon - nå i stor grad får oppmerksomhet av både store og små.

I mellomtiden, som et bevis på at Amerika forvandler seg til en slags ondt hvitt teokrati, peker hun på 2007-oppføringen av en bibelsk fornøyelsespark i utkanten av Cincinnati. Dette er hva Hopper illevarslende beskriver som "science deniers ... pumping money into a well-funded antievolution machine". 

Så la meg få dette rett: Kreasjonister blir dømt til et liberalt helvete når de åpner en enkelt fornøyelsespark med bibelske tema, mens millioner av amerikanere har besøkt det sekulære mekka av gudløs underholdning kjent som Disneyland, hvor de presenterer de tullete maskotene til evolusjonær teori.

Jeg vil ikke late som jeg er en religiøs lærd, men som en praktiserende katolikk og tidligere altergutt, (og nei, jeg har aldri blitt utsatt for seksuelle overgrep), har jeg sittet gjennom min andel av endeløse prekener og bibellesninger, og ikke en gang kom den minste antydning til rase eller 'hvit overlegenhet' inn i diskusjonene. Forkynnerne av kritisk rase teori vil imidlertid nesten helt sikkert tilfalle den kollektive tilbakeholdenheten til et symptom på 'hvithet' eller annet slikt tankeløst søppel.

Hopper, som jeg må anta heller ikke er noen religionsforsker, peker på den bibelske historien om Kain og Abel som et perfekt bevis på at religion er en hvit manns ordning.

”Som den bibelske historien forteller, var forbannelsen eller merket til Kain for å drepe broren en mørkere hud på etterkommerne”, hevder forfatteren. “Historisk sett pekte mange menigheter i USA på denne historien om Kain som bevis på at svart hud ble opprettet som en straff.”

Uten å identifisere navnet på disse “mange menighetene” - et skarpt tilsyn for noen som er opptatt av vitenskapelige bevis - viser en enkel gjennomgang av Bibelen at det aldri er nevnt noe slikt krav om rase. I 1.Mosebok 4: 1-18 står det skrevet at som straff for å ha drept sin bror, fordømmer Gud Kain til å være en ”rastløs vandrer på jorden.”

Det er verdt å nevne, siden Hopper absolutt ikke gjør det, at evolusjonsvitenskapen ikke er seg selv uten noen spørsmålstegn. Selv om forskere tar for gitt en direkte kobling mellom aper og mennesker, har den såkalte "manglende lenken" for å bevise forbindelsen mellom arten aldri blitt oppdaget. 

Og selv om den var det, er det nok folk som støtter ideen om 'intelligent design' - som sier at visse trekk ved livet og universet best forklares av en intelligent skaper - til å antyde at religion ikke vil forsvinne så snart. I mellomtiden kan selve det faktum at mennesker har den intellektuelle evnen til å tenke på slike ting, i seg selv bevise tilknytning til 'guddommelighet'. 

Med sin uunngåelige forbindelse til 'naturlig utvalg', ellers kjent som 'de sterkestes overlevelse', har evolusjonsteorien vært en ufattelig katastrofe for mange mennesker, både svarte og hvite. Gjennom moderne historie har mer eller mindre skrupløse individer rettferdiggjort de mest skumle handlingene - fra utøvelse av eugenikk til direkte folkemord - som på en eller annen måte den naturlige orden. 

Og mens vi er i gang, ble Darwins tenkning "brukt av amerikanere fra slutten av 1800-tallet for å rettferdiggjøre folkemord mot indianere", som Phil Moore, den britiske bibellæreren og evangelisten har påpekt. Den samme slags 'supremacist' -tenkning vil absolutt gjelde den skjeve mentaliteten bak slavehandelen. Det er et spesielt kritisk poeng, som kommer midt i den inkvisisjonstiske tankegangen som har grepet venstresiden og dens urovekkende 'Cancel' mentalitet. 

Så før de progressive tenker på å avskaffe religion, eller til og med den allmektige, bør de ta en lang, hard titt på seg selv. De verste overgrep mot minoriteter og flertallsbefolkning kan bli funnet i deres egne refleksjoner.